Rijkdom

453 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
178
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Rijkdom

  1. 1. Geld dat stom is... 1Timotheüs 6 1
  2. 2. 3   Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus* ... 1Timotheüs 6 * = de woorden die de Here Jezus Christus aan Paulus heeft toevertrouwd 2
  3. 3. 3   ... en de leer der godsvrucht ... 1Timotheüs 6 = lett. goede verering 3
  4. 4. 4   dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet... 1Timotheüs 6 4
  5. 5. 5   ... mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn... 1Timotheüs 6 5
  6. 6. 5   (...) daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. 1Timotheüs 6 6
  7. 7. 7
  8. 8. 8
  9. 9. variant prosperity-gospel ... 9
  10. 10. 6 Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid. 1Timotheüs 6 10
  11. 11. 6 Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid. 1Timotheüs 6 11
  12. 12. 6 Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst... met tevredenheid. 1Timotheüs 6 > autarkie = onafhankelijk 12
  13. 13. 11 Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, GENOEGEN te nemen. Filippi 4 13
  14. 14. 7   Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. 1Timotheüs 6 14
  15. 15. 8   Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. 1Timotheüs 6 = ZAL 15
  16. 16. 9   Maar wie rijk willen zijn... 1Timotheüs 6 16
  17. 17. 9   ... vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1Timotheüs 6 17
  18. 18. 10   Want de wortel van alle kwaad ... 18
  19. 19. 10   Want [de] wortel van alle kwaad ... 19
  20. 20. 10   Want [de] wortel van alle kwaad is de geldzucht. lett. liefde voor geld 20
  21. 21. uitbuiting fraude liefde voor geld prostitutie jaloezie diefstal moord 21 "alle kwaad"
  22. 22. 10   ... Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof* afgedwaald... 1Timotheüs 6 d.w.z. in Gods belofte 22
  23. 23. Spreuken 10 22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Psalm 127 2 Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; HIJ geeft het immers zijn beminden in de slaap. 23
  24. 24. 10   ... en hebben zich met vele smarten doorboord. 1Timotheüs 6 24
  25. 25. 11   Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. 1Timotheüs 6 25
  26. 26. 12   Strijd de goede strijd des geloofs... 1Timotheüs 6 20 ... maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Romeinen 4 26
  27. 27. 12   ... grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt ... 1Timotheüs 6 = het leven van de toekomende eeuw 27
  28. 28. 12   ... en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 1Timotheüs 6 28
  29. 29. 13   Ik beveel... 1Timotheüs 6 bevelen = instrueren 29
  30. 30. 13   ... voor God, die alle leven wekt... 1Timotheüs 6 St.Vert. “Die alle ding levend maakt...” 30
  31. 31. verder in vers 17... 1Timotheüs 6 31
  32. 32. 17   Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld... 1Timotheüs 6 aion = eeuw 32
  33. 33. 17   ... moet gij bevelen niet hooghartig te zijn... 1Timotheüs 6 lett. instrueren 33
  34. 34. 17   ... en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom... 1Timotheüs 6 34
  35. 35. 17   ... doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 1Timotheüs 6 lett. te GENIETEN 35
  36. 36. 18   om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, 1Timotheüs 6 36
  37. 37. 19   waardoor zij zich ... 1Timotheüs 6 nl. door de hoop te vestigen op GOD 37
  38. 38. 19   ... een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren ... 1Timotheüs 6 lett. schat verzamelen = investeren 38
  39. 39. 19   ... om het ware leven te grijpen. 1Timotheüs 6 39

  ×