Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Սոցիալական հարցերի լուսաբանման աղբյուրները

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

More from CRRC-Armenia (20)

Advertisement

Սոցիալական հարցերի լուսաբանման աղբյուրները

 1. 1. Աննա Հովհաննիսյան, Օրենսդրական գործընթացի փորձագետ Ս ՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ Արտահայտած տեսակետները հնարավոր է, որ չհամընկնեն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ Կառավարության տեսակետների հետ:
 2. 2. Սոցիալական հարցերի լուսաբանման էությունը <ul><li>Փորձել լինել դիպուկ, հասանելի եվ տեղին </li></ul><ul><li>Պայքարել իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատման համար </li></ul><ul><li>Փորձել ազդել քաղաքականության վրա </li></ul>
 3. 3. Ի՞նչ խմբեր են ներգրավված Հայաստանի սոցիալական հարցերի լուծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքի մեջ <ul><li>Կ առավարություն՝ ազգային, պետական, տեղական մարմիններ </li></ul><ul><li>Ք աղաքականություն մշակող հաստատություններ </li></ul><ul><li>Գ իտական կամ հետազոտական հաստատություններ </li></ul><ul><li>Հասարակական կազմակերպություններ </li></ul><ul><li>Բիզնես համայնք </li></ul>
 4. 4. Որո՞նք են տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները <ul><li>Կ առավարություն՝ ազգային, պետական, տեղական/մունիցիպալ մարմիններ </li></ul><ul><li>Ք աղաքականություն մշակող հաստատություններ </li></ul><ul><li>Գ իտական կամ հետազոտական հաստատություններ </li></ul><ul><li>Հասարակական կազմակերպություններ </li></ul><ul><li>Բիզնես համայնք </li></ul>
 5. 5. Տեղեկատվական աղբյուրների հետ աշխատելիս (օր. քաղաքագետներ) <ul><li>Սահմանեք հիմնական որոշում կայացնողներին եվ անձնակազմը ինչպես կառավարությունում, մարզպետարանում, այնպես էլ համայնքապետարանում, գործակալությունում եվ Ազգային Ժողովում: </li></ul><ul><li>Սահմանեք հոդվածի հիմնական դրույթները: </li></ul><ul><li>Համապատասխան կապ հաստատեք նյութերի միջեվ: </li></ul><ul><li>Զգույշ եղեք: Հիշեք, որ լրատվամիջոցների ուշադրությունը քաղաքական արձագանք է խթանում: </li></ul><ul><li>Մոռացեք երկարատեվ ընկերության եվ երկարատեվ թշնամանքի մասին: </li></ul><ul><li>Դ ուրս եկեք կուսակցական սահմաններից: </li></ul><ul><li>Հավասար ուշադրություն հատկացրեք բոլոր կողմերին: </li></ul>
 6. 6. Տեղեկատվական աղբյուրների տեսակներ <ul><li>Հիմնական </li></ul><ul><li>Երկրորդական </li></ul>
 7. 7. Հիմնական տեղեկատվական աղբյուրներ <ul><li>Ստույգ տեղեկատվություն կամ նյութեր, որոնք չեն մեկնաբանվել որեվէ մեկի կողմից: Հիմնական աղբյուրներն են դատարանային արձանագրությունները, կառավարական փաստաթղթերը (օր՝ Օրենսդրությունը), պաշտոնական վիճակագրությունը, ընթերցողների նամակները, վավերագրական կինոնկարները, հուշագրությունները, տարբեր կազմկերպությունների դիրքորոշումը հաստատող փաստաթղթերը, հետազոտությունները, հոդվածները եվ այլն: </li></ul>
 8. 8. Երկրորդական տեղեկատվական աղբյուրներ <ul><li>Երկրորդական աղբյուրի մեջ մտնում է տարբեր հիմնական աղբյուրներից հավաքված տեղեկատվությունը, որը մեկնաբանվել է այն հավաքող անձի կողմից: </li></ul><ul><li>Հիմնական աղբյուները հաճախ ունեն ականատեսներ: Նրանք կարող են այնպիսի մանրամասնություններ տրամադրել որոնք հասու չեն կողմնակի անձանց: Սակայն նման տեղեկատվությունը հաճախ կարող է ներկայացվել հեղինակի անձնական տեսանյունից կամ փորձի հիման վրա: </li></ul>
 9. 9. Տեղեկատվական աղբյուրների գնահատում <ul><li>A. Հեղինակ ( ) </li></ul><ul><li>B. Տարեթիվ </li></ul><ul><li>C. Հրատարակություն կամ վերանայված հրատարակություն </li></ul><ul><li>D. Հրատարակող </li></ul><ul><li>E. Աղբյուրի վերնագիրը </li></ul><ul><li>F. Տպաքանակը   </li></ul>
 10. 10. Խաբուսիկ փաստարկների տարորոշում <ul><li>Գերակշռող գաղափար – երբ բոլորը անում են միեվնույն բանը եվ կիսում են միեվնույն գաղափարը: Ընդհանուր գաղափարները միշտ չէ, որ ճիշտ են: </li></ul><ul><li>Զրպարտություն – երբ խեղաթյուրում են կամ չափազանցեցնում են հակառակորդի գաղափարները՝ սեփական գաղափարները ավելի համոզիչ ներկայացնելու նպատակով: </li></ul><ul><li>Անձնական հարձակում – երբ հակառակորդի գաղափարների վիճարկման փոխարեն, վերջինիս անձնական քննադատություն են ներկայացնում: </li></ul><ul><li>Ընդհանրացում եվ կտրուկ հայտարարություններ </li></ul>
 11. 11. Ի՞նչ կարգի տեղեկատվություն է պարունակում հոդվածը: <ul><li>Փաստեր </li></ul><ul><li>Գաղափարներ </li></ul><ul><li>Եզրակացություններ </li></ul><ul><li>Մեջբերումներ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Տարբերակելով փաստերը կարծիքից եվ կողմնապահությունը առողջ դատողությունից </li></ul><ul><li>Զգոն մոտեցումը այն գործընթացն է , երբ գնահատում են այլ մարդկանց ասածը եվ որոշում են կայացնում արդյոք հավատալ նրանց, թե ոչ: </li></ul>
 13. 13. Ուշադրության կենտրոնում են՝ <ul><li>Լ այն հասարակությունը </li></ul><ul><li>Քաղաքագետները, ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ գործադիր ճյուղերից </li></ul><ul><li>Մամուլը </li></ul><ul><li>ՀԿ-ները </li></ul>
 14. 14. Տեղեկատվության այլընտրանքային աղբյուրներ Բլոգինգ <ul><li>Ինչու՞ համար կատարել սոցիալական հարցերի բլոգինգ: </li></ul><ul><li>Ե՞րբ սկսել բլոգինգը: </li></ul><ul><li>Բլոգերը կարող են հանդես գալ որպես այլընտրանքային տեղեկատվության աղբյուրներ </li></ul><ul><li>Մի միջավայրում, որտեղ պաշտոնական տեղեկատվությունը օբյեկտիվ եվ թափանցիկ չէ </li></ul>
 15. 15. Ինչպե՞ս սկսել Ձեր բլոգը <ul><li>htpp://www.blogger.com </li></ul><ul><li>htpp://www.wordpress.org </li></ul><ul><li>htpp://www.blogsome.com </li></ul><ul><li>htpp://www.livejornal.org </li></ul>
 16. 16. Հիմնական առանձնահատկությունները <ul><li>ÜÛáõûñ </li></ul><ul><li>Ðղումներ </li></ul><ul><li>Լ ուսանկարներ </li></ul><ul><li>Ðá¹í³ÍÝ»ñ </li></ul>
 17. 17. Èñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ѳëó»³Ï³ÝáõÃÛáõÝ <ul><li>Զեկույցի պատրաստումը պետք է առաջին քայլը համարվի </li></ul><ul><li>Նպատակն է ոչ միայն հիանալի մեկնաբանություն գրել, այլեվ գտնել այնպիսի մարդկանց, ովքեր այն կկարդան: </li></ul><ul><li>Սա նշանակում է, որ նյութերի տպագրման որակին եվ ժամանակին մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել: </li></ul>
 18. 18. Օգտագործված նյութեր եվ աղբյուրներ <ul><li>www.gov.am </li></ul><ul><li>http://socialissues.wiseto.com </li></ul><ul><li>www.parliament.am </li></ul><ul><li>http://www.coc.am/ </li></ul><ul><li>www.spss.am </li></ul>
 19. 19. Օգտակար հղումներ <ul><li>ՀՀ Կառավարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ Սահմանադրական դատարան </li></ul><ul><li>ՀՀ վերահսկիչ պալատ </li></ul><ul><li>Ազգային ժողով </li></ul><ul><li>Ֆինանսների նախարարություն </li></ul><ul><li>Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարութուն </li></ul><ul><ul><li>www.mss.am </li></ul></ul><ul><ul><li>www.employment.am </li></ul></ul><ul><ul><li>www.apt.am </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sif.am </li></ul></ul><ul><ul><li>www.norq.am </li></ul></ul><ul><ul><li>www.hhbsp.am </li></ul></ul>
 20. 20. Օգտակար հղումներ <ul><li>Նախարարություններ </li></ul><ul><li>Հ Հ առողջապահության նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ բնապահպանության նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ արդարադատության նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ մշակույթի նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ պաշտպանության նախարարություն </li></ul><ul><li>ՀՀ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարություն </li></ul>
 21. 21. Մարզային գրադարաններ <ul><li>http:// www.ala.am/arm/Map/libraries_marz_gnrl.asp </li></ul>
 22. 22. ՀԿ-ները՝ որպես տեղեկատվության աղբյուր <ul><li>www.ngoc.am / </li></ul><ul><li>www.ngo.am/arm/index.asp?page =dir </li></ul>
 23. 23. ՀԿ-ների տվյալների բազա Ըստ տարածքի <ul><li>Երեւան  (498) Վանաձոր  (103) </li></ul><ul><li>Գյումրի  (79) Գորիս  (38) </li></ul><ul><li>Եղեգնաձոր  (31) Կապան  (19) </li></ul><ul><li>Մարտունի  (14) Նոյեմբերյան  (12) </li></ul><ul><li>Աշտարակ  (11) Սիսիան  (11) </li></ul><ul><li>Ստեփանավան  (11) Արտաշատ  (9) </li></ul><ul><li>Իջեւան  (9) Սպիտակ  (7) </li></ul><ul><li>Վայք  (7) Դիլիջան  (6) </li></ul><ul><li>  Էջմիածին  (6) Գավառ  (6) </li></ul><ul><li>Արմավիր  (5) Աբովյան  (4) </li></ul><ul><li>Ալավերդի  (3) Արարատ  (3) </li></ul><ul><li>Ճամբարակ  (3) Կողբ գյուղ  (3) </li></ul><ul><li>Սեւան  (3) Վարդենիս  (3) </li></ul><ul><li>Արթիկ  (2) Բերդ  (2) </li></ul><ul><li>Բերդավան Գյուղ  (2) Հաղթանակ գյուղ  (2) </li></ul><ul><li>Մասիս  (2) Թալին  (2) </li></ul>
 24. 24. Առաջընթացի խթանում, Բարեկեցության ապահովում: Շնորհակալություն

×