Successfully reported this slideshow.
Ce înseamnă  a  unucenic a lui  Isus?
Imaginea de ansamblu       IsusEvanghelia  Biserica  Misiunea
Obiectivul  Misiunea  Scopul      Glorificarea  lui Dumnezeu şi a lui IsusProclamare  Ucenicie   Iubire   Î...
Ce înseamnă  a  unucenic a lui  Isus?
„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“       Matei 4:19 NTRJesus calling out  disciples
Jesus talking to HisDisciples Before His   Ascension
Misiunea noastrăIsus S-a apropiat de ei şi le-a vorbitastfel: „Toată autoritatea Mi-a fost datăîn cer şi pe pământ. Prin u...
Însemnătatea “ucenicului”  Μαθητής – mathētēs    math-ay-tes‘
Însemnătatea “ucenicului”    cel care învaţă     discipol      urmaş
Jesus
Ucenicul după IsusPrin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenicidin toate neamurile, botezându-i înNumele Tatălui, al Fiului şi ...
Ucenicul după IsusApoi a chemat mulţimea şi pe uceniciiSăi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva săvină după Mine, să se lepede d...
Ucenicul după IsusUn ucenic nu este mai presus deînvăţătorul său, dar orice ucenicpregătit va fi ca învăţătorul lui.   ...
Ucenicul după IsusÎmpreună cu El mergeau mulţimi mari deoameni. El S-a întors şi le-a zis: „Dacăvine cineva la Mine şi nu-...
Ucenicul după IsusAtunci Isus le-a zis iudeilor carecrezuseră în El: Dacă rămâneţi înCuvântul Meu, atunci sunteţi într-ade...
Ucenicul după IsusPrin aceasta vor cunoaşte toţi căsunteţi ucenicii Mei, dacă veţi aveadragoste unii pentru alţii.    ...
Ucenicul după IsusDacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncileMele. Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El văva da un alt Apărător, Care...
Ucenicul după IsusDacă rămâneţi în Mine şi dacă rămânîn voi cuvintele Mele, atunci cereţiorice doriţi şi vi se va da. Tată...
Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv  el î...
Jesus Lifting Peter Out of the Water
Ucenicul lui Isusci sfinţiţi-L în inimile voastre peCristos ca Domn!     1 Petru 3:15
Diferenţa       fundamentală     dintre împărăţia luiKingdom    Dumnezeu şi Quote   împărăţia sinelui Pau...
Apostle Paul
Ucenicul lui IsusSau oare nu ştiţi că trupul vostrueste templul Duhului Sfânt Care esteîn voi, pe Care-L aveţi de laDumnez...
Ucenicul lui IsusEl a murit pentru toţi, pentru ca cei viisă nu mai trăiască pentru ei înşişi, cipentru Cel Ce a murit şi ...
Crezul uceniculuişi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşteîn mine, iar viaţa pe care o trăiescacum în trup o trăiesc prin ...
Jesus
Ce a făcut Isus?1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a  renunţat la Sine.2. El a depins de puterea Duhului Sfânt, ...
Ce a făcut Isus?5. El a iubit pe alţii într-un mod jertfitor;  El s-a dat pe Sine ca să ajute pe alţii.6. El a proclamat ...
Invitation from Jesus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus?

1,281 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus?

 1. 1. Ce înseamnă a  unucenic a lui Isus?
 2. 2. Imaginea de ansamblu IsusEvanghelia Biserica Misiunea
 3. 3. Obiectivul  Misiunea  Scopul Glorificarea lui Dumnezeu şi a lui IsusProclamare Ucenicie Iubire Împărăţia lui Dumnezeu
 4. 4. Ce înseamnă a  unucenic a lui Isus?
 5. 5. „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ Matei 4:19 NTRJesus calling out disciples
 6. 6. Jesus talking to HisDisciples Before His Ascension
 7. 7. Misiunea noastrăIsus S-a apropiat de ei şi le-a vorbitastfel: „Toată autoritatea Mi-a fost datăîn cer şi pe pământ. Prin urmare,duceţi-vă şi faceţi ucenici din toateneamurile, botezându-i în NumeleTatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şiînvăţându-i să păzească tot ce v-amporuncit! Şi iată că Eu sunt cu voi întoate zilele, până la sfârşitul veacului!“ Matei 28:18-20
 8. 8. Însemnătatea “ucenicului” Μαθητής – mathētēs math-ay-tes‘
 9. 9. Însemnătatea “ucenicului” cel care învaţă discipol urmaş
 10. 10. Jesus
 11. 11. Ucenicul după IsusPrin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenicidin toate neamurile, botezându-i înNumele Tatălui, al Fiului şi al DuhuluiSfânt şi învăţându-i să păzească tot cev-am poruncit! ... Matei 28:19-20
 12. 12. Ucenicul după IsusApoi a chemat mulţimea şi pe uceniciiSăi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva săvină după Mine, să se lepede de sine,să-şi ia crucea şi să Mă urmeze! Căcioricine vrea să-şi salveze viaţa8, o vapierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentruMine şi pentru Evanghelie, o va salva. Marcu 8:34-35
 13. 13. Ucenicul după IsusUn ucenic nu este mai presus deînvăţătorul său, dar orice ucenicpregătit va fi ca învăţătorul lui. Luca 6:40
 14. 14. Ucenicul după IsusÎmpreună cu El mergeau mulţimi mari deoameni. El S-a întors şi le-a zis: „Dacăvine cineva la Mine şi nu-şi urăşte tatăl,mama, soţia, copiii, fraţii, surorile, bachiar însăşi viaţa sa, nu poate fiucenicul Meu. Oricine nu-şi duce crucealui însuşi şi nu vine după Mine nu poatefi ucenicul Meu... Tot aşa, oricine dintrevoi care nu renunţă la toate bunurile lui,nu poate fi ucenicul Meu. Luca 14:25-27, 33
 15. 15. Ucenicul după IsusAtunci Isus le-a zis iudeilor carecrezuseră în El: Dacă rămâneţi înCuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşteadevărul, iar adevărul vă va elibera. Ioan 8:31-32
 16. 16. Ucenicul după IsusPrin aceasta vor cunoaşte toţi căsunteţi ucenicii Mei, dacă veţi aveadragoste unii pentru alţii. Ioan 13:35
 17. 17. Ucenicul după IsusDacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncileMele. Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El văva da un alt Apărător, Care să fie cuvoi în veac, şi anume Ioan 14:15-16
 18. 18. Ucenicul după IsusDacă rămâneţi în Mine şi dacă rămânîn voi cuvintele Mele, atunci cereţiorice doriţi şi vi se va da. Tatăl Meueste proslăvit prin aceasta: prin faptulcă voi aduceţi mult rod şi deveniţi1ucenicii Mei Ioan 15:7-8
 19. 19. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi.3. Ascultă and holds on to what Jesus taught.4. Iubeşte alţi ucenici.5. Aduce multă roadă.6. devine ca Isus.
 20. 20. Jesus Lifting Peter Out of the Water
 21. 21. Ucenicul lui Isusci sfinţiţi-L în inimile voastre peCristos ca Domn! 1 Petru 3:15
 22. 22. Diferenţa fundamentală dintre împărăţia luiKingdom Dumnezeu şi Quote împărăţia sinelui Paul poate  captată Tripp printr-o singură întrebare: cine se aă în centrul ei? Paul Tripp
 23. 23. Apostle Paul
 24. 24. Ucenicul lui IsusSau oare nu ştiţi că trupul vostrueste templul Duhului Sfânt Care esteîn voi, pe Care-L aveţi de laDumnezeu, şi că voi nu sunteţi aivoştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cuun preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeuîn trupul (şi în duhul) vostru (, caresunt ale lui Dumnezeu)! 1 Corinteni 6:19-20
 25. 25. Ucenicul lui IsusEl a murit pentru toţi, pentru ca cei viisă nu mai trăiască pentru ei înşişi, cipentru Cel Ce a murit şi a fost înviatpentru ei. 2 Corinteni 5:15
 26. 26. Crezul uceniculuişi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşteîn mine, iar viaţa pe care o trăiescacum în trup o trăiesc prin credinţa înFiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. Galateni 2:20
 27. 27. Jesus
 28. 28. Ce a făcut Isus?1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a renunţat la Sine.2. El a depins de puterea Duhului Sfânt, prin Tatăl.3. A studiat şi a meditat la Cuvântul lui Dumnezeu.4. El a petrecut timp singur cu Tatăl în rugăciune.
 29. 29. Ce a făcut Isus?5. El a iubit pe alţii într-un mod jertfitor; El s-a dat pe Sine ca să ajute pe alţii.6. El a proclamat Evanghelia şi a chemat pe oameni la pocăinţă, să se întoarcă la Dumnezeu.7. El a făcut ucenici; El a petrecut timp cu alţii ajutându-i să crească spiritual.
 30. 30. Invitation from Jesus

×