Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. Imaginea de ansamblu - Misiunea notite

879 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3. Imaginea de ansamblu - Misiunea notite

  1. 1. Imaginea de AnsambluCunoscând Imaginea de Ansamblu ne ajută să răspundem la Întrebările mari ale vieţii -Cine? Care? Cum? 1. Cine sunt eu? 2. Care este scopul meu? 3. Cum îmi îndeplinesc scopul? Imaginea de ansamblu Isus       Evanghelia  Biserica  MisiuneaCe este Biserica?The church is not a building! Ekklesia este cuvântul grecesc din care se trage cuvântul nostru "biserică"."Ekklesia" este o adunare de oameni care au fost chemați cu un scop.Care sunt scopurile lui Dumnezeu pentru Biserică? 1. Mireasă pentru Fiul Său 2. Casă pentru Tatăl 3. Trup pentru Fiul Său 4. Familie pentru TatălImaginea de ansamblu - MisiuneaObiectivul  Misiunea  Scopul Glorificarea lui Dumnezeu şi a lui Isus       Proclamare  Ucenicie  Iubire       Împărăţia lui DumnezeuFundamentul şi ObiectivulMarcu 1:14-15După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-aîmplinit vremea! Împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“Matei 6:10, 3310 vie Împărăţia Ta facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ! … 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia (luiDumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.Efeseni 1:20-22 (NTR)…pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurilecereşti, deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar înacest veac, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentruBiserică,Sumarul obiectivului nostruObiectivul nostru este să aducem domnia şi conducerea lui Dumnezeu peste toate aspectele creaţiei Sale.
  2. 2. MisiuneaMatei 28:18-20Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prinurmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al DuhuluiSfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până lasfârşitul veacului!“Marcu 16:15Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice făptură!”Fapte 1:8 (vezi Luca 24:48-49)Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toatăIudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.Ioan 20:21Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi!Matei 22:36-40 Cea mai mare poruncăÎnvăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege? Isus i-a răspuns: – „Să-L iubeşti pe Domnul,Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.“ Aceasta este cea dintâi şi ceamai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi.“ ToatăLegea şi Profeţii depind de aceste două porunci.Sumarul misiunii noastreCa şi Isus, noi trebuie să mergem în puterea Duhului Sfânt şi să proclamăm Evanghelia şi să facem ucenicicare-L iubesc pe Dumnezeu şi pe oameni, din toţi cei care răspund la Evanghelie.Scopul nostru finalEfeseni 3:21... a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, în toate generaţiile, în vecii vecilor! Amin.2 Corinteni 4:15Toate sunt pentru voi, pentru ca harul, atingând mulţi oameni, să facă să abunde mulţumirea, spreslava lui Dumnezeu.Sumarul Scopului nostruScopul final în tot ceea ce facem este să aducem glorie lui Dumnezeu. Când Dumnezeu esteglorificat atunci oamenii I se închină!Mărturisirea de credinţă de la Westminster„Scopul principal al omului este să îl slăvească pe Dumnezeu şi să se bucure de El pe veci.”Ce este gloria lui Dumnezeu?John Piper„Slava lui Dumnezeu reprezintă frumuseţea şi măreţia multiplelor sale perfecţiuni.”Tot ce vine de la Dumnezeu este slava Lui. Exemplu: lumina, căldura, radiațiile și tot ce mai vinede la soare.Expresia finală a gloriei lui Dumnezeu este moartea Fiului Său pe cruce pentru păcatele noastre. 2
  3. 3. Despre ce spune Dumnezeu că este viaţa?Voia lui Dumnezeu pentru noi 1. Obiectivul – să aducem domnia şi conducerea lui Dumnezeu peste toate aspectele creaţiei lui. 2. Misiunea – să împărtăşim Evanghelia pentru a face ucenici ai lui Isus care-L iubesc pe Dumnezeu şi pe oameni. 3. Scopul – de a-L slăvi pe Isus şi pe Tatăl aşa încât oamenii să Li se închine.Totul poate fi sumarizat în cuvintele – Să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să-L facem cunoscut.Gânduri finale 1. Urmează-L, slujește-L și ascultă-L pe Isus! 2. Apucă Evanghelia, pentru ca Isus să te apuce şi pe tine! 3. Nu merge doar la biserică! Fii Biserica! 4. Ai fost chemat de Isus să I te alături în misiunea Sa de a-Și întemeia împărăția. 3

×