Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

החומה הסינית האמיתית

159 views

Published on

כשאנשי עסקים שואלים אותי האם כדאי
ללמוד סינית אני עונה – “זה תלוי”. אם
אתם רוצים לבלות את השנים הקרובות
בלימוד יומיומי של השפה והסימנים, ואז
לגלות שאתם בקושי מצליחים לקיים
שיחת עבודה - לכו על זה, ולו לשם
ההיכרות עם שפת העתיד. ואולם אם
מטרת הלימוד היא לצורך עשיית עסקים,
עדיף לוותר מראש: לימוד סינית מצריך
מאמץ יומיומי, תובעני ומפרך, שיוביל
לתוצאה בינונית במקרה הטוב.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

החומה הסינית האמיתית

  1. 1. ‫סין‬ ‫עבודה‬ ‫חדר‬ ‫עינב‬ ‫יעל‬ ‫מאת‬ " ‫אני‬ ‫ועדיין‬ ,‫בסין‬ ‫גר‬ ‫אני‬ ‫שנה‬ 30 ‫אמרו‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫מסוגל‬ ‫לא‬ ‫בייאוש‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ,”‫הזו‬ ‫בפגישה‬ ‫הנשוי‬ ‫בלגי‬ ‫עמית‬ ,‫גילברט‬ ‫גילברט‬ ‫של‬ ‫התסכול‬ .‫סינית‬ ‫לאישה‬ ‫לנהל‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ .‫בסין‬ ‫רבים‬ ‫זרים‬ ‫מאפיין‬ ‫אבל‬ ,‫בחנות‬ ‫ולהסתדר‬ ‫חברית‬ ‫שיחה‬ ‫שאומרים‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מסוגל‬ ‫אינו‬ ‫ומתקשה‬ ,‫בטלוויזיה‬ ‫או‬ ‫קולנוע‬ ‫בסרט‬ .‫מקצועית‬ ‫בפגישה‬ ‫הנאמר‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫לשלוט‬ ‫כדי‬ ‫לו‬ ‫הספיקו‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ 30 .‫היחיד‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ,‫הזו‬ ‫המורכבת‬ ‫השפה‬ ‫ברזי‬ ‫כדאי‬ ‫האם‬ ‫אותי‬ ‫שואלים‬ ‫עסקים‬ ‫כשאנשי‬ ‫אם‬ .”‫תלוי‬ ‫“זה‬ – ‫עונה‬ ‫אני‬ ‫סינית‬ ‫ללמוד‬ ‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫את‬ ‫לבלות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫ואז‬ ,‫והסימנים‬ ‫השפה‬ ‫של‬ ‫יומיומי‬ ‫בלימוד‬ ‫לקיים‬ ‫מצליחים‬ ‫בקושי‬ ‫שאתם‬ ‫לגלות‬ ‫לשם‬ ‫ולו‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫לכו‬ - ‫עבודה‬ ‫שיחת‬ ‫אם‬ ‫ואולם‬ .‫העתיד‬ ‫שפת‬ ‫עם‬ ‫ההיכרות‬ ,‫עסקים‬ ‫עשיית‬ ‫לצורך‬ ‫היא‬ ‫הלימוד‬ ‫מטרת‬ ‫מצריך‬ ‫סינית‬ ‫לימוד‬ :‫מראש‬ ‫לוותר‬ ‫עדיף‬ ‫שיוביל‬ ,‫ומפרך‬ ‫תובעני‬ ,‫יומיומי‬ ‫מאמץ‬ .‫הטוב‬ ‫במקרה‬ ‫בינונית‬ ‫לתוצאה‬ ‫שהרי‬ ‫פופולרית‬ ‫אינה‬ ‫שלי‬ ‫התשובה‬ ‫לאופנה‬ ‫הפך‬ ‫הסינית‬ ‫השפה‬ ‫לימוד‬ ‫עם‬ ‫שהיכרות‬ ‫מאמינים‬ ‫רבים‬ .‫עולמית‬ ‫שוקלים‬ ‫הם‬ .‫יחסי‬ ‫יתרון‬ ‫להם‬ ‫תיתן‬ ‫השפה‬ ,‫הרשמית‬ ‫הסינית‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫האם‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫האם‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫מנדרין‬ 50 ‫שמספרם‬ ‫הסימנים‬ ‫כל‬ ‫את‬ - ‫הסימנים‬ ‫אלפים‬ ‫כמה‬ ‫ואם‬ ;‫אלפים‬ ‫כמה‬ ‫רק‬ ‫או‬ ,‫אלף‬ ‫ואולי‬ - ‫חסר‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫כתיב‬ ‫ללמוד‬ ‫האם‬ ‫יומיומית‬ ‫או‬ ‫עסקית‬ ‫בשפה‬ ‫להתרכז‬ ‫עדיף‬ .‫וכתיבה‬ ‫מקריאה‬ ‫ולהתעלם‬ ‫הקשות‬ ‫השפות‬ ‫לאחת‬ ‫נחשבת‬ ‫הסינית‬ ‫מבטן‬ ‫סיני‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫קשה‬ ,‫בעולם‬ ‫ובכל‬ .‫עצמם‬ ‫לסינים‬ ‫גם‬ ‫ובעצם‬ ,‫ומלידה‬ ‫הארוך‬ ‫למסע‬ ‫לצאת‬ ‫שהחליט‬ ‫למי‬ ,‫זאת‬ ‫הנאבקים‬ ‫המערביים‬ ‫למיליוני‬ ‫ולהצטרף‬ ‫אנסה‬ ‫השפה‬ ‫לימוד‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫בחומה‬ .‫הדרך‬ ‫בהמשך‬ ‫מחכה‬ ‫מה‬ ‫להבהיר‬ ‫כתובה‬ ‫היא‬ ‫שהשפה‬ ‫בכך‬ ‫נתחיל‬ ‫שמדובר‬ ‫מכאן‬ ,‫מדוברת‬ ‫שפה‬ ‫ולא‬ ‫בבסיסה‬ .‫רבות‬ ‫דיבור‬ ‫שפות‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בכתב‬ ‫בערים‬ ‫אפילו‬ ‫לעיתים‬ ,‫השונים‬ ‫במחוזות‬ ‫יש‬ ‫בסין‬ .‫אחרות‬ ‫שפות‬ ‫מדברים‬ ,‫שכנות‬ ‫בהגייה‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫השונים‬ ‫ניבים‬ 60 ‫לפחות‬ ‫בין‬ ,‫למשל‬ ,‫קשר‬ ‫כל‬ .‫המילים‬ ‫ובאוצר‬ ‫או‬ ‫בשנחאי‬ ‫המדובר‬ ‫לזה‬ ‫הקנטונזי‬ ‫הניב‬ ‫הרשמית‬ ‫השפה‬ .‫מקרי‬ - ‫למנדרין‬ ‫אפילו‬ ‫בבייג’ין‬ ‫אתכם‬ ‫תשרת‬ ,‫המנדרין‬ ,‫בסין‬ ,‫מהמדינה‬ ‫גדול‬ ‫בחלק‬ ‫ותובן‬ ,‫וסביבותיה‬ ‫משא‬ ‫במהלך‬ ‫נאמר‬ ‫מה‬ ‫תבינו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫אחרות‬ ‫בערים‬ ‫עסקית‬ ‫פגישה‬ ‫או‬ ‫ומתן‬ ,‫הסינית‬ ‫את‬ ‫הבנתכם‬ ‫מידת‬ ‫לגבי‬ ‫קל‬ ‫חשד‬ .‫המקומית‬ ‫לשפה‬ ‫מיד‬ ‫לעבור‬ ‫לדובר‬ ‫יגרום‬ .‫השפה‬ ‫של‬ ‫הטונאליות‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫קושי‬ ‫שונות‬ ‫משמעויות‬ ‫בעלות‬ ‫מלים‬ ‫קיימות‬ ‫יוצא‬ ‫כך‬ .‫ההגייה‬ ‫בטון‬ ‫רק‬ ‫שנבדלות‬ ‫כמה‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫בדיוק‬ ‫מילה‬ ‫שלאותה‬ ‫המילה‬ ‫נאמרת‬ ‫בו‬ ‫הטון‬ ‫ושינוי‬ ‫משמעויות‬ ‫לזכור‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ .‫משמעותה‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ,‫המילים‬ ‫את‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫מקללים‬ ‫תימצאו‬ ‫אחרת‬ ,‫הנכון‬ ‫הטון‬ ‫את‬ .‫לברך‬ ‫בבואכם‬ ‫גם‬ ‫להתרכז‬ ‫אותנו‬ ‫מחייב‬ ‫הזה‬ ‫הבלבול‬ ‫ניתן‬ ‫כך‬ ‫רק‬ ,‫המילה‬ ‫נאמרת‬ ‫שבו‬ ‫בהקשר‬ ‫הסינים‬ .‫משמעותה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫באמת‬ ‫יהיה‬ ‫הווה‬ ,‫עבר‬ ‫בה‬ ‫שאין‬ ‫בשפה‬ ‫מהר‬ ‫מדברים‬ ,‫המילים‬ ‫בין‬ ‫רווחים‬ ‫או‬ ‫ניקוד‬ ‫אין‬ ,‫ועתיד‬ .‫פעלים‬ ‫של‬ ‫הטיות‬ ‫ואין‬ ‫ונקבה‬ ‫זכר‬ ‫אין‬ ,‫בסין‬ ‫העובדים‬ ‫אחרים‬ ‫וזרים‬ ,‫אני‬ ‫וכך‬ ‫ולבקש‬ ‫ראש‬ ‫להשפיל‬ ‫נאלצים‬ ‫הנלהב‬ ‫מהסיני‬ ‫בהכנעה‬ .‫לאט‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫לדבר‬ ‫ממש‬ ‫ממש‬ ,‫ועכשיו‬ .‫לאט‬ ‫לדבר‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫הסינים‬ ‫עם‬ ‫המילים‬ ‫את‬ ‫אומרים‬ ‫הסינים‬ .‫הנכונות‬ ‫אם‬ ‫כוונתך‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מתקשים‬ ‫מאמין‬ ‫גילברט‬ .‫בטון‬ ‫או‬ ‫במילה‬ ‫דייקת‬ ‫לא‬ ‫אצל‬ ‫במוח‬ ‫שונה‬ ‫אזור‬ ‫מפעילה‬ ‫שהסינית‬ ‫לשמוע‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫“סיני‬ .‫אותה‬ ‫הדוברים‬ ‫אבל‬ ,‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫מחשב‬ ‫על‬ ‫ולעבוד‬ ‫מוסיקה‬ .‫להתרכז‬ ‫לו‬ ‫מפריע‬ ‫לא‬ ‫סביבתי‬ ‫רעש‬ ‫ספציפי‬ ‫אזור‬ ‫מפעיל‬ ‫הוא‬ ‫השפה‬ ‫בשל‬ ‫על‬ ‫שאחראים‬ ‫אחרים‬ ‫חלקים‬ ‫וסוגר‬ ‫במוח‬ ‫שלנו‬ ‫במקרה‬ ‫או‬ ‫הפאזל‬ ‫והשלמת‬ ‫הדימיון‬ ‫הוא‬ ,”‫התוצאה‬ .‫המשפטים‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫“היא‬ ,‫קובע‬ !”‫בסינית‬ ‫להם‬ ‫אומר‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ,‫סינית‬ ‫ללמוד‬ ‫החלטתם‬ ‫אם‬ ‫בתעתיק‬ ‫לכתיבה‬ ‫להשתמש‬ ‫לגיטימי‬ ‫בלימודי‬ ‫ולהתרכז‬ ‫השפה‬ ‫של‬ ‫האנגלי‬ ‫שגם‬ ‫לוודאי‬ ‫קרוב‬ .‫בלבד‬ ‫המדוברת‬ ‫השפה‬ ‫מתרגם‬ ‫של‬ ‫סיוע‬ ‫תצטרכו‬ ‫שלמדתם‬ ‫אחרי‬ .‫מלאה‬ ‫עסקית‬ ‫שיחה‬ ‫לנהל‬ ‫כדי‬ ‫לכו‬ ‫והיא‬ ,‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫אחת‬ ‫המלצה‬ ‫מילות‬ .‫בסיסית‬ ‫מדוברת‬ ‫סינית‬ ‫ללמוד‬ ‫גנריים‬ ‫משפטים‬ ‫כמה‬ ‫לצד‬ ‫נימוסים‬ ‫את‬ ‫ישמחו‬ ,‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫לכם‬ ‫יקנו‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫שיעריכו‬ ‫הסינים‬ ‫השותפים‬ ‫מילה‬ ‫ולו‬ ‫יבינו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ - ‫שעשיתם‬  .‫שאמרתם‬ ‫ממה‬ ‫אחת‬ ‫הסינית‬‫החומה‬ ‫האמיתית‬ ‫צעד‬‫כמו‬‫נראה‬‫השפה‬‫לימוד‬ ‫הפועלים‬‫עסקים‬‫לאנשי‬‫הגיוני‬ ‫סימנים‬‫אלף‬50‫עם‬‫אולם‬.‫בסין‬ ‫בטון‬‫רק‬‫שנבדלות‬‫ומילים‬ ‫שהסינים‬‫הפלא‬‫מה‬,‫הגייתן‬ ‫מנומס‬‫בהנהון‬‫למאמץ‬‫מגיבים‬ ‫בלומברג‬ :‫תצלום‬ ,YCHINA ‫בחברת‬ ‫בכירה‬ ‫יועצת‬ ‫היא‬ ‫הכותבת‬ ‫ושותפויות‬ ‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫שירותי‬ ‫המספקת‬ :‫לתגובות‬ .‫בסין‬ ‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫אסטרטגיות‬ yaele@ychina.co.il ‫השפה‬ ‫בלימוד‬ ‫מתקשים‬ ‫הסינים‬ ‫גם‬ .‫בסין‬ ‫לימוד‬ ‫כיתת‬ 125 TheMarker Magazine 03.2011

×