Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genesis 1: oorsprong & bestemming

1,251 views

Published on

29 november 2020, Benthuizen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Genesis 1: oorsprong & bestemming

 1. 1. 28 november 2020 Benthuizen
 2. 2. Bij welke gelegenheid heeft GOD de (tien) scheppingswoorden uitgesproken? Antwoord: bij TWEE gelegenheden 1. tijdens de schepping zelf (waar nog geen mens getuige van kon zijn);
 3. 3. Bij welke gelegenheid heeft GOD de (tien) scheppingswoorden uitgesproken? Antwoord: bij TWEE gelegenheden 1. tijdens de schepping zelf (waar nog geen mens getuige van kon zijn); 2. toen GOD dit openbaarde aan de mens (Adam)
 4. 4. Van welke gelegenheid is Genesis 1 het verslag? Antwoord: 1. (traditioneel) Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de hemel en de aarde schiep;
 5. 5. Van welke gelegenheid is Genesis 1 het verslag? Antwoord: 1. (traditioneel) Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de hemel en de aarde schiep; 2. Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de tien scheppingswoorden aan de mens openbaart.
 6. 6. Van welke gelegenheid is Genesis 1 het verslag? Antwoord: 1. (traditioneel) Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de hemel en de aarde schiep; 2. Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de tien scheppingswoorden aan de mens openbaart. • dit verklaart... → hoe er sprake kan zijn van dagen en nachten, vóór het scheppingswoord over zon, maan en sterren (=vierde dag);
 7. 7. Van welke gelegenheid is Genesis 1 het verslag? Antwoord: 1. (traditioneel) Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de hemel en de aarde schiep; 2. Genesis 1 geeft verslag hoe GOD in zes dagen de tien scheppingswoorden aan de mens openbaart. • dit verklaart... → hoe er sprake kan zijn van dagen en nachten, vóór het scheppingswoord over zon, maan en sterren (=vierde dag); → waarom alleen overdag de scheppingswoorden klinken (> in de nacht rust de mens);
 8. 8. Genesis 2 4 Dit is de geschiedenis van de hemelen en de aarde toen zij geschapen werden... Hebreeuws: TOLEDOTH elders: geslachtsregister (> registratie) LXX: biblos geneseoos = boek van wording
 9. 9. de consequenties van deze benadering: ▪ hoe lang GOD over de schepping heeft gedaan, vermeldt de Schrift niet;
 10. 10. de consequenties van deze benadering: ▪ hoe lang GOD over de schepping heeft gedaan, vermeldt de Schrift niet; ▪ de openbaring van de schepping duurde zes dagen;
 11. 11. de consequenties van deze benadering: ▪ hoe lang GOD over de schepping heeft gedaan, vermeldt de Schrift niet; ▪ de openbaring van de schepping duurde zes dagen; ▪ de Bijbelse historie begint bij Adam en over de prehistorie (de wereld vóór Adam) doet ze geen uitspraken.
 12. 12. Jesaja 46 10 Ik, die VAN DEN BEGINNE, DE AFLOOP VERTEL en vanouds wat nog niet is geschied. Die zegt: mijn raad zal bestaan en Ik doe al wat Ik verlang; in Genesis 1!
 13. 13. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis
 14. 14. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis 2. de scheiding van de wateren
 15. 15. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis 2. de scheiding van de wateren 3. het land komt tevoorschijn en brengt zaad voort
 16. 16. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis 2. de scheiding van de wateren 3. het land komt tevoorschijn en brengt zaad voort 4. tekenen aan de hemel ter onderscheiding van gezette tijden, dagen en jaren
 17. 17. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis 2. de scheiding van de wateren 3. het land komt tevoorschijn en brengt zaad voort 4. tekenen aan de hemel ter onderscheiding van gezette tijden, dagen en jaren 5. creatie waterdieren en vogels
 18. 18. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis 2. de scheiding van de wateren 3. het land komt tevoorschijn en brengt zaad voort 4. tekenen aan de hemel ter onderscheiding van gezette tijden, dagen en jaren 5. creatie waterdieren en vogels 6. de mens verschijnt op het toneel om te heersen
 19. 19. de zeven dagen - in het kort 1. licht in de duisternis 2. de scheiding van de wateren 3. het land komt tevoorschijn en brengt zaad voort 4. tekenen aan de hemel ter onderscheiding van gezette tijden, dagen en jaren 5. creatie waterdieren en vogels 6. de mens verschijnt op het toneel om te heersen 7. de rustdag
 20. 20. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis De tijd sinds Adam buiten de hof vertoeft (duisternis) en leeft bij het licht van zijn geweten (Rom.2:15) en de belofte van “het zaad van de vrouw” dat komen zou (Gen.3:15).
 21. 21. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis dag twee: scheiding wateren Wateren beelden de volkeren uit (Openb.17:15) die ontstonden sinds Noach na de zondvloed.
 22. 22. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis dag twee: scheiding wateren dag drie: het land verschijnt Uit de volkeren (de wateren) komt “het land” tevoorschijn. Sinds Abraham komt Israël 'in the picture' dat zaad voortbrengt (> de woorden Gods).
 23. 23. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis dag twee: scheiding wateren dag drie: het land verschijnt dag vier: tekenen ter onderscheiding van tijden GOD geeft tekenen als aanwijzingen voor gezette tijden, dagen en jaren. Het spreekt van de wet die sinds Mozes aan Israël is gegeven.
 24. 24. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis dag twee: scheiding wateren dag drie: het land verschijnt dag vier: tekenen ter onderscheiding van tijden dag vijf: vissen en vogels De vijfde dag is "het land" buiten beeld en creëert GOD leven in de wateren (de volkeren) en bewoners in de hemelen. Het spreekt van de tijd sinds Paulus.
 25. 25. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis dag twee: scheiding wateren dag drie: het land verschijnt dag vier: tekenen ter onderscheiding van tijden dag vijf: vissen en vogels dag zes: de mens verschijnt om te heersen De Ben Adam verschijnt op aarde om te heersen. Het spreekt van de periode van de wederkomst (=de parousia).
 26. 26. de zeven dagen als blauwdruk van de heilsgeschiedenis dag één: licht in duisternis dag twee: scheiding wateren dag drie: het land verschijnt dag vier: tekenen ter onderscheiding van tijden dag vijf: vissen en vogels dag zes: de mens verschijnt om te heersen dag zeven: rustdag Het zevende millennium, de grote wereldsabbat van vrede en rust!
 27. 27. conclusie... ❑ Genesis 1 spreekt niet slechts van de oorsprong der dingen maar ook de bestemming daarvan;
 28. 28. conclusie... ❑ Genesis 1 spreekt niet slechts van de oorsprong der dingen maar ook de bestemming daarvan; ❑ heel de historie verloopt volgens plan;
 29. 29. conclusie... ❑ Genesis 1 spreekt niet slechts van de oorsprong der dingen maar ook de bestemming daarvan; ❑ heel de historie verloopt volgens plan; ❑ we leven momenteel aan het eind van het zesde millennium;
 30. 30. conclusie... ❑ Genesis 1 spreekt niet slechts van de oorsprong der dingen maar ook de bestemming daarvan; ❑ heel de historie verloopt volgens plan; ❑ we leven momenteel aan het eind van het zesde millennium; ❑ de grote wereldsabbat is nabij!

×