<ul><li>ECHIP ARE PENTRU SLUJIRE </li></ul>
Fii un slujitor  <ul><li>25 Isus i-a chemat, şi le-a zis: ,,Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai mari...
Fii un slujitor  <ul><li>27 …şi oricare va vrea să fie cel dint â i între voi, să vă fie rob. </li></ul><ul><li>28  Pent...
Roman i 12:1-2  <ul><li>1  Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o je...
E feseni 2:10  <ul><li>Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a...
Galat eni 2:20  <ul><li>Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte ...
Cerinţe  pentru a creşte  ca slujitor <ul><li>Mulţumire </li></ul><ul><li>Smerenie </li></ul><ul><li>Sin ceritate </li><...
Secretul <ul><li>Ştii care este secretul pentru a creşte în aceste calităţi? </li></ul><ul><li>Evanghelia ! </li></ul>
Bazele Evangheliei
Patru aspecte ale Evangheliei <ul><li>Înţelegerea Evangheliei </li></ul><ul><li>Trăirea Evangheliei </li></ul><ul><li>Proc...
Apologeti ca <ul><li>Apologetic a este disciplina care se ocupă cu apărarea raţională a credinţei creştine. </li></ul><ul...
Apologetic a <ul><li>... Fi ţ i totdeauna gata s ă  r ă spunde ţ i oricui v ă cere socoteal ă de n ă dejdea care es...
Întrebări de considerat <ul><li>Eşti în stare să aperi Evanghelia? </li></ul><ul><li>Eşti în stare să explici Evanghelia?...
Înţelegerea Evangheliei
Introdu cere - Temelia
Calitatea temeliei <ul><li>Calitatea temeliei determină calitatea clădirii zidită pe ea. </li></ul><ul><li>La fel este şi...
Storm Clouds
Destruction
De ce este Evanghelia importantă ?
De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>Dar El le -a zis: ,,Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în...
De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>6  Mă mir că treceţi aşa de repede de  la Cel ce v'a chemat prin harul lui H...
De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia  lui Hristos; fiindcă ea este puterea lu...
P utere = Dunamis
 
Mântuire = Salvare
Mântuirea(Salvarea) <ul><li>Justifi carea – Începutul </li></ul><ul><li>S finţirea – Mi jlocul </li></ul><ul><li>Glorif...
De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia  lui Hristos; fiindcă ea este puterea lu...
De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>“ Evanghelia nu este numai cel mai important mesaj din toată istoria; </li></u...
De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li> “  Dacă există ceva în viaţă de care noi ar trebui să fim pasionaţi, trebuie...
De ce este Evanghelia important ă <ul><li>“ La începutul vieţii mele de credinţă, am crezut că Evanghelia este mesajul cu ...
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Cuvântul grecesc în Noul Testament pentru evanghelie este evangelion ...
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Cel mai des era proclamarea unui mesager pentru a anunţa o veste bună ...
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Când un împărat ajungea la putere, trimitea mesageri să proclame “vest...
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Dacă i se năştea un fiu, trimitea mesageri cu “vestea bună”. </li></ul>
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Dacă împăratul ieşea victorios dintr-o bătălie cu un duşman, îşi anunţ...
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Aceste înţelesuri ale “evangheliei” se potrivesc bine cu ceea ce a scr...
Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>14  După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovădu...
Descrieri ale Evangheliei în Biblie
Descrieri ale Evangheliei <ul><li>Evanghelia </li></ul><ul><li>lui Dumnezeu , binecuvântatului Dumnezeu,  </li></ul><ul>...
Descrieri ale Evangheliei <ul><li>Vestea Bună </li></ul><ul><li>împărăţia lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>despre Isus </li>...
Descrieri ale Evangheliei înţelepciunea lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu cuvântul lui Cristos cuvântul Domnului cuvântu...
Idei cheie <ul><li>Evanghelia a fost iniţiată de Dumnezeu, nu de om. </li></ul><ul><li>Aceasta înseamnă că nu poţi alege ...
Idei cheie <ul><li>Dacă crezi doar ce-ţi place din Evanghelie şi respingi ce nu-ţi place, nu crezi în Evanghelie, ci în ti...
Idei cheie <ul><li>Isus a adus Evanghelia în fiinţă. </li></ul><ul><li>N-ai pe Isus, n-ai Evanghelia. </li></ul>
Idei cheie <ul><li>Este o mare bucurie – Cunoşti această bucurie? </li></ul><ul><li>Este înţelepciunea lui Dumnezeu – dac...
Inima Evangheliei
Vezi inima Evangheliei în ansamblul ei. Inima Ev angheliei şi Ansamblul Evangheliei
I sus + Cr ucea
Scopul lui Pavel <ul><li>Căci n'am avut de g â nd să ştiu între voi altceva dec â t pe Isus Hristos şi pe El răstignit.  ...
I sus este Evanghelia Crucificarea lui Cristos este inima Evangheliei,  învierea Lui este puterea Evangheliei şi înălţar...
Întreaga Evanghelie <ul><li>1.   Veşnicia Trecută </li></ul><ul><li>2.  Crea ţia 3.   Căderea </li></ul><ul><li>4.   Răscu...
Întreaga Evanghelie <ul><li>1. Veşnicia Trecută </li></ul><ul><li>a. Natur a lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>b. Caracteru...
Întreaga Evanghelie <ul><li>2. Crea ţia </li></ul><ul><li>a. Dumezeu este creatorul tuturor lucrurilor </li></ul><ul><l...
Întreaga Evanghelie <ul><li>3. Căderea </li></ul><ul><li>A. Ce a poruncit Dumnezeu şi de ce?  </li></ul><ul><li>B. Isp...
Întreaga Evanghelie <ul><li>4. R ăscumpărarea </li></ul><ul><li>A. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi planul Său de mâ...
Întreaga Evanghelie <ul><li>5. Restaurarea </li></ul><ul><li>     a. În prezent – urmăm pe Isus </li></ul><ul><li>( sfi...
Întreaga Evanghelie <ul><li>6.  Veşnicia Viitoare  – să fim cu Isus şi Tatăl pentru totdeauna </li></ul><ul><li>a. Cer...
Religi a vs. Evanghelia
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA s pune , dacă ascult , Dumnezeu mă va iubi . </li></ul><ul><li>EVANGHELIA ...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA  are oameni buni şi oameni răi. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA  are numai oame...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li> RELIG IA  preţuieşte naşterea fizică . </li></ul><ul><li>EVANGHELIA  preţuieşte naşt...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li> RELIG IA  depinde de ceea ce eu fac. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA  depinde de ceea c...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA  crede că a părea o persoană bună este cheia. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA ...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA  este nesigu r ă când stă înaintea lui Dumnezeu.  </li></ul><ul><li>EVANGHELI...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li> RELIG IA  este despre mine . </li></ul><ul><li> EVANGHELIA  este despre Isus . </l...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA  are scopul de a primi ceva de la Dumnezeu. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA  îl vede pe Isus ca fiind un mijloc. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA  îl vede p...
Religi a vs. Evanghelia <ul><li>R ELIGIA sfârşeşte în mândrie sau disperare. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA  sfârşeşte î...
Sfârşit ul Introducerii
Mesajul d e bază al Evangheliei  <ul><li>De ce avem nevoie de Isus – păcat, judecată, iad şi mânie </li></ul><ul><li>Ce a...
De ce avem nevoie de Isus PĂCAT
De ce avem nevoie de Isus PĂCAT
Ten Commandments
Consecinţele păcatului <ul><li>Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa ve ş ...
De ce avem nevoie de Isus Jud ecata
Zia Judecăţii 11  Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Păm â ntul şi cerul au fugit din...
Lake of Fire
Lake of Fire Dacă m â na ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, dec â t s...
Lake of Fire C ine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci m â nia lui Dumneze...
New Jerusalem Deci, cu at â t mai mult acum, c â nd s u ntem socotiţi neprihăniţi, prin s â ngele Lui, vom fi m â ntuiţi p...
Ce a făcut Isus pentru noi Viaţă fără păcat Căci n'avem un Mare Preot, care să n'aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unu...
Ne-a dat neprihănirea Sa Pe Cel ce n'a cunoscut nici  un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea...
Lamb of God A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!...
Went to the Cross
El a suferit pedeapsa noastră 4  Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi ...
El a murit în locul nostru La înfăţişare a fost găsit ca un om, S'a smerit şi S'a făcut ascultător p â nă la moarte, şi în...
Ce a făcut Isus pentru noi Învierea
Sursa vieţii veşnice Isus i-a zis: ,,Eu s u nt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. ” ...
A demonstrat că a fost Fiul lui Dumnezeu ... iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnez...
Ne-a dat speranţă Binecuv â ntat s ă fie Dumnezeu, Tat ă l Domnului nostru Isus Hristos, care, dup ă  î ndurarea Sa cea ...
Sursa vieţii veşnice Prin Isus
Prin Isus 11  Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa ve ş nică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12  Ci...
Cum primim viaţa veşnică Pocăinţa  şi Credinţa
Poc ăinţa
Poc ăinţa Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: “ Milă voiesc, iar nu jertfă! ” Căci n'am venit să chem la pocăinţă pe cei ...
Poc ăinţa El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. ” ...
Poc ăinţa Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi p i eri la fel.  Lu ca 13:3
Poc ăinţa ,,Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă ...
Poc ăinţa Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vrem u...
Poc ăinţa Ci am propovăduit înt â i celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi...
Poc ăinţa În adevăr, c â nd întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la m â ntuire, şi de care ...
Poc ăinţa Domnul nu înt â rzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi dor...
Credinţă , a crede , a te încrede
Credinţă, a crede, a te încrede 12  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul...
Credinţă, a crede, a te încrede 20  Ştiţi că n'am ascuns nimic din ce vă era de folos, şi nu m'am temut să vă propovăduie...
Credinţă, a crede, a te încrede 21  Dar acum s'a arătat o neprihănire ( g receşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără...
Credinţă, a crede, a te încrede 8  Căci prin har aţi fost m â ntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este...
Credinţă, a crede, a te încrede ... şi să fiu găsit în El, nu av â nd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci acee...
Credinţă, a crede, a te încrede Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare ...
Versete biblice cheie
Versete biblice cheie <ul><li>14  După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumn...
Versete biblice cheie <ul><li>Fiindcă at â t de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricin...
Versete biblice cheie <ul><li>Isus i-a spus: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” ...
Versete biblice cheie <ul><li>1  Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v'am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, ...
Versete biblice cheie <ul><li>21  Dar acum s'a arătat o neprihănire ( g receşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără l...
Versete biblice cheie <ul><li>Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa ve ş n...
Versete biblice cheie <ul><li>19  Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, </li></ul><ul><li>20  şi ...
Dezvoltarea definiţiei tale <ul><li>Foloseşte schiţa ca ghid </li></ul><ul><li>Uită-te peste versete ca să obţii idei </l...
Procla marea Evangheliei
Împărtăşirea mărturiei tale
Împărtăşirea mărturiei tale
De ce să împărtăşesc mărturia?
De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Pentru că Isus doreşte să faci asta! </li></ul>
De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>38 Omul din care ieşiseră dracii Îl ruga să-i dea voie să răm â nă cu El. Dar Isus...
De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Este unul din modurile prin care-l învingi pe diavol. </li></ul>
De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Ei l-au biruit prin s â ngele Mielului şi prin cuv â ntul mărturisirii lor, şi nu ş...
De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Este unul din modurile prin care te închini lui Dumnezeu . </li></ul>
De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>8  Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească cr...
<ul><li>Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept c â ştigă suflete.  </li></ul><ul><li>Prove rbe 11:...
Cum să-ţi împărtăşeşti mărturia
Centreză-te pe Isus
Schiţa mărturiei
Schiţa mărturiei 1. Cum era viaţa înainte de Isus .
Schiţa mărturiei 2. Când şi cum ai ajuns să-L cunoşti pe Isus .
Schiţa mărturiei 3. Modurile în care viaţa ta este diferită datorită lui Isus.
Schiţa mărturiei 4. Ce a făcut Isus ca să-ţi dea iertare şi o viaţă nouă?
Schiţa mărturiei 5. Versete biblice care-ţi vorbesc despre ce a făct Isus pentru tine.
Schiţa mărturiei <ul><li>1. Cum era viaţa înainte de Isus. </li></ul><ul><li>Când şi cum ai ajuns să-L cunoşti pe Isus. </...
Principiile m ărturiei
Lucruri de evitat <ul><li>1. Cuvinte creştine pe care majoritatea necreştinilor nu le ştiu sau nu le înţeleg. </li></ul><u...
Lucruri de evitat <ul><li>Să dai impresia că viaţa creştină este uşoară. </li></ul><ul><li>6. Folosirea unei abordări de ...
Lucruri de făcut <ul><li>Fii gata la timp şi ne la timp. </li></ul><ul><li>(2 Timo tei 4:2) </li></ul><ul><li>2. Rela xe...
Lucruri de făcut <ul><li>Fii atent şi ascultă cu atenţie la persoana cu care vorbeşti. </li></ul><ul><li>Fii blând, curte...
De zvoltă-ţi mărturia <ul><li>Scrie-ţi mărturia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Foloseşte o schiţă pentru a-ţi structura mărtur...
Trăirea Evangheliei
Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>C â nd i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa...
Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ A creşte ca şi creştini înseamnă în adevăr să învăţăm să aplicăm Evanghelia în or...
Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ Evanghelia nu este doar ceea ce noi predicăm necredincioşilor pentru ca </li></u...
Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ Trebuie ca întotdeauna să ne concentrăm la Evanghelie, pentru că în procesul sfin...
Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ În loc să ne ducă la descurajare, aceasta ar trebui să ne conducă la Evanghelie. ...
Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ Am cea mai mică îndoială că singurul şi cel mai mare obstacol pentru ca Evangheli...
Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu
Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu
Copiii lui Dumnezeu Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor  ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă cop...
Copiii lui Dumnezeu <ul><li>Prea iubiţilor, acum s u ntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar şti...
Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu
Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu <ul><li>î nseamnă că nu mai trăieşti pentru tine . </li></ul><ul><li>î nseamnă să îmbră...
Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu <ul><li>19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sf â nt, care locuieşte în v...
Viaţa de Pocăinţă
Viaţa de Pocăinţă <ul><ul><li>Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dint â i. Al...
Viaţa de Pocăinţă <ul><ul><li>“ Când Domnul şi Stăpânul nostru Isus Cristos a spus “Pocăiţi-vă” a dorit ca întreaga viaţă...
Viaţa de Pocăinţă <ul><ul><li>Viaţa noastră ca şi creştini este una de pocăinţă şi credinţă continuă. Niciodată nu încetăm...
Reli gia vs. Evanghelia <ul><ul><li>Î n “religi e ” scopul pocăinţei este practic să-L menţinem pe Dumnezeu fericit pen...
Reli gia vs. Evanghelia <ul><ul><li>Î n “religi e ” răspunsul la păcat este remuşcarea şi hotărârea de a face mai bin...
Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Pocăinţa adevărată se ocup ă de păcate şi de idolii din spatele lor. </li></ul>...
Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Pocăinţa adevărată se ocupă de inimă. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocăinţa falsă ...
Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Pocăinţa adevărată este dureroasă . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocăinţa falsă ev...
Un Exemplu
Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Soţul </li></ul></ul><ul><ul><li>spune ceva care o răneşte pe soţia sa. </li></u...
Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Soţia </li></ul></ul><ul><ul><li>încă simte impactul păcatului mai adânc din spat...
Ex e mple biblice de păcăinţă falsă <ul><ul><li>1 Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sf â şiat, dar tot El ...
Ex e mple biblice de păcăinţă falsă <ul><ul><li>Ce să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul ...
Exemple biblice de pocăinţă falsă <ul><ul><li>13  Vai de ei, pentrucă fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentrucă nu-Mi ...
Ex e mple biblice de pocăinţă adevărată <ul><ul><li>Psalm ul 51 </li></ul></ul>
Rugăciune pentru curăţire <ul><ul><li>1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge ...
Mărturisirea păcatului <ul><ul><li>3  Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. </li><...
Rugăciune pentru înoire şi restaurare <ul><ul><li>7  Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb d...
Închinare <ul><ul><li>13  Atunci voi învăţa căile Tale pe cei  ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. </li><...
Rugăciune pentru alţii <ul><ul><li>18  În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusa...
Psalm ul 51 văzut prin Isus <ul><ul><li>Recunoaşte jertfa lui Isus pentru păcatele tale. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mărt...
Destinul nostru – Să devenim ca Cristos
Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotăr â t mai dinainte să fie asem...
Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într'o oglindă, slava Domnului, şi s u ntem schimba...
Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Copilaşii mei, pentru car e iarăş i simt durerile naşterii, p â nă  ce va lua Hristos ch...
Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Ce înseamnă să fii asemena lui Cristos? </li></ul></ul>
Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Ce înseamnă să fii asemena lui Cristos? </li></ul></ul><ul><ul><li>A fi ca Cristos înseamnă...
Caracterul lui Isus 3  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4  ră...
Caracterul lui Isus <ul><ul><li>Ştiţi r â vna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu...
Ce este caracterul? Caracter ul este standardul din noi care ne guvernează deciziile morale. Caracterul asemenea lui Cris...
Ce este caracterul? Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi str â mbe se dă singur de gol.  Nepr...
 
Ce a făcut Isus?
Ce a făcut Isus? <ul><ul><li>A făcut voia Tatălui nu a Lui, El s-a lepădat de sine. </li></ul></ul><ul><ul><li>A depins de...
Ce folose şte Dumnezeu <ul><ul><li>Trei lucruri pe care le foloseşte Dumnezeu: </li></ul></ul><ul><ul><li>Duhul Sfânt – ...
The End
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bazele Evangheliei

1,760 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bazele Evangheliei

 1. 1. <ul><li>ECHIP ARE PENTRU SLUJIRE </li></ul>
 2. 2. Fii un slujitor <ul><li>25 Isus i-a chemat, şi le-a zis: ,,Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăp â nire. </li></ul><ul><li>   26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. </li></ul><ul><li>Matei 20:25-26 </li></ul>
 3. 3. Fii un slujitor <ul><li>27 …şi oricare va vrea să fie cel dint â i între voi, să vă fie rob. </li></ul><ul><li>28 Pentru că nici Fiul omului n'a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. ” </li></ul><ul><li>Matei 20:27-28 </li></ul>
 4. 4. Roman i 12:1-2 <ul><li>1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sf â ntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.   </li></ul><ul><li>  2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăv â rşită. </li></ul>
 5. 5. E feseni 2:10 <ul><li>Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. </li></ul>
 6. 6. Galat eni 2:20 <ul><li>Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m'a iubit şi S'a dat pe Sine însuş i pentru mine. </li></ul>
 7. 7. Cerinţe pentru a creşte ca slujitor <ul><li>Mulţumire </li></ul><ul><li>Smerenie </li></ul><ul><li>Sin ceritate </li></ul><ul><li>D orinţă /Pas iune </li></ul><ul><li>Ef ort </li></ul>
 8. 8. Secretul <ul><li>Ştii care este secretul pentru a creşte în aceste calităţi? </li></ul><ul><li>Evanghelia ! </li></ul>
 9. 9. Bazele Evangheliei
 10. 10. Patru aspecte ale Evangheliei <ul><li>Înţelegerea Evangheliei </li></ul><ul><li>Trăirea Evangheliei </li></ul><ul><li>Proclamarea Evangheliei </li></ul><ul><li>Apărarea Evangheliei </li></ul>
 11. 11. Apologeti ca <ul><li>Apologetic a este disciplina care se ocupă cu apărarea raţională a credinţei creştine. </li></ul><ul><li>Vine de la cuvântul grecesc apologia care înseamnă a aduce explicaţie, apărare. </li></ul>
 12. 12. Apologetic a <ul><li>... Fi ţ i totdeauna gata s ă r ă spunde ţ i oricui v ă cere socoteal ă de n ă dejdea care este î n voi ... </li></ul><ul><li>1 Pet ru 3:15 </li></ul><ul><li>Cea mai bună apărare începe cu înţelegerea şi trăirea Evangheliei! </li></ul>
 13. 13. Întrebări de considerat <ul><li>Eşti în stare să aperi Evanghelia? </li></ul><ul><li>Eşti în stare să explici Evanghelia? </li></ul><ul><li>Îi face pe oameni felul în care trăieşti </li></ul><ul><li>să te întrebe de ce? </li></ul>
 14. 14. Înţelegerea Evangheliei
 15. 15. Introdu cere - Temelia
 16. 16. Calitatea temeliei <ul><li>Calitatea temeliei determină calitatea clădirii zidită pe ea. </li></ul><ul><li>La fel este şi cu Evanghelia. Calitatea vieţii tale ca şi creştin este direct legată de înţelegerea şi trăirea Evangheliei în viaţa ta. </li></ul><ul><li>Mai ales când vin furtuni le în viaţa ta. </li></ul>
 17. 17. Storm Clouds
 18. 18. Destruction
 19. 19. De ce este Evanghelia importantă ?
 20. 20. De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>Dar El le -a zis: ,,Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimes. ” </li></ul><ul><li>Lu ca 4:43 </li></ul>
 21. 21. De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v'a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. </li></ul><ul><li>7 Nu doar că este o altă Evanghelie; </li></ul><ul><li>dar s u nt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. </li></ul><ul><li>Galat eni 1:6-7 </li></ul>
 22. 22. De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru m â ntuirea fiecăruia care crede ... </li></ul><ul><li>Roman i 1:16 </li></ul>
 23. 23. P utere = Dunamis
 24. 25. Mântuire = Salvare
 25. 26. Mântuirea(Salvarea) <ul><li>Justifi carea – Începutul </li></ul><ul><li>S finţirea – Mi jlocul </li></ul><ul><li>Glorifica rea – Sfârşitul </li></ul>
 26. 27. De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru m â ntuirea fiecăruia care crede ... </li></ul><ul><li>Roman i 1:16 </li></ul>
 27. 28. De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li>“ Evanghelia nu este numai cel mai important mesaj din toată istoria; </li></ul><ul><li>este singurul mesaj esenţial din toată istoria.” </li></ul><ul><li>Jerry Bridges </li></ul>
 28. 29. De ce este Evanghelia importantă ? <ul><li> “ Dacă există ceva în viaţă de care noi ar trebui să fim pasionaţi, trebuie să fie Evanghelia. Şi nu vreau să spun a fi pasionaţi numai de a o împărtăşi cu alţii ; vreau să spun a fi pasionaţi s ă ne gândi m la Evanghelie, să reflectăm la ea , să ne bucurăm de ea, să o lăsăm să ne coloreze modul în care privim la lume şi la viaţă.” </li></ul><ul><li>C. J. Mahaney </li></ul>
 29. 30. De ce este Evanghelia important ă <ul><li>“ La începutul vieţii mele de credinţă, am crezut că Evanghelia este mesajul cu care câştig oameni pentru Cristos, apoi, prin ucenicie oamenii treceau la “lucruri mai adânci”. Ce eroare! Niciodată nu treci dincolo de Evanghelie. Te adânceşti şi te înalţi în Evanghelie, dar niciodată nu treci dincolo de ea.” </li></ul><ul><li>P.J. Miller </li></ul>
 30. 31. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus
 31. 32. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Cuvântul grecesc în Noul Testament pentru evanghelie este evangelion şi înseamnă veste bună sau mesaj bun . </li></ul><ul><li>Pe timpul lui Isus nu se folosea în context religios, ci mai degrabă se folosea în contextul războiului şi împăraţilor. </li></ul>
 32. 33. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Cel mai des era proclamarea unui mesager pentru a anunţa o veste bună din partea unui împărat. </li></ul>
 33. 34. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Când un împărat ajungea la putere, trimitea mesageri să proclame “vestea bună” a domniei sale. </li></ul>
 34. 35. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Dacă i se năştea un fiu, trimitea mesageri cu “vestea bună”. </li></ul>
 35. 36. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Dacă împăratul ieşea victorios dintr-o bătălie cu un duşman, îşi anunţa “vestea bună” a victoriei sale. </li></ul><ul><li>Imagine ază-ţi oamenii acelei cetăţi aşteptând să primească o “veste bună” sau o “veste rea” – viaţa sau moartea. </li></ul>
 36. 37. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>Aceste înţelesuri ale “evangheliei” se potrivesc bine cu ceea ce a scris Marcu în primul capitol despre ce a spus Isus după ce a fost botezat şi după ce a petrecut 40 de zile în pustie fiind ispitit de Satan. </li></ul>
 37. 38. Însemnătatea Evangheliei în timpul lui Isus <ul><li>14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>15 El zicea: , ” S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie. ” </li></ul><ul><li>Mar cu 1:14-15 </li></ul>
 38. 39. Descrieri ale Evangheliei în Biblie
 39. 40. Descrieri ale Evangheliei <ul><li>Evanghelia </li></ul><ul><li>lui Dumnezeu , binecuvântatului Dumnezeu, </li></ul><ul><li>harului lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu , </li></ul><ul><li>lui Cristos , </li></ul><ul><li>Domnului nostru Isus , a Fiului Său , </li></ul><ul><li>gloriei lui Cristos </li></ul><ul><li>împărăţiei , păcii , mântuirii </li></ul><ul><li>nu a omului, cuvântul Evangheliei </li></ul>
 40. 41. Descrieri ale Evangheliei <ul><li>Vestea Bună </li></ul><ul><li>împărăţia lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>despre Isus </li></ul><ul><li>a păcii prin Isus Cristos </li></ul><ul><li>a unei mari bucurii </li></ul>
 41. 42. Descrieri ale Evangheliei înţelepciunea lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu cuvântul lui Cristos cuvântul Domnului cuvântul crucii cuvântul credinţei cuvântul vieţii cuvântul adevărat cuvântul adevărului veşnică glo rioasă legea libertăţii m es ajul împăcării mes ajul mântuirii taina lui Cristos p uterea lui Dumnezeu de mântuire
 42. 43. Idei cheie <ul><li>Evanghelia a fost iniţiată de Dumnezeu, nu de om. </li></ul><ul><li>Aceasta înseamnă că nu poţi alege ce vrei să crezi. </li></ul>
 43. 44. Idei cheie <ul><li>Dacă crezi doar ce-ţi place din Evanghelie şi respingi ce nu-ţi place, nu crezi în Evanghelie, ci în tine. </li></ul><ul><li>Augustin </li></ul>
 44. 45. Idei cheie <ul><li>Isus a adus Evanghelia în fiinţă. </li></ul><ul><li>N-ai pe Isus, n-ai Evanghelia. </li></ul>
 45. 46. Idei cheie <ul><li>Este o mare bucurie – Cunoşti această bucurie? </li></ul><ul><li>Este înţelepciunea lui Dumnezeu – dacă vrei să fii înţelept cercetează-i adâncimile. </li></ul><ul><li>Este un cuvânt – ceva care este vorbit – Isus a creat prin cuvântul Său – şi Evanghelia vorbită aduce viaţa. </li></ul>
 46. 47. Inima Evangheliei
 47. 48. Vezi inima Evangheliei în ansamblul ei. Inima Ev angheliei şi Ansamblul Evangheliei
 48. 49. I sus + Cr ucea
 49. 50. Scopul lui Pavel <ul><li>Căci n'am avut de g â nd să ştiu între voi altceva dec â t pe Isus Hristos şi pe El răstignit. </li></ul><ul><li>1 Corin teni 2:2 </li></ul>
 50. 51. I sus este Evanghelia Crucificarea lui Cristos este inima Evangheliei, învierea Lui este puterea Evangheliei şi înălţarea Lui este gloria Evangheliei.
 51. 52. Întreaga Evanghelie <ul><li>1.   Veşnicia Trecută </li></ul><ul><li>2.  Crea ţia 3.   Căderea </li></ul><ul><li>4.   Răscumpărarea </li></ul><ul><li>5.  Re staurarea 6.   Veşnicia Viitoare </li></ul>
 52. 53. Întreaga Evanghelie <ul><li>1. Veşnicia Trecută </li></ul><ul><li>a. Natur a lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>b. Caracterul lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>c. Răzvrătirea lui Satan şi a îngerilor </li></ul>
 53. 54. Întreaga Evanghelie <ul><li>2. Crea ţia </li></ul><ul><li>a. Dumezeu este creatorul tuturor lucrurilor </li></ul><ul><li>b. Cr earea lui Adam şi Ev a după chipul lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>c. Viaţa înainte de cădere </li></ul>
 54. 55. Întreaga Evanghelie <ul><li>3. Căderea </li></ul><ul><li>A. Ce a poruncit Dumnezeu şi de ce? </li></ul><ul><li>B. Ispitirea făcută de Satan </li></ul><ul><li>C. Consecinţele păcatului </li></ul><ul><li>1. pentru Adam şi Eva </li></ul><ul><li>2. pentru restul creaţiei lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>3. pentru noi azi </li></ul><ul><li>4. pentru toţi în ziua judecăţii </li></ul>
 55. 56. Întreaga Evanghelie <ul><li>4. R ăscumpărarea </li></ul><ul><li>A. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi planul Său de mântuire </li></ul><ul><li>B. Isus </li></ul><ul><li>1. Natura Sa ca Dumnezeu-om </li></ul><ul><li>2. Viaţa si lucrarea Sa - fară păcat </li></ul><ul><li>3. Jertfa Sa pe cruce </li></ul><ul><li>4. Învierea Sa </li></ul><ul><li>C. Ce a îndeplinit Isus pentru noi </li></ul><ul><li>D. Cum primim noi această mântuire prin Isus </li></ul>
 56. 57. Întreaga Evanghelie <ul><li>5. Restaurarea </li></ul><ul><li>     a. În prezent – urmăm pe Isus </li></ul><ul><li>( sfinţirea ) </li></ul><ul><li>    b. În viitor - Împărăţia lui Isus </li></ul><ul><li>( glorificarea ) </li></ul>
 57. 58. Întreaga Evanghelie <ul><li>6. Veşnicia Viitoare – să fim cu Isus şi Tatăl pentru totdeauna </li></ul><ul><li>a. Ceruri şi pământ nou </li></ul><ul><li>b. Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu </li></ul>
 58. 59. Religi a vs. Evanghelia
 59. 60. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA s pune , dacă ascult , Dumnezeu mă va iubi . </li></ul><ul><li>EVANGHELIA s pune , pentru că Dumnezeu mă iubeşte, eu pot să ascult. </li></ul>
 60. 61. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA are oameni buni şi oameni răi. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA are numai oameni care se pocăiesc şi oameni care nu se pocăiesc. </li></ul>
 61. 62. Religi a vs. Evanghelia <ul><li> RELIG IA preţuieşte naşterea fizică . </li></ul><ul><li>EVANGHELIA preţuieşte naşterea din nou. </li></ul>
 62. 63. Religi a vs. Evanghelia <ul><li> RELIG IA depinde de ceea ce eu fac. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA depinde de ceea ce a făcut Isus. </li></ul>
 63. 64. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA crede că a părea o persoană bună este cheia. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA crede că a fi sincer este cheia. </li></ul>
 64. 65. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA este nesigu r ă când stă înaintea lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA are siguranţă bazată pe lucrarea lui Isus. </li></ul>
 65. 66. Religi a vs. Evanghelia <ul><li> RELIG IA este despre mine . </li></ul><ul><li> EVANGHELIA este despre Isus . </li></ul>
 66. 67. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA are scopul de a primi ceva de la Dumnezeu. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>EVANGHELIA are scopul de a-L primi pe Dumnezeu. </li></ul>
 67. 68. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>RELIG IA îl vede pe Isus ca fiind un mijloc. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA îl vede pe Isus ca fiind sfârşitul. </li></ul>
 68. 69. Religi a vs. Evanghelia <ul><li>R ELIGIA sfârşeşte în mândrie sau disperare. </li></ul><ul><li>EVANGHELIA sfârşeşte în bucurie umilă . </li></ul>
 69. 70. Sfârşit ul Introducerii
 70. 71. Mesajul d e bază al Evangheliei <ul><li>De ce avem nevoie de Isus – păcat, judecată, iad şi mânie </li></ul><ul><li>Ce a făcut Isus pentru noi – viaţă fără păcat, cruce, moarte, pedeapsă, mânie şi înviere </li></ul><ul><li>Cum primim viaţa veşnică prin Isus – credinţă şi pocăinţă </li></ul>
 71. 72. De ce avem nevoie de Isus PĂCAT
 72. 73. De ce avem nevoie de Isus PĂCAT
 73. 74. Ten Commandments
 74. 75. Consecinţele păcatului <ul><li>Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa ve ş nică în Isus Hristos, Domnul nostru. </li></ul><ul><li>Romans 6:23 </li></ul>
 75. 76. De ce avem nevoie de Isus Jud ecata
 76. 77. Zia Judecăţii 11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Păm â ntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s'a mai găsit loc pentru ele.     12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, st â nd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.     13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.     14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.     15 Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa 20:11-15
 77. 78. Lake of Fire
 78. 79. Lake of Fire Dacă m â na ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, dec â t să ai două m âi ni, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge ... Mar cu 9:43
 79. 80. Lake of Fire C ine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci m â nia lui Dumnezeu răm â ne peste el. Ioan 3:36
 80. 81. New Jerusalem Deci, cu at â t mai mult acum, c â nd s u ntem socotiţi neprihăniţi, prin s â ngele Lui, vom fi m â ntuiţi prin El de m â nia lui Dumnezeu. Roman i 5:9
 81. 82. Ce a făcut Isus pentru noi Viaţă fără păcat Căci n'avem un Mare Preot, care să n'aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Evrei 4:15
 82. 83. Ne-a dat neprihănirea Sa Pe Cel ce n'a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 2 Corint eni 5:21
 83. 84. Lamb of God A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! ” Ioa n 1:29
 84. 85. Went to the Cross
 85. 86. El a suferit pedeapsa noastră 4 Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.     5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui s u ntem tămăduiţi. Isaia 53:4-5
 86. 87. El a murit în locul nostru La înfăţişare a fost găsit ca un om, S'a smerit şi S'a făcut ascultător p â nă la moarte, şi încă moarte de cruce. Filipeni 2:8
 87. 88. Ce a făcut Isus pentru noi Învierea
 88. 89. Sursa vieţii veşnice Isus i-a zis: ,,Eu s u nt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. ” Ioa n 11:25
 89. 90. A demonstrat că a fost Fiul lui Dumnezeu ... iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru . Roman i 1:4
 90. 91. Ne-a dat speranţă Binecuv â ntat s ă fie Dumnezeu, Tat ă l Domnului nostru Isus Hristos, care, dup ă î ndurarea Sa cea mare, ne-a n ă scut din nou prin î nvierea lui Isus Hristos din mor ţ i, la o n ă dejde vie ... 1 P etru 1:3
 91. 92. Sursa vieţii veşnice Prin Isus
 92. 93. Prin Isus 11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa ve ş nică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n'are pe Fiul lui Dumnezeu, n'are viaţa. 1 Ioan 5:11-12
 93. 94. Cum primim viaţa veşnică Pocăinţa şi Credinţa
 94. 95. Poc ăinţa
 95. 96. Poc ăinţa Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: “ Milă voiesc, iar nu jertfă! ” Căci n'am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi. Mat ei 9:13
 96. 97. Poc ăinţa El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. ” Mar cu 1:15
 97. 98. Poc ăinţa Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi p i eri la fel. Lu ca 13:3
 98. 99. Poc ăinţa ,,Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec. ” Ioa n 12:40 ( citând Isaia 6:10)
 99. 100. Poc ăinţa Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vrem uri le de înviorare, Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; Fapte 3:19 şi 17:30
 100. 101. Poc ăinţa Ci am propovăduit înt â i celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. Fapte 26:20
 101. 102. Poc ăinţa În adevăr, c â nd întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la m â ntuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe c â nd întristarea lumii aduce moartea. 2 Corin teni 7:10
 102. 103. Poc ăinţa Domnul nu înt â rzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 2 Pet ru 3:9
 103. 104. Credinţă , a crede , a te încrede
 104. 105. Credinţă, a crede, a te încrede 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;     13 născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ioa n 1:12-13
 105. 106. Credinţă, a crede, a te încrede 20 Ştiţi că n'am ascuns nimic din ce vă era de folos, şi nu m'am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case,     21 şi să vestesc Iudeilor şi Grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. Fapte 20:20-21
 106. 107. Credinţă, a crede, a te încrede 21 Dar acum s'a arătat o neprihănire ( g receşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc Legea şi proorocii     22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.     23 Căci toţi au păcătuit şi s u nt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.     24 Şi s u nt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.     25 Pe El Dumnezeu L-a r â nduit mai dinainte să fie, prin credinţa în s â ngele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu;      26 pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în c â t, să fie neprihănit, şi totuş i să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Roman i 3:21-26
 107. 108. Credinţă, a crede, a te încrede 8 Căci prin har aţi fost m â ntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.     9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E feseni 2:8-9
 108. 109. Credinţă, a crede, a te încrede ... şi să fiu găsit în El, nu av â nd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Filipeni 3:9
 109. 110. Credinţă, a crede, a te încrede Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile car e nu se văd. Evrei 11:1
 110. 111. Versete biblice cheie
 111. 112. Versete biblice cheie <ul><li>14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>15 El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. ” </li></ul><ul><li>Mar cu 1:14-15 </li></ul>
 112. 113. Versete biblice cheie <ul><li>Fiindcă at â t de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. </li></ul><ul><li>Ioa n 3:16 </li></ul>
 113. 114. Versete biblice cheie <ul><li>Isus i-a spus: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” </li></ul><ul><li>Ioa n 14 :6 </li></ul>
 114. 115. Versete biblice cheie <ul><li>1 Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v'am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas,    </li></ul><ul><li>2 şi prin care s u nteţi m â ntuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v'am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. </li></ul><ul><li>3 V'am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; </li></ul><ul><li>4 că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; </li></ul><ul><li>1 Corint eni 15:1-4 </li></ul>
 115. 116. Versete biblice cheie <ul><li>21 Dar acum s'a arătat o neprihănire ( g receşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc Legea şi proorocii </li></ul><ul><li>22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. </li></ul><ul><li>23 Căci toţi au păcătuit şi s u nt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>24 Şi s u nt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. </li></ul><ul><li>25 Pe El Dumnezeu L-a r â nduit mai dinainte să fie, prin credinţa în s â ngele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; </li></ul><ul><li>26 pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în c â t, să fie neprihănit, şi totuş i să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. </li></ul><ul><li>Roman i 3:21-26 </li></ul>
 116. 117. Versete biblice cheie <ul><li>Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa ve ş nică în Isus Hristos, Domnul nostru. </li></ul><ul><li>Roman i 6:23 </li></ul>
 117. 118. Versete biblice cheie <ul><li>19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, </li></ul><ul><li>20 şi să împace totul cu Sine prin El, at â t ce este pe păm â nt c â t şi ce este în ceruri, făc â nd pace, prin s â ngele crucii Lui. </li></ul><ul><li>21 Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin g â ndurile şi prin faptele voastre rele, El v'a împăcat acum </li></ul><ul><li>22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; </li></ul><ul><li>23 negreşit, dacă răm â neţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. </li></ul><ul><li>Colos eni 1:19-23 </li></ul>
 118. 119. Dezvoltarea definiţiei tale <ul><li>Foloseşte schiţa ca ghid </li></ul><ul><li>Uită-te peste versete ca să obţii idei </li></ul><ul><li>Cere ajutor dacă îţi este greu </li></ul><ul><li>Cere o părere pentru a te ajuta să faci o definiţie mai bună </li></ul>Scrie o definiţie în cuvintele tale
 119. 120. Procla marea Evangheliei
 120. 121. Împărtăşirea mărturiei tale
 121. 122. Împărtăşirea mărturiei tale
 122. 123. De ce să împărtăşesc mărturia?
 123. 124. De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Pentru că Isus doreşte să faci asta! </li></ul>
 124. 125. De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>38 Omul din care ieşiseră dracii Îl ruga să-i dea voie să răm â nă cu El. Dar Isus l-a trimes acasă, şi i-a zis: </li></ul><ul><li>39 ,,Întoarce-te acasă şi povesteşte tot ce ţi-a făcut Dumnezeu. ” El a plecat şi a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus. </li></ul><ul><li>Lu ca 8:38-39 </li></ul>
 125. 126. De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Este unul din modurile prin care-l învingi pe diavol. </li></ul>
 126. 127. De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Ei l-au biruit prin s â ngele Mielului şi prin cuv â ntul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar p â nă la moarte. </li></ul><ul><li>Apocalipsa 12:11 </li></ul>
 127. 128. De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>Este unul din modurile prin care te închini lui Dumnezeu . </li></ul>
 128. 129. De ce să împărtăşesc mărturia? <ul><li>8 Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să întărească făgăduinţele date părinţilor; </li></ul><ul><li>9 şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este scris: ,,De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi voi c â nta Numelui Tău. ” </li></ul><ul><li>Roman i 15:8-9 </li></ul>
 129. 130. <ul><li>Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept c â ştigă suflete. </li></ul><ul><li>Prove rbe 11:30 </li></ul>
 130. 131. Cum să-ţi împărtăşeşti mărturia
 131. 132. Centreză-te pe Isus
 132. 133. Schiţa mărturiei
 133. 134. Schiţa mărturiei 1. Cum era viaţa înainte de Isus .
 134. 135. Schiţa mărturiei 2. Când şi cum ai ajuns să-L cunoşti pe Isus .
 135. 136. Schiţa mărturiei 3. Modurile în care viaţa ta este diferită datorită lui Isus.
 136. 137. Schiţa mărturiei 4. Ce a făcut Isus ca să-ţi dea iertare şi o viaţă nouă?
 137. 138. Schiţa mărturiei 5. Versete biblice care-ţi vorbesc despre ce a făct Isus pentru tine.
 138. 139. Schiţa mărturiei <ul><li>1. Cum era viaţa înainte de Isus. </li></ul><ul><li>Când şi cum ai ajuns să-L cunoşti pe Isus. </li></ul><ul><li>3. Modurile în care viaţa ta este diferită datorită lui Isus. </li></ul><ul><li>4. Ce a făcut Isus ca să-ţi dea iertare şi o viaţă nouă? </li></ul><ul><li>5. Versete biblice care-ţi vorbesc despre ce a făcut Isus pentru tine. </li></ul>
 139. 140. Principiile m ărturiei
 140. 141. Lucruri de evitat <ul><li>1. Cuvinte creştine pe care majoritatea necreştinilor nu le ştiu sau nu le înţeleg. </li></ul><ul><li>Menţionarea învăţăturilor neesenţiale sau nume de biserici. </li></ul><ul><li>Să fii negativ sau critic la adresa altora. </li></ul><ul><li>Exag erarea sau minciuna pentru a încerca să impresionezi pe oameni. </li></ul>
 141. 142. Lucruri de evitat <ul><li>Să dai impresia că viaţa creştină este uşoară. </li></ul><ul><li>6. Folosirea unei abordări de “piaţă”. </li></ul><ul><li>Încercarea de a te certa sau de a forţa pe cineva în Împărăţie. </li></ul>
 142. 143. Lucruri de făcut <ul><li>Fii gata la timp şi ne la timp. </li></ul><ul><li>(2 Timo tei 4:2) </li></ul><ul><li>2. Rela xează-te , roagă-te şi încrede-te în Dumnezeu – tu nu poţi să mântuieşti pe oameni, numai Dumnezeu poate! </li></ul><ul><li>3. Lasă Duhul să conducă conversaţia ta. </li></ul><ul><li>Fă ca Isus şi Evanghelia să fie centrul, nu tu. </li></ul><ul><li>Foloseşte scripturile în mărturia ta. ( Evrei 4:12) </li></ul>
 143. 144. Lucruri de făcut <ul><li>Fii atent şi ascultă cu atenţie la persoana cu care vorbeşti. </li></ul><ul><li>Fii blând, curtenitor, respectuos, răbdător, milos şi plin de har. </li></ul><ul><li>(1 Pet ru 3:16) </li></ul><ul><li>8. Recunoaşte că există lucruri tainice şi de credinţă. </li></ul><ul><li>9. Să ştii când să te opreşti – nu-i compleşi pe oameni cu prea multă vorbă. </li></ul>
 144. 145. De zvoltă-ţi mărturia <ul><li>Scrie-ţi mărturia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Foloseşte o schiţă pentru a-ţi structura mărturia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Include definiţia ta despre Evanghelie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adaugă versete biblice cheie </li></ul></ul></ul><ul><li>Practic ă împărtăşirea mărturiei tale: </li></ul><ul><ul><ul><li>singur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cu prietenii şi familia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>unu la unu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cu grupuri </li></ul></ul></ul>
 145. 146. Trăirea Evangheliei
 146. 147. Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>C â nd i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: ,,Dacă tu, care eşti Iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca Iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor? ” </li></ul><ul><li>Galat eni 2:14 </li></ul>
 147. 148. Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ A creşte ca şi creştini înseamnă în adevăr să învăţăm să aplicăm Evanghelia în orice aspect al gândirii şi trăirii noastre.” </li></ul><ul><li>Graeme Goldsworthy </li></ul>
 148. 149. Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ Evanghelia nu este doar ceea ce noi predicăm necredincioşilor pentru ca </li></ul><ul><li>să-i “mântuim” de la pedeapsa păcatului . Evanghelia este forţa principală energizantă şi conducătoare pentru a trăi întreaga viaţă creştină.” </li></ul><ul><li>John Fonville </li></ul>
 149. 150. Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ Trebuie ca întotdeauna să ne concentrăm la Evanghelie, pentru că în procesul sfinţirii, cu cât creştem, cu atât vedem mai mult din păcătoşenia noastră...” </li></ul>
 150. 151. Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ În loc să ne ducă la descurajare, aceasta ar trebui să ne conducă la Evanghelie. Evanghelia trăită în fiecare zi este singura motivaţie de durată ca să căutăm sfinţirea progresivă, chiar şi în acele timpuri când se pare că nu vedem nici un progress. ” </li></ul><ul><li>Jerry Bridges </li></ul>
 151. 152. Importanţa trăirii Evangheliei <ul><li>“ Am cea mai mică îndoială că singurul şi cel mai mare obstacol pentru ca Evanghelia să aibă impact, nu este incapacitatea ei de a da răspunsuri, ci eşecul nostru de a o trăi.” </li></ul><ul><li>Ravi Zacharias </li></ul>
 152. 153. Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu
 153. 154. Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu
 154. 155. Copiii lui Dumnezeu Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu . Ioan 1:12
 155. 156. Copiii lui Dumnezeu <ul><li>Prea iubiţilor, acum s u ntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim că atunci c â nd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este. </li></ul><ul><li>1 Ioa n 3:2 </li></ul>
 156. 157. Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu
 157. 158. Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu <ul><li>î nseamnă că nu mai trăieşti pentru tine . </li></ul><ul><li>î nseamnă să îmbrăţişezi şi să te supui suveranităţii lui Dumnezeu, înainte de tine şi în orice aspect al vieţii tale. </li></ul><ul><li>î nseamnă ca şi cetăţeni ai împărăţiei trăim după valorile şi legile Regelui. </li></ul><ul><li>î nseamnă a trăi pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu. </li></ul>
 158. 159. Tr ăirea în Împărăţia lui Dumnezeu <ul><li>19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sf â nt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu s u nteţi ai voştri? </li></ul><ul><li>20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari s u nt ale lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>1 Corint eni 6:19-20 </li></ul>
 159. 160. Viaţa de Pocăinţă
 160. 161. Viaţa de Pocăinţă <ul><ul><li>Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dint â i. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apocalipsa 2:5 </li></ul></ul>
 161. 162. Viaţa de Pocăinţă <ul><ul><li>“ Când Domnul şi Stăpânul nostru Isus Cristos a spus “Pocăiţi-vă” a dorit ca întreaga viaţă a credincioşilor să fie una de pocăinţă.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Martin Luther </li></ul></ul>
 162. 163. Viaţa de Pocăinţă <ul><ul><li>Viaţa noastră ca şi creştini este una de pocăinţă şi credinţă continuă. Niciodată nu încetăm să avem nevoie de pocăinţă şi de credinţă. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ar trebui să fie dorinţa noastră să trăim toată viaţa sub influenţa Evangheliei. </li></ul></ul>
 163. 164. Reli gia vs. Evanghelia <ul><ul><li>Î n “religi e ” scopul pocăinţei este practic să-L menţinem pe Dumnezeu fericit pentru ca să continue să ne binecuvânteze şi să răspundă la rugăciunile noastre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dar, în Evanghelie, scopul pocăinţei este să ne întoarcem la bucuria uniunii noastre cu Cristos, pentru ca să slăbim orice dorinţă a noastră de a face orice este contrar inimii lui Dumnezeu. </li></ul></ul>
 164. 165. Reli gia vs. Evanghelia <ul><ul><li>Î n “religi e ” răspunsul la păcat este remuşcarea şi hotărârea de a face mai bine. </li></ul></ul><ul><ul><li>În Evanghelie răspunsul la păcat este să realizezi şi să te pocăieşti. </li></ul></ul>
 165. 166. Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Pocăinţa adevărată se ocup ă de păcate şi de idolii din spatele lor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocăinţa falsă caută numai o formă rapidă de anestezic. </li></ul></ul>
 166. 167. Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Pocăinţa adevărată se ocupă de inimă. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocăinţa falsă se ocupă de sentimente. </li></ul></ul>
 167. 168. Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Pocăinţa adevărată este dureroasă . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocăinţa falsă evită durerea . </li></ul></ul>
 168. 169. Un Exemplu
 169. 170. Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Soţul </li></ul></ul><ul><ul><li>spune ceva care o răneşte pe soţia sa. </li></ul></ul><ul><ul><li>mai târziu el spune “ Îmi pare rău că te-am rănit! Nu ar fi trebuit să spun acele lucruri. Mă ierţi ?” </li></ul></ul><ul><ul><li>el vrea ca ea să-l ierte imediat pentru ca ei să întoarcă relaţia lor “înapoi la normal” . </li></ul></ul>
 170. 171. Pocăinţă adevărată vs. falsă <ul><ul><li>Soţia </li></ul></ul><ul><ul><li>încă simte impactul păcatului mai adânc din spatele cuvintelor dureroase. </li></ul></ul><ul><ul><li>resentimentele, supărarea şi ura din inima soţului ei care sunt în spatele acelor cuvinte dureroase. </li></ul></ul><ul><ul><li>soţul niciodată nu rezolvă păcatul din inima sa, deci adevărata problemă nu este rezolvată. </li></ul></ul>
 171. 172. Ex e mple biblice de păcăinţă falsă <ul><ul><li>1 Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sf â şiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.    </li></ul></ul><ul><ul><li>2 El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula şi vom trăi înaintea Lui. </li></ul></ul><ul><ul><li>3 Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţei şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă păm â ntul! </li></ul></ul><ul><ul><li>O sea 6:1-3 </li></ul></ul>
 172. 173. Ex e mple biblice de păcăinţă falsă <ul><ul><li>Ce să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineaţă, şi ca roua care trece cur â nd. </li></ul></ul><ul><ul><li>O sea 6:4 </li></ul></ul>
 173. 174. Exemple biblice de pocăinţă falsă <ul><ul><li>13 Vai de ei, pentrucă fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentrucă nu-Mi s u nt credincioşi! Aş vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva Mea! </li></ul></ul><ul><ul><li>14 Nu strigă către Mine din inimă, ci se bocesc în aşternutul lor; turbează după gr â u şi must, şi se răzvrătesc împotriva Mea. </li></ul></ul><ul><ul><li>O sea 7:13-14 </li></ul></ul>
 174. 175. Ex e mple biblice de pocăinţă adevărată <ul><ul><li>Psalm ul 51 </li></ul></ul>
 175. 176. Rugăciune pentru curăţire <ul><ul><li>1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!    </li></ul></ul><ul><ul><li>2 Spală-mă cu desăv â rşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu! </li></ul></ul><ul><ul><li>Psalm ul 51:1-2 </li></ul></ul>
 176. 177. Mărturisirea păcatului <ul><ul><li>3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. </li></ul></ul><ul><ul><li>4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotăr â rea Ta, şi fără vină în judecata Ta. </li></ul></ul><ul><ul><li>5 Iată că s u nt născut în nelegiuire şi în păcat m'a zămislit mama mea. </li></ul></ul><ul><ul><li>6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în ad â ncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu! </li></ul></ul><ul><ul><li>Psalm ul 51:3-6 </li></ul></ul>
 177. 178. Rugăciune pentru înoire şi restaurare <ul><ul><li>7 Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb dec â t zăpada. </li></ul></ul><ul><ul><li>8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. </li></ul></ul><ul><ul><li>9 Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! </li></ul></ul><ul><ul><li>10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! </li></ul></ul><ul><ul><li>11 Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sf â nt. </li></ul></ul><ul><ul><li>12 Dă-mi iarăş bucuria m â ntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! </li></ul></ul><ul><ul><li>Psalm ul 51:7-12 </li></ul></ul>
 178. 179. Închinare <ul><ul><li>13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. </li></ul></ul><ul><ul><li>14 Dumnezeule, Dumnezeul m â ntuirii mele! Izbăveşte-mă de vina s â ngelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta. </li></ul></ul><ul><ul><li>15 Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. </li></ul></ul><ul><ul><li>16 Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. </li></ul></ul><ul><ul><li>17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu s u nt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi m â hnită. </li></ul></ul><ul><ul><li>Psalm ul 51:13-17 </li></ul></ul>
 179. 180. Rugăciune pentru alţii <ul><ul><li>18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului! </li></ul></ul><ul><ul><li>19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei. </li></ul></ul><ul><ul><li>Psalm ul 51:18-19 </li></ul></ul>
 180. 181. Psalm ul 51 văzut prin Isus <ul><ul><li>Recunoaşte jertfa lui Isus pentru păcatele tale. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mărturiseşte-ţi păcatele. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi purifice inima şi să te restaureze în relaţia ta cu Isus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Răspunde în închinare faţă de Isus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roagă-te pentru alţii. </li></ul></ul>
 181. 182. Destinul nostru – Să devenim ca Cristos
 182. 183. Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotăr â t mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel înt â i născut dintre mai mulţi fraţi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roman i 8:29 </li></ul></ul>
 183. 184. Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într'o oglindă, slava Domnului, şi s u ntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. </li></ul></ul><ul><ul><li>2 Corint eni 3:18 </li></ul></ul>
 184. 185. Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Copilaşii mei, pentru car e iarăş i simt durerile naşterii, p â nă ce va lua Hristos chip în voi! </li></ul></ul><ul><ul><li>Galat eni 4:19 </li></ul></ul>
 185. 186. Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Ce înseamnă să fii asemena lui Cristos? </li></ul></ul>
 186. 187. Să devenim ca Isus <ul><ul><li>Ce înseamnă să fii asemena lui Cristos? </li></ul></ul><ul><ul><li>A fi ca Cristos înseamnă a avea inima, </li></ul></ul><ul><ul><li>gândirea şi caracterul lui Cristos. </li></ul></ul>
 187. 188. Caracterul lui Isus 3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare (caracter) , iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Roman i 5:3-4
 188. 189. Caracterul lui Isus <ul><ul><li>Ştiţi r â vna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. </li></ul></ul><ul><ul><li>Filipeni 2:22 </li></ul></ul>
 189. 190. Ce este caracterul? Caracter ul este standardul din noi care ne guvernează deciziile morale. Caracterul asemenea lui Cristos implică faptul că noi luăm deciziile noastre morale bazându-ne pe ceea ce Isus spune că este corect.
 190. 191. Ce este caracterul? Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi str â mbe se dă singur de gol. Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi c â rmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea. Prover be 10:9 şi 11:3
 191. 193. Ce a făcut Isus?
 192. 194. Ce a făcut Isus? <ul><ul><li>A făcut voia Tatălui nu a Lui, El s-a lepădat de sine. </li></ul></ul><ul><ul><li>A depins de puterea Duhului Sfânt prin Tatăl. </li></ul></ul><ul><ul><li>A studiat şi a meditat la Cuvântul lui Dumnezeu. </li></ul></ul><ul><ul><li>A petrecut timp în rugăciune singur cu Tătăl. </li></ul></ul><ul><ul><li>A iubit pe alţii jertfindu-se pe sine – s-a dat pe Sine ca să-i ajute. </li></ul></ul><ul><ul><li>A chemat pe oameni la pocăinţă şi să se întoarcă la Dumnezeu. </li></ul></ul><ul><ul><li>A făcut ucenici, a petrecut timp cu alţii ajutându-i să crească spiritual. </li></ul></ul>
 193. 195. Ce folose şte Dumnezeu <ul><ul><li>Trei lucruri pe care le foloseşte Dumnezeu: </li></ul></ul><ul><ul><li>Duhul Sfânt – importanţa rugăciunii </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuvântul Său – importanţa studiului </li></ul></ul><ul><ul><li>Oamenii Săi – importanţa părtăşiei şi răspunderii </li></ul></ul>
 194. 196. The End

×