Wegrukking 1

1,560 views

Published on

studiedag, 14 maart 2010, Zoetermeer

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
926
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wegrukking 1

 1. 1. 'de wegrukking' deel I
 2. 2. profetische tijden “ het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.) 1 2
 3. 3. profetische tijden de termijn van “twee dagen” (2x duizend jaar) verstrijkt… 2 3
 4. 4. profetische tijden grenzeloze technologie (zoals ooit in Babel: “…niets zal voor hen onuitvoerbaar zijn”.) 3 4
 5. 5. profetische tijden explosieve toename natuurlijke rampen 4 5
 6. 6. profetische tijden etc. 5 6
 7. 7. 1Thes.4 1Kor.15 Mat.24 2Thes.2 Openb.12 Dan.12 Dan.9 1Thes.5 7
 8. 8. 13  Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 8
 9. 9. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. = terugbrengen, nl. uit de dood 9
 10. 10. 15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren … 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede . Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden… 1Korinthe 15 10
 11. 11. 15  … wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren , zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 11 Gr. ‘parousia’ ≠ aankomst = aanwezigheid
 12. 12. 16  want de Here zelf zal op een teken … 12 = een commando
 13. 13. 16  … bij het roepen van een aartsengel … 9 Maar Michael, de aartsengel … Judas 13
 14. 14. 16  … bij het roepen van een aartsengel … 7 En er kwam oorlog in de hemel ; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden . Openbaring 12 14
 15. 15. 16  … bij het roepen van een aartsengel … 1 TE DIEN TIJDE zal Michael opstaan , de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat ; en er zal een TIJD VAN GROTE BENAUWDHEID zijn , zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Daniël 12 15
 16. 16. 16  … en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel… <ul><li>de strijd gaat beginnen! </li></ul><ul><ul><li>8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd ? </li></ul></ul><ul><ul><li>1Korinthe 14 </li></ul></ul>16
 17. 17. 16  … en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan ; 52 … want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden… 1Korinthe 15 17
 18. 18. 17  … daarna zullen wij, levenden , die achterbleven… 51 … Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin … 1Korinthe 15 18
 19. 19. 17  …daarna zullen wij, levenden, die achterbleven… 19 “ de bazuin Gods” 1Thes.4 = de doden worden opgewekt “ de laatste bazuin” 1Kor.15 = de levenden worden veranderd
 20. 20. 17  … samen met hen op de wolken … 20
 21. 21. 17  … in een oogwenk weggevoerd worden… lett. weggerukt 21
 22. 22. Gr. ‘harpazo’ in NBG weergegeven met: plunderen roven uit rukken meeslepen plotseling wegvoeren met geweld meevoeren met geweld meesleuren 22
 23. 23. > St.Vert. ‘opname’ ??? 23
 24. 24. 17  … in een oogwenk weggevoerd worden … 52 … uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost (=bergt, beveiligt) uit de komende toorn. 1Thessalonika 1 24
 25. 25. 17  … de Here tegemoet in de lucht… Mat.25 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet ! Hand.28 15 En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet …. 25
 26. 26. 17  … de Here tegemoet in de lucht… <ul><li>NIET de Heer komt ons tegemoet MAAR wij gaan de Heer tegemoet </li></ul><ul><ul><li>4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij MET HEM verschijnen in heerlijkheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolosse 3 </li></ul></ul>26
 27. 27. 17  … en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Niet slechts bij Hem maar Zijn positie delend (=bestemd voor de troon!) 27
 28. 28. 18   Vermaant elkander dus met deze woorden. St. Vert.:vertroost Gr.para kaleo = naast roepen > aanmoedigen 28

×