Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ce a făcut  Jesus Isuspentru noi?
Jesus with PeopleDe ce a venit Isus?
De ce a venit Isus? Isus nu a venit ca să îifacă buni pe cei răi, ci casă îi facă vii pe cei morţi!
What is the gospel? Ce esteEvanghelia?
Trei întrebări    Focalizare pe Isus1. De ce avem nevoie de Isus?2. Ce a făcut Isus pentru noi?3. Cum primim mântuirea ...
De ce avemnevoie de Isus?
De ce avem nevoie de Isus?   1. Păcatul   2. Moartea spirituală   3. Moartea fizică   4. Judecata   5. Iadul  ...
Angry Young Man    Ce este    păcatul?
Cum începe păcatul1. Necredinţă2. Idolatrie3. Rebeliune4. Încălcarea legii lui Dumnezeu5. Negarea Slavei lui Dumnezeu
Ce a făcut  Jesus Isuspentru noi?
Ce a făcut Isus pentru noi?  1. S-a născut din fecioară   şi a devenit om  2. Viața fără păcat  3. Sacrificiul pe cru...
Jesus in Manger
Născut dintr-o fecioarăToate acestea s-au întâmplat ca să seîmplinească ceea ce a spus Domnulprin profetul, care zice: „Ia...
Angel withShepherds
A devenit omÎngerul le-a zis: „Nu vă temeţi,pentru că iată, vă aduc o veste bună,care va fi o mare bucurie pentru totpopor...
Jesus in White
Viaţa fără păcatEl, pentru noi, L-a făcut păcat pe CelCe n-a cunoscut păcatul, pentru ca,în El, să devenim dreptatea luiDu...
Viaţa fără păcatCăci n-avem un Mare Preot Care sănu poată avea milă de slăbiciunilenoastre, ci Unul Care a fost ispitit în...
Viaţa fără păcatŞtiţi că El a fost arătat ca să îndepărtezepăcatele; şi în El nu este păcat.        1 Ioan 3:5
Jesus on Cross
Sacriciul pe crucePilat i-a întrebat iarăşi: – Şi atunci ce(doriţi) să fac cu (Cel pe Care-L numiţi)Împăratul iudeilor? E...
Sacriciul pe cruceDupă ce L-au răstignit, şi-au împărţithainele Lui între ei, trăgând la sorţipentru ele, ca să ştie cine...
Sacriciul pe cruceDe la ceasul al şaselea şi până laceasul al nouălea s-a făcut întunericpeste toată ţara. Şi pe la ceasu...
Sacriciul pe cruceCând a primit vinul, Isus a zis: „S-aterminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şiŞi-a dat duhul.       I...
Jesus dead on cross
Jesus in Tomb
Open Tomb
ÎnviereaAu luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat înfâşii de pânză de in, cu miresme, aşacum este obiceiul de înmormântare...
ÎnviereaÎnsă când s-au uitat, au văzut că piatra,care era foarte mare, fuseserostogolită. Intrând în mormânt, auvăzut un t...
ÎnviereaApoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pecare vi le spuneam când încă eram cuvoi, şi anume că trebuie să seîmpline...
ÎnviereaBărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea:pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit deDumnezeu înaintea voastră pr...
ÎnviereaNoi suntem martori ai tuturor lucrurilorpe care le-a făcut El în ţara iudeilor şi înIerusalim; El este Cel pe Care...
Ce a făcut Isus pentru noi?  1. S-a născut din fecioară   şi a devenit om  2. Viaţa fără păcat  3. Sacrificiul pe cru...
C. S. Lewis Quote
The End – Psalm 32:1-2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

07. Ce a facut isus pentru noi?

842 views

Published on

 • Login to see the comments

07. Ce a facut isus pentru noi?

 1. 1. Ce a făcut Jesus Isuspentru noi?
 2. 2. Jesus with PeopleDe ce a venit Isus?
 3. 3. De ce a venit Isus? Isus nu a venit ca să îifacă buni pe cei răi, ci casă îi facă vii pe cei morţi!
 4. 4. What is the gospel? Ce esteEvanghelia?
 5. 5. Trei întrebări Focalizare pe Isus1. De ce avem nevoie de Isus?2. Ce a făcut Isus pentru noi?3. Cum primim mântuirea prin Isus?
 6. 6. De ce avemnevoie de Isus?
 7. 7. De ce avem nevoie de Isus? 1. Păcatul 2. Moartea spirituală 3. Moartea fizică 4. Judecata 5. Iadul 6. Mânia lui Dumnezeu 7. Moartea veşnică
 8. 8. Angry Young Man Ce este păcatul?
 9. 9. Cum începe păcatul1. Necredinţă2. Idolatrie3. Rebeliune4. Încălcarea legii lui Dumnezeu5. Negarea Slavei lui Dumnezeu
 10. 10. Ce a făcut Jesus Isuspentru noi?
 11. 11. Ce a făcut Isus pentru noi? 1. S-a născut din fecioară şi a devenit om 2. Viața fără păcat 3. Sacrificiul pe cruce 4. Învierea
 12. 12. Jesus in Manger
 13. 13. Născut dintr-o fecioarăToate acestea s-au întâmplat ca să seîmplinească ceea ce a spus Domnulprin profetul, care zice: „Iată,fecioara va rămâne însărcinată, vanaşte un Fiu şi Îi vor pune numeleEmanuel” nume care, tradus,înseamnă „Dumnezeu este cu noi”. Matei 1:22-23 (Isaia 7:14)
 14. 14. Angel withShepherds
 15. 15. A devenit omÎngerul le-a zis: „Nu vă temeţi,pentru că iată, vă aduc o veste bună,care va fi o mare bucurie pentru totpoporul: astăzi, în cetatea lui David,vi s-a născut un Mântuitor, Care esteCristos, Domnul! Luca 2:10-11
 16. 16. Jesus in White
 17. 17. Viaţa fără păcatEl, pentru noi, L-a făcut păcat pe CelCe n-a cunoscut păcatul, pentru ca,în El, să devenim dreptatea luiDumnezeu. 2 Corinteni 5:21
 18. 18. Viaţa fără păcatCăci n-avem un Mare Preot Care sănu poată avea milă de slăbiciunilenoastre, ci Unul Care a fost ispitit întoate felurile, ca şi noi, dar fără săpăcătuiască. Evrei 4:15
 19. 19. Viaţa fără păcatŞtiţi că El a fost arătat ca să îndepărtezepăcatele; şi în El nu este păcat. 1 Ioan 3:5
 20. 20. Jesus on Cross
 21. 21. Sacriciul pe crucePilat i-a întrebat iarăşi: – Şi atunci ce(doriţi) să fac cu (Cel pe Care-L numiţi)Împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou:– Răstigneşte-L! Pilat i-a întrebat: – Darce rău a făcut? Însă ei strigau şi mai tare:– Răstigneşte-L! Şi astfel, Pilat, vrând săfacă pe placul mulţimii, le-a eliberat peBaraba, iar pe Isus, după ce a pus să-Lbiciuiască, L-a dat să fie răstignit. Marcu 15:12-15
 22. 22. Sacriciul pe cruceDupă ce L-au răstignit, şi-au împărţithainele Lui între ei, trăgând la sorţipentru ele, ca să ştie cine ce să ia.Era ceasul al treilea când L-aurăstignit. Au pus o inscripţie cuurmătoarea acuzaţie împotriva Lui:„Împăratul iudeilor“. Au răstignit cuEl şi doi tâlhari, unul la dreapta şiunul la stânga Lui. Marcu 15:24-27
 23. 23. Sacriciul pe cruceDe la ceasul al şaselea şi până laceasul al nouălea s-a făcut întunericpeste toată ţara. Şi pe la ceasul alnouălea, Isus a strigat cu glas tare:„Eli, Eli, lema sabactani?“, careînseamnă „Dumnezeul Meu,Dumnezeul Meu, de ce M-aipărăsit?“ Matei 27:45-46
 24. 24. Sacriciul pe cruceCând a primit vinul, Isus a zis: „S-aterminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şiŞi-a dat duhul. Ioan 19:30
 25. 25. Jesus dead on cross
 26. 26. Jesus in Tomb
 27. 27. Open Tomb
 28. 28. ÎnviereaAu luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat înfâşii de pânză de in, cu miresme, aşacum este obiceiul de înmormântare laiudei. În locul unde fusese răstignit era ogrădină, iar în grădină era un mormântnou, în care nu mai fusese pus nimeni.Pentru că era Ziua Pregătirii Iudeilor şipentru că mormântul era aproape, L-aupus pe Isus acolo. Ioan 19:40-42
 29. 29. ÎnviereaÎnsă când s-au uitat, au văzut că piatra,care era foarte mare, fuseserostogolită. Intrând în mormânt, auvăzut un tânăr îmbrăcat într-o robăalbă, şezând în partea dreaptă, şi s-ausperiat. Însă el le-a zis: „Nu vă speriaţi!Voi Îl căutaţi pe Isus din Nazaret, CelCare a fost răstignit! A fost înviat; nueste aici! Iată locul unde-L puseseră! Marcu 16:4-6
 30. 30. ÎnviereaApoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pecare vi le spuneam când încă eram cuvoi, şi anume că trebuie să seîmplinească tot ceea ce este scrisdespre Mine în Legea lui Moise, înProfeţi şi în Psalmi.“Atunci le-a deschismintea, ca să înţeleagă Scripturile, şi le-azis: „Aşa este scris, şi anume Cristosultrebuia să sufere şi să învie dintre ceimorţi a treia zi...” Luca 24:44-46
 31. 31. ÎnviereaBărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea:pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit deDumnezeu înaintea voastră prin fapteleputernice, minunile şi semnele pe careDumnezeu le-a făcut prin El în mijloculvostru, după cum voi înşivă ştiţi, pe OmulAcesta, dat pe mâna voastră după planulhotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voiL-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mânacelor fără de lege! Dumnezeu însă L-aînviat, dezlegându-L de durerile morţii,pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. Fapte 2:22-24
 32. 32. ÎnviereaNoi suntem martori ai tuturor lucrurilorpe care le-a făcut El în ţara iudeilor şi înIerusalim; El este Cel pe Care ei L-auomorât, atârnându-L pe lemn. Pe El,Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi aîngăduit să Se facă văzut, nu întreguluipopor, ci nouă, martorilor aleşi maidinainte de Dumnezeu, nouă, care ammâncat şi am băut împreună cu El dupăce a înviat dintre cei morţi. Fapte 10:39-41
 33. 33. Ce a făcut Isus pentru noi? 1. S-a născut din fecioară şi a devenit om 2. Viaţa fără păcat 3. Sacrificiul pe cruce 4. Învierea
 34. 34. C. S. Lewis Quote
 35. 35. The End – Psalm 32:1-2

×