het allereerste Pinksteren

1,057 views

Published on

11 mei 2008

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

het allereerste Pinksteren

 1. 1. het allereerste Pinksteren 1
 2. 2. "des HEREN hoogtijden" 2
 3. 3. <ul><li>14 Aviv slachting Pascha </li></ul>eerste maanden Jezus stierf op Golgotha 3
 4. 4. <ul><li>14 Aviv slachting Pascha </li></ul><ul><li>15 Aviv begin Pesach-feest </li></ul>eerste maanden &quot;het is volbracht!&quot; Jezus' eerste dag in het graf 4
 5. 5. <ul><li>14 Aviv slachting Pascha </li></ul><ul><li>15 Aviv begin Pesach-feest </li></ul><ul><li>“ daags na de sabbat” de dag van de eerstelingschoof (gerst) </li></ul>eerste maanden Jezus staat op als Eersteling 5
 6. 6. <ul><li>14 Aviv slachting Pascha </li></ul><ul><li>15 Aviv begin Pesach-feest </li></ul><ul><li>“ daags na de sabbat” de dag van de eerstelingschoof (gerst) </li></ul><ul><li>de 50-ste dag dag van de eerstelingen (tarwe) </li></ul>eerste maanden > Handelingen 2 6
 7. 7. <ul><li>1 Tisri bazuingeschal </li></ul><ul><li>10 Tisri grote verzoendag </li></ul><ul><li>15-Tisri begin Loofhuttenfeest </li></ul>zevende maand de wederkomst 7
 8. 8. Exodus 19 8
 9. 9. 1 In de derde maand na de uittocht der Israelieten uit het land Egypte, op dezelfde dag (=nieuwe maan) , kwamen zij in de woestijn Sinai. 9
 10. 10. 1 In de derde maand na de uittocht der Israelieten uit het land Egypte, op dezelfde dag (=nieuwe maan) , kwamen zij in de woestijn Sinai. Kanttekening St.Vert. “ Toen zij van Rafidim opgetrokken waren, hetwelk was op den eersten der maand, den zeven en veertigsten dag na pasen, of uittocht uit Egypte.” 10
 11. 11. 2 Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinai en legerden zich in de woestijn; en Israel legerde zich daar tegenover de berg. 11
 12. 12. 3 Toen klom Mozes op tot God, en de HERE riep tot hem van de berg, en zeide: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israelieten: 12
 13. 13. 4 gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 13
 14. 14. 4 gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 11 Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, 12 zo heeft hem (=Israël) de HERE alleen geleid... Deuteronomium 32 14
 15. 15. 5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart... 15
 16. 16. 5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart... 3 ... Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen (...) 4 En ook heb Ik MIJN VERBOND met hen opgericht, dat Ik hun geven zou het land Kanaan, het land hunner vreemdelingschappen, waarin zij vreemdelingen geweest zijn. Exodus 6 16
 17. 17. 5 ... DAN zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. 17
 18. 18. 6 En GIJ ZULT Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk... 18
 19. 19. 6 ... Dit zijn de woorden die gij tot de Israelieten spreken zult. 19
 20. 20. 6 ... Dit zijn de woorden die gij tot de Israelieten spreken zult. 9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk [Gode] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht... 1Petrus 2 20
 21. 21. 7 Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de HERE hem geboden had, voor. 21
 22. 22. 8 En het gehele volk antwoordde eenparig: ALLES wat de HERE gesproken heeft, zullen WIJ doen. 22
 23. 23. 8 ... En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de HERE over. 9 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk ... 23
 24. 24. 12 ... Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. 13 ... hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. 18 ... En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. 24
 25. 25. 8 ... En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de HERE over. 9 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk... 12 ... Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. 13 ... hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. 18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind (=tornado) ... 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem... Hebreeën 12 25
 26. 26. <ul><li>eerste Pinksteren Exodus 19 </li></ul><ul><li>Sinaï </li></ul><ul><li>Israël doet gelofte </li></ul><ul><li>niet naderen tot God </li></ul><ul><li>donkerheid </li></ul><ul><li>vernietigende tornado </li></ul><ul><li>verterend vuur </li></ul><ul><li>3000 gedood </li></ul><ul><li>Pinksteren Handelingen 2 </li></ul><ul><li>Sion </li></ul><ul><li>God belooft </li></ul><ul><li>vrije toegang tot God </li></ul><ul><li>grote vreugde </li></ul><ul><li>geluid van geweldige windvlaag </li></ul><ul><li>tongen als van vuur </li></ul><ul><li>3000 krijgen Geest </li></ul>26
 27. 27. 10 En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. 11 En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want OP DE DERDE DAG zal de HERE NEDERDALEN VOOR DE OGEN VAN HET GEHELE VOLK op de berg Sinai. 27

×