Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06. Ce a realizat Isus pentru noi?

710 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

06. Ce a realizat Isus pentru noi?

 1. 1. Growing Deep Aprofundarea Evangheliei
 2. 2. Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea Imaginea de Ansamblu
 3. 3. Mis iunea  Obiectivul  Scopul Să aducem glorie lui Isus şi Tatălui Lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu Să facem ucenici din toate naţiunile
 4. 4. Care este planul mântuirii?
 5. 5. Înţelegerea planului <ul><li>Avem o problemă. </li></ul><ul><li>Există numai o soluţie. </li></ul><ul><li>Trebuie să ne însuşim această soluţie. </li></ul>
 6. 6. Trei întrebări <ul><li>De ce avem nevoie de Isus ? </li></ul><ul><li>Ce a făcut Isus pentru noi ? </li></ul><ul><li>Cum primim mântuirea prin Isus? </li></ul>Atenţia pe Isus
 7. 7. Schiţa planului de mântuire
 8. 8. De ce avem nevoie de Isus? <ul><li>Păcatul </li></ul><ul><li>Moartea spirituală </li></ul><ul><li>Moartea fizică </li></ul><ul><li>Judecata </li></ul><ul><li>Iadul </li></ul><ul><li>Mânia lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>Moartea veşnică </li></ul>
 9. 9. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>A creat universul </li></ul><ul><li>Născut dintr-o fecioară şi a devenit om </li></ul><ul><li>A trăit o viaţă fără păcat </li></ul><ul><li>A mers la cruce </li></ul><ul><li>Tot păcatul nostru a fost pus asupra Lui </li></ul><ul><li>Separat de Tatăl </li></ul>
 10. 10. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>Suferit pedeapsa noastră, experimentând toată mânia Tatălui </li></ul><ul><li>A murit pe cruce </li></ul><ul><li>Pus într-un mormânt </li></ul><ul><li>A înviat din morţi </li></ul><ul><li>S-a înălţat la dreapta Tatălui </li></ul><ul><li>Aşteaptă să se întoarcă şi să restaureze Împărăţia lui Dumnezeu peste toată creaţia </li></ul>
 11. 11. Cum primim mântuirea prin Isus? <ul><li>Pocăinţa </li></ul><ul><li>Credinţa </li></ul>
 12. 12. Cross and Blue Sky Ce este p ăcatul, i dolatria şi i adul?
 13. 13. SIN P Ă C A T U L
 14. 14. IDOLATRIA
 15. 15. Lake of Fire IADUL
 16. 16. Tree in Garden
 17. 17. Snake on Branch
 18. 18. În G rădină <ul><li>Să se îndoiască de Cuvântul lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>Să se îndoiască de c aracterul lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>Să se îndoiască de bunătatea şi grija lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>Să preia controlul şi să fie ca Dumnezeu. </li></ul>
 19. 19. Cum începe păcatul <ul><li>Necredinţă </li></ul><ul><li>Idolatrie </li></ul><ul><li>Rebeliune </li></ul>
 20. 20. Ce este păcatul? “ Esenţa păcatului este eşecul de a-L glorifica pe Dumnezeu .” Martyn Lloyd Jones
 21. 21. Police arrest man
 22. 22. Taking Temperature
 23. 23. Heart Issue
 24. 24. MOARTEA SPIRITUALĂ
 25. 25. Biting Apple
 26. 26. Idol of Self
 27. 27. In Rebellion
 28. 28. Tombstones
 29. 29. White Throne of Judgment
 30. 30. Lake of Fire
 31. 31. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>A creat universul </li></ul><ul><li>Născut dintr-o fecioară şi a devenit om </li></ul><ul><li>A trăit o viaţă fără păcat </li></ul><ul><li>A mers la cruce </li></ul><ul><li>Tot păcatul nostru a fost pus asupra Lui </li></ul><ul><li>Separat de Tatăl </li></ul>
 32. 32. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>Suferit pedeapsa noastră, experimentând toată mânia Tatălui </li></ul><ul><li>A murit pe cruce </li></ul><ul><li>Pus într-un mormânt </li></ul><ul><li>A înviat din morţi </li></ul><ul><li>S-a înălţat la dreapta Tatălui </li></ul><ul><li>Aşteaptă să se întoarcă şi să restaureze Împărăţia lui Dumnezeu peste toată creaţia </li></ul>
 33. 33. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>Viaţa fără de păcat </li></ul><ul><li>Sacrificiul pe cruce </li></ul><ul><li>Învierea </li></ul>
 34. 34. Jesus in White
 35. 35. Viaţa fără de păcat El, pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:21
 36. 36. Viaţa fără de păcat Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască. Evrei 4:15
 37. 37. Viaţa fără de păcat Şi la aceasta aţi fost chemaţi, deoarece şi Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcaţi pe urmele Lui. „El nu a săvârşit nici un păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.“ 1 Petru 2:21-22
 38. 38. Viaţa fără de păcat Ştiţi că El a fost arătat ca să îndepărteze păcatele; şi în El nu este păcat. 1 Ioan 3:5
 39. 39. Jesus on Cross
 40. 40. Sacrificul pe cruce Pilat i-a întrebat iarăşi: – Şi atunci ce (doriţi) să fac cu (Cel pe Care-L numiţi) Împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: – Răstigneşte-L! Pilat i-a întrebat: – Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau şi mai tare: – Răstigneşte-L! Şi astfel, Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască, L-a dat să fie răstignit. Marcu 15:12-15
 41. 41. Sacrificul pe cruce După ce L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi pentru ele, ca să ştie cine ce să ia. Era ceasul al treilea când L-au răstignit. Au pus o inscripţie cu următoarea acuzaţie împotriva Lui: „Împăratul iudeilor“. Au răstignit cu El şi doi tâlhari, unul la dreapta şi unul la stânga Lui. Marcu 15:24-27
 42. 42. Sacrificul pe cruce De la ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lema sabactani?“, care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“ Matei 27:45-46
 43. 43. Sacrificul pe cruce Când a primit vinul, Isus a zis: „S-a terminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. Ioan 19:30
 44. 44. Sacrificul pe cruce S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. Filipeni 2:8
 45. 45. Open Tomb
 46. 46. Învierea Au luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, aşa cum este obiceiul de înmormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Pentru că era Ziua Pregătirii Iudeilor şi pentru că mormântul era aproape, L-au pus pe Isus acolo. Ioan 19:40-42
 47. 47. Învierea Însă când s-au uitat, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr îmbrăcat într-o robă albă, şezând în partea dreaptă, şi s-au speriat. Însă el le-a zis: „Nu vă speriaţi! Voi Îl căutaţi pe Isus din Nazaret, Cel Care a fost răstignit! A fost înviat; nu este aici! Iată locul unde-L puseseră! Marcu 16:4-6
 48. 48. Învierea Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi.“Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile, şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să învie dintre cei morţi a treia zi, Luca 24:44-46
 49. 49. Învierea Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege! Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. Fapte 2:22-24
 50. 50. Învierea Noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim; El este Cel pe Care ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn. Pe El, Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se facă văzut, nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat dintre cei morţi. Fapte 10:39-41
 51. 51. Jesus on the Cross Ce a realizat Isus pentru noi ?
 52. 52. Prin viaţa şi moartea Sa <ul><li>Ispăşirea </li></ul><ul><li>Răscumpărarea </li></ul><ul><li>Îndreptăţirea </li></ul>Soteorologia
 53. 53. Prin viaţa şi moartea Sa Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută şi mânia Sa neprihănită a fost potolită faţă de păcatul nostru împotriva Lui, prin jertfa lui Isus pe cruce, făcând posibil ca El să treacă peste păcatul nostru pentru ca noi să putem fi împăcaţi cu El . Ispăşirea
 54. 54. Ispăşirea Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus, pe Care Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire , ca dovadă a dreptăţii Sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârşite în trecut, Romani 3:23-25
 55. 55. Ispăşirea De aceea, El a trebuit să fie făcut în toate precum fraţii Lui, ca să poată fi un Mare Preot milos şi credincios în slujba lui Dumnezeu şi să facă ispăşire pentru păcatele poporului. Evrei 2:17
 56. 56. Ispăşirea 2:2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 4:10 Dragostea constă în aceasta: nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 1 Ioan 2:2 & 4:10
 57. 57. Prin viaţa şi moartea Sa A fi eliberat de păcat prin plata preţului cerut, care a fost viaţa lui Isus, prin vărsarea sângelui Său . R ăscumpărarea
 58. 58. R ăscumpărarea Căci Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.“ Marcu 10:45
 59. 59. R ăscumpărarea Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru. Romani 6:23
 60. 60. R ăscumpărarea Dar, la împlinirea vremii, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub Lege, pentru ca noi să primim înfierea. Galateni 4:4-5
 61. 61. R ăscumpărarea ... pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. 1 Petru 1:18-19
 62. 62. Prin viaţa şi moartea Sa Pentru cei care şi-au pus credinţa în Isus pentru a fi declaraţi de Dumnezeu legal drepţi , bazaţi pe faptul că păcatele lor au fost imputate lui Cristos şi neprihănirea Lui a fost imputată lor. a i mput a – a transfe ra Îndreptăţirea
 63. 63. Îndreptăţirea De aceea, fiindcă am fost îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, Romani 5:1
 64. 64. Îndreptăţirea Deci, aşa cum greşeala unui singur om a adus condamnare pentru toţi oamenii, tot astfel, un act drept îi achită pe toţi oamenii şi le dă viaţă. Căci aşa cum, prin neascultarea unui singur om, mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea Unuia Singur, mulţi vor fi făcuţi drepţi. Romani 5:18-19
 65. 65. Îndreptăţirea El, pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:21
 66. 66. Ce a realizat Isus pentru noi <ul><li>Dreptatea şi mânia lui Dumnezeu au fost satisf ăcute pentru păcatul nostru . </li></ul><ul><li>P lătit preţul pentru păcatul nostru . </li></ul><ul><li>Declar aţi drepţi şi păcatul nostru a fost iertat . </li></ul><ul><li>Împăcaţi cu Dumnezeu . </li></ul><ul><li>Adopt aţi în familia lui Dumnezeu . </li></ul>
 67. 67. Prin învierea Sa <ul><li>A dovedit că a fost Fiul lui Dumnezeu. </li></ul><ul><li>A dovedit victoria Sa asupra păcatului şi morţii. </li></ul><ul><li>A dovedit că învierea este reală. </li></ul><ul><li>A dovedit că va judeca omenirea cu dreptate. </li></ul><ul><li>Ne-a dat speranţă. </li></ul>
 68. 68. Prin învierea Sa Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“ Fapte 17:30-31
 69. 69. Prin învierea Sa ... iar în ce priveşte Duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea dintre cei morţi – adică la Isus Cristos, Domnul nostru, Romani 1:4
 70. 70. Prin învierea Sa Dar Cristos a fost înviat din morţi, El fiind primul rod dintre cei care au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morţilor a venit tot printr-un Om. Aşa cum în Adam toţi mor, la fel, în Cristos, toţi vor fi înviaţi, 1 Corinteni 15:20-22
 71. 71. Prin învierea Sa Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi, 1 Petru 1:3
 72. 72. Reflectare <ul><li>Cum ai explica cuiva ce a realizat Isus pentru noi ? </li></ul><ul><li>Cum ai răspunde cuiva care întreabă “Ce dovezi există că Isus a rezolvat păcatul nostru? ” </li></ul>
 73. 73. Growing Deep Aprofundeaz ă !
 74. 74. <ul><li>Ceea ce faci tu cu Evanghelia și cu Isus determină totul din viața ta, inclusiv destinul tău veșnic. </li></ul>Aprofundează
 75. 75. Aprofundează <ul><li>Ia decizia să faci din Evanghelie cea mai mare prioritate a vieții tale și cere-I lui Isus să te împuternicească să faci acest lucru zi de zi prin Duhul Sfânt. </li></ul>
 76. 76. Aprofundează <ul><li>Fă-ți timp să studiezi, să meditezi și să te rogi cu privire la lucrurile Evangheliei, pentru ca tu să crești în mod continuu în înțelegerea ei. </li></ul>
 77. 77. Aprofundează <ul><li>Crescând în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei, primeşte-o prin credinţă şi învaţă cum să o trăieşti. </li></ul>
 78. 78. Un ultim cuvânt <ul><li>Apucă Evanghelia pentru ca </li></ul><ul><li>Isus să te apuce pe tine. </li></ul>
 79. 79. Cross at Sunset
 80. 80. The End – Hebrews 13:20-21 Dumnezeul păcii, Care L-a adus înapoi dintre cei morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, prin sângele legământului veşnic, să vă echipeze cu orice lucru bun, pentru a-I face voia, lucrând între noi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Cristos, Căruia I se cuvine slava în vecii vecilor! Amin. Evrei 13:20-21

×