Gaan Voor Goud

1,640 views

Published on

Over de 'bêma'

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gaan Voor Goud

 1. 1. gaan voor goud! over 'de bêma'
 2. 2. Wat is "de rechterstoel van Christus"? Worden zonden straks alsnog opgerakeld? Worden we beloond op prestaties? Wat is de erekrans? Staat het gaan voor goud, niet haaks op leven uit genade?
 3. 3. 2Korinthe 5 rechterstoel?
 4. 4. 9   Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn.
 5. 5. 10   Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
 6. 6. rechterstoel? veroordeling? > Grieks: bêma > stap, opstap > verhoging, podium
 7. 7. bêma = (ere)podium rechterstoel
 8. 8. 10 Want wij allen moeten verschijnen voor het erepodium van Christus, opdat vergoed zal worden hetgeen door (=d.m.v.) het lichaam is verricht , hetzij goed of kwaad. door wie?
 9. 9. 1Korinthe 15
 10. 10. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren , wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. = ZIJN werk!
 11. 11. Openbaring 22 loon & vergoeding
 12. 12. 12 Zie, Ik kom spoedig en MIJN loon is bij Mij om een ieder te vergelden (=vergoeden) , naardat zijn werk is. Jesaja 40:10 (SV) Ziet, de Heere HEERE zal komen ... ziet, ZIJN loon is bij Hem, en ZIJN arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
 13. 13. 1Korinthe 3 loon voor wat?
 14. 14. 10   Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.
 15. 15. 11   Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
 16. 16. 12   Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente... veelkleurige wijsheid van God God =GOD de losprijs die betaald is
 17. 17. 12   ... hout, hooi, of stro, 13   ieders werk zal aan het licht komen.
 18. 18. 13   ... Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
 19. 19. 14   Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, goud, zilver en kostbaar gesteente
 20. 20. 15   maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. hout, hooi en stro
 21. 21. 1Korinthe 9 erekrans I
 22. 22. 22 ... Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te WINNEN; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.
 23. 23. 23   Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen.
 24. 24. 24   Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 1 ... met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. 2 Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman (CV: inaugurator) en voleinder van het GELOOF ... Hebreeën 12
 25. 25. 25   En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.
 26. 26. Filippi 4 erekrans II
 27. 27. 1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon (=krans) , staat alzo vast in de Here, geliefden! 19 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 1Thessalonika 2
 28. 28. heiligenkrans = aureool > verlicht => anderen doen stralen
 29. 29. 2Timotheüs 4 erekrans III
 30. 30. 6 ... het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. 7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het GELOOF behouden...
 31. 31. 8 ... voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.
 32. 32. conclusie...
 33. 33. Wat is "de rechterstoel van Christus"? Antwoord: Dat is het erepodium waar de prijzen zullen worden uitgereikt.
 34. 34. Worden zonden straks alsnog opgerakeld? Antwoord: Integendeel, wat waardeloos was (=eigen werk), zal in rook zijn opgegaan.
 35. 35. Worden we beloond op prestaties? Antwoord: Beloning vindt plaats voor al wat de Héér aan vreugde in ons leven werkt (d.m.v. Zijn Woord) en dus Zijn verdienste is.
 36. 36. Wat is de erekrans? Antwoord: dat zijn anderen die gewonnen (=blij gemaakt) werden, door de rijkdom die we met hen deelden
 37. 37. Staat het gaan voor goud, niet haaks op leven uit genade? Antwoord: Nee, integendeel. 'Goud' stáát juist voor het leven uit genade.

×