Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bloc 1 l'univers i l'origen de la vida

1,005 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bloc 1 l'univers i l'origen de la vida

 1. 1. PER QUÈ? PER QUÈ? 500 aC S. IV aC“La volta S. XVI dC Teoria Geocèntricaceleste” Teoria Heliocèntrica Antics grecs Nicolau Copèrnic Aristòtil Galileu Galilei
 2. 2. PER QUÈ? ACTUALITAT a) Univers infinit, en expansió! b) El Sol no ocupa el centre de l’Univers c) El Sol es l’estrella del Sistema Solar, dins d’una galàxia Via Làctia. Una galàxia més de l’Univers
 3. 3. UNIVERS
 4. 4. ACTUALITAT Ciència 2012Qüestió-Per què tan sols el 4% del cosmos està compost de matèria visible? Com funciona el 96% restant? HIPÒTESI (Peter Higgs, proposada 1964)Existeix una nova partícula “el bosón” que decideix perquè unespartícules tenen massa i les altres no EXPERIMENTACIÓCERN: European Organization for Nuclear Research (Suïssa)LHC: Accelerador de partícules, amb 27 km de circumferència CONCLUSIÓ Existeix el bosón de Higgs amb 99,99994% de probabilitat DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
 5. 5. MART
 6. 6. ACTUALITAT Ciència 2012QüestióPresenta característiques per a la possibilitat de vida? EXPERIMENTACIÓ “CURIOSITY” DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
 7. 7. 1. HA DE BASAR-SE EN FETS, EN OBSERVACIONS O EXPERIÈNCIES2. HA D’EXPLICAR AQUESTS FETS I OBSERVACIONS3. HA DE SER REFUTABLE, ha de ser possible comprovar si no és correcta. “En ciència la excepció mai confirma la regla, tot el contrari la invalida”
 8. 8. EDWIN HUBBLE, 1929DEMOSTRA:1. Andròmeda és un altra galàxia fora de la nostra2. Idea un sistema per classificar les galàxies segons la seva estructura3. Llei de Hubble: la velocitat d’una galàxia es proporcional a la seva distància. UNIVERS EN I SI RETROCEDIM? EXPANSIÓ TEORIA BIG BANG
 9. 9. PER QUÈ LA MÉS ACCEPTADA?- Impossible experimentar al laboratori- “testimonis del passat” observen asteroides iestels del cinturó de Kuiper o el d’asteroides
 10. 10. “Amb les dades disponibles” podem dir:1er Formacióprotoplanetaterrestre2on Diferenciacióper densitats 3er Refredament de la superfície
 11. 11. L’home planteja diferents tipusd’explicacions religioses, mitològiques i científiques
 12. 12. Segle IV a.C TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA Aristòtil, filòsof grecHipòtesi: La vida s’origina de la combinació dels quatre elements: aigua, foc, terra i aire OBSERVACIONS
 13. 13. Segle XVII TEORIA DE LA BIOGÈNESIS Francesco Redi (metge italià) Hipòtesi: La vida sols pot sorgir d’altra vida preexistent EXPERIMENT Les mosques posen ous al peix en No entren les descomposició. mosques, sols aire. Al cap d’uns diesAl cap d’uns dies NO naixen les larves. naixen larves. CONCLUSIÓ
 14. 14. Segle XIX TEORIA DE LA BIOGÈNESIS Louis Pasteur (químic francés)Hipòtesi: En l’aire hi ha microorganismes que són responsables de la descomposició de la matèria orgànica EXPERIMENT CONCLUSIÓ
 15. 15. PERÒ,....COM S’ORIGINALA VIDA EN LA TERRA?
 16. 16. Segle XX QUINS CONEIXEMENTS PREVIS?TERRA PRIMITIVA ATMOSFERA: H2, NH3, CO2, H2O(g) i CH4 Radiacions UV a la superfície terrestre No hi havia O3, s’origina a partir de l’oxigen Bombardeig d’asteroides, ambient poc estable Robert Hooke, 1665 Coneixements cel·lulars
 17. 17. 1924 TEORIA DE LA SÍNTESI PREBIÒTICA Alexander Oparin (bioquímic rus) Hipòtesi: Degut a l’acció d’energies dominants(descàrregues elèctriques, radiació solar i energies geotèrmiques) les substàncies presents en aquella atmosfera van reaccionar originant molècules orgàniques, les quals, es van concentrar en els oceans i van formar“coacervants” on van quedar tancades molècules com àcids nucleics.
 18. 18. 1919-1922 Haldane (bioquímic britànic) planteja les mateixes conclusions. TEORIA DE LA SÍNTESI PREBIÒTICA d’ Oparin i Haldane
 19. 19. 1953 Stanley Miller EXPERIMENTTEORIA DE LA SÍNTESI PREBIÒTICA d’ Oparin i Haldane
 20. 20. OBJECCIONS !!!!!!!!!! TEORIA DE LA SÍNTESI PREBIÒTICA d’ Oparin i Haldane ATMOSFERA OCEÀ PRIMITIUPRIMITIVA MENYS MÉS DILUIT REDUCTORA COM S’ORIGINA LA CÈL·LULA?
 21. 21. 1981, Lynn Margulis TEORIA DE LA ENDOSIMBIOSI
 22. 22. PERÒ,....COM S’ORIGINALA VIDA EN LA TERRA?
 23. 23. 1903 Arrhenius i 1985 Hoyle TEORIA DE LA PANSPÈRMIAHipòtesi: La vida esta present en tot l’Univers en forma demicroorganismes que van arribar a la Terra en un meteorit. Basada en els següents DESCOBRIMENTS 1969, cau meteorit en Australia amb compostos orgànics. 1996, es troben traces de microorganismes fòssils similars als bacteris terrestres d’un meteorit (ALH84001) XIMENERES HIDROTERMALS SUBMARINES Microorganismes capaços de sobreviure condicions mols extremes 330ºC , gasos volcànics, fons oceànic (poc oxigen)
 24. 24. PERÒ,....COM S’ORIGINALA VIDA EN LA TERRA?
 25. 25. ACTUALMENT: ACCEPTATS VARIOS MODELS-TEORIA DE LA SÍNTESI PREBIÒTICA D’ OPARIN I HALDANE-LA TEORIA DE LA PARNSPÈRMIA PERÒ,.... NO EXPLIQUEN EL COM!!!!!

×