Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentacja GOK Dobrcz

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Prezentacja GOK Dobrcz (20)

Advertisement

Prezentacja GOK Dobrcz

 1. 1. Ul. Długa 52 86-022 Dobrcz www.gok.dobrcz.pl
 2. 2.  Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu działa od 1948 roku, funkcjonował on wtedy pod nazwą Gromadzki Ośrodek Kultury.  W 1969 roku w ramach jego struktur funkcjonowały: Klub Rolnika, biblioteka oraz kino „Zefir”.  W 1976 roku baza kulturalna powiększyła się o Wiejski Dom Kultury w Stronnie.  W 1986 roku funkcjonowały również 2 Kluby „Ruch” oraz 3 Kluby Rolnika i nieliczne świetlice oraz zespoły zainteresowań.  Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa placówki oraz kadra kierownicza (GOK miał 12 dyrektorów).
 3. 3. Prowadzi różne formy działalności jak koncerty, spotkania, organizuje imprezy artystyczne w wykonaniu własnych zespołów oraz zawodowych, konkursy, turnieje, wystawy, wycieczki i zabawy, prowadzi zajęcia w kołach zainteresowań, działa w świetlicach wiejskich.
 4. 4.  Koła zainteresowań:  orkiestra dęta  koło rękodzielnicze  zespół gitarowy Szast-Prast  zespół wokalny Kwiaty Jesieni  zespół taneczny Czarotki  zespół tańca współczesnego Wenus  zajęcia z tańca towarzyskiego  zajęcia fitness  chór Kusowianki
 5. 5.  Klub Seniora  Koła Gospodyń Wiejskich  konkursy/wystawy  organizacja i patronat nad imprezami masowymi  świetlice wiejskie
 6. 6.  Działa od 2006 roku;  przyjmuje dzieci od 10 roku życia;  orkiestrę prowadzi kapelmistrz Adam Idziński;  repertuar obejmuje muzykę klasyczną rozrywkową, utwory kościelne;  reprezentują Gminę Dobrcz na Festiwalach Orkiestr Dętych;  występują podczas uroczystości i spotkań odbywających się na terenie gminy.
 7. 7.  Działa od 2000 roku;  prowadzi je dyrektor GOK Barbara Hipnarowicz;  panie tworzą wyroby rękodzielnicze przy użyciu różnorodnych technik;  dorobek koła prezentowany jest podczas wystaw, uroczystości i jarmarków o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim;  za swoją twórczość koło otrzymało wiele nagród i wyróżnień.
 8. 8.  Szast-Prast jest zespołem wokalno- gitarowym;  powstał w październiku 2004 roku;  prowadzony przez Kamilę Kaczmarek;  bierze udział w festiwalach i przeglądach;  występuje podczas uroczystości i festynów odbywających się na terenie gminy.
 9. 9.  Jest zespołem wokalnym składającym się z seniorów;  działa od 1990 roku;  założony przez Romualda Graula - akordeonistę oraz Annę Ciesielską;  zespół występuje podczas licznych uroczystości i festiwali o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim;  występował także na Litwie, Białorusi i Wilnie oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli;  laureat licznych nagród;  zespół nagrał dwie płyty w 2001 i 2005 roku.
 10. 10.  Dziewczęcy zespół taneczny;  prowadzony przez Beatę Hałas;  bierze udział w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;  zdobywca wielu nagród i wyróżnień m.in. w „Tanecznych Igraszkach”, „Dziecięcym Koglu Moglu”;  swoimi występami uświetnia liczne uroczystości w naszej gminie i powiecie.
 11. 11.  Grupa taneczna, prezentująca połączenie tańca współczesnego, hip-hop i disco;  działa od kwietnia 2009 roku;  prowadzona przez Darię Bombę-Kaliszewską,a od roku 2011 przez Pawła Milchausena  prezentuje się podczas imprez środowiskowych organizowanych przez GOK.
 12. 12.  Zajęcia prowadzone są od kwietnia 2009 roku przez Darię Bombę-Kaliszewską, a od roku 2011 przez Pawła Milhausena, który wprowadził również zajęcia z zumby.
 13. 13.  Zajęcia prowadzone są przez Pawła Milhausena od 2011 roku.
 14. 14. Zajęcia prowadzone są od kwietnia 2009 roku przez Darię Bombę- Kaliszewską, a od roku 2011 przez Pawła Milhausena, który wprowadził również zajęcia z zumby.
 15. 15.  Działał w 2010 roku;  prowadzony przez Katarzynę Badurę;  repertuar obejmuje utwory muzyki współczesnej i biesiadnej.
 16. 16.  Działa od 1989 roku;  prowadzony przez Annę Ciesielską;  obecnie zrzesza 55 członków;  seniorzy spotykają się przy okazji wielu uroczystości państwowych, a także dnia seniora, dnia inwalidy itp.;  klub dąży do integracji osób starszych ze społecznością lokalną i działa na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku;  organizuje spotkania, wycieczki i pikniki.
 17. 17.  Na terenie gminy funkcjonuje 16 KGW;  działają na rzecz rozwoju i promocji sołectw oraz produktów lokalnych, a także wsi polskiej;  pielęgnują polską tradycję i sztukę ludową;  prezentują swoje produkty podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich, promują gminę także poza granicami kraju;  biorą udział w festynach, jarmarkach, dożynkach itp.;  organizują, spotkania, zabawy i uroczystości sołeckie;  celem działania jest także obrona praw i interesów kobiet wiejskich.
 18. 18.  Wystawy autorskie;  konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, do najważniejszych należą:  konkurs na palmy i pisanki wielkanocne,  szopki bożonarodzeniowe;  konkurs historyczny „Mój region-moja ojczyzna”.
 19. 19.  GOK jest organizatorem oraz współorganizatorem i sponsorem wielu imprez odbywających się na obszarze gminy;  do najważniejszych należą:  Dożynki Gminne,  Gminny Dzień Dziecka,  Święto Dyni,  Mikołajki,  Sołtysiada,  Święto Śliwki,  Święto Rogala,  Święto Chleba,  Spotkania z kombatantami,  oraz wiele innych imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez poszczególne sołectwa.
 20. 20.  Pod GOK podlega 11 świetlic wiejskich, w których pracuje 5 instruktorów;  prowadzą oni zajęcia świetlicowe i plastyczne dla dzieci i młodzieży;  w ramach współpracy z GKRPA prowadzone są także zajęcia terapeutyczne.
 21. 21.  Na przestrzeni lat GOK otrzymał kilka grantów i dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi oraz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.  Wieńce dożynkowe zajmują czołowe miejsce w konkursach powiatowych i wojewódzkich.  Rękodzieło z gminy Dobrcz jest rozpoznawane i uznane na imprezach, jarmarkach organizowanych przez powiat oraz województwo.  Sekcje i koła zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia.

×