Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ceramika dawniej i dziś

662 views

Published on

Projekt realizowany przez Koło Rekodzielnicze z Dobrcza. Finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach II edycji konkursu "Kultura Bliska".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ceramika dawniej i dziś

 1. 1. Projekt finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. Ceramika dawniej i dziś
 2. 2.  Projekt „Ceramika dawniej i dziś” realizowany był przez Koło Rękodzielnicze działające przy GOK w Dobrczu.  Fundusze na realizację pozyskano z grantu otrzymanego za wyróżnienie w II edycji konkursu „Kultura Bliska”, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.  Był to jeden z 27 projektów, które zostały wybrane z pośród ponad 250 nadesłanych na konkurs.  Dotacja wyniosła 10.120 zł.
 3. 3. Pieniądze przeznaczone zostały na:  zakup pieca komorowego do wypału gliny, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania prac artystycznych, przeprowadzenie cyklu warsztatów ceramicznych.
 4. 4. Projekt zakładał:  powrót do korzeni, zintegrowanie mieszkańców, zwrócenie uwagi na walory i zasoby kultury ludowej oraz ochrona przed ich zapomnieniem, przeprowadzenie zajęć ceramicznych dla wszystkich zainteresowanych.
 5. 5.  Zajęcia ceramiczne odbywały się od lutego do czerwca 2002 roku.  Prowadziła je Barbara Hipnarowicz dyrektor GOK w Dobrczu.  Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu, w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu, oraz internacie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Adresatami byli:  dzieci, młodzież i osoby dorosłe,  instruktorzy świetlicowi i pedagodzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą
 6. 6.  Z oferty szkoleniowej skorzystała młodzież szkolna, członkinie Koła Rękodzielniczego z Dobrcza, członkinie KGW z Wudzyna, Dobrcza, Gądecza i Kozielca, osoby dorosłe pozostające bez pracy i inne. Łącznie 43 osoby.  Uczestnicy zajęć poznali technikę lepienia naczyń glinianych jaką kiedyś stosowano na Kujawach. Wyroby te kształtowano w rękach, były to m.in. dzwonki, miseczki, kropielnice, kafle, figurki i dwojaki.
 7. 7. Kilka zdjęć z realizacji Warsztaty ceramiczne w pracowni GOK oraz w internacie ZS A-E w Karolewie.
 8. 8. Kilka zdjęć z realizacji Warsztaty w pracowni GOK.
 9. 9. Pierwsze prace wypalone w piecu zakupionym z grantu.
 10. 10.  Podsumowanie projektu połączone z wystawą odbyło się 11 czerwca 2002 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, w obecności władz gminy i zaproszonych gości m.in. pracowników WOK w Bydgoszczy.  Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe zaświadczenia.  Następnie wystawa został przeniesiona do oficyny dworskiej mieszczącej się przy Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie, gdzie przez okres wakacji udostępniona była zwiedzającym.
 11. 11. Podsumowanie projektu
 12. 12. Wystawa prac towarzysząca podsumowaniu projektu
 13. 13.  Wiele sprawozdań z realizacji projektu można było znaleźć w prasie. O „Ceramice z Dobrcza” pisano m.in. W „Gazecie Regionalnej Powiat Bydgoski, Gazecie Wyborczej, Gazecie Pomorskiej, Ilustrowanym Kurierze Polskim, Gazecie Sołeckiej i Biuletynie Informacji Kulturalne.  Członkinie koła rękodzielniczego z Dobrcza wzięły także udział w programie telewizyjnym TV Bydgoszcz prowadzonym przez Katarzynę Marcysiak, podczas którego opowiadały o projekcie, a uczennice ZS A-E w Karolewie dały pokaz lepienia z gliny.  Obecnie również kontynuowane są zajęcia lepienia z gliny w świetlicach wiejskich. Młodzież chętnie się w nie angażuje.
 14. 14. Wybrane projekty zrealizowane przez GOK w Dobrczu  „Akcja lato” – rok 2002,  „Akcja lato” – rok 2003  „Moja mała ojczyzna w obiektywie” – rok 2003  „Tęczowe pory roku” – rok 2004  „Białe marzenia” – rok 2006 Obecnie (2011 r.) trwa realizacja projektu „Z folklorem na ty”, który jest finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W ramach projektu odbędą się warsztaty, na których dzieci i młodzież poznają sposoby wykonywania dekoracji kujawskich, kwiatów z krepy, pająków kujawskich itp. Przeprowadzony zostanie także konkurs plastyczny „Zdobnictwo Kujaw”.
 15. 15. Dziękuję za uwagę.

×