04. Care este planul mantuirii notite

661 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

04. Care este planul mantuirii notite

  1. 1. Care este Planul Mântuirii?Apucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine!Păstrând în minte „Imaginea de Ansamblu” este un lucru important atunci când privim asupraEvangheliei, pentru că ne aminteşte ceea ce este cu adevărat important în viaţă şi ne arată cumEvanghelia influenţează fiecare aspect al Imaginii de Ansamblu. Imaginea de Ansamblu Misiunea  Obiectivul  Scopul Isus Să aducem glorie lui Isus şi Tatălui        Lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu Evanghelia  Biserica  Misiunea  Să facem ucenici din toate naţiunileStudiul trecut – Ce nu este Evanghelia? Isus + Orice = Nimic Totul - Isus = Nimic Isus + Nimic = TotulImportant de amintit! Duhul + AdevărulPutem prezenta planul mântuirii foarte clar, dar fără Duhul Sfânt nu se va întâmpla nimic! Deaceea rugăciunea este foarte importantă.1 Tesaloniceni 1:5Căci Evanghelia noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci şi cu putere, cu Duh Sfânt şicu o siguranţă deplină…Ioan 16:7-8Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va venila voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cuprivire la păcat, la dreptate şi la judecată.Care este Planul Mântuirii?Evanghelia vs. Planul MântuiriiChiar dacă Evanghelia şi Planul mântuirii sunt legate între ele şi se intersectează, ele nu suntexact acelaşi lucru. Planul mântuirii este ceea ce noi trebuie să facem pentru a primi beneficiileEvangheliei în mod personal.Mântuire = Salvare (a fi salvat din păcat şi restaurat faţă de Dumnezeu prin tot ceea ce a făcutIsus). Noi suntem pierduţi în oceanul păcatului şi trebuie să fim salvaţi din păcatul nostru.Planul lui DumnezeuÎnainte ca Dumnezeu să creeze universul, El a avut un plan de salvare gata să rezolve problemapăcatului.Apocalipsa 13:8…scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii Mielului, Care a fost înjunghiat.1 Petru 1:19-20
  2. 2. …ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. El a fost alesînainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârşitul vremurilor, pentru voi.Înţelegerea planului – De ce  Ce  Cum 1. Avem o problemă. 2. Există o singură soluţie. 3. Trebuie să ne însuşim această soluţie.Trei întrebări – Centrează-te pe Isus – Ca să împărtăşeşti planul mântuirii 1. De ce avem nevoie de Isus? (Ne oferă contextul pentru a înţelege Evanghelia) 2. Ce a făcut Isus pentru noi? (Aceasta este Evanghelia – ne arată ce a făcut Isus) 3. Cum primim mântuirea prin Isus? (Acesta este modul cum suntem salvaţi)Schiţa Planului Mântuirii1. De ce avem nevoie de Isus • Păcatul • Moartea spirituală • Moartea fizică • Judecata • Iadul • Mânia lui Dumnezeu • Moartea veşnică2. Ce a făcut Isus pentru noi • A creat universul şi tot ce este în el • Născut dintr-o fecioară şi a devenit om • A trăit o viaţă fară păcat • A mers la cruce • Tot păcatul nostru a fost pus asupra Lui • A fost separat de Tatăl • A suferit pedeapsa noastră şi a experimentat toată mânia Tatălui pentru păcatele noastre • A murit pe cruce • A fost pus într-un mormânt • A înviat din morţi • S-a înălţat la dreapta Tatălui • Aşteaptă să se întoarcă şi să restaureze Împărăţia lui Dumnezeu peste toată creaţia3. Cum primim mântuirea prin Isus? • Pocăinţă • CredinţăDETALIILE PLANULUI DE MÂNTUIREDe ce avem nevoie de Isus? – Avem o problemă!  PăcatulPsalmul 51:4Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit…Romani 3:23Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 2
  3. 3. 1 Ioan 3:4Oricine săvârşeşte păcatul săvârşeşte şi fărădelegea; iar păcatul este fărădelege.Păcatul neagă locul de drept al lui Dumnezeu din inima şi viaţa ta şi cauţi să-ţi fii propriul tăudumnezeu, alegând altceva decât Dumnezeu care să fie mai important ca semnificaţie, scop şifericire.MOARTEA SPIRITUALĂ – separat de Dumnezeu, Cel care este singura sursă a vieţii.Romani 6:23Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos,Domnul nostru.Efeseni 4:18Ei au mintea întunecată şi sunt despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaştere,care este o urmare a împietririi lor.Coloseni 1:21Odată, voi eraţi străini şi duşmani în gândurile voastre, aşa cum arătau faptele voastre rele...MOARTEA FIZICĂEvrei 9:27Aşa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară o dată, iar după aceea urmează judecata...JUDECATA, IADUL, MÂNIA LUI DUMNEZEUApocalipsa 20:11-15 – Judecata – Iadul – Lacul de focApoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut dinprezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înainteatronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii.Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi. Marea i-a dat pemorţii care erau în ea, moartea şi Locuinţa Morţilor i-au dat pe morţii care erau în ele şi fiecare afost judecat după faptele lui. Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în lacul de foc.Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fostaruncat în lacul de foc.Luca 12:5 - IadulVă voi arăta însă de Cine să vă temeţi: temeţi-vă de Cel Care, după ce omoară, are autoritateade a arunca în Iad! Da, vă spun, de Acela să vă temeţi!Ioan 3:36 – Mânia lui Dumnezeu (judecata şi pedeapsa divină)Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia luiDumnezeu rămâne peste el.MOARTEA VEŞNICĂ2 Tesaloniceni 1:7-9 – Moartea veşnică (separarea veşnică de Dumnezeu)... la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii Lui puternici, într-o flacără de foc, pentru a-ipedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de EvangheliaDomnului nostru Isus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţaDomnului şi de slava puterii Lui, 3
  4. 4. Ce a făcut Isus pentru noi? Ne-a oferit singura soluţie pentru problemanoastră.Ioan 1:1-3 – A creat universulLa început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era laînceput cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcutfără El.Coloseni 1:15-17 – A creat universulEl este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creaţie, pentru că prin El aufost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii,fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El. El este înainte de toatelucrurile şi în El se ţin toate împreună.Matei 1:23 – Născut dintr-o fecioară„Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“ numecare, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.Ioan 1:14 – A devenit omŞi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singuruluinăscut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.Coloseni 2:9 – A devenit omCăci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii...Evrei 4:15 – Fără păcatCăci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care afost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască.Ioan 1:29 – Mielul lui DumnezeuÎn ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Careîndepărtează păcatul lumii!Marcu 15:24-25 – A mers la cruceDupă ce L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi pentru ele, ca să ştiecine ce să ia. Era ceasul al treilea când L-au răstignit.2 Corinteni 5:21 – A luat păcatele noastreEl, pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenimdreptatea lui Dumnezeu.Matei 27:45-46 – A fost separat de TatălDe la ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe laceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lema sabactani?“, care înseamnă„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“Isaia 53:4-5 – A luat pedeapsa noastrăÎntr-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-amconsiderat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Luisuntem vindecaţi.1 Ioan 2:2 – A satisfăcut mânia lui Dumnezeu – împăcare (îndepărtarea mâniei prin jertfă)El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru aleîntregii lumi. 4
  5. 5. Romani 5:9 – Ne-a salvat de la mânieDeci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptăţiţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El demânia lui Dumnezeu.Ioan 19:30 – Şi-a terminat lucrareaCând a primit vinul, Isus a zis: „S-a terminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.Filipeni 2:8 – El a murit în locul nostru... La înfăţişare a fost găsit ca un om S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încămoarte pe cruce.Ioan 19:40-42 – A fost pus într-un mormântAu luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, aşa cum este obiceiulde înmormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era unmormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Pentru că era Ziua Pregătirii Iudeilor şi pentrucă mormântul era aproape, L-au pus pe Isus acolo.Marcu 16:4-6 – A înviat din morţi (Învierea)Însă când s-au uitat, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. Intrând înmormânt, au văzut un tânăr îmbrăcat într-o robă albă, şezând în partea dreaptă, şi s-au speriat.Însă el le-a zis: „Nu vă speriaţi! Voi Îl căutaţi pe Isus din Nazaret, Cel Care a fost răstignit! A fostînviat; nu este aici! Iată locul unde-L puseseră!Fapte 1:9 – S-a înălţat la cerDupă ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălţat şi, în timp ce ei se uitau, un nor L-a luatdinaintea ochilor lor.Fapte 2:33 – S-a aşezat la dreapta TatăluiAşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, Ela turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.Efeseni 1:20-22 – Aşezat la dreapta Tatălui şi va domni în viitor... pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Luiîn locurile cereşti, deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricăruinume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cappeste toate lucrurile, pentru Biserică...1 Tesaloniceni 4:16-17 – Întoarcerea lui IsusCăci Domnul Însuşi, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţeilui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în Cristos, apoi noi, cei vii,care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şiastfel vom fi întotdeauna cu Domnul.Filipeni 2:9-11 – Isus este Domn peste toateDe aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus deorice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi desub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos esteDomnul.Cum primim mântuirea prin Isus? Prin pocăinţă şi credinţă.Fapte 20:20-21 – Pocăinţă şi CredinţăN-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi princase, şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa înDomnul nostru Isus. 5
  6. 6. Fapte 3:19 – Pocăinţa (să ne întoarcem în inima noastră de la păcat la Dumnezeu)Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele...Filipeni 3:9 – Credinţa (să ne punem încrederea şi credinţa în Isus şi în tot ceea ce a făcut)... şi pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine princredinţa în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă.Întrebări de reflectare  Poţi spune schiţa de bază a planului mânturii?  Care sunt gândurile şi observaţiile voastre despre planul mântuirii din felul cum a fost prezentat?Aprofundează – Lasă Evanghelia să se adâncească în inima ta şi apoi să iese din viaţa ta. 1. Ceea ce faci cu Evanghelia şi cu Isus va determina totul în viaţa ta, inclusiv destinul tău veşnic. 2. Ia decizia să faci din Evanghelie cea mai mare prioritate a vieţii tale şi cere-I lui Isus să te împuternicească să faci asta în fiecare zi prin Duhul Sfânt. 3. Fă-ţi timp să studiezi, să meditezi şi să te rogi cu privire la lucrurile Evangheliei, pentru ca tu să creşti în mod continuu în înţelegerea ei. 4. Crescând în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei, primeşte-o prin credinţă şi învaţă cum să o trăieşti.Un ultim cuvântApucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine!În încheiere – Romani 16:25-27Iar a Celui Care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea şi cu vestirea lui Isus Cristos,potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de multe veacuri, dar care acumeste descoperită prin scrierile profetice şi le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, dupăporunca Dumnezeului Veşnic, pentru ca ele să creadă şi să asculte de El, a singuruluiDumnezeu înţelept să fie slava, prin Isus Cristos, în veci! Amin.Întrebări recapitulative 1. De ce este importantă rugăciunea? 2. Care este diferenţa dintre Evanghelie şi Planul Mântuirii? 3. La ce se referă cele 3 întrebări de bază ale planului mântuirii? 4. Care sunt cele trei întrebări din planul mântuirii care se centrează pe Isus? 5. Care este schiţa de bază a planului mântuirii? 6. Care cuvinte din schiţă trebuie să le ştim şi să le înţelegem pentru a le putea explica? 7. Care versete biblice v-au ieşit în evidenţă şi de ce?Pentru a învăţa mai mult 1. Memorează schiţa de bază a Planului Mântuirii. 2. Scrie-ţi propriile răspunsuri la cele trei întrebări care se centrează pe Isus. 3. Citeşte versetele biblice pentru cele trei întrebări până când îţi devin familiare şi memorează-le pe cele care consideri că sunt cele mai importante. 4. Fii în stare să explici următorii termeni: păcat, moarte spirituală, iad, mânie, pocăinţă şi credinţă. 5. Exersează împărtăşirea planului mântuirii cu familia şi prietenii, apoi fă acest lucru şi în alte locuri acolo unde îţi trăieşti viaţa. 6. Recapitulează regulat aceste notiţe şi notează-ţi ceea ce te învaţă Dumnezeu. 7. Discută punctele 1-6 cu o persoană sau într-un grup. 6

×