Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Զբաղվածության թեմայի լուսաբանումը

1,733 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Զբաղվածության թեմայի լուսաբանումը

 1. 1. Զբաղվածության թեմայի լուսաբանումը Աշխատանքի ոլորտի մասին ամբողջական պատկերի ներկայացումը լրատվության մեջ: Խորհրդատուի կողմից արտահայտած տեսակետները հնարավոր է, որ չհամընկնեն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ Կառավարության տեսակետների հետ:
 2. 2. <ul><li>Ո±րն է համարվում լավ լրատվական հոդված: </li></ul><ul><li>Կան հինգ հիմնական չափանիշներ, որոնք որոշում են, թե արդյո±ք հոդվածը լրատվություն էª </li></ul><ul><li>Այն ժամանակին համահունչ է և ընթացիկ, </li></ul><ul><li>Այն կարևոր է և ցույց է տալիս արդյունք, </li></ul><ul><li>Այն վերաբերում է ընթերցողին, նույնիսկ եթե այն ուղղակի ազդեցություն չի գործում ընթերցողի վրա, </li></ul><ul><li>Սենսացիոն է, դրամատիկ կամ անսպասելի եզրահանգումով , </li></ul><ul><li>Այն հակասություն է պարունակում: </li></ul><ul><li>Պարտադիր չէ, որ Ձեր հոդվածը կառուցված լինի բոլոր այս չափանիշների հիման վրա, սակայն, եթե այն դրանցից ոչ մեկը չի պարունակում, այն լրատվական հոդված չի կարող համարվել: </li></ul>Մինչ կսկսեք գրել
 3. 3. Մինչ կսկսեք գրել <ul><li>Ժուռնալիստիկայի մեջ կա լրատվական հոդված գրելու երկու հիմնական ուղղությունª նորություններ և գեղարվեստական մաս: </li></ul><ul><li>Նորությունները պատասխանում են 2 ՙՈ՚-երին, 1 ՙԵ՚-ի և 3 ՙԻ՚-ի (ով,ինչ, որտեղ, երբ, ինչու և ինչպես) հստակ և ուղղակի կերպով: Դրանք ներկայացնում են միջոցառումը, ընթացիկ են և բացարձակապես տեղեկատու: </li></ul><ul><li>Գեղարվեստական մասի նպատակն է զվարճացնել և ինչպես նաև տեղեկացնել: Դրանք հակված են կառուցվել հստակ թեմայի շուրջ և ներկայացվում են բազմաթիվ ձևերովª անդրադարձ, համառոտ նկարագրություն, հոդվածներ/պատմություններ, որոնք վերաբերում են սոցիալական միտումներին և այլն: </li></ul>
 4. 4. Մինչ կսկսեք գրել <ul><li>Բացի վերոնշյալ երկու ուղղություններից, կան նաև դրանք գրելու երկու մոտեցումներ: Կոշտ մոտեցումը օգտագործվում է նորություններ գրելու համար: Մեղմ մոտեցումը օգտագործվում է գեղարվեստական մասը գրելու դեպքում: </li></ul><ul><li>Կոշտ մոտեցումը օգտագործվում է, երբ հոդվածի հիմնական նպատակն է տեղեկատվության ներկայացումը կամ ճշգրտումը և/կամ, երբ հոդվածի կարևորությունը կամ ազդեցությունը հստակ է և անվիճելի: </li></ul><ul><li>Այնուամենայնիվ հոդվածների մեծ մասը շահում են մեղմ մոտեցումից , երբ հեղինակը օգտագործում է մեջբերումներ և մանրամասներª ընթերցողների ուշադրությունը գրավելու և պահպանելու համար: Հեղինակը օգտագործում է մեղմ մոտեցումը ընդգծելու հոդվածի տեղին լինելը: </li></ul>
 5. 5. Մինչ կսկսեք գրել <ul><li>Թե° կոշտ, թե° մեղմ մոտեցումների դեպքում, ՙհոդվածի անկյունը՚, կամ հոդվածն ամփոփ ներկայացնող կետերը, տեղակայված են կամ հոդվածի վերին մասում կամ այդ հատվածին մոտ: Այդ պատճառով, հոդվածը գրելու ամենակարևոր քայլը հոդվածի նախաբանը ճիշտ սահմանելն է, կամ առաջին 1-3 նախադասությունները: </li></ul>
 6. 6. Լրատվական լավ հոդված գրելիս <ul><li>Կոշտ մոտեցմամբ սա հեշտ է. առաջին նախադասությունը պետք է պատասխանի հիմնական հարցերից (ո±վ,ի±նչ, որտե±ղ, ե±րբ, ինչո±ւ և ինչպե±ս) գոնե 3-4-ին: Իրականում, կոշտ մոտեցմամբ գրված հոդվածների մեծ մասը սկսում են հետևյալ հարցերի պատասխաններովª ո±վ, ի±նչ, որտե±ղ և ե±րբ: </li></ul><ul><li>Ո±րն է ավելի լավ սկիզբ հոդվածի համար. </li></ul><ul><li>Հայաստանում տնտեսական վիճակը մոտ է ճգնաժամայի և փլուզվում է՚: </li></ul><ul><li>Թեª </li></ul><ul><li>Չնայած Հայաստանում գործազրկության պաշտոնական ցուցանիշը նվազել է վերջին տարում, իրական ցուցանիշը մնացել է անփոփոխ և նույնիսկ աճել է որոշ դեպքերում, հատկապես Հայաստանի մարզային կենտրոններում՚: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Քաղվածք կոշտ եղանակով գրված լրատվությունից ՙԱսոշիեյթիդ փրես՚, փետրվարի 28, 2008 թ. </li></ul><ul><li>Առաջին նախադասությունը պատասխանում է ով, ինչ, որտեղ և երբ հարցերինª </li></ul><ul><li>ՙԲեռլին – Գերմանիայի գործազրկության ցուցանիշը կազմել է 8.6 տոկոս փետրվարին, քանի որ համեմատաբար մեղմ ձմեռը համընկավ երկրի տնտեսական աճինª ըստ հինգշաբթի օրը կառավարության կողմից ներկայացված տվյալների՚: </li></ul><ul><li>Երկրորդ կամ երրորդ նախադասություն. ինչպե±ս և ինչու±ª </li></ul><ul><li>Գերմանիայումª Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսությունն ունեցող երկրում, գործազուրկների թիվը Հունվարին նվազեց 42,000-ով հասնելով 3.617 միլիոնի, որը 630,000-ով ցածր է քան նախորդ տարվա փետրվար ամսին, հայտնեց Աշխատանքի ֆեդերալ գործակալությունը: Ցուցանիշը կազմում էր 8.7 տոկոս հունվարի սկզբին: Անցյալ տարվա փետրվարին այն կազմում էր 10.1 տոկոս՚: </li></ul><ul><li>Չորրորդ նախադասություն. մեջբերումª </li></ul><ul><li>Գործազրկությունը շարունակում է նվազել՚,- ասաց Աշխատանքի գործակալության պետ Ֆրենկ Յորգեն Ուեյսը,-ՙԸնկերությունների պահանջարկը աշխատուժի նկատմամբ մնում է բարձր մակարդակի վրա՚: </li></ul>Լրատվական լավ հոդված գրելիս
 8. 8. Լրատվական լավ հոդված գրելիս <ul><li>Մեղմ մոտեցումը օգտագործելիս, կարող եք օգտագործել օրինակներª Ձեր փաստարկները նկարագրական դարձնելու համար: Սակայն ՙպատմության անկյունը՚ անհրաժեշտ է պահպանել, բայց գուցե ոչ առաջին նախադասությունում: </li></ul><ul><li>Եկեք դիտարկենք գործազրկության ցուցանիշի վերաբերյալ ՙՆյու Յորք Թայմս՚ թերթի (հունվ.19, 2008թ.) այս հոդվածի նախաբանը: Առաջին նախադասությունը ընդհանուր բացատրություն է, թե ինչպես գործազրկության տվյալները կարող են կանխորոշել ճգնաժամային իրավիճակ: </li></ul><ul><li>Երբ գործազուրկ ամերիկացիների թիվը կտրուկ աճում է, սկսում է ճգնաժամային իրավիճակ՚: </li></ul><ul><li>Երկրորդ նախադասությունը բացատրողական է: </li></ul><ul><li>Ելնելով դրանիցª գործազրկության վերջին ցուցանիշը նվազագույնը վտանգի ազդանշան է՚: </li></ul>
 9. 9. Լրատվական լավ հոդված գրելիս <ul><li>Մինչ երրորդ նախադասությանը հասնելը, մենք չենք իմանա ինչ, որտեղ, երբ և ով հարցերի պատասխանները: </li></ul><ul><li>ՙԱշխատանքի վարչությունը զեկուցել է, որ դեկտեմբերին գործազուրկների թիվը կազմել է 7,655,000, որը նշանակում է, որ նրանք և° աշխատանք չունեն, և° գտնվում են աշխատանք փնտրելու փուլում՚: </li></ul><ul><li>Չորրորդ և հինգերորդ նախադասությունները բացատրում են ինչպեսը և ինչուն : </li></ul><ul><li>Այդ ցուցանիշը 13.2 տոկոսով բարձր էր քան անցյալ դեկտեմբերª, երբ այն կազմում էր 6,760,000: Նախկինում տարեկան 13 տոկոս տարեկան աճը տնտեսական անկման նշան էր համարվում՚: </li></ul>
 10. 10. Գործազրկության վերաբերյալ հոդված գրելու մի քանի խորհուրդներ <ul><li>Լրատվական շատ հոդվածների նախաբան սկսվում է տվյալների մասին բացատրությամբ, մինչ այդ տվյալները ներկայացնելը: </li></ul><ul><li>Հոդվածները գրելիսª ներկայացրեք, թե ում վրա են այդ թվերն անմիջապես ազդում – ընտրեք մարդկանց և իրավիճակներª ցույց տալու ավելի մեծ միտում: </li></ul><ul><li>Խոսեք փորձագետների հետª համոզվելու, որ ցուցանիշները ճիշտ են մեկնաբանված Ձեր կողմից: </li></ul><ul><li>Բացատրեք այդ մեկնաբանությունները Ձեր ընթերցողներին: </li></ul>

×