Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus? Keynote

Aceasta este prima sesiune, din cele patru, a seminarului "A fi şi a face ucenici", ţinut în Săcele, pe 1 Septembrie 2012. În această sesiune am răspuns la întrebarea "Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus?" privind asupra însemnătăţii cuvântului "ucenic" şi apoi la ceea ce Petru şi Pavel spun despre a fi ucenic. La sfârşit am privit la viaţa lui Isus pentru a învăţa din exemplul Său.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus? Keynote

 1. 1. Echipare pentru Slujire
 2. 2. A fi şi a faceJesus teaching disciples ucenici
 3. 3. Jesus calling Matthew
 4. 4. „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ Matei 4:19 NTR Jesus calling out disciples
 5. 5. Jesus talking to HisDisciples Before His Ascension
 6. 6. Misiunea noastrăIsus S-a apropiat de ei şi le-a vorbitastfel: „Toată autoritatea Mi-a fost datăîn cer şi pe pământ. Prin urmare,duceţi-vă şi faceţi ucenici din toateneamurile, botezându-i în NumeleTatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şiînvăţându-i să păzească tot ce v-amporuncit! Şi iată că Eu sunt cu voi întoate zilele, până la sfârşitul veacului!“ Matei 28:18-20
 7. 7. Ceînseamnă a fi un ucenic a lui Isus?
 8. 8. Jesus on Cross
 9. 9. Invitation from
 10. 10. Însemnătatea “ucenicului”Μαθητής – mathētēs math-ay-tes‘
 11. 11. Însemnătatea “ucenicului”
 12. 12. Însemnătatea “ucenicului” cel care învaţă
 13. 13. Însemnătatea “ucenicului” cel care învaţă discipol
 14. 14. Însemnătatea “ucenicului” cel care învaţă discipol urmaş
 15. 15. Aristotle and his disciples
 16. 16. Însemnătatea “ucenicului”De obicei, ucenicii plecau de acasăşi se mutau cu învăţătorul lor, care leoferea mâncare şi locuinţă. Uceniciilor deveneau astfel slujitoriiînvăţătorului şi erau pe deplin subautoritatea lui.
 17. 17. Jesus
 18. 18. Ucenicul după IsusPrin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenicidin toate neamurile, botezându-i înNumele Tatălui, al Fiului şi al DuhuluiSfânt şi învăţându-i să păzească tot cev-am poruncit! ... Matei 28:19-20
 19. 19. Ucenicul după IsusApoi a chemat mulţimea şi pe uceniciiSăi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva săvină după Mine, să se lepede de sine,să-şi ia crucea şi să Mă urmeze! Căcioricine vrea să-şi salveze viaţa, o vapierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentruMine şi pentru Evanghelie, o va salva. Marcu 8:34-35
 20. 20. Ucenicul după IsusUn ucenic nu este mai presus deînvăţătorul său, dar orice ucenicpregătit va fi ca învăţătorul lui. Luca 6:40
 21. 21. Ucenicul după IsusÎmpreună cu El mergeau mulţimi mari deoameni. El S-a întors şi le-a zis: „Dacăvine cineva la Mine şi nu-şi urăşte tatăl,mama, soţia, copiii, fraţii, surorile, bachiar însăşi viaţa sa, nu poate fiucenicul Meu. Oricine nu-şi duce crucealui însuşi şi nu vine după Mine nu poatefi ucenicul Meu... Tot aşa, oricine dintrevoi care nu renunţă la toate bunurile lui,nu poate fi ucenicul Meu. Luca 14:25-27, 33
 22. 22. Ucenicul după IsusAtunci Isus le-a zis iudeilor carecrezuseră în El: Dacă rămâneţi înCuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşteadevărul, iar adevărul vă va elibera. Ioan 8:31-32
 23. 23. Ucenicul după IsusPrin aceasta vor cunoaşte toţi căsunteţi ucenicii Mei, dacă veţi aveadragoste unii pentru alţii. Ioan 13:35
 24. 24. Ucenicul după IsusDacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncileMele. Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El văva da un alt Apărător, Care să fie cuvoi în veac, şi anume Ioan 14:15-16
 25. 25. Ucenicul după IsusDacă rămâneţi în Mine şi dacă rămânîn voi cuvintele Mele, atunci cereţiorice doriţi şi vi se va da. Tatăl Meueste proslăvit prin aceasta: prin faptulcă voi aduceţi mult rod şi deveniţiucenicii Mei Ioan 15:7-8
 26. 26. Ucenicul după Isus
 27. 27. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.
 28. 28. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi.
 29. 29. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi.3. Ascultă şi ţine tare de învăţătura lui Isus.
 30. 30. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi.3. Ascultă şi ţine tare de învăţătura lui Isus.4. Iubeşte alţi ucenici.
 31. 31. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi.3. Ascultă şi ţine tare de învăţătura lui Isus.4. Iubeşte alţi ucenici.5. Aduce multă roadă.
 32. 32. Ucenicul după Isus1. enunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus.2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi.3. Ascultă şi ţine tare de învăţătura lui Isus.4. Iubeşte alţi ucenici.5. Aduce multă roadă.6. devine ca Isus.
 33. 33. Greek Bible
 34. 34. Jesus Lifting Peter Out of the Water
 35. 35. Ucenicul lui Isusci sfinţiţi-L în inimile voastre peCristos ca Domn! 1 Petru 3:15
 36. 36. Ucenicul lui Isus“Diferenţa fundamentală dintreîmpărăţia lui Dumnezeu şi împărăţiasinelui poate fi captată printr-osingură întrebare: cine se află încentrul ei?” Paul Tripp
 37. 37. Throne
 38. 38. Apostle Paul
 39. 39. Ucenicul lui IsusSau oare nu ştiţi că trupul vostrueste templul Duhului Sfânt Care esteîn voi, pe Care-L aveţi de laDumnezeu, şi că voi nu sunteţi aivoştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cuun preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeuîn trupul (şi în duhul) vostru (, caresunt ale lui Dumnezeu)! 1 Corinteni 6:19-20
 40. 40. Ucenicul lui IsusEl a murit pentru toţi, pentru ca cei viisă nu mai trăiască pentru ei înşişi, cipentru Cel Ce a murit şi a fost înviatpentru ei. 2 Corinteni 5:15
 41. 41. Crezul uceniculuişi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşteîn mine, iar viaţa pe care o trăiescacum în trup o trăiesc prin credinţa înFiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. Galateni 2:20
 42. 42. Jesus
 43. 43. Ce a făcut Isus?
 44. 44. Ce a făcut Isus?1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a renunţat la Sine.
 45. 45. Ce a făcut Isus?1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a renunţat la Sine.2. El a depins de puterea Duhului Sfânt, prin Tatăl.
 46. 46. Ce a făcut Isus?1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a renunţat la Sine.2. El a depins de puterea Duhului Sfânt, prin Tatăl.3. A studiat şi a meditat la Cuvântul lui Dumnezeu.
 47. 47. Ce a făcut Isus?1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a renunţat la Sine.2. El a depins de puterea Duhului Sfânt, prin Tatăl.3. A studiat şi a meditat la Cuvântul lui Dumnezeu.4. El a petrecut timp singur cu Tatăl în rugăciune.
 48. 48. Ce a făcut Isus?
 49. 49. Ce a făcut Isus?5. El a iubit pe alţii într-un mod jertfitor; El s-a dat pe Sine ca să ajute pe alţii.
 50. 50. Ce a făcut Isus?5. El a iubit pe alţii într-un mod jertfitor; El s-a dat pe Sine ca să ajute pe alţii.6. El a proclamat Evanghelia şi a chemat pe oameni la pocăinţă, să se întoarcă la Dumnezeu.
 51. 51. Ce a făcut Isus?5. El a iubit pe alţii într-un mod jertfitor; El s-a dat pe Sine ca să ajute pe alţii.6. El a proclamat Evanghelia şi a chemat pe oameni la pocăinţă, să se întoarcă la Dumnezeu.7. El a făcut ucenici; El a petrecut timp cu alţii ajutându-i să crească spiritual.
 52. 52. Question MarkQuestion Mark

×