Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

weten en... beseffen

128 views

Published on

11 april 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

weten en... beseffen

 1. 1. Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met: ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc.
 2. 2. 6 Immers, in de gehele wereld draagt het (=het Evangelie) vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen… Kolosse 1
 3. 3. (…) 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen… Kolosse 1
 4. 4. (…) 9 …dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden… Kolosse 1 … God onze Redder, 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. 1Timotheüs 2
 5. 5. 9 … in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen … Kolosse 1
 6. 6. 10 … en op te wassen in de rechte kennis van God. Kolosse 1
 7. 7. 11 Zó wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid… Kolosse 1
 8. 8. 11 … tot alle volharding en geduld met blijdschap… Kolosse 1
 9. 9. 12 de Vader dankende, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Kolosse 1
 10. 10. 15  Daarom houd ook ik (…) 16  niet op te danken, u gedenkende bij mijn  gebeden… Efeze 1
 11. 11. 17  opdat de God van onze Here Jezus  Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve  de Geest van wijsheid en van openbaring… Efeze 1 niet ‘DE Geest’*, maar: geest * Efeze 113
 12. 12. 17  … om Hem recht te kennen: 18  verlichte  ogen [uws] harten… Efeze 1
 13. 13. 9  De bevelen des HEREN zijn waarachtig,  zij verheugen het hart;  het gebod des HEREN is louter,  het verlicht de ogen. (…) 11  Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel  fijn goud; en zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat.
 14. 14. 24  Toen de mannen van Israël op die dag  bedreigd werden, had Saul het volk een  vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is  de man, die spijs eet vóór de avond (…) > Israël gebukt onder een vloek van veroordeling > Oude Verbond 
 15. 15. 25  En het gehele volk kwam bij een bos en  er was honig op het veld. 26  Toen het volk  bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig,  maar niemand bracht de hand aan de  mond, want het volk vreesde de eed.  honing > zoete Woord van God
 16. 16. 27  Jonatan echter had niet gehoord, dat zijn  vader het volk had doen zweren.  Jonathan > staat in de vrijheid
 17. 17. 27  ... Hij strekte de staf die hij in de hand  had, uit… de staf > embleem van opstanding!
 18. 18. 27  … en doopte de punt in de honigraat;  daarop bracht hij de hand aan de mond en  zijn ogen stonden weer helder (lett. verlicht).  de honing verlicht de ogen!
 19. 19. 18  … verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping  wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner  erfenis bij de heiligen 19  en hoe overweldigend groot zijn kracht is… Efeze 1

×