Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İşçiler ve Kitle İletişim Araçları
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
Değişen Dünya, Değişen Sınıf İlişkileri… <ul><li>Sınıf kavramı : </li></ul><ul><li>Üretim yapısında meydana gelen değişik...
Sendikal Çerçeve de değişiyor… <ul><li>TÜRKİYE </li></ul><ul><li>Darbeler ve muhtıralar </li></ul><ul><li>Yeni yönetimler ...
Araştırmanın Amacı <ul><li>sendikalı ve sendikasız işçilerin günümüz kitle iletişim araçlarını kullanım alışkanlıklarını ...
Metodoloji <ul><li>Araştırma Metodu: Kantitatif Araştırma </li></ul><ul><li>Yöntem: Yüzyüze anket yöntemi </li></ul><ul><l...
Örneklemin Dağılımı : sendikalı /sigortalı /sigortasız (n=1001) 583
Örneklemin Dağılımı : İşkolu (n=1001)
Örneklemin Dağılımı : İller
Örneklemin Dağılımı : Yaş
Örneklemin Dağılımı : Cinsiyet N=1001, (%)
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
Araştırmaya katılan işçilerin eğitim durumları (%) (n=1001),%
İşçilerin Aylık Ortalama Hane Gelirleri
Araştırmaya katılan işçilerin ev sahipliği durumu; (n=1001)
Bilinen Yabancı Diller (n=1001)
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
Kitle İletişim Araçlarına Güven (1= Kesinlikle güvenilir bulmuyorum, 5=kesinlikle güvenilir buluyorum demektir) 5’li ölçek
24 yaş ve altındaki daha genç işçilerin iletişim araçlarına olan güveni diğer yaş gruplarına göre daha yüksek...  5’li öl...
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
İzlenen Televizyon Kanalları Kanal D ATV Show TV NTV CNN Türk İşçilerce en çok izlenen televizyon kanalları Kanal D, ATV v...
Eğitim Düzeyine Göre İzlenen Televizyon Kanalları Üniversite mezunu işçiler arasında NTV, CNN Türk gibi haber kanallarını...
En Sık İzlenen Televizyon Kanalı İşçilerin en sık izlediği 3 TV kanalı arasına Kanal D ve ATV’ye ek olarak NTV giriyor... ...
TV’de izlenen program türlerinin dağılımı; *RTÜK TV İzleme Eğilimleri, (n=1001), % 15,4 18,2 40,5 14,4    37,3 42,2   32,1...
TV deki açık oturumlar, haber programları ve belgeseller sendikalı işçilerin daha fazla ilgisini çekiyor. % TV’de izlenen...
Muhalif yayın politikasıyla öne çıkan TV kanallarının genel olarak izlenme oranı bir hayli düşük. Bu kanalların bilinme/ t...
Sendikalı işçiler muhalif kanalları daha çok izliyorlar... Muhalif TV Kanallarının İzlenirliği N= Biliyorum ve İzliyorum c...
Genç yaş gruplarının bu kanalları bilme ve izleme oranları düşmekte, Cem ve Su TV izlenirliği 35-44 yaş grubunda ortalamay...
Seçim döneminde işçilerin yarıya yakınının televizyon izleme sıklığında herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor. İşçile...
Her 2 işçiden 1’i seçim döneminde televizyonlarda yayınlanan programların siyasi partileri yeterince tanıtmadığı görüşün...
İşçilerin yaklaşık yarısı televizyonların yayın politikalarının genel olarak işçilerin politik eğilimlerinin şekillenmesin...
Kişisel Politik tercihlerin belirlenmesi aşamasında TV yayınlarının etkisi genel kanıya göre biraz daha artıyor.... Etkis...
İşçilerin oldukça büyük bir bölümü televizyon kanallarında işçilere ve onların dünyasına yönelik programlara yeterince yer...
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
Araştırmaya katılan işçiler arasında gazete okuma oranı bir hayli yüksek. Neredeyse her 10 işçiden 9’u gazete okumakta. Bu...
Yaş Gruplarına Göre Gazete Okuma Oranları  25 yaş altı ve 45 yaş üzeri işçiler arasında gazete okuma oranı diğer yaş grup...
Gazete Okuma Sıklığı Gazete okuyan işçilerin yarısından çoğu hemen hergün gazete okuyorlar. Haftada 1 ve daha az okunma or...
Gazetenin Temin Biçimi Okunan gazeteyi temin biçimi çokca onu satın almak şeklinde oluyor. Okudukları gazeteyi hergün satı...
Gazetelerde En Çok Okunan Bölümler Gazetelerin en çok okunan bölümü haber, en az okunan bölümü ise kültür/sanatla birlikte...
Gazetelerde En Çok Okunan Bölümler Gazatelerin en çok okunan bölümleri işçilerin sendikalı, sendikasız ya da sigortasız ol...
Gazetelerde En Çok Okunan Bölümler Üniversite mezunu işçiler gazetelerin güncel olaylar, köşe yazıları ve kültür/ sanat ha...
Gazete İşçinin Güncel Olaylar Hakkındaki Fikrini Değiştirebilir mi?  İşçilerin % 50’den fazlası bir gazetenin güncel olay...
N=1001, % Gazete İşçinin Güncel Olaylar Hakkındaki Fikrini Değiştirebilir mi?  Sendikalı işçiler diğer işçilere kıyasla g...
Okunulan Gazeteler  Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin en çok okuduğu gazeteler Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Posta....
Dünya Görüşüne En Yakın Gazete  İşçilerin dünya görüşüne en yakın buldukları gazetelerin başında Cumhuriyet gazetesi geli...
Araştırmaya katılan işçilerin büyük çoğunluğu piyasadaki gazetelerin işçi sorunlarıyla yeterince ilgilenmediğini düşünüyor...
Gazetelerde Yayınlanan Siyasi Propaganda Mesajları  2 seçim geçirilen 2007 yılında gazetelere verilen siyasi parti propag...
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
n=1001 (%) Bilgisayar Sahipliği  Görüşülen işçilerin yarısının evlerinde bilgisayar var: kadın ve 18-24 yaş grubu işçiler...
n=1001 (%) Bilgisayar Sahipliği  Eğitim seviyesi yükseldikçe ve gelir arttıkça bilgisayar sahipliği artıyor...
İnternet Kullanımı  Araştırma kapsamında görüşülen her 5 işçiden 3 tanesi evde, işyerinde ya da internet kafelerde intern...
(%) İnternet Kullanımı  İşçiler arasında İnternet en çok “haber almak” ve “iletişim kurmak” için kullanılıyor. Araştırma ...
İnternet kullanan sendikalı işçilere sorulmuştur, n=303 (%) Üye Olunan Sendikanın Web Sitesi Bilinirliği  Sendikalı olan ...
Web Sitesi Bilinirliği  Bianet, Sendika.org ve Sol.org web sitelerini bilmeyenlerin oranı %70’tir. Ancak sendikalı olanla...
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
n=1001 (%) Siyasi Parti Tercihleri  %14 oranında son seçimde oy kullanmayan işçi var. Araştırmamıza katılan işçilerin p...
İşçiler arasında parti ideolojisine yakın hissetmek en önemli politik tercih sebebi. Parti adayına yakın hissetmek, partin...
Seçim Propaganda Araçlarının Etkinliği - Önem Endeksi 100 Görsel ve basılı yayın organları ile partiirtibat ofisleri ortal...
Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li>...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
İletişim Fakültesi Öğrencileri Anket Sonucu
Next
Upcoming SlideShare
İletişim Fakültesi Öğrencileri Anket Sonucu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

TAREM İşçiler ve Kitle İletişim Araçları Araştırması

Download to read offline

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) tarafından sahası Kasım-Aralık 2007'de gerçekleştirilen "İşçiler ve Kitle İletişim Araçları" başlıklı araştırmanın sunumudur. Araştırma 10 ilde 1001 işçiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

 • Be the first to like this

TAREM İşçiler ve Kitle İletişim Araçları Araştırması

 1. 1. İşçiler ve Kitle İletişim Araçları
 2. 2. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 3. 3. Değişen Dünya, Değişen Sınıf İlişkileri… <ul><li>Sınıf kavramı : </li></ul><ul><li>Üretim yapısında meydana gelen değişiklikler </li></ul><ul><li>Üretimin toplumsal örgütlenme tarzının değişmesi </li></ul><ul><li>Yeni siyasal ve ideolojik üst yapı </li></ul><ul><li>sebebiyle tüm dünyada dönüşüme uğruyor... </li></ul>
 4. 4. Sendikal Çerçeve de değişiyor… <ul><li>TÜRKİYE </li></ul><ul><li>Darbeler ve muhtıralar </li></ul><ul><li>Yeni yönetimler – yeni yasalar </li></ul><ul><li>Mücadeleci duruşun uzlaşmacı duruşa dönüşmesi </li></ul><ul><li>Globalleşmenin sınıf bilincine etkileri ve değişen rekabet koşulları </li></ul><ul><li>DÜNYA </li></ul><ul><li>Fordist ve postfordist üretim sistemleri </li></ul><ul><li>Globalleşmeyle değişen emek-sermaye ilişkileri </li></ul><ul><li>Sınıflar arası çatışmanın sınıf içi çatışmaya yerini bırakması </li></ul>
 5. 5. Araştırmanın Amacı <ul><li>sendikalı ve sendikasız işçilerin günümüz kitle iletişim araçlarını kullanım alışkanlıklarını anlamak </li></ul><ul><li>Kitle iletişim araçları ile kurulan ilişkinin politik tercihlere yansımalarını daha iyi gözlemleyebilmek </li></ul><ul><li>bu süreçten hareketle işçi sınıfı ile etkileşim halinde olan kitle örgütlerine , politika yapım süreçlerinde destek olacak veriler üretebilmek </li></ul>
 6. 6. Metodoloji <ul><li>Araştırma Metodu: Kantitatif Araştırma </li></ul><ul><li>Yöntem: Yüzyüze anket yöntemi </li></ul><ul><li>Örneklem: 18+ yaş grubu 1001 anket </li></ul><ul><li>Kapsam: 10 il </li></ul><ul><li>Saha tarihi: Kasım - Aralık, 2007 </li></ul>
 7. 7. Örneklemin Dağılımı : sendikalı /sigortalı /sigortasız (n=1001) 583
 8. 8. Örneklemin Dağılımı : İşkolu (n=1001)
 9. 9. Örneklemin Dağılımı : İller
 10. 10. Örneklemin Dağılımı : Yaş
 11. 11. Örneklemin Dağılımı : Cinsiyet N=1001, (%)
 12. 12. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 13. 13. Araştırmaya katılan işçilerin eğitim durumları (%) (n=1001),%
 14. 14. İşçilerin Aylık Ortalama Hane Gelirleri
 15. 15. Araştırmaya katılan işçilerin ev sahipliği durumu; (n=1001)
 16. 16. Bilinen Yabancı Diller (n=1001)
 17. 17. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 18. 18. Kitle İletişim Araçlarına Güven (1= Kesinlikle güvenilir bulmuyorum, 5=kesinlikle güvenilir buluyorum demektir) 5’li ölçek
 19. 19. 24 yaş ve altındaki daha genç işçilerin iletişim araçlarına olan güveni diğer yaş gruplarına göre daha yüksek... 5’li ölçek Kitle İletişim Araçlarına Güven (1= Kesinlikle güvenilir bulmuyorum, 5=kesinlikle güvenilir buluyorum demektir)
 20. 20. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 21. 21. İzlenen Televizyon Kanalları Kanal D ATV Show TV NTV CNN Türk İşçilerce en çok izlenen televizyon kanalları Kanal D, ATV ve Show TV. Haber kanalları izlenirliği toplum geneline göre işçilerde daha yüksek... AGB Ölçümleri, Kasım 2007, (n=977), %
 22. 22. Eğitim Düzeyine Göre İzlenen Televizyon Kanalları Üniversite mezunu işçiler arasında NTV, CNN Türk gibi haber kanallarının daha çok izlendiği görülüyor. (n=1001), %
 23. 23. En Sık İzlenen Televizyon Kanalı İşçilerin en sık izlediği 3 TV kanalı arasına Kanal D ve ATV’ye ek olarak NTV giriyor... AGB Ölçümleri, Kasım 2007, (n=1001), %
 24. 24. TV’de izlenen program türlerinin dağılımı; *RTÜK TV İzleme Eğilimleri, (n=1001), % 15,4 18,2 40,5 14,4    37,3 42,2   32,1 14,4  40,8 54,8   30 40,4 74,8 RTÜK* TAREM Araştırması Haber programları 80 Açık oturumlar 53,1 Spor programları 49,5 Yerli diziler 48,1 Belgeselller 43,1 Yabancı filmler 34,9 Yarışma programları 29,9 Komedi programları 22,1 Yerli filmler 18,6 Yabancı diziler 11,8 Dini programlar 11,4 Magazin programları 9,6 Ekonomi/Finans programları 9,6
 25. 25. TV deki açık oturumlar, haber programları ve belgeseller sendikalı işçilerin daha fazla ilgisini çekiyor. % TV’de izlenen program türlerinin dağılımı;
 26. 26. Muhalif yayın politikasıyla öne çıkan TV kanallarının genel olarak izlenme oranı bir hayli düşük. Bu kanalların bilinme/ tanınma sorunu da var. Bilinirliği en yüksek muhalif kanal Ulusal Kanal. Ama onun da “bilinip de izlenmeme “ gibi bir sıkıntısı var. N=1001,% Muhalif TV Kanallarının İzlenirliği
 27. 27. Sendikalı işçiler muhalif kanalları daha çok izliyorlar... Muhalif TV Kanallarının İzlenirliği N= Biliyorum ve İzliyorum cevabı verenler (%)
 28. 28. Genç yaş gruplarının bu kanalları bilme ve izleme oranları düşmekte, Cem ve Su TV izlenirliği 35-44 yaş grubunda ortalamaya göre çok yüksek... N= Biliyorum ve İzliyorum cevabı verenler (%) Muhalif TV Kanallarının İzlenirliği
 29. 29. Seçim döneminde işçilerin yarıya yakınının televizyon izleme sıklığında herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor. İşçilerin yaklaşık %42’si bu dönemde normalden daha çok televizyon izlediğini ifade ediyor. Seçim Dönemi TV Kanallarının İzlenirliği N=1001,%
 30. 30. Her 2 işçiden 1’i seçim döneminde televizyonlarda yayınlanan programların siyasi partileri yeterince tanıtmadığı görüşünde. % 50,3 Bu kesimin önemli bölümü de televizyon yayınlarındaki tanıtımların YETERSİZ olduğunu düşünüyor Seçim Dönemi TV Kanallarının İzlenirliği N=1001,%
 31. 31. İşçilerin yaklaşık yarısı televizyonların yayın politikalarının genel olarak işçilerin politik eğilimlerinin şekillenmesine ya da belirlenmesine etkili olduğunu düşünüyor... Etkisi yok Etkisi var TV Yayın Politikalarının Politik Eğilimlere Etkisi - Genel N=1001,%
 32. 32. Kişisel Politik tercihlerin belirlenmesi aşamasında TV yayınlarının etkisi genel kanıya göre biraz daha artıyor.... Etkisi yok Etkisi var N=1001,% TV Yayın Politikalarının Politik Eğilimlere Etkisi - Kişisel
 33. 33. İşçilerin oldukça büyük bir bölümü televizyon kanallarında işçilere ve onların dünyasına yönelik programlara yeterince yer vermediğini düşünüyor. N=1001,% TV’lerin İşçi Sorunlarıyla İlgilenme Derecesi
 34. 34. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 35. 35. Araştırmaya katılan işçiler arasında gazete okuma oranı bir hayli yüksek. Neredeyse her 10 işçiden 9’u gazete okumakta. Bu oran 15 yaş üzeri Türkiye kentsel alan nüfusunun gazete okuma oranından daha yüksek. (n=1001) * Kentsel alan Türiye nüfusu içinde 15 yaşından büyük her 10 kişiden yaklaşık 7’si gazete okuyor. Gazete Okuma Oranı
 36. 36. Yaş Gruplarına Göre Gazete Okuma Oranları 25 yaş altı ve 45 yaş üzeri işçiler arasında gazete okuma oranı diğer yaş gruplarına göre bir parça daha düşük. 25 ile 44 yaş arasında kalanlarda ise bu oran neredeyse % 90’a ulaşmakta... (n=1001), %
 37. 37. Gazete Okuma Sıklığı Gazete okuyan işçilerin yarısından çoğu hemen hergün gazete okuyorlar. Haftada 1 ve daha az okunma oranı oldukça az... (n=885), %
 38. 38. Gazetenin Temin Biçimi Okunan gazeteyi temin biçimi çokca onu satın almak şeklinde oluyor. Okudukları gazeteyi hergün satın alan işçilerin oranı hafta sonu artarak % 40’ın üzerine çıkıyor. İşyerindeki gazeteyi okuyanların oranı beklenildiği gibi hafta içi daha yüksek... (n=885), %
 39. 39. Gazetelerde En Çok Okunan Bölümler Gazetelerin en çok okunan bölümü haber, en az okunan bölümü ise kültür/sanatla birlikte magazin haberleri. Magazin sayfalarının en az okunan sayfalar olduğuna sevinirken kültür/sanat haberlerinin de az okunanlar arasında olmasına üzülüyor olmamız lazım herhalde... (n=885), %
 40. 40. Gazetelerde En Çok Okunan Bölümler Gazatelerin en çok okunan bölümleri işçilerin sendikalı, sendikasız ya da sigortasız olmalarına göre önemli farklılıklar içermiyor. Bunun tek bir istisnası var: Sendikalı işçiler gazetelerin köşe yazarlarını bir hayli önemsiyorlar ve daha çok okuyorlar. (n=885), %
 41. 41. Gazetelerde En Çok Okunan Bölümler Üniversite mezunu işçiler gazetelerin güncel olaylar, köşe yazıları ve kültür/ sanat haberleri bölümlerini daha düşük eğitimli işçilere nazaran daha çok okumaktalar. Üniversite mezunu işçiler spor sayfalarına daha az ilgi duyuyorlar...    (n=885), %
 42. 42. Gazete İşçinin Güncel Olaylar Hakkındaki Fikrini Değiştirebilir mi? İşçilerin % 50’den fazlası bir gazetenin güncel olaylar hakındaki fikirlerini değiştirebileceğini düşünmüyor. Yüzde %35’e yakın bir kesim ise böyle bir değişiklik olabileceğine inanıyor. Geriye kalan % 10’un ise bu konuya ilişkin fikri yok (n=885), %
 43. 43. N=1001, % Gazete İşçinin Güncel Olaylar Hakkındaki Fikrini Değiştirebilir mi? Sendikalı işçiler diğer işçilere kıyasla gazetelerin kendi fikirleri üzerlerindeki etkilerinin daha düşük olduğunu söylüyorlar (%60,5)... Etkisi yok
 44. 44. Okunulan Gazeteler Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin en çok okuduğu gazeteler Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Posta... Gazetelerin genel tirajları ile karşılaştırıldığında Cumhuriyet, Radikal, Gündem, Evrensel ve Birgün gazetelerinin tercih oranları işçiler arasında yükselmektedir... N=1001, % 575 235 485 638 72 38 ? 5 218 636 6 113
 45. 45. Dünya Görüşüne En Yakın Gazete İşçilerin dünya görüşüne en yakın buldukları gazetelerin başında Cumhuriyet gazetesi geliyor, gazetenin köklü ve uzun yıllara dayanan geçmişinin araştırmaya katılan işçiler nezdinde bir özdeşlik duygusu yarattığı görülüyor... N=1001, %
 46. 46. Araştırmaya katılan işçilerin büyük çoğunluğu piyasadaki gazetelerin işçi sorunlarıyla yeterince ilgilenmediğini düşünüyorlar. Aksi görüşte olanlar Evrensel, Cumhuriyet, Radikal ve Gündem’in işçi sorunlarına en çok yer veren gazeteler olduğunu düşünüyorlar... n=534 (%) İşçi Sorunlarıyla En Fazla İlgilenen Gazeteler n=109 (%)
 47. 47. Gazetelerde Yayınlanan Siyasi Propaganda Mesajları 2 seçim geçirilen 2007 yılında gazetelere verilen siyasi parti propaganda mesajlarının ilgiyle izlendiği ancak siyasi tercihlerde etkisinin düşük olduğu görülüyor... Etki var İlgi var, etki yok
 48. 48. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 49. 49. n=1001 (%) Bilgisayar Sahipliği Görüşülen işçilerin yarısının evlerinde bilgisayar var: kadın ve 18-24 yaş grubu işçilerin bilgisayar sahipliği daha yüksek...
 50. 50. n=1001 (%) Bilgisayar Sahipliği Eğitim seviyesi yükseldikçe ve gelir arttıkça bilgisayar sahipliği artıyor...
 51. 51. İnternet Kullanımı Araştırma kapsamında görüşülen her 5 işçiden 3 tanesi evde, işyerinde ya da internet kafelerde internete bağlanıyor... n= 1001 (%)
 52. 52. (%) İnternet Kullanımı İşçiler arasında İnternet en çok “haber almak” ve “iletişim kurmak” için kullanılıyor. Araştırma yapanlar ve genel bilgi edinmek amaçlı kullananların oranı da yüksek... İnternet kullananlara sorulmuştur; n= 607 (%) 6,6 4,9 11,2 İş aramak 13,7 13,5 14,3 Finansal hizmet /banka hizmetleri 9,6 15,7 30,4 Ders / eğitim 21,6 25,2 11,8 Oyun oynamak 25,1 25,4 24,2 Müzik download etmek 31,7 32,1 30,4 Gezinti yapmak 33,8 36,0 28,0 Genel bilgi edinmek 36,8 36,4 37,9 Araştırma yapmak 40,3 39,6 42,2 Chat arkadaşlar ile sohbet 44,4 40,4 55,3 E-mail alma / gönderme 57,4 56,6 59,6 Haberleri okumak TOPLAM ERKEK KADIN
 53. 53. İnternet kullanan sendikalı işçilere sorulmuştur, n=303 (%) Üye Olunan Sendikanın Web Sitesi Bilinirliği Sendikalı olan ve internet kullanan her 3 işçiden 2 tanesi üye oldukları sendikaların web sitesini biliyor ve ziyaret ediyor. Bu siteler çoğunlukla (%71) haftada bir veya daha sık ziyaret ediliyor... Ziyaret edenlere sorulmuştur, n=194 (%)
 54. 54. Web Sitesi Bilinirliği Bianet, Sendika.org ve Sol.org web sitelerini bilmeyenlerin oranı %70’tir. Ancak sendikalı olanların bu siteleri bilme oranları yükselmektedir... n= 709; toplam cevap sayısı 709 (%)
 55. 55. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>
 56. 56. n=1001 (%) Siyasi Parti Tercihleri %14 oranında son seçimde oy kullanmayan işçi var. Araştırmamıza katılan işçilerin politik tercihler örneklem yapısına göre Türkiye genelinden farklılaşıyor... 0,7 0,8 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 5,5 9,1 15,5 26,0 33,8 TOP LAM 0,7 0,5 İşçi Partisi (İP) 0,4 2,1 Genç Parti (GP) 1,0 1,6 ÖDP 1,3 1,1 Saadet Partisi (SP) 1,6 1,6 Emek Partisi (EMEP) 2,1 1,1 Demokrat Parti (ANAP+DYP) 1,6 3,2 Türkiye Komünist Partisi (TKP) 4,6 9,0 Cevap yok 10,5 4,3 Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 17,4 8,5 Bağımsız Aday 26,5 23,9 Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) 31,4 42,6 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP+DSP) ER KEK KADIN
 57. 57. İşçiler arasında parti ideolojisine yakın hissetmek en önemli politik tercih sebebi. Parti adayına yakın hissetmek, partinin din ve ordu ile kurduğu ilişki düşük oranlı da olsa parti tercihinde etkili... n= 1001 (%) Siyasi Parti Tercih Nedenleri CHP,AKP,MHP 1,3 2,3 4,7 5,9 6,4 11,4 13,3 13,3 17,0 23,9 53,7 TOPLAM 11,8 10,1 İşsizliğe çare olacağına inanıyorum 18,0 13,3 Bugüne kadar yapılmış hizmetler 24,0 23,4 İstikrar 56,9 42,0 Parti ideolojisine kendimi yakın hissetmem 1,2 1,6 Partiden/Adaydan aldığım maddi yardım 2,1 3,2 Partinin/Adayın reklam kampanyalarının etkisi 5,2 3,2 Partinin/Adayın orduya bakışı 4,6 10,6 Çevremdekilerin seçimleri 6,5 5,9 Partinin/Adayın dine bakışı 12,7 15,4 Ekonomik durum 14,5 9,0 Parti adayına kendimi yakın hissetmem ERKEK KADIN
 58. 58. Seçim Propaganda Araçlarının Etkinliği - Önem Endeksi 100 Görsel ve basılı yayın organları ile partiirtibat ofisleri ortalamanın üzernde etkisi olan propaganda araçları. Afiş-bayrak, radyo ve el ilanlarının politik propoganda malzemesi olarak etkisi daha az... n=1001 (%), 7’li ölçekte sıralama
 59. 59. Gündem <ul><li>Araştırma Kapsamı </li></ul><ul><li>Görüşülen İşçilerin Profili </li></ul><ul><li>Araştırma Bulguları </li></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gazete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İnternet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siyasi Eğilimler </li></ul></ul></ul><ul><li>Tartışma </li></ul>

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) tarafından sahası Kasım-Aralık 2007'de gerçekleştirilen "İşçiler ve Kitle İletişim Araçları" başlıklı araştırmanın sunumudur. Araştırma 10 ilde 1001 işçiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Views

Total views

2,061

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×