Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adam & Christus

1,384 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adam & Christus

 1. 1. Romeinen 5 1
 2. 2. 12 DAAROM, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen ... 2
 3. 3. 12 ... en door de zonde de dood... 3
 4. 4. 12 ... zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan... 4
 5. 5. 12 ... omdat allen gezondigd hebben; lett. ... de dood is doorgegaan tot alle mensen, WAAROP ALLEN ZONDIGDEN.. 5
 6. 6. 13 want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend , als er geen wet is. 15 ... waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Romeinen 4 6
 7. 7. 14 Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad... 7
 8. 8. 14 ... die een beeld (=type) is van de komende. Adam "laatste Adam" "Ben Adam" (Zoon des Mensen) 8
 9. 9. 15 Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn... zeer velen = de velen 9
 10. 10. 15 ... VEEL MEER is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen (= de velen) overvloedig geworden. 10
 11. 11. 16 En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. 11
 12. 12. 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene... 12
 13. 13. 17 ... VEEL MEER zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 13
 14. 14. 18 Derhalve, gelijk... 12 Daarom, GELIJK DOOR ÉÉN MENS de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood... 14
 15. 15. 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is... 15
 16. 16. 18 ... ZO komt het OOK door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging ten leven. 22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, ZO zullen OOK in Christus ALLEN levend gemaakt worden. 1Korinthe 15 16
 17. 17. Heidelberger Catechismus ZONDAG 7 Vr.20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antw. NEEN, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. 17
 18. 18. 19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn... zeer velen = de velen lett. gesteld (zie SV) 18
 19. 19. 19 ... ZO zullen OOK door de gehoorzaamheid van één zeer velen (= de velen) rechtvaardigen worden . lett. gesteld worden 19
 20. 20. tegenwerpingen: 1. een mens kan toch verloren gaan? 2. de Bijbel spreekt toch over de eeuwige straf? 3. een mens moet toch geloven? 20
 21. 21. 23 Want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods 24 en worden OM NIET gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing (=vrijkoping) in Christus Jezus. Romeinen 3 21

×