Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

40. dönem özel güvenlik sınavı soru ve cevapları

7,344 views

Published on

40.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları, Özel Güvenlik Eğitim Kitabı, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları, Özel Güvenlik Sınavı Yazılı Soruları, Özel Güvenlik Sınavı Deneme Sınavları, Özel Güvenlik Sınavı Deneme Testleri, Özel Güvenlik Sınav Slaytı, Özel Güvenlik Sınavı Konu Anlatımı, Özel Güvenlik Sınavı dersi,Özel Güvenlik Sınavı çalışma kitabı cevapları, Özel Güvenlik Sınavı ders notları, Özel Güvenlik Sınavı kitabı fotokopisi,
41.Dönem özel güvenlik sınavı soru ve cevapları
Özel güvenlik egitim ders kitabı
özel güvenlik egitim ders notları
özel güvenlik ders notları
özel güvenlik ders kitabı

 • Be the first to comment

40. dönem özel güvenlik sınavı soru ve cevapları

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz. 40.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARINot: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra ikinci tıklamadacevaplar ortaya çıkacaktır.( F5 tuşunu tıklayınız.) www.gokayegitim.com
 2. 2. www.gokayegitim.com1-)Aşağıdakilerden hangisi insanüzerinde görünmeyecek şekildesaklanmış bir silahıtespit etmek amacıyla kullanılabilir?a) Kapalı devre kamera sistemib) X-ray cihazıc) Kapı tipi metal dedektörd) Kartlı geçiş sistemie) Biyometrik sistemler
 3. 3. www.gokayegitim.com 3
 4. 4. www.gokayegitim.com2-) X-ray cihazı ile aşağıdakilerdenhangisi tespit edilemez?a) İnsan üzerinde saklanmış kesicialetlerb) Valiz içerisine yerleştirilmiş silahc) Çantaya saklanmış uyuşturucud) Kutuya konulmuş patlayıcı maddelere) Plastik malzemeyle sarılmış bıçak
 5. 5. www.gokayegitim.com3-)Aşağıdakilerden hangisi kişileribirbirinden ayırt edici biyometrikbir unsur değildir?a) Parmak izib) Göz retinasıc) Boy/kilo endeksid) İnsan sesie) Yüz
 6. 6. www.gokayegitim.com4-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileribir binaya sadece yetkili/izinli şahıslarıngiriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bircihaz veya sistemdir?I-Kartlı geçiş sistemiII-X-ray cihazıIII-Metal dedektörüa) Yalnız Ib) Yalnız IIc)Yalnız IIId) I ve IIIe) I, II ve III
 7. 7. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 7
 8. 8. 128 sayfa daha fazla ve daima yeni basım bu kitaba 0,25 Kuruş daha fazla ödeyerek sahip olabilirdiniz ;bu sınavda çıkan sorulardan 97 adet soru kitabımızdan çıkmıştır. www.gokayegitim.com Kapak tasarımları Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com 8
 9. 9. www.gokayegitim.com5-) Kişilerinin korunma ihtiyaçlarını karşılayan özelgüvenlik faaliyetleri, genel kolluk birimleriningörevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmelerinekatkı sağlamaktadır. Bu katkı hem genel kollukbirimlerinin iş yükünün azalması ve kollukgörev / hizmet kalitesinin yükselmesi hem de özelgüvenlik hizmet hizmetleri vasıtayla kişilerin korunmagüvenlik ihtiyacının karşılanması yoluyla yaşanacakolguya/sürece ne ad verilir?a) Yetki devrib) Yok saymac) Güvend) İşbirliğie) Sorun çözme
 10. 10. www.gokayegitim.com6-)Bir kapı tipi metal dedektörünün silah gibi büyükmetallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlıkgibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesiistenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılmasıgereken en uygun davranış nedir?a) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarınıçıkarıp yan tarafa koymalarını istemekb) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlikseviyesini sağlayacak şekilde ayarlamakc) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmekd) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metalikeşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemeke) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipimetal dedektörleri her şart altında her türlü metalik nesneyealarm üretir.
 11. 11. 7-) Kamu güvenliğinin sağlanması www.gokayegitim.comyönünden 5442 sayılı İl idaresiKanunundaki yetkilerin kullanılmasısırasında özel güvenlik görevlilerikimlerin emirlerini yerine getirmekleyükümlüdürler?a) Polis ve bekçilerinb) Jandarma ve askerlerinc) Mülki idare amiri ve genel kollukamirinind) Belediye Başkanı ve Belediye meclisinin
 12. 12. www.gokayegitim.com8-) Havalimanı, liman, gümrük, gar,istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığıyerlere istenildiğinde genel kollukgörevlilerinden takviyede bulunulmaktadır.Bu durumda sevk ve idare yetkisi kimegeçmektedir?a) Özel güvenlik müdürüneb) Özel güvenlik şirketinec) Genel kolluk amirined) Özel kolluk amirinee) İşletme müdürüne
 13. 13. www.gokayegitim.com9-) Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenliği genel kolluktan farklı kılan vegöz önünde tutulmak zorunda kalınanbir unsurdur?a) Suçu önlemeb) Suçla mücadelec) Güvenlik maliyetid) Yaptırım gücüe) İş güvenliği
 14. 14. www.gokayegitim.com10-)Kendisini başkasının yerinekoyma diye özetlenen davranışa nedenir?a)Empatib)Sempatic)Entropid)Sosyopatie)Antipati
 15. 15. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 15
 16. 16. www.gokayegitim.com11-)İletişimde iletişimi başlatan kişi yada gruba ne denir?a)Kaynakb)Mesajc)Hedefd)Kodlamae)Alıcı
 17. 17. www.gokayegitim.com12-)Aşağıdakilerden hangisiprofesyonel hayatta erkekler içinimajı olumlu etkileyeniletişim unsurlarındandır?a)Açık gömlek yakasıb)Boyasız ayakkabıc)Dar giysilerd)Bakımsız diş, tırnake)Ütülü pantolon, gömlek
 18. 18. www.gokayegitim.com13-)Uzaktan ve yakından en iyiseçilen renkler hangileridir?a)Kırmızı-yeşilb)Yeşil-mavic)Portakal-yeşild)Kırmızı-mavie)Sarı-kırmızı
 19. 19. 14-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir www.gokayegitim.comiletişim için hedefte bulunmasıgereken özelliklerdendeğildir?a)Zekâ seviyesi verilenleri anlayacakkapasitede olmak.b)Açık, sade anlatmakc)Kolay iletişim kuran bir kişilikteolmak.d)Dikkatlice bakmak, dinlemek.e)İletişime açık olmak.
 20. 20. www.gokayegitim.com15-)Aşağıdakilerden hangisiiletişimde kaynağınengelleyicilerinden değildir?a)Cümle kuramamab)Bazı harfleri çıkaramamac)Yanlış cümle-kavram kullanmad)Gürültülü ortame)Giyim-kuşam görünüş
 21. 21. www.gokayegitim.com 21
 22. 22. www.gokayegitim.com16-)Aşağıdakilerden hangisi iletişimietkileyen kişisel faktörlerdendeğildir?a)Dil ve anlatım güçlüklerib)Dinleme eksikliğic)Kullanılan cihazlard)Anlama eksikliğie)Bilgi eksikliği
 23. 23. www.gokayegitim.com17-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde hedefin (alıcının)engelleyicilerinden değildir?a)Dinlememeb)Ders veren öğretmenin ses tonuc)Yorgunluk,d)Utanmae)Önyargılar
 24. 24. www.gokayegitim.com18-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimiengelleyen davranışlardan değildir?a)Devamlı yere soru sormakb)Ben diliyle konuşmakc)Tercih hakkı tanımakd)Her hatayı anında kişinin yüzünesöylemeke)Karşıdakine yardım etme fırsatıvermemek
 25. 25. www.gokayegitim.com19-)Aşağıdakilerden hangisi iletişimhatalarına yol açmaz?a)Konunun etrafında dolaşmab)Muhataptan bilgileri gizlemec)Muhatabı alaycı bir şekilde övmed)Müphem ifadeler kullanmae)Muğlâk ifadeleri açıklama
 26. 26. 128 sayfa daha fazla ve daima yeni basım bu kitaba 0,25 Kuruş daha fazla ödeyerek sahip olabilirdiniz ;bu sınavda çıkan sorulardan 97 adet soru kitabımızdan çıkmıştır. ( 3 TL ) ( Şirket kapak tasarımları) www.gokayegitim.com Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com 26
 27. 27. www.gokayegitim.com20-)Etkili iletişim için beden dilininkullanılmasına ilişkin aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?a)Konuşurken insanlardan gözünüzükaçırmayın.b)Karşınızdakini onaylamak için başınızıher iki yana doğru sallayın.c)Konuşurken yönünüzü konuştuğunuzkişilere doğru dönünd)Çok fazla konuşmayın.e)Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kolkullanımı) kullanın.
 28. 28. www.gokayegitim.com21-)Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerdenhangisine katılmak doğru olmaz?a)Soğukkanlı olup; öfkeli anlarda iletişimkurulmamalıdır.b) İyi bir iletişim için insanları olduğu gibikabul edip, onların olumlu davranışlarınıonaylamak gerekir.c)İnsanlara değer verdiğimizi onlaragöstermeliyiz.d)Problemi değil insanları karşımıza almalıyız.e)Her zaman doğruyu söylemeli ama herdoğruyu her yerde söylememelidir.
 29. 29. www.gokayegitim.com22-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin yakalama yapabileceğidurumlardan değildir?a) Görev alanında, haklarında yakalama emri veyamahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama,b) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması,c) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçmasıolasılığının bulunması halinde yakalama,d) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişiningörev mahalli dışında yakalanması.e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcutbir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 30. 30. www.gokayegitim.com23-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi zor kullanmakonusunda doğru bir tanımlamadır?a) Zor kullanma yetkisi, bütün kamu görevlileritarafından kullanılabilen bir yetkidir.b) Özel güvenlik personeli, görev alanı dışında da zorkullanabilir.c) Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisizkılmak amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile zorunderecesini kuvveti kullanan görevli kendisi takdir vetayin eder.d) Kolluk görevlisi, kendisine veya başkasına yönelikbir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullarabağlı kalarak saldırıda bulunabilir.e) Zor kullanmada, direnişi etkisiz hale getirmekkoşuluyla “ölçülülük” şartı aranmaz.
 31. 31. www.gokayegitim.com24-)Zor kullanmaya ilişkin aşağıdakilerdenhangisi yanlış bir ifadedir?a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zorkullanılmalıdır.d) Sadece meşru savunma kapsamında zorkullanılabilir.e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekildekademeli olarak artan nispette zorkullanılmalıdır.
 32. 32. www.gokayegitim.com25-)“Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmeninmahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz halegetirecek şekilde (1) bedenî kuvvet, (2) ve kanunî şartlarıgerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.”ifadesinde (1), (2) ve(3) nolu boşluklara sırası ile gelecek ifadeler hangisidir?a) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) maddi güç, (3)silahb) (1) kademeli olarak azalan nispette, (2) maddi güç,(3)silahc) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) somut güç, (3)silahd) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) maddi güç, (3)ateşli silahe) (1) ve orantısız olarak artan nitelikte, (2) maddi güç,(3)silah
 33. 33. www.gokayegitim.com26-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileritarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarınailişkin sorgulama yapma.b) Görevli olduğu terminale veya istasyona gelenlerekimlik sorma,c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-raycihazından veya benzerigüvenlik sistemlerinden geçirme,d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suçteşkil eden veya delil olabilecekeşyayı emanete alma,e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerinikoruma önlemlerini alma.
 34. 34. www.gokayegitim.com27-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgilidoğru bir tanımlama değildir?a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzereikiye ayrılır.b) Aramalar, yapıldığı yer itibariyle deisimlendirilebilir.c) Kişilerin üstlerini ve eşyalarını teknik araçlarlakontrol etme ve kimlik sorma da bir arama işlemidir.d) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararınaistinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.e) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespitedilmesi veya aranan bir kişinin ele geçirilmesiamacıyla yapılabilir
 35. 35. 128 sayfa daha fazla ve daima yeni basım bu kitaba 0,25 Kuruş daha fazla ödeyerek sahip olabilirdiniz ;bu sınavda çıkan sorulardan 97 adet soru kitabımızdan çıkmıştır. 3 TLŞirket kapak tasarımları www.gokayegitim .com Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com 35
 36. 36. www.gokayegitim.com28-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerince yerine getirilen yakalamaişlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,b) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgiverme,c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenliktedbirlerini alma,d) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve SanıkHakları Formu düzenleme.e) Kişinin üstündeki suç unsurlarındanarındırılmasını sağlama.
 37. 37. www.gokayegitim.com29-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalamaişlemi değildir?a) Yaralama suçunu henüz işlemiş kişinintutularak genel kolluğa bilgi verilmesi,b) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrolaltına alınması,c) Genel kolluk kuvvetlerince bir kişininkimlik tespiti amacıyla durdurulması.d) Hakkında yakalama emri bulunan birşüphelinin tespit edilerek tutulması.e) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıylatutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi,
 38. 38. www.gokayegitim.com30-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerindenbiri değildir?a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanetealma,b) Aramalar sırasında tespit edilen suç teşkileden eşyayı emanete alma,c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suçteşkil eden eşyayı belirleme,d) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlikedoğurabilecek eşyayı emanete alma,e) Suçta kullanılan eşyayı muhafaza altına alma.
 39. 39. www.gokayegitim.com31-)Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanınunsurlarından değildir?a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması,b) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması,c) Suça konu eşyanın tespiti veya suçşüphelisinin yakalanması için yapılması,d) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanınortaya çıkartılması,e) Aramanın yapıldığı yerin sahibininzilyetlik hakkının sınırlandırılması.
 40. 40. www.gokayegitim.com32-)Aşağıdakilerden hangisi “önlemearaması”nın amaçları arasında yer almaz?a) Suçların işlenmeden önce önünü almak,b) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini elegeçirmek.c) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak vetehlikeyi önlemek,d) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak,e) Genel güvenliği ve kamu düzeninisağlamak.
 41. 41. www.gokayegitim.com33-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliktarafından yerine getirilebilecek bir“kontrol işlemi” değildir?a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlaragirmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,b) Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme,c) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenliksistemlerinden geçirme.d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahnegösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze vedüğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdangeçirme,e) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişininbedeni üzerinde kontrol yapma.
 42. 42. www.gokayegitim.com34-)Aşağıdakilerden hangisi devriyeningörevleri arasında yer almaz?a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sormaişlemleri yapmak,b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak,c) Kendisine başvuran ve yardım talebindebulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek,d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bukapsamda kişileri ifade vermek üzere davetetmek.e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli öntedbirleri almak.
 43. 43. www.gokayegitim.com35-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alanözel güvenlik görevlisi tarafındanaşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı,olay yeri krokisi çizilmelidir.c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanlarınuzaklaştırılması temin edilmelidir.e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haberverilmelidir.
 44. 44. www.gokayegitim.com36-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevininyerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifadedeğildir?a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızınyerine getirilen bir görevdir.b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı biralanda yerine getirilir.c) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekiciolaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altındabulundurulur.d) Nokta görevi süresince personel yerine personelgörevlendirmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancıkişilerin girmesine izin verilmez.
 45. 45. www.gokayegitim.com 45
 46. 46. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 46
 47. 47. www.gokayegitim.com37-)Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecekbir işlem değildir?a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeriaynen korunmalıdır.b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgiligenel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.c) Olayın aydınlatılması açısından deliller hementoplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlıkbirimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olmasıhalinde ilk yardım derhal yapılmalıdır.
 48. 48. 38-)Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında www.gokayegitim.comözel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerdenhangisi uygulanamaz?a) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en genişşekilde çevre güvenliği alınmalıdır.b) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak,tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.c) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişilerçevreden araştırılmalıdır.d) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasılbırakıldığı incelenmelidir.e) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadakitrafik durdurulmalı ve kontrollü geçişsağlanmalıdır.
 49. 49. www.gokayegitim.com39-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevineilişkin doğru bir tanımlamadır?a) Nokta görevi, belirli bir görev alanındadevriye gezmek suretiyle yerine getirilir.b) Nokta görevi yapan personel gerektiğindearama yapmaya da yetkilidir.c) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirliyerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.d) Nokta mahallinde görevli personel, birsonraki personele görevi devretmeden görevyerinden ayrılamaz.e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşmeyapılabilir.
 50. 50. www.gokayegitim.com40-)Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermektenve açıklamada bulunmaktan kaçınması.b) Kişinin başkalarının görmesiniistemediği bir şeyi saklamaya çalışması.c) Kişinin üzerinde kimlik belgesininbulunmaması.d) Başkaları açısından tehlike teşkiledebilecek şekilde araç kullanması.e) Saldırgan davranışlarda bulunması veyapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
 51. 51. www.gokayegitim.com 51
 52. 52. www.gokayegitim.com41-)Aşağıdakilerden hangisi birtutanağın içermesi gereken unsurlardandeğildir?a) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkinayrıntılı bilgiler,b) Olaya konu kişilerin aile yaşamınailişkin bilgiler,c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri,d) Tutanağı tanzim edenler hakkındabilgiler,e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati.
 53. 53. 42-)Aşağıdakilerden hangisi “Grup” www.gokayegitim.comkavramını bilen özel güvenlik görevlisininkazanmış olduğu davranışlardır?a) “Biz” duygusunun olduğunu bilerek ferdihareketlerden kaçınması gerektiğini bilirb) Grup içerisinde heyecanın ve etkileşiminyüksek olduğunu bilerek tahrik edicidavranışlardan kaçınmayı bilirc) Her an provokasyona gelebilecekleri içinkontrol altında tutulmaları gerektiğini bilird) Bireylerin sorumluluk duygusu ile hareketetmeyeceğini bilerek gruba dikkatiniyoğunlaştırması gerektiğini bilire) Hepsi
 54. 54. www.gokayegitim.com43-)“Kalabalık” kavramını bilmek özelgüvenlik görevlisine ne kazandırır?a) İçinde her türlü kişi tipi olduğunu bilirb) Davranışlarının kestirilmeyeceğini ve heran provoke olabileceklerini bilirc) Geçici olarak bir araya geldikleri içinuyarılarının dikkate alınacağını bilird) Kontrol altında tutulmalarının kolayolduğunu bilire) Hepsi
 55. 55. www.gokayegitim.com44-)Yasal olmayan toplumsal olaylarıbaşlatan ve yürüten toplulukların,güvenlik görevlilerinin müdahale ederekzor kullanmasını sağlamak amacıylayapmış oldukları taktiğe ne ad verilir?a)Takdirb)Tepkic)Korkud)Tahrike)Eylem
 56. 56. www.gokayegitim.com45-)Aşağıdaki kriterlerden hangisigöz yaşartıcı gazların kullanımesaslarından değildir?a)Kapalı alan-Yoğunluğu düşükmühimmatb)Sprey- 1metreden yakın mesafedesıkmakc)Kapalı alan- Dozaj hesaplamakd)Açık alan- Rüzgar yönü hesaplamake)Hepsi
 57. 57. www.gokayegitim.com46-)Topluluk içinde yapılan işlerinve söylenen sözlerin kısa süredegrubu etki altına almasına ne adverilir?a)Söylentib)Sirayet (yayılma)c)Tesir altında kalmad)İradee)Hiçbiri
 58. 58. www.gokayegitim.com47-)“Gözleri ve yüzü örterekkullanıcıyı, kimyasal, biyolojik veradyoaktif maddelerden koruyanaraç” aşağıdakilerden hangisinintanımıdır?a)Baretb)Gaz süzgecic)Kaskd)Gaz maskesie)Miğfer
 59. 59. www.gokayegitim.com48-)Özel güvenlik görevlisinin birtoplumsal eylem/etkinliklerdeaşağıdaki kişi tiplerinden hangisinekarşı dikkatli olması ve özel tedbiralması gerekir?a)Destekleyicilerb)Seyircilerc)Provokatörlerd)Tesir altında kalanlare)Hiçbiri
 60. 60. www.gokayegitim.com49-)“Göz yaşartıcılar ve bu amaçla kullanılanaraçların” özelliklerini bilen özel güvenlikgörevlisinin davranışı nasıl olmalıdır?a)Göz yaşartıcıların etkisinin geçici olduğunubilir, panik yapmaz.b)Kendisi maruz kaldığında, gözleriniovuşturarak etkisini geçirir.c)Gaz maskesi süzgecini yenilemeden, birdenfazla kullanabilir.d)Direnişe ve saldırılara son veren kişilere de gözyaşartıcı kullanır.e)Göz yaşartıcı spreyi ağız, burun ve kulak içinesıkabilir.
 61. 61. www.gokayegitim.com50-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin zor kullanmada uygulamasıgereken taktikler arasında yer almaz?a) Dağıtılması gereken topluluğa karşı son çareolarak zor kullanmaya başvurulmalıdır.b)Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma,toplanmayı önleme, suç işleyeni yakalamaolmalıdırc)Bölge müdahaleye uygun olmalıdırd)İhtara gerek kalmaksızın toplulukdağıtılmalıdıre)Müdahale ekibi belli bir düzen ve disipliniçinde hareket etmelidir.
 62. 62. 51-)Aşağıdakilerden hangisi www.gokayegitim.combulundukları ortamda huzurubozmak, kızıştırmak, panikyaratmak isteyen gruplarınbaşvurduğu eylem biçimleri arasındayer alır?a)Aşağılamab)Yazılı ve sözlü tahrikc)Ateşli silah kullanılmasıd)El silahları kullanmae)Hepsi
 63. 63. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 63
 64. 64. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0555 9652145 0505 3786377 www.gokayegitim.com 64
 65. 65. www.gokayegitim.com52-) Koruma görevinde dört önemli aşamabulunmakta olup bunlardan biri demuhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için,tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyitanımak ve araştırmak şarttır.Aşağıdakilerden hangisi tehlike konusundasorulacak sorulardan değildir?a) Tehlike nedirb) Tehlike kimden gelirc) Tehlike nereden gelird) Tehlike nasıl saldırıya dönüşüre) Tehlike nereden gelmez
 66. 66. www.gokayegitim.com53-) Koruma görevi önemli kişiye göreyapılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi söylenemez?a)Önemli kişi her ortamdakorunmamalıdırb)İkametgâhlardan çıkışlar rutinolmamalıdırc)İşyerinden çıkışlar rutin olmamalıdırd)Önemli kişinin programlarını yalnızcabilmesi gerekenlere iletilire)Önemli kişi her ortamda korunmalıdır
 67. 67. www.gokayegitim.com 67
 68. 68. www.gokayegitim.com54-) Yüzde yüz koruma yoktur. Her şey teröristin lehineolmakla beraber, saldırıyı önleyici bir takım yöntemlergeliştirilebilir. Koruma organizasyonunun amacı sürprizunsurun yok edilmesi ve bütün olasılıkların düşünülerekplanlanmasıdır. Suikastları önlemek için aşağıdakilerdenhangisi yapılmaz?a)Yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.b)Önemli kişiye balistik yelek giydirilmelidirc)Saldırı anında önemli kişinin vurulmaması için çelik levhaiçeren çanta ve kalkanlarkullanılmalıdırd)Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar kolayolmalıdıre)Önemli kişiye ulaşan kişilerin bir tehlike oluşturmalarınıengellemek için güvenlikçemberleri kurulmalıdır.
 69. 69. www.gokayegitim.com55-) Koruma organizasyonunda silahkullanma konusunda aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?a)Koruma organizasyonunda silah kullanılmazb)Koruma organizasyonunda her zaman silahkullanılırc)Koruma organizasyonu sırasında sadecekoruma amiri silah kullanılabilird)Koruma organizasyonunda silah kullanmakson çaredire)Koruma organizasyonunda sadece öncükoruma silah kullanır
 70. 70. www.gokayegitim.com56-) Aşağıdakilerden hangisi kişiselkoruyucu güvenlik önlemlerindenbiri değildir?a) Uyanık ve şüpheci olmakb) Girişimci ve sağduyuluc) Haberleşmeye önem vermemekd) Sistemli olmake) Rutin işlerden kaçınmak
 71. 71. www.gokayegitim.com57-) Koruma görevine ilişkin her türlü ..…………… ve …………….. öncedenhazırlanmalıdır. Yukarıda boşluğaaşağıdaki seçeneklerde yazılı hangikelimeler uygun düşmektedir?a) telefon / planb) araç-gereç / alternatif planc) araç-gereç / krokid) plan / projee) araç-gereç / şemsiye
 72. 72. www.gokayegitim.com58-) Aşağıdakilerden hangisi koruma amiriningörevlerinden değildir?a)Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasındayer alır.b)Korunan kişinin sekreteri ile irtibat kurarakprogram hakkında bilgi akışını sağlar.c)Koruma personelinin görev planlamasını yapar.d)Görevlendirmede personelin kabiliyetini vebecerisini göz önünde bulundurur.e)Önemli kişinin aracının sol arkasındaoturur.
 73. 73. www.gokayegitim.com59-) Önemli kişinin programı öncesindegüzergahın analiz edilmesi ile taktikseldeğerlendirme yapılarak hangi yolunalternatif olduğuna karar verilir. Buradaamaç gidilecek mevkide veya bölgede korunankişi için ……………oluşturmaktır.Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifadeaşağıdaki seçeneklerden hangisidir?a)Kısa bir yolb)Güzel bir yerc)Konforlu bir yerd)Güvenli bir yere)Hızlı bir yol
 74. 74. www.gokayegitim.com60-) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumadüzenlerinden dikkat edilecek hususlardandeğildir?a)Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılırb)Açık alanlarda koruma çemberi daraltılırc)Koruma personeli tehlike ve saldırıyıönleyecek derinlik mesafesini korurd)Koruma düzeni görev alanının durumuna göredeğişken bir hal alıre)Koruma düzeninde daima 360 derece korumasağlanır
 75. 75. www.gokayegitim.com61-)Kesilen bir elde toplardamar kanamasınasıl olur ve bu durumda müdahalenasıldır?a)Kanama fışkırır tarzdadır, müdahale sonrası elkalp seviyesinden yukarı kaldırılırb)Kanama fışkırır tarzdadır, müdahale sonrası elkalp seviyesinden aşağı indirilirc)Yavaş sızar tarzdadır, müdahale sonrası elkalp seviyesinden yukarı kaldırılırd)Yavaş sızar tarzdadır, müdahale sonrası el kalpseviyesinden aşağı indirilire)Hiçbiri
 76. 76. www.gokayegitim.com62-)Aşağıdakilerden hangisi temelilkyardım sırasında yapılmaz?a)Hava yolunun açık tutulması,b)Ateş düşürücü tedavic)Suni solunum,d)Dil geriye kaçıp hava yolunutıkamışsa tutulup çekilmesi,e)Kalp masajı,
 77. 77. www.gokayegitim.com63-)Hangisi yaralının solunumuna katkısağlayan temel yaşam desteğidir?a)Soluk yolunun, yüzükoyun yatırılıp başyana çevrilerek açık tutulmasıb)Geriye kaçan dilin çekilerek solunumyolunun açılmasıc)Ağız içerisindeki kan kusmuk gibimaddelerin çıkarılmasıd)Nefes borusunun girişini tıkayan takmadiş protezlerinin alınmasıe)Hepsi
 78. 78. www.gokayegitim.com64-)Hangi kanama durumundakanama olan bölgeye gazlı bezlebastırarak müdahale yapılır?a)Kulaktan kan gelmesib)Beyin kanaması,c)Mide kanaması,d)Yüzeysel deri kesikleri,e)İdrardan kan gelmesi,
 79. 79. www.gokayegitim.com65-)İlkyardım sırasında yapılmasıuygun olmayan hangisidir?a)Kalp atımı var mı diye kontrol etmek,b)Hastanın karnının doyurulmasıc)Soluk alıp vermediğinin kontrolü,d)Solunum yolunun kontrolü,e)Hastanın durumunun daha kötüyegitmemesi için çaba göstermek,
 80. 80. www.gokayegitim.com66-)İlk yardım yapmak için yaralınınmutlak surette uzaklaştırılması gerekendurum hangisidir?a)Can güvenliğini tehlikeye sokan yoğunzehirleyici ve boğucu duman bulunankapalı ortamb)Hareket halindeki taşıtc)Hastane acil servisid)Yağmur altında ıslanılan açık alan,e)Yaralı yakınında meraklıların bulunması,
 81. 81. www.gokayegitim.com67-)Bir yaralıda kalp atışı tespitediliyorsa aşağıdakilerden hangisikesinlikle yapılmamalıdır?a)Solunum yolunu kapatan bir cisimvar mı diye kontrol edilmesi,b)Suni teneffüsc)Hastanın rahat nefes alacağıpozisyona getirilmesid)Kalp masajıe)Yaralının öldüğü kabul edilmesi,
 82. 82. www.gokayegitim.com68-)Solunum ile alınan ve yaşam içinşart olan gaz hangisidir?a)Etil klorürb)Karbondioksitc)Etilend)Azot protoksite)Oksijen
 83. 83. www.gokayegitim.com69-)Fazla miktarda alkol almış birkimsede hangi belirtiler beklenmez?a)Halsizlik ve uyku halib)Neşelenme ve hareketlilikc)Sağlıklı bir şekilde karar verme vekonsantrasyon artışıd)Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlıke)Sıkıntı hali ve ağlama
 84. 84. www.gokayegitim.com70-)Kalp krizi geçiren kişinin daha rahatsolunum yapması için aşağıdakilerdenhangisi yapılmamalıdır?a) Çevresindeki kalabalık uzaklaştırılır.b) Rahat bir pozisyonda kalmasısağlanır.c) Kravat, gömlek düğmeleri, kemergevşetilir.d) Açık havaya çıkarılarak dolaştırılır.e) Temiz hava için cam açılır.
 85. 85. www.gokayegitim.com71-)Ceza Muhakemesi Kanuna göreaşağıdakilerden hangisi yakalamaemri düzenleyemez?a)Cumhuriyet savcısıb)Sulh ceza hakimic)Mahkemed)Adli kolluke)Özel kolluk
 86. 86. www.gokayegitim.com72-) 5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanuna göre kurumve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlikbirimi kurulması kimin izninebağlanmıştır?a) Cumhuriyet Başsavcısıb) Valic) Belediye Başkanıd) Özel güvenlik komisyonue) İçişleri Bakanı
 87. 87. www.gokayegitim.com73-)5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanuna göre,aşağıdaki kanunlardan hangisi özelgüvenlik görevlilerine zor kullanmayetkisi vermez?a) Türk Medeni Kanununun 981. maddesib) Borçlar Kanununun 52. maddesic) Türk Ceza Kanununun 24. Maddesid) Türk Ceza Kanununun 25. Maddesie) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16.Maddesi
 88. 88. www.gokayegitim.com74-)5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanuna göre,aşağıdakilerden hangisigörev süresince üzerinde kimlik kartıtaşımamanın müeyyidesidir?a) Çalışma izninin iptalib) Çalışma iznini yenilememec) Kimlik kartının iptalid) Göreve son vermee) Kanunda sayılan yetkilerikullanamama
 89. 89. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 89
 90. 90. 128 sayfa daha fazla ve daima yeni basım bu kitaba 0,25 Kuruş daha fazla ödeyerek sahip olabilirdiniz ;bu sınavda çıkan sorulardan 97 adet soru kitabımızdan çıkmıştır. www.gokayegitim.com Kapak tasarımları Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com 90
 91. 91. www.gokayegitim.com75-)5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanuna göre, özelgüvenlik görevlilerinin CezaMuhakemesi Kanununun 90’ıncımaddesine göre yaptığı yakalama ne türbir yakalamadır?a) Kimliksiz olmaktan yakalamasıb) Tutuklama yakalamasıc) Suçüstü yakalamasıd) Yakalama emri üzerine yapılan yakalamae) Önlemeyici yakalama
 92. 92. www.gokayegitim.com76-)Ceza Muhakemesi Kanununun90’ıncı maddesine göre yaptığıyakalama işlemi hangi anayasalhakka yapılan bir müdahaledir?a) Mülkiyet hakkıb) Seyahat özgürlüğüc) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıd) Kanunilik ilkesie) Masumiyet karinesi
 93. 93. www.gokayegitim.com77-)5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanuna göreaşağıdaki yerlerin hangisi özel güvenlikgörevlilerinin silahlı çalıştırılmasına veyasilahlı olarak görev yapmasına izinverilen yerlerdendir?a) Eğitim ve öğretim kurumlarıb) Sağlık tesisleric) Hava meydanlarıd) Talih oyunları işletmelerie) İçkili yerler
 94. 94. www.gokayegitim.com78-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanuna göre aşağıdaki yetkilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyen kişilerin üstlerini dedektörle aramac) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlaragirmek isteyen kişilerin üstlerini gerekirse elle aramad) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmee) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunankişileri yakalama ve üstlerini arama
 95. 95. www.gokayegitim.com79-)Türk Ceza Kanununa göre, birkimseyi hukuka aykırı olarak bir yeregitmek veya bir yerde kalmakhürriyetinden yoksun bırakan kamugörevlisinin işlediği suçun adı nedir?a)Cebirb)Tehditc)Şantajd)Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmae)Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
 96. 96. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 96
 97. 97. 80-)Türk Ceza Kanununa göre kamu www.gokayegitim.comgörevlisine karşı görevini yapmasınıengellemek amacıyla, cebir veyatehdit kullanan kişinin işlediği suçunadı nedir?a) Görevi yaptırmamak için direnmeb) Kamu görevini engellemec) Adil yargılamayı etkilemeyeteşebbüsd) Orantısız güç kullanmae) Görevli memura hakaret
 98. 98. www.gokayegitim.com81-)Özel Güvenlik Görevlileri, aramalarsırasında suç teşkil eden veya delil olabilecekya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlikedoğurabilecek eşya hakkında uyguladığıişlem hangi anayasal hakkın kullanılmasınısınırlamaktadır?a) Konut dokunulmazlığıb) Haberleşme özgürlüğüc) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkıd) Mülkiyet hakkıe) Zilyetlik hakkı
 99. 99. www.gokayegitim.com82-)5188 sayılı Özel Güvenlik HizmetlerineDair Kanuna göre, koruma ve güvenlikhizmetini yerine getirecek personelin,bulundurulabilecek veya taşınabilecek silahve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini,gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenliktedbirlerini belirlemeye kim yetkilidir?a) Valib) İl Özel güvenlik komisyonuc) İl özel idaresid) İl genel meclisie) İl daimi encümeni
 100. 100. www.gokayegitim.com83-)Aşağıdakilerden hangisi, özelgüvenlik görevlilerinin, zor kullanma veyakalama yetkilerinin kullanılmasınıgerektiren olaylar en seri vasıtaylabildirmesi gereken kolluk birimlerindenbirisi olabilir?a) Orman muhafaza memurub) Gümrük muhafaza memuruc) Kır bekçisid) Jandarmae) Köy bekçisi
 101. 101. www.gokayegitim.com84-)I.Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiiliçin kimseye ceza verilemez ve güvenliktedbiri uygulanamaz. II.Kanunda yazılı cezalardan ve güvenliktedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamazYukarıdaki cümleler Türk CezaKanunundaki hangi temel ilkeyi ifade eder?a) Suçta ve cezada kanunîlik ilkesib) Cezaların şahsiliği ilkesic) Masumiyet karinesid) Eşitlik ilkesie) Adil yargılanma ilkesi
 102. 102. www.gokayegitim.com85-)Özel güvenlik görevlilerinin korumave güvenliğini sağladıkları alanlaragirmek isteyen kişilerin üstlerini aramayetkisini kullanması sırasında tehlikedeolan öncelikli hak Anayasamıza görehangisidir?a) Özel hayata saygı duyulmasını istemehakkıb) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıc) Seyahat özgürlüğüd) Adil yargılanma hakkıe) Masumiyet karinesi
 103. 103. www.gokayegitim.com86-)5188 sayılı Özel Güvenlik HizmetlerineDair Kanuna göre özel güvenlik izni almadanözel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilerveya kuruluşların yöneticilerininkarşılaşacakları yaptırım/yaptırımlarnelerdir?a) Sadece idari para cezasıb) Hapis veya adlî para cezasıc) Sadece hapis cezasıd) Sadece adli para cezasıe) Özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlikeğitimi veren kurumlarda kurucu ve yöneticiolamama
 104. 104. www.gokayegitim.com87-)5188 sayılı Özel Güvenlik HizmetlerineDair Kanuna göre özel güvenlik hizmetlerikapsamında, özel güvenlik birimlerini, özelgüvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimiveren kurumları denetlemeye kim/kimleryetkilidir?a) Sadece içişleri Bakanlığıb) Sadece valiliklerc) İçişleri Bakanlığı ve valiliklerd) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığıe) EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı
 105. 105. www.gokayegitim.com88-)Türk Ceza Kanununa göre, zorkullanma yetkisine sahip kamugörevlisinin, görevini yaptığı sırada,kişilere karşı görevinin gerektirdiğiölçünün dışında kuvvet kullanmasıhâlinde hangi suça ilişkin hükümleruygulanır?a)İşkenceb)Eziyetc)Kasten yaralamad)Taksirle yaralamae)İnsanlık dışı muamele
 106. 106. 89-)5188 sayılı Kanuna göre www.gokayegitim.comaşağıdakilerden hangisi özel güvenlikhizmetlerinin bir özelliği olarakifade edilebilir?a) Kamu güvenliğini tamamlamakb) Özel güvenliğin yolunu açmakc) Güvenlik hizmetlerinde genelkolluğa yardımcı olmakd) Özel kolluğu yaygınlaştırarakasayişin sağlanmasına yardımcı olmake) Yeni istihdam imkanları sağlamak
 107. 107. www.gokayegitim.com90-) Aşağıdaki fiillerden hangisiTürk Ceza Kanunu bakımındanişkence suçu oluşturur?a) Şüpheliye hakaret etmeb) Şüphelinin vücudunda kemikkırılmasına yol açmac) Şüpheliye küfür etmed) Şüpheliyi uzun süre ayakta tutmae) Şüpheliyi uykusuz bırakma
 108. 108. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 108
 109. 109. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0555 9652145 0505 3786377 www.gokayegitim.com 109
 110. 110. www.gokayegitim.com91-)Aşağıdakilerden hangisi “Eroin”maddesinin vücuttaki etkilerindensayılmaz?a) Göz bebeklerinde küçülme (gözlerinboş bakması)b) Geveleyerek konuşmac) Konsantrasyon ve dikkat zorluğuyaşamakd) Ayakta durmakta zorluk çekmeke) İnsanlarla iletişimi iyi kurmak
 111. 111. www.gokayegitim.com92-) “Günlük yaşantıda” ve “Argoda”tabir edilen söylemlerde; “Altın Tozu,Gök Tozu, Beyaz Kız, Neşe Pudrası,Şans Tozu” gibi adlandırılanuyuşturucu madde türü hangisidir?a)Amfetaminb)Meskalinc)Kokaind)LSDe)Captagon
 112. 112. www.gokayegitim.com93-)Seylâplar kavram olarak hangidoğal afet grubu ile ilgilidir?a)Depremb)Selc)Toprak Kaymasıd)Çığe)Hiçbiri
 113. 113. www.gokayegitim.com94-)Aşağıda belirtilenlerden hangisiyangın nedenlerindedir?a) İhmal, Kazalar, Bilgisizlikb) Yanıcı Maddeler, Oksijenlerc) Su, K.K.T., CO2d) İtfaiye haber vermemek.e) Hidratlar
 114. 114. www.gokayegitim.com95-)Aşağıda belirtilenlerden hangisiParatoner sistemini ifade eder?a)Yangın ihbar sistemi,b)Yıldırım düşmesi halinde binayazarar vermeden toprağa geçirensistem,c)Parlama-patlama sistemini,d)Yangın sebeplerini,e)Yanıcı maddenin cinsini,
 115. 115. www.gokayegitim.com96-)Elektrik akımının olduğu alanlardaaşağıdaki hangi davranış şekli yanlıştır?a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürmecihazı ile yangına müdahale edilir.c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elleve avuç içi ile yapılır.d) Elektrik akımına kapılan kişi kurumaddelerle ( odun kuru bez ) akımdanuzaklaştırılır.e) Metal kısımlara dokunulmaz
 116. 116. www.gokayegitim.com97-)Aşağıdakilerden hangisi depremsırasında bina içinde alınacakönlemlerden biri değildir?a) Asansör kullanmamalıyız.b) Merdiven, balkon, koridor vegeniş sahanlı yerlere geçmeliyiz.c) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardanuzak durmalıyız.d) Okulda, sağlamsa sıra altına ya dasıra yanına çökerek beklemeliyiz.e) Hepsi
 117. 117. www.gokayegitim.com98-)Doğal gaz yangınlarında en etkilisöndürücü madde aşağıdakilerdenhangisidir?a) Sulu köpükb) Köpükc) Sud) Battaniyee) K.K.T. Yangın söndürme cihazı
 118. 118. 99-)LPG ve Doğalgaz gaz www.gokayegitim.comkaçaklarında yapılacakdavranışlardan hangisi yanlıştır?a)Kapı ve pencereler açılıp mekânhavalandırılır.b)Prizde takılı fişler çekilmez.c)Cep telefonu ile doğalgaz ekipleriaranır.d)Gaz kaçağı vanadan kapatılır.e) Telsiz telefon gibi iletişim araçlarıkullanılmaz.
 119. 119. www.gokayegitim.com100-)Köpükler aşağıdaki yerlerdenhangisinde kullanılmamalıdır?a) Rafineri, laboratuar, kimyasal maddedeposub) Boya, vernik depo ve atölyeleric) Hava alanları, hangarlard) Trafolare) Akaryakıt deposu
 120. 120. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 120
 121. 121. www.gokayegitim.com 40.DönemÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI
 122. 122. www.gokayegitim.com1-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörünparçalarından biri değildir?a)Şarjör tüpüb)Şarjör yayıc)Gerdeld)Fişeke)Şarjör kapağı
 123. 123. www.gokayegitim.com2-) Aşağıdakilerden hangisi Silahtakitertibatlardan biri değildir?a)Atış tertibatıb)Emniyet tertibatıc)Nişan tertibatıd)Kovan atma tertibatıe)Ateşleme tertibatı
 124. 124. www.gokayegitim.com3-) Hazne nedir?a) Fişek yatağının iç kısmıb) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgalettiği yerc) Namlunun iç kısmıd) Fişeğin iç kısmıe) Kovan atma boşluğu
 125. 125. 4-) Aşağıdakilerden hangisi Tek www.gokayegitim.comhareketli tabancanın özelliğidir?a) Tetiğe basıldığında horozunkurulmasıb) Tetiğe basıldığında horozun hemkurulup hem düşmesic) Tetiğe basıldığında kurulu olanhorozun düşmesid) Tabancanın toplu veya otomatikolmasıe) Hiçbiri
 126. 126. www.gokayegitim.com5-) Barut gazının basıncıyla geriyegiden sürgünün tekrar yerinegelmesini ne sağlar?a)Horozb)Namluc)Gezd)İrca yayıe)Tetik
 127. 127. 128 sayfa daha fazla ve daima yeni basım kitabımıza 0,25 Kuruş daha fazla ödeyerek sahip olabilirdiniz ;bu sınavda çıkan sorulardan 97 adet soru kitabımızdan çıkmıştır.Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim .com Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com 127
 128. 128. www.gokayegitim.com6-) Aşağıdakilerden hangisisilahların sınıflandırılmasında yeralmaz?a)Ateşli silahlarb)Ateşsiz silahlarc)Kimyasal silahlard)Nükleer silahlare)Modern silahlar
 129. 129. www.gokayegitim.com7-) Aşağıdakilerden Hangisi SilahBakım ve Temizliği Türlerindendir?a)Günlük Bakımb)Haftalık Bakımc)Atış Öncesi Bakımd)Atış Sonrası Bakıme)Hepsi
 130. 130. www.gokayegitim.com8-) Kovan atma tertibatı nelerdenoluşur?a)Tırnak-Çıkarıcı-Kovan atmaboşluğub)Çıkarıcı-Kovan atma boşluğuc)Namlu-İğne-Çıkarıcıd)Tırnak-Namlu-Çıkarıcıe)Şarjör-Tırnak-Çıkarıcı
 131. 131. www.gokayegitim.com9-) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa .......Boşluğu tamamlayıcı olarak aşağıdakiseçeneklerden hangisi gelmelidir?a) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.b) Bir önceki kovan atılmamış olabilir.c) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmışolabilir.d) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.e) Hepsi.
 132. 132. www.gokayegitim.com10-) Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmıkırılırsa veya aşınırsa bu durumdaaşağıdaki seçeneklerden hangisisöylenebilir?a) Kovan atma tertibatı normal olarakçalışır.b) Ateşleme gerçekleşmezc) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.d) Kovanın kenarından kolaylıklakurtulur ve fişek yatağından kovanıçekemez.e) Hiçbiri
 133. 133. www.gokayegitim.com11-) Aşağıdakilerden hangisiAteşleme sistemlerini oluşturanparçalardan biri değildir?a)Tetikb)Gezc)Horozd)İğnee)Horoz kurma parçası
 134. 134. www.gokayegitim.com12-) Silahın kendiliğinden ya dabaşkaları tarafından kazara da olsaateş almasına engel olan tertibataşağıdakilerden hangisidir ?a)Ateşleme Tertibatıb)Emniyet Tertibatıc)Nişan Tertibatıd)Kovan Atma Tertibatıe)Hiçbiri
 135. 135. www.gokayegitim.com13-) Yarı otomatik tabancalardafişek yatağı hangi parça ile bitişiktir?a)Çerçeveb)Tetikc)Şarjörd)Namlue)Horoz
 136. 136. www.gokayegitim.com14-) Aşağıdakilerden hangisi genelemniyet kuralları arasında yer almaz?a) Silah daima dolu olarak taşınırb) Namlu ağzı her zaman ölü noktayatutulurc) Hedef ve arkasında ne olduğubilinmelidird) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlerebırakılmaze) Silah ile her türlü şakadan kaçınılır
 137. 137. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 137
 138. 138. www.gokayegitim.com 138
 139. 139. www.gokayegitim.com15-) Şarjörde Fişek kalmadığıdurumlarda sürgüyü geride bırakanparça hangisidir?a) Gerdel –enine kesen pimb) Sürgü tutucusu-enine kesen pimc) Emniyet Mandalı - Gerdeld) Sürgü tutucusu –tırnake) Gerdel –sürgü tutucusu
 140. 140. 16-) I - Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol www.gokayegitim.comedilirII - Silah ölü bir noktaya çevrilir.III -Şarjör çıkartılır.IV- Sürgü geriye çekilerek namlu gözlekontrol edilir.Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecekhususlar verilmiştir. Bunları sıraladığımızdadoğru sıralama hangidir?a)II–III–I–IVb)III–II–I–IVc)II–IV–III–Id)I–II–III–IVe)IV–II–III–I
 141. 141. www.gokayegitim.com17-) Poligonda Atış yaparken silahın ateşetmemesi veya tutukluk yapmasıdurumunda ne yapılır?a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışırb) Atıcı, silahı sökerc) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmınagötürürd) Atıcı silahın namlusundan içeriye gözatare) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez vesilahı hedeften ayırmadan nezaretçiyeteslim ederek diğer talimatı bekler
 142. 142. www.gokayegitim.com18-) “Horozdan aldığı darbeyi, atışahazır fişeğin kapsülüne iletir” Buifade hangi parçanın görevidir?a) Mekanizma başı taşıyıcısıb) Kilitleme parçasıc) Ateşleme iğnesi ve yayıd) Yerine getiren yaye) Hiçbiri
 143. 143. 19-) Aşağıdakilerden hangisi Atışta Tetik www.gokayegitim.comEzmede uygulanacak kurallardandır?a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etlikısmı ile düşürülmelidir.b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğrudüz bir hatta çekilmelidir.c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız,sadece tetiğe temas etmelidir. Silahınçerçevesine temas etmemelidir.d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarakçalışmalı, aksi takdirde sıkı bir kabzakavrama sert bir şekilde tetiğe baskıuygulamamıza neden olabilire) Hepsi
 144. 144. www.gokayegitim.com20-) “Çekirdek yiv ve setlere uyarakdöner, çekirdeğin namlu içinde bir defadönmesi için , namlu içinde ilerlediğimesafeye ……. denir”Boş bırakılan yere gelecek ifadeaşağıdaki hangi seçenektedir?a) Namlub) Çap ( kalibre)c) Hatved) Rayyüre) Set
 145. 145. www.gokayegitim.com21-) Uzaktan veya yakından canlılarıöldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan,canlı organizmaları hasta eden,cansızları parçalayan, yok eden araç vealetlerin tümüne ne denir?a)Ateşli silahb)Ateşsiz silahc)Silahd)Modern silahe)Hafif silah
 146. 146. www.gokayegitim.com22-) Aşağıdakilerden hangisi NişanTertibatının elemanlarından birideğildir?a)Namlub)Arpacıkc)Gezd)Hedefe)Göz
 147. 147. www.gokayegitim.com 147
 148. 148. www.gokayegitim.com23-) Atış sırasında fişek ateş almamışsaaşağıdakilerden hangisi yapılır?a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılırb) Tekrar dolduruş yapılırc) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15saniye beklenir daha sonra şarjörçıkarılır fişek dışarıya alınırd) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılıre) Şarjör çıkartılmadan fişek dışarıya alınır
 149. 149. www.gokayegitim.com24-) Aşağıda Nişan Hattı doğruolarak hangi şıkta verilmiştir ?a) Gez – Göz – Arpacık – Hedefb) Gez – Arpacık – Hedefc) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmakistenen Nokta.d) Göz – Arpacık – Hedef – Geze) Göz - Arpacık – Gez - Vurulmakistenen Nokta.
 150. 150. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 150
 151. 151. ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI Sipariş Tel; 0555 9652145 0505 3786377 www.gokayegitim.com 151
 152. 152. www.gokayegitim.com 25-) “ Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağınıöğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır”bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısındanaşağıdakilerden hangisi söylenemez ?a) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetikkorkuluğunun içerisine koymayınız.b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahıdoğrultmayınız.c) Herkes kullandığı silahın çalışma sisteminibilmelidir.d) Silah yatarken yastık altında rahat ulaşacağımızbir yerde olmalı.e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyetdebulundurulmalıdır.
 153. 153. Daha fazlası için ;Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir,Kapak tasarımlarını görebilirsiniz.Not: Bu Slayt çalışması sınava giren özel güvenlik adaylarını bilgilendirmekiçin bir ham çalışmadır.Kesin doğru olan soruların cevapları tamamına yakınıVerilmiş olup muallakta olanlar değişik renk ile işaretlenmiştir. www.gokayegitim.com 153
 154. 154. ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZVARSA HAKKINIZI HELAL EDİNBu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmekiçin bir ham çalışmadır.30.05.2012 Saat:02.10 www.gokayegitim.com 154

×