11. Cum să mă rog referitor la evanghelizare?

569 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11. Cum să mă rog referitor la evanghelizare?

 1. 1. Growing Deep Aprofundarea Evangheliei
 2. 2. Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea Imaginea de Ansamblu
 3. 3. Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea Imaginea de Ansamblu VEŞNICIA TRECUTĂ  CREA ŢIA ISUS REVINE  RE Î N N O I R E A
 4. 4. Istoria VEŞNICIA TRECUTĂ CREA ŢIA  ISUS REVINE RE Î N N O I R E A   REBELLI U N EA  SALVAREA Gen 3:15 ÎNTRUPAREA   ÎMPĂCAREA REST AURAREA  
 5. 5. Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea Imaginea de Ansamblu
 6. 6. Misiunea noastră Glori ficarea lui Dumnezeu şi a lui Isus Procla mare Ucenicie Iubire Împărăţia lui Dumnezeu
 7. 7. Proclamarea Evangheliei
 8. 8. Evanghelia Evanghelia este vestea bună despre Isus; că prin viaţa Lui fără păcat, moartea Lui jertfitoare pe cruce și învierea Lui, a restaurat împărăția și domnia lui Dumnezeu peste întreaga creație şi a făcut posibil ca noi să ne împăcăm cu Dumnezeu şi să trăim cu El pentru totdeauna dacă ne întoarcem de la răzvrătirea noastră păcătoasă înapoi la Dumnezeu şi ne punem încrederea în Isus şi în tot ce a făcut El în legătură cu păcatul nostru şi judecata pe care o merităm.
 9. 9. De ce să evanghelizăm ?
 10. 10. Jesus on Cross <ul><li>Justification – Beginning </li></ul><ul><li>Jesus Photo </li></ul>
 11. 11. Ce implică Evanghelizarea ?
 12. 12. Ce implică ? <ul><li>Trăirea Evangheliei </li></ul><ul><li>Proclamarea Evangheliei </li></ul><ul><li>Apărarea Evangheliei </li></ul><ul><li>Împărtăşirea mărturiei tale </li></ul><ul><li>Facerea de ucenici </li></ul>
 13. 13. Cum îmi împărtăşesc mărturia?
 14. 14. Schița mărturiei <ul><li>Viaţa înainte de Isus </li></ul><ul><li>Viaţa venind la Isus </li></ul><ul><li>Viaţa cu Isus </li></ul><ul><li>Invită-i la Isus </li></ul>
 15. 15. Cum s ă mă rog referitor la e vanghelizare ?
 16. 16. De ce să ne rugăm ?
 17. 17. R. A.Torrey (1856-1928) „ Cel mai important factor uman în evanghelizarea eficientă este RUGĂCIUNEA…”
 18. 18. Matthew 9:37-38 De ce să ne rugăm ? <ul><li>Pentru că oamenii prin natura lor se împotrivesc Evangheliei. </li></ul><ul><li>Pentru că Satan le orbeşte minţile faţă de Evanghelie. </li></ul><ul><li>Pentru că este nevoie de Duhul Sfânt să aduc em viaţ a spirituală. </li></ul><ul><li>Pentru că noi nu puteam face nimic fără Isus. </li></ul><ul><li>Pentru că avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a fi martori pentru Isus. </li></ul>
 19. 19. Matthew 9:37-38 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricărei nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat . De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză, Romani 1:18-20 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 20. 20. Matthew 9:37-38 Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Ioan 3:19 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 21. 21. Matthew 9:37-38 Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce pier, ale căror minţi necredincioase le-a orbit dumnezeul acestui veac, ca să nu strălucească lumina Evangheliei slavei lui Cristos, Care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:3-4 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 22. 22. Matthew 9:37-38 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh. Ioan 3:6 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 23. 23. Matthew 9:37-38 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească! Aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu, Care face să crească! 1 Corinteni 3:6-7 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 24. 24. Matthew 9:37-38 Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în Mine şi în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Ioan 15:5 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 25. 25. Matthew 9:37-38 Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Fapte 1:8 (NTR) De ce să ne rugăm ?
 26. 26. Cum s ă mă rog referitor la e vanghelizare ?
 27. 27. Cum să ne rugăm <ul><li>Căutătorii pentru ei înşişi </li></ul><ul><li>Creştinii pentru ei înşişi, pentru biserica lor locală şi pentru ceilalţi credincioşi </li></ul><ul><li>Creştinii pentru cei pierduţi </li></ul><ul><li>Rugăciuni concentrate asupra celor pierduţi </li></ul>
 28. 28. Căutătorii pentru ei înşişi <ul><li>Pentru o inimă smerită </li></ul><ul><li>Să ceară lui Dumnezeu să li se descopere şi pentru înţelegerea adevărului & pentru credinţă să creadă adevărul </li></ul><ul><li>Să-L caute pe Dumnezeu cu toată seriozitatea şi din toată inima </li></ul>
 29. 29. O inimă smerită <ul><li>… Căci oricine se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte va fi înălţat!“ </li></ul><ul><li>Luca 18:14 (NTR) </li></ul>
 30. 30. O inimă smerită <ul><li>…„ Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriţi El le dă har.“ </li></ul><ul><li>Iacov 4:6 (NTR) </li></ul>
 31. 31. Cere-I lui Dumnezeu <ul><li>… «Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!» </li></ul><ul><li>Luca 18:13 NTR (vezi versetele 9-14) </li></ul>
 32. 32. Cere-I lui Dumnezeu <ul><li>Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Care M-a trimis. Iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă . </li></ul><ul><li>Ioan 6:44 (NTR) </li></ul>
 33. 33. Cere-I lui Dumnezeu <ul><li>Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. </li></ul><ul><li>Efeseni 2:8-9 (NTR) </li></ul>
 34. 34. Caută-L pe Dumnezeu <ul><li>Dar dacă de acolo Îl veţi căuta pe Domnul, Dumnezeul vostru, Îl veţi găsi, dacă Îl veţi căuta din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. </li></ul><ul><li>Deuteronom 4:29 (NTR) </li></ul>
 35. 35. Caută-L pe Dumnezeu <ul><li>Dintr-un singur om, El a făcut fiecare neam de oameni, ca ei să locuiască pe toată suprafaţa pământului, le-a desemnat mai dinainte vremurile şi a stabilit hotare locuinţei lor, pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu şi, poate, să-L şi găsească, în timp ce bâjbâie după El, măcar că nu este departe de nici unul dintre noi. </li></ul><ul><li>Fapte 17:26-27 (NTR) </li></ul>
 36. 36. Caută-L pe Dumnezeu <ul><li>Şi fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El există şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută. </li></ul><ul><li>Evrei 11:6 (NTR) </li></ul>
 37. 37. <ul><li>O inimă pentru cei pierduţi şi o pasiune pentru Împărăţia şi gloria lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>Pentru credinţă, să fii umplut cu Duhul Sfânt şi pentru ca Dumnezeu să te folosească. </li></ul><ul><li>Pentru voinţa şi dorinţa de a împărtăşi Evanghelia. </li></ul><ul><li>Pentru curaj şi pentru protecţie spirituală şi fizică. </li></ul>C reştinii pentru ei înşişi
 38. 38. <ul><li>Pentru uşi deschise, oportunităţi şi întâlniri divine de a împărtăşi Evanghelia. </li></ul><ul><li>Pentru ca Dumnezeu să-ţi deschidă ochii să vezi cui vrea El să -i vorbeşti. </li></ul><ul><li>Pentru ca Dumnezeu să-ţi dea cuvinte, înţelepciune şi claritate în a împărtăşi Evanghelia. </li></ul>C reştinii pentru ei înşişi
 39. 39. C reştinii pentru ei înşişi <ul><li>Romani 10:1 </li></ul><ul><li>Matei 6:9-10 </li></ul><ul><li>Marcu 9:24 </li></ul><ul><li>Fapte 4:29-31 </li></ul><ul><li>Romani 10:14-15 </li></ul><ul><li>Luca 10:2 </li></ul><ul><li>Filipeni 2:13 </li></ul><ul><li>Efeseni 6:18-20 </li></ul><ul><li>2 Timotei 1:7-8 </li></ul><ul><li>Romani 1:16 </li></ul><ul><li>Romani 15:30-31 </li></ul><ul><li>Efeseni 6:12 </li></ul><ul><li>Coloseni 4:2-4 </li></ul><ul><li>Ioan 14:12-14 </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Ca Dumnezeu să-i apropie de El, ca să ştie că El este real, şi astfel să caute să-L cunoască personal. </li></ul><ul><li>Ca Satan să fie oprit să-I mai orbească pe oameni faţă de adevăr. </li></ul><ul><li>Ca Duhul Sfânt să aducă convingere de păcat, neprihănire şi judecată. </li></ul><ul><li>Ca Duhul Sfânt să le deschidă urechile, minţile şi să audă Evanghelia, s-o înţeleagă şi să le dea credinţa necesară pentru a crede în Evanghelie . </li></ul>Creştinii pentru cei pierduţi
 41. 41. Creştinii pentru cei pierduţi <ul><li>Ca ei să-şi recunoască rebeliunea lor faţă de Dumnezeu şi să se întoarcă din ea, la Dumnezeu prin pocăinţă , punându-şi credinţa în Isus şi în tot ce a făcut El pentru rebeliunea lor. </li></ul><ul><li>Ca ei să-L mărturisească pe Isus ca Domn. </li></ul><ul><li>Ca Evanghelia să se răspândească pretutindeni şi să fie primită cu inimi deschise. </li></ul>
 42. 42. Creştinii pentru cei pierduţi <ul><li>Ioan 6:44 </li></ul><ul><li>Deuteronom 4:29 </li></ul><ul><li>Ioan 16:8 </li></ul><ul><li>1 Corinteni 2:14 </li></ul><ul><li>1 Timotei 2:1-5 </li></ul><ul><li>Ioan 16:13 </li></ul><ul><li>Fapte 16:14 </li></ul><ul><li>Ioan 5:24 </li></ul><ul><li>Coloseni 1:21-22 </li></ul><ul><li>Romani 10:9-10 </li></ul><ul><li>2 Tesaloniceni 3:1 </li></ul><ul><li>Efeseni 3:20-21 </li></ul>
 43. 43. Rugăciuni concentrate asupra celor pierduţi
 44. 44. Rugăciuni concentrate <ul><li>Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. </li></ul><ul><li>Fapte 1:8 (NTR) </li></ul>
 45. 45. Rugăciuni concentrate <ul><li>Geografic – Perspectiva lumii </li></ul><ul><li>Geografic – Lumea ta </li></ul><ul><li>Relaţional – Perspectiva personală </li></ul><ul><li>Biserica ta locală – Perspectiva Trupului Bisericii </li></ul>
 46. 46. Geografic – Perspectiva lumii <ul><li>Oraşul tău </li></ul><ul><li>Ţara ta </li></ul><ul><li>Ţările din jur </li></ul><ul><li>Zone mari geografice – Europa, Africa, Orientul Mijlociu, Asia, Australia & Oceania, America de Sud, America Centrală & Caraibele şi America de Nord </li></ul><ul><li>O ţară pentru un anumit timp, apoi o altă ţară şi apoi alta etc. </li></ul><ul><li> operationworld.org </li></ul>
 47. 47. Geografic – Lumea ta <ul><li>Casa ta </li></ul><ul><li>Vecinătatea ta </li></ul><ul><li>Şcoala sau locul de muncă </li></ul><ul><li>Locuri pe care le frecventezi de obicei </li></ul><ul><li>Locuri pe care le vizitezi </li></ul>
 48. 48. Relaţional – Perspectiva Personal ă <ul><li>Familia ta </li></ul><ul><li>Rudele tale </li></ul><ul><li>Prietenii tăi </li></ul><ul><li>Colegii tăi </li></ul><ul><li>Oamenii pe care Dumnezeu ţi-i scoate în cale </li></ul>
 49. 49. Biserica ta locală – Trupul Bisericii <ul><li>Vecinii clădirii bisericii </li></ul><ul><li>Cei care vizitează biserica </li></ul><ul><li>Cei care sunt chemaţi de Dumnezeu să evanghelizeze ca biserică </li></ul><ul><li>Pentru alte biserici </li></ul><ul><li>Pentru biserica ta să aibe impact în oraş şi în ţară </li></ul>
 50. 50. Reflectare <ul><li>Ce anume ţi-a ieşit în evidenţă din acest studiu despre rugăciune şi de ce? </li></ul><ul><li>Mai există şi altceva anume care consideri că ar trebui inclus în acest studiu despre cum să te rogi? </li></ul>
 51. 51. Mountains Lake Sunset
 52. 52. Romans 10:11-13 întrucât Scriptura spune: „Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine.“ Nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, deoarece Acelaşi Domn este Domnul tuturor şi dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă, fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“ Romani 10:11-13 În încheiere
 53. 53. Romans 10:14-15 Aşadar, cum Îl vor chema pe Cel în Care n-au crezut? şi cum vor crede în Cel despre Care n-au auzit? şi cum vor auzi, fără ca cineva să le predice? şi cum să predice, dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este scris: Romani 10:14-15 În încheiere
 54. 54. The End – Isaiah 52:7 Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele mesagerului care vesteşte pacea şi aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea şi spune Sionului: «Dumnezeul tău împărăţeşte! Isaia 52:7

×