Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Banta ng Terorismo

33,389 views

Published on

Ang mga pangyayari dulot ng terorismo ating alamin at suriin.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Ang Banta ng Terorismo

 1. 1. ARALIN 35 Ang Banta ng Terorismo
 2. 2. Sa kasalukuyan, mabigat ang hamon na kinakaharap ng bawat pamahalaan, pandaigdigang samahan, at maging ng mga ordinaryong mamamayn upang sugpuin ang banta ng terorismo. Hindi ito namimili ng bibiktimahin – opisyal man o karaniwang tao, bata o matanda man, dayuhan man o lokal na mamamayan.
 3. 3. Kahulugan ng Terorismo Ang terorismo ay isang gawain na nagsusulong ng radikal o rebolusyonaryong layunin sa pamamagitan ng marahas na paraan. Ayon sa Human Security Act of 2007 ang pamimirata sa dagat, rebelyon, kudeta, pagpatay (murder), kidnapping, hijacking, krimeng kaugnay sa paninira (destruction) at panununog (arson) ay mabibilang na gawaing terorismo kapag naghahasik ito ng lagim, takot, o pangamba sa mga mamamayan. Ang layunin ng terorismo ay maaaring politikal , panlipunan, pang ekonomiya, o panrelihiyon. Ang target ng terorismo ay maaring tao, lugar o imprastraktura. Karaniwan itong nagreresulta sa matindi at malawakang pinasala sa kabuhayan at imprastraktura. Higit sa lahat, marami ang namamatay, kabilang ang mga inosenteng sibilyan. Ang terorismo ay banta sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayang tuwiran o hindi tuwirang naaapektuhan nito.
 4. 4. ILANG SA MGA PANGKAT NG TERORSITA
 5. 5. Pangkat Sentro ng Aktibong Operasyon Pangunahing Layunin Abu Nidal Organization (ANO) Kanlurang Asya, Europe Lumalaban sa Israel at maging sa mga konserbatibong pamahalaang Arabo: nagsusulong ng malayang bansang palestine. Abu Sayyaf Group (ASG) Pilipinas Nagsusulong ng hiwalay na estadong Muslim sa Pilipinas. Aum Shinirikyo Japan, Russia Naniniwala sa kaganapan ng Apocalypse kung saan sila lamang ang maliligtas. Al-Qaeda Pandaigdigan Tinututulan ang anumang impluwensiya ng Kanluraning kailangan at kaisipan sa mga bansang Muslim. Hezbollah Lebanon Nagsusulong ng pamahalaang mahigpit na nakabatay sa Islam; tinututulan ang mga gawi at kaisipang Kanluranin. Al Jihad Egypt Layunin nitong magluklok ng pamahalaang Islamiko sa Egypt at mapapaalis dito ang mga interes ng United States at Israel. Jermaah Islamiyah Timog Silangang Asya Layunin nitong palawakin ang pagkakaroon ng estadong Islamiko sa buong Timog Silangang Asya. Liberation Tigers of Tamil Eelam Sri Lanka Nilalalabanan ang pamahalaan ng Sri Lanka; nagsusulong ng isang malayang Tamil.
 6. 6. Ang Pag-atake Noong 9 -11 Noong Setyembre 11, 2001, sapilitang inagaw ng 19 na terorista ang apat na eroplanong komersiyal ng United States. Ibinangga ng mga terorista ang dalawang eroplano sa dalawang gusali ng World Trade Center (WTC) sa New York. Isa pang eroplano ang isinalpok sa Pentagon samantalang bumagsak naman ang isa pa sa Pennsylvania. Dahil sa gasolina ng mga eroplano, nagsilbi itong bomba. Tinatayang 3,000 mamamayan ang namatay rito. Tuwirang inako ng pangkat ni Osama Bin Laden, ang Al- Qaeda, ang naganap na pag-atakeng ito. Ang magkasunod na pagatakeng ito sa WTC at Pentagon ay tinaguriang 9-11 Attack. Ang 9-11 Attack ay hudyat ng higit na masalimot na relasyon ng mga nagtutunggaling puwersa sa daigdig. Nababahala ang marami na magmtutuloy-tuloy ito sa mas matitindi pang mga insidente ng terorismo at mga hakbang na kontra- terorismo upang lupigin ito. Pinangangambahan din na ang digmaan sa terorismo ay magreresulta lamang sa paulit-ulit na tunggalian habang hindi talaga nabibigyang-pansin ang tunay na ugat ng suliranin.
 7. 7. Sanhi ng Hidwaan Maaaring iuganay ang serye ng pag-atake ng ialng grupo ng milatanteng Muslim laban sa U.S sa kanilang mariing pagtuligsa sa mga tinatawag nilang hindi makatuwiran at makasariling patakaran ng pamahalaang U.S., lalo na sa pakikitungo nito sa mga bansang Muslim. Nilalabanan din ng mga armadong grupo ang malalalaking pribadong kompanya na karaniwang pag- aari ng mga kapitalisang Amerikano. Masalimuot na usapin din ang tangkang pagkontrol ng U.S. sa langis o tinaguriang black gold na napakahalaga sa ekonomiya at may napakalaking konsentrasyon sa Kanluraning Asya. Marami sa mga binansagang tterorista ay itinuturing na radikal, kabilang ang Al-Queda, Al Jihad, at Hezbollah. Bukod sa magkaibang relihiyon at kultura, nakaugat din sa kasaysayan ang sigalot nila sa U.S. at mga Kanluraning bansa. Nakrans ng imperyalismong Kanluranin ang mga bansang Muslim sa Asya. Nagresulta ito sa mababang antas ng kaunlarang pang-ekonomiya ng ilang mga bansang Muslim at iba pang bansang Asyano, lalo pa kung ihahambing ito sa antas ng kaunlarang pang-ekonomiya ng mga Kanluranin.
 8. 8. Anyo ng Terorismo Ayon kay Anneli Botha, isang mananaliksik hinggil sa terorismo sa Institute for Security Studies (ISS) sa Cape Town, South Africa, an terorismo ay may iba’t ibang anyo. Maaaring operasyon o sa nagsasagawa nito.
 9. 9. IBA’T IBANG ANYO NG TERORISMO
 10. 10. Anyo Paliwanag Do m e stic te rro rism • Nakatuon lamang ang operasyon sa loob ng bansa. • Pinupuntirya lamang ang mga tagaloob ng bansa upang itaguyod ang radikal na layunin. Inte rnatio nalte rro rism • Pandaigdigan ang sakop ng operasyon. • Hindi limitado sa isang bansa lamang ang operasyon ng mga terorista. • Ang mga halimbawa nito ay ang Abu Nidal Organization at Al-Qaeda. State -spo nso re d te rro rism • Ang Estado o pamahalaan ang nagpopondo at nasa likod ng operasyon ng mga terorista upang lupigin ang mga kalaban nito sa politika. • Maaaring batid o hindi batid ng publiko na ang estado ang nasa likod ng mga gawaing ito. Narco -te rro rism • Ang mga sindikato sa industriya ng ilegal na droga ang nasalikod ng ganitong uri ng terorismo. • Pinapaslang nila ang mga alagad ng batas, abogado, at mga tagahatol sa korte upang protektahan ang kanilang interes mula sa pang-uusig ng batas. Laganap ito sa Peru at Colombia. Bio lo g icalte rro rism • Tumutukoy ito sa mga ahenteng biyolohikal (bio lo g icalag e nts ) tulad ng mga virus at bakterya na sadyang ipinakakalat sa kapaligiran upang makasama sa kalusugan at makalikha ng ligalig sa publiko. Cybe r te rro rism • Terorismo na gumagamit ng kompyuter at telekomunikasyon upang maghasik ng kaharasan at magdulot ng kapinsalaan sa mga imprastraktura tulad ng enerhiya, telekomunikasyon at transportasyon.
 11. 11. MGA MAHALAGANG PANGYAYARING MAY KAUGNAYAN SA TERORISMO
 12. 12. Petsa Lugar Pangyayari Nobyembre 26, 2008 Mumbai, India • Pagsalakay at pagpapasabog ng granada sa sampung lokasyon na ikinamatay ng nasa 100 at ikinasugat ng hindi bababa sa 200. Naging pangunahing target ang mga dayuhan. Setyembre 20, 2008 Islamabad, Pakistan • Pagpapasabog sa isang dump truck na puna ng pampasabog sa tapat ng Marriott Hotel, ilang daang metro ang layo mula sa pinagdarausan ng pagtitipon ng matataas na opisyal ng pamahalaan ng Pakistan. Oktubre 1, 2005 Bali, Indonesia • Nagpasabog ng mga bomba sa Jimbaran at Kuta, parehong nasa South Bali. Namatay ang 23 katao, kasama ang tatlo sa mga nambomba. Hulyo 7, 2005 London, England • Tatlong bomba ang pinasabog sa mga tren ng London Underground. Namatay ang 56 katao, kabilang ang apat na pinaghihinalaang bomber. May 200 katao naman ang sugatan. Marso 22, 2004 Gaza, Palestine, Israel • Pagkamtay ni Sheik Ahmed Yassin, pinuno ng Islamic Resistance movement, sa kamay ng mga Israeli. Marso 11, 2004 Madrid, Spain • Isang serye ng pagpapasabog sa apat na tren sa Madrid. May 191 katao ang nasawi at 1,460 ang sugatan. Disyembre 14, 2003 Iraq • Pagkadakip kay Saddam Hussein ng mga tropang Amerikano sa isang isinagawang paglusob. Oktubre 12, 2002 Bali, Indonesia • Binomba ang bayan ng Kuta sa pulo na Bali. Namtay ang 202 katao habang 209 naman ang sugatan. Karamihan sa mga namatay ay mga dayuhan, marami ay mga Australian. Ngunit ang 1/5 sa mga biktima ay pawang mga Indonesian. Setyembre 11, 2001 U.S. • Pag-atake ng AL-Qaeda sa World Trade Center (simbolismo ng kapiitalismo) at Pentagon ng U.S. (simbolismo ng lakas-militar). Agosto 7, 1998 Kenya, Tanzania • Pagpapasabog nang halos sabay-sabay sa mga embahada ng U.S. sa Kenya at Tanzania na pinaghihinalaang isinagawa ng pangkat ni Osama Bin Laden. Hunyo 25, 1996 Saudi Arabia • Pagpapasabog ng sasakyang may imbak na gasolina sa Khobar Tower na ikinamatay ng 19 na puwersang Amerikano. Abril 19, 1995 United States • Pagpapasabog ng isang gusali sa Lungsod ng Oklahoma na kumitil ng 168 katao.
 13. 13. Ang U.S. Bilang Pulis Pandaigdigan • Mainit na usaping pampolitika rin ang ginawang panghihimasok ng pamahalaang U.S. sa Afghanistan at Iraq. Ginawa ito diumano ng U.S. sa ngalan ng pagsusulong at pagpapalaganap ng demokrasya, pagkilala sa karapatang pantao, pagkontrol sa paglaganap ng armas nukleyar, at paglaban sa lumalaganap na terorismo. • War of Aggression- ay inilunsad bilang pag-atake o opensiba at hindi bilang pagtatanggol o pandepensa.
 14. 14. Mungkahing Hakbang Laban sa Terorismo • Ibayong paghahanda sa anumang uri ng pagsalakay sa anumang oras; • Higit na sistematikong pagpapalitan ng impormasyon ng mga bansa ukol sa mga tala ng kaso, lawak, tindi, dalas at kalikasan ng terorismo; • Higit na sistematiko, siytentipiko, at makatotohanang pagtukoy sa mga terorista sa halip na batay lamang sa diskriminason, haka- haka, o maling konklusyon;
 15. 15. • Ibayong pagtataguyod ng makataong pagtrato sa mga sibilyan na maaaring maapektuhanng mga hakbang kontra- terorista; • Makatarungang paglilitis sa mga pinaghihinalaang terorista; at • Ibayong kampanya laban sa terorismo sa pamamagitan ng pag-aanunsyo at pagpapalaganap nito sa tulong ng tamang edukasyon.
 16. 16. Thanks For Viewing  Group 2 Presentation: • Angelo C. Hernandez • Franklin Godwin M. Lañojan Mrs. Marilou A. Belarmino A.PTEACHER

×