Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hello korea snow-seasons

167 views

Published on

DAY 1 : กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้
DAY 2 : หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ – PAJU OUTLET
DAY 3 : สนุกสนานบนลานสกี–ไร่สตรอเบอรี่–กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ศูนย์เครื่องสำอาง
DAY 4 : ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค2 – ฮงอิกสตรีท – TRICK EYE + ICE MUSEUM - N TOWER – DUTY FREE + ชมคลองชองเกซอน - ช็อปกระจาย 2 ตลาดดัง เมียงดง ทงแดมุน
DAY 5 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โรงงานพลอยอะเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามอินชอน – กรุงเทพฯ

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hello korea snow-seasons

 1. 1. HELLO KOREA SNOW SEASON DAY 1 : กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ DAY 2 : หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ – PAJU OUTLET DAY 3 : สนุกสนานบนลานสกี–ไร่สตรอเบอรี่–กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ศูนย์เครื่องสาอาง DAY 4 : ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค2 – ฮงอิกสตรีท – TRICK EYE + ICE MUSEUM - N TOWER – DUTY FREE + ชมคลองชองเกซอน - ช็อปกระจาย 2 ตลาดดัง เมียงดง ทงแดมุน DAY 5 : ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – โรงงานพลอยอะเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามอินชอน – กรุงเทพฯ
 2. 2. กาหนดการเดินทาง วันแรกของการเดินทาง สุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน 19.30น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JIN AIR / JEJU AIR / T-WAY หน้า เคาน์เตอร์เช็คอิน.......ใกล้ประตูทางเข้า หมายเลข ...... โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ อานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน 22.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE512 22.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ LJ2 00.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ 7C2204 01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ TW102 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินอินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศสแห่งเจ้าชายน้อย – เกาะนามิ PAJU OUTLET 06.00 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE512 06.00 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ2 08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2204 08.40 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW102 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลังจาก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว … นาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส (LA PETITE FRANCE) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวันโด หมู่บ้านฝรั่งเศส อยู่ใกล้กับเกาะนามิมาก ห่างกันแค่ 10 กว่ากิโลเท่านั้น หมู่บ้านฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ส่วนพื้นที่ในการสร้างบ้านประมาณ 16 หลังสถาปนิก ได้ตกแต่งภายในรวมไปถึงใช้วัสดุการก่อสร้าง หลังคา หน้าต่างพื้น ล้วนตกแต่งออกมาในแนวฝรั่งเศส ตามชื่อ ของหมู่บ้านที่เป็นจุดขายของที่นี่ โดยเหมาะกับชื่อ LA PETIT ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส ที่มีความหมายว่า เล็กและ น่ารัก หรือเรียกอีกอย่างว่า เจ้าชายน้อย ทาให้บางคนเรียกว่าหมู่บ้านฝรั่งเศส แห่งเจ้าชายน้อย ซึ่งทาให้ดูมี ความน่ารักมากขึ้นไปใหญ่ บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะออกแนวโรแมนติคผสมกับกลิ่นไอสไตล์ฝรั่งเศสแบบ สดใส สีสันงดงามนอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ กันไปไม่ว่าจะมาเที่ยว ช่วงไหนก็ต้องได้เห็นดอกไม้ตามฤดูกาลของที่นี่แน่นอน ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับหมู่บ้านฝรั่งเศส และสร้างความ โรแมนติคแก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (DAKKALBI) อาหารยอดนิยมอีก ชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทาน แบบเมียงคาไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวม
 3. 3. กับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้ โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาบบี้ ที่ทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟ พร้อมเครื่องเคียง บ่าย นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาละคร เพลงรักในสายลม หนาว เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครซีรัย์เกาหลี เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของ แม่น้าฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ ระหว่างทานท่านจะได้เดิน ผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้ าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้าง ชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศ โรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง และให้ท่านได้ เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน ได้เวลาสมควร นาท่านนั่งเรือ กลับมาฝั่ง ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ PAJU PREMIERM OUTLET ถือเป็น outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ในปัจจุบัน ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 1,544 ที่นั่ง รวมไปถึงสวนสนุกสาหรับเด็กๆ ดังนั้นนอกจากสาวๆ จะนิยมมาช้อปปิ้ งแล้ว ที่นี่ยังเหมาะสาหรับครอบครัว มาใช้เวลาว่างในวันหยุดด้วยเช่นกัน เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทาน พร้อม ผักสดของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุป ผัดวุ้น เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีม หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พัก LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สามของการเดินทาง สนุกสนานลานสกี – ทากิมจิ + ใส่ชุดประจาชาติ – ไร่สตอเบอร์รี่ EVERLAND – COSMETIC SHOP - FANTA STICK or DRAWING HERO SHOW เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่ ลานสกี ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสน งดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด.....ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม พร้อม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้ มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่า กว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสาหรับมืออาชีพ เช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตาม อัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และครูฝึก) หรือจะหาความสาราญอื่น ๆ ได้ภายในรีสอร์ท เช่น ซาวน์น่า เกมส์รูม ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ การทากิมจิที่เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสด มาหมักไว้ในไห ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จน
 4. 4. ถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทากิมจิกินเองที่บ้าน ตารับกิมจิแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน และตกทอด เป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมประสบการณ์ในการทากิมจิ อาหารประจา ชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ ยังมี มากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทาและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่าน สามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนากลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย จากนั้นท่านเชิญท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการ แต่งกายชุดประจาชาติ พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวด คนทางบ้าน ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรี่ ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตอเบอรี่ที่ ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทาน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตอเบอรี่ และ ท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จากัดจานวนโดยขึ้ นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ช้อป ปิ้ งสตอเบอร์รี่ เพื่อฝากคนทางบ้าน หรือทานสดๆซึ่งที่ไร่แห่งนี้ เค้าจะสาธิตวิธีการเพาะปลูกสตอเบอรี่ให้ได้ผล ขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มทะลุมาตรฐานขนาดนี้ และ สตอเบอรี่เหล่านี้ ยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศเกาหลีอีกด้วย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเครียงและข้าว สวยเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย บ่าย นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนเปิดที่มีชื่อเสียงมาก ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารัก ของหมีที่สามารถสื่อ-สารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชม และเครื่องเล่นแบบพิเศษ) อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจาฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอก เบญจมาศ เป็นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก เป็นต้น เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มี ชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนาเนื้ อวัวหรือเนื้ อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้ อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่น โลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้ อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้น พอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม ก่อนเข้าที่พัก นาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่า เรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรี เครื่องสาย อาทิฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสาร ผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วม
 5. 5. ในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดง หรือ นาท่านชมการแสดง DRAWING HERO SHOW เป็ นการแสดง รูปแบบใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เป็นการแสดงที่ไม่ใช้คาพูด แต่ขายเสียงหัวเราะและความบันเทิงแก่ผู้ชมผ่านการ วาดภาพแบบสดๆ บนเวที โดยเปิดการแสดงครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2010 ณ เมียงโบ ศิลปะฮอลล์ ซึ่ง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับย่านเมียงดง โดยการแสดงดรอว์อิ้งโชว์นี้ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งนัก วิจารณ์ด้วย (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโชว์ โดยขึ้นอยู่กับทางเกาหลีเป็นผู้เลือกและมอบให้ชมฟรี !!!!) หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พัก M HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ของการเดินทาง ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – ฮงอิกสตรีท N TOWER – DUTY FREE +ชมคลองชองเกซอน – ช้อปปิ้ งทงแดมุน & เมียงดง เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ น โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่า ไทย 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ … จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้าน สมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทาง การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะ ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน แข็งแรงขึ้น ซึ่งยัง ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง … สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ทาเนียบ ประธานาธิบดี ซึ่งอยู่ใน ทาเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ซึ่งด้านหน้าเป็น อนุสรณ์ สถานนกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวง เวียนน้าพุ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล … จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของ ระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (Jim-Dak) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วย วุ้นเส้น เกาหลี ซึมซับด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่อง เคียงเกาหลี หลากหลาย
 6. 6. บ่าย นาท่านเดินทางสู่ ฮงอิก วอคกิ้ งสตรีท เป็นย่านที่อยู่ในแถบมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นสถาบันด้านศิลปะที่นี่ มีบรรดานักศึกษามานั่งประดิษฐ์นู่นนี่โน่นแบบแฮนด์เมดที่ไม่เหมือนใคร มาวางจาหน่าย ...จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ) ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาเก็บรูปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การ เดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป ... นาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล ซึ่งอยู่ บริเวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน นอกจากนี้ โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) … ได้เวลานาท่าน เดินทางสู่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ... หรือเลือกไปเดินเล่นได้ที่ คลองชองเกชอน เป็นคลอง โบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตรไหลผ่านย่านใจกลางกรุง โซล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก DUTY FREE สามารถเดินถึงกันได้ … นาท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้ เรา สามารถซื้อข้าวของ และ ต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสง สีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่ง กาย เครื่องหนังชุดสุภาพสตรีและ เด็ก เครื่องนอน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บีบิมบับ หรือ ข้าวยาเกาหลี ถือเป็นอาหารที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดม ไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนาข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้าซอส แล้วนามายารวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อม ซุปร้อนๆ นาท่านเดินทางสู่ เมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่น เกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้ อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า,รองเท้า, กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige Etude, IIope, Charmzone, Skin food, Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ฮิตตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคน โปรดของท่านอยู่ในสินค้า หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พัก M HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้าของการเดินทาง ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – โรงงานพลอยอะเมทิส – ร้านละลายเงินวอน สนามอินชอน – กรุงเทพฯ
 7. 7. เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรขึ้นชื่อของเกาหลีอีก 1 อย่าง สมุนไพรชั้นเลิศที่ สามารถช่วยชะล้างและขจัดไขมันในเส้นเลือด ให้ออกไปได้ เพื่อป้ องกัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ...จากนั้นนา ท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยอะเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวโสมเชื่อว่า ถ้ า ได้มีพลอยชนิดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต กลางวัน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู SAMGYETANG (เมนูไก่ตุ๋นโสม) อาหารวังใน สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าว เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้า โสม พริกไทยดา และเกลือ บ่าย นาท่านเดินทางสู่ SUPERMARKET (ร้านละลายเงินวอน) ที่ร้านแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลาอัน สมควร นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน 17.30 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE511 (ถึงกรุงเทพฯ 21.20) 17.35 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ1 (ถึงกรุงเทพฯ 21.20) 20.05 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2203 (ถึงกรุงเทพฯ 23.59) 20.25 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW101 (ถึงกรุงเทพฯ 00.10+1) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม ***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***
 8. 8. หมายเหตุ 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้นอยู่ตามความ เหมาะสม 3. **กรุณาชาระมัดทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน** ราคาทัวร์รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 7. ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ราคาทัวร์ไม่รวม 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 900 บาท (25,000 วอน) ต่อ ทริป 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 4. ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) 5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น ผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้อง ทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) หมายเหตุ 1. จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาคัญ 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การ ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
 9. 9. 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 9. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 10.การยกเลิก - ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย - ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมัดจา 50% - ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้*** กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นCharter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงิน มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเ

×