De ce este Evanghelia importantă?Aprofundarea EvanghelieiEste important să păstrăm în minte Imaginea de ansamblu atunci câ...
Care este motivul numărul 1 pentru care Evanghelia este importantă şi din care toate celelaltemotive trebuie să curgă? Pen...
ConcluziaFiecare aspect al vieţilor noastre poate fi influenţat de puterea Evangheliei, şi deci noi trebuie săfacem ca Eva...
nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slavaputerii Lui …Atunci va ...
Trăirea prin Lege - LegalismLegalismul este adăugarea eforturilor şi faptelor personale la ceea ce a făcut Isus, pentru a ...
4. Pentru că ne întărește spiritual.  5.  Pentru că ne călăuzește cum să trăim cel mai bine în viață.  6.  Pentru că n...
5. Recapitulează aceste notiţe în luna ce urmează şi notează-ţi ce te învaţă Dumnezeu.6. Discută punctele 1-4 cu cineva sa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01. De ce este evanghelia importanta notite

803 views

Published on

 • Be the first to like this

01. De ce este evanghelia importanta notite

 1. 1. De ce este Evanghelia importantă?Aprofundarea EvanghelieiEste important să păstrăm în minte Imaginea de ansamblu atunci când privim la Evanghelie. Imaginea de Ansamblu Isus      Evanghelia  Biserica  MisiuneaDeci, ce este mai exact Evanghelia?Este vestea bună despre Isus. Despre viaţa Sa fără de păcat, moartea Sa jertfitoare, învierea Saşi înălţarea la Tatăl cât şi întoarcerea Sa pentru a-şi aşeza Împărăţia Sa veşnică.Un sumar bun al Evangheliei, bazat pe 1 Corinteni 15:3-4 este „Cristos a murit pentru păcatelenoastre şi a înviat”.De ce este importantă Evanghelia?Noi descoperim importanţa Evangheliei privind la ceea ce Apostolul Pavel a spus despre ea înprimul capitol din Romani şi din capitolul 2 din 1 Corinteni.Importanţa Evangheliei pentru PavelRomani 1:7-8Deci, tuturor celor care sunt preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fie sfinţi: har şi pacede la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos! Mai întâi, Îi mulţumesc Dumnezeuluimeu, prin Isus Cristos, pentru voi toţi, întrucât credinţa voastră este vestită în întreaga lume.Romani 1:13-15Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori mi-am propus să vin la voi, ca să am şi printre voivreun rod, tot aşa cum am şi printre celelalte neamuri, dar până acum am fost împiedicat. Eu suntdator atât grecilor, cât şi barbarilor3, atât celor înţelepţi, cât şi celor neştiutori, astfel că, în ce măpriveşte pe mine, sunt dornic să vă vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma.Romani 1:16Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuireafiecăruia care crede …1 Corinteni 2:1-2Fraţilor, şi eu, când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevatesau printr-o înţelepciune strălucită, pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe IsusCristos şi pe El răstignit.Chiar dacă credincioşii din Roma erau cunoscuţi în toată lumea pentru credinţa lor, Pavel totdorea să vină şi să le predice Evanghelia şi chiar dacă el cunoştea Evanghelia, atenţia lui zilnicăera tot asupra Evangheliei.. Totul curgea din acea realitate de bază, din acel adevăr central.Motivul numărul 1 pentru care Evanghelia este importantă
 2. 2. Care este motivul numărul 1 pentru care Evanghelia este importantă şi din care toate celelaltemotive trebuie să curgă? Pentru că este puterea lui Dumnezeu!Romani 1:16 – Verset cheieCăci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentrumântuirea fiecăruia care crede...Evanghelia nu este orice fel de putere, ci este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Cuvântulgrecesc pentru “putere” este Dunamis şi este rădăcina din care avem cuvântul dinamită.Toată puterea din univers nu poate mântui o singură persoană. Este nevoie de puterea luiDumnezeu din Evanghelie.Mântuire = SalvareGândiţi-vă la o persoană a cărei barcă s-a scufundat în ocean şi este singură în mijloculoceanului, nu este nimeni în apropiere care să-i sară în ajutor. Apoi, aude sunetul unui elicopter –Veşti bune! Salvarea este aproape!Acest lucru este adevărat cu privire la fiecare din noi. Noi suntem pierduţi în oceanul păcatului.Avem nevoie să fim salvaţi din păcatul nostru. Dacă nu suntem salvaţi vom suferi moartea,judecata, iadul şi mânia. Suntem fără de Dumnezeu şi fără de speranţă.Mântuirea nu este ceva care are loc doar atunci când te pocăieşti şi îţi pui credinţa în Isus. Începeatunci, dar nu se opreşte acolo. Va continua până când Dumnezeu va crea un cer şi un pământnou şi când va coborâ din cer Noul Ierusalim unde Dumnezeu va locui cu copiii Săi pentrutotdeauna.Mântuirea (Salvarea) poate fi împărţită în 3 aspecte: 1. Justificarea 2. Sfinţirea şi 3. Glorificarea.1. Justificarea – ÎnceputulJustificarea este faptul că Dumnezeu declară pe cei care îl primesc pe Cristos ca fiind neprihăniţi,o neprihănire bazată pe neprihănirea lui Cristos, dată celor care îl primesc pe Cristos prin pocăinţăşi credinţă.Viaţa perfectă şi fără de păcat a lui Isus şi jertfa Sa pe cruce unde El a experimentat pedeapsapentru păcatul nostru, sunt singurele baze pentru justificarea nostru înaintea lui Dumnezeu.2. Sfinţirea – MijloculProcesul de a fi transformaţi din ce în ce mai mult în asemănarea cu Cristos prin lucrarea DuhuluiSfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu, în cadrul unei comunităţi de credincioşi, numită biserică.Sfinţirea este rezultatul atunci când îl urmăm pe Isus. Ne amintim ce ne-a spus El? “Să te lepezide tine, să-ţi iei crucea şi să mă urmezi.” El ne-a dat un exemplu de urmat.3. Glorificarea – SfârşitulVa începe când Isus se va întoarce ca să-şi aşeze împărăţia Sa, iar în acel moment, noi vom primitrupurile noastre noi glorificate. Mântuirea va fi completă atunci când Dumnezeu va crea cerurile şipâmântul nou, şi cu Noul Ierusalim unde Dumnezeu va veni să locuiască cu copiii Săi pentrutotdeauna. 2
 3. 3. ConcluziaFiecare aspect al vieţilor noastre poate fi influenţat de puterea Evangheliei, şi deci noi trebuie săfacem ca Evanghelia să fie centrul vieţilor noastre. Tot ce este bun, adevărat şi frumos curge dinEvanghelie.Citate despre „De ce este importantă Evanghelia”C. J. Mahaney„Dacă există ceva în viaţă de care noi ar trebui să fim pasionaţi, trebuie să fie Evanghelia. Şi nuvreau să spun a fi pasionaţi numai de a o împărtăşi cu alţii; vreau să spun a fi pasionaţi să negândim la Evanghelie, să reflectăm la ea, să ne bucurăm de ea, să o lăsăm să ne coloreze modulîn care privim la lume şi la viaţă.”„… erori foarte mici în înţelegerea unei persoane asupra Evangheliei rezultă în probleme foartemari în viaţa acelei persoane.”P.J. Miller„La începutul vieţii mele de credinţă, am crezut că Evanghelia este mesajul cu care câştig oamenipentru Cristos, apoi, prin ucenicie oamenii treceau la „lucruri mai adânci”. Ce eroare! Niciodată nutreci dincolo de Evanghelie. Te adânceşti şi te înalţi în Evanghelie, dar niciodată nu treci dincolode ea.”Tim Keller„Noi niciodată nu „trecem dincolo de Evanghelie” în viaţa noastră creştină la ceva care este mai„avansat”. Evanghelia nu este prima „treaptă” dintr-o „scară” a adevărurilor, ci mai degrabă este caun „butuc” al unei „roţi” a adevărului. Evanghelia nu este doar ABC-ul, ci de la A la Z alcreştinismului. Evanghelia nu este doar minimumul de doctrină necesară pentru a intra înÎmpărăţie, ci calea pe care progresăm în Împărăţie”.Jerry Bridges“Evanghelia nu este numai cel mai important mesaj din toată istoria; este singurul mesaj esenţialdin toată istoria.”Versete biblice despre “De ce este Evanghelia importantă”Luca 4:43Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcăpentru aceasta am fost trimes.”Dacă motivul pentru care L-a trimis Tatăl pe Isus a fost ca să predice Evanghelia şi dacă Isus apetrecut cea mai mare partea a lucrării Sale ca să pregătească pe ucenicii Săi să prediceEvanghelia, atunci trebuie să fie importantă!Marcu 10:45Căci Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărarepentru mulţi.Dacă Isus a venit să facă Evanghelia o realitate, atunci trebuie să fie importantă!2 Tesaloniceni 1:7-9… la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca săpedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului 3
 4. 4. nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slavaputerii Lui …Atunci va veni Ziua Judecăţii înaintea tronului alb de judecată, unde orice gând, cuvânt, faptă şimotiv vor fi date pe faţă, apoi cei al căror nume nu sunt găsite în cartea vieţii vor fi aruncaţi în iazulde foc unde vor experimenta mânia lui Dumnezeu pentru totdeauna.Luca 6:48-49Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pestâncă. A venit o vărsare de ape, şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-oclatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă cu un om, care azidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şiprăbuşirea acestei case a fost mare.Cu toţii ne clădim vieţile pe o fundaţie bazată pe felul cum privim viaţa. Adevărurile şi vederileasupra vieţii ne slujesc ca fundaţie.Pe ce fundaţie îţi zideşti viaţa? Când vor veni furtunile vieţii asupra ta, ce se va întâmpla cu tine?Vei rămâne neclintit sau vei fi distrus?Evanghelia slujeşte ca o stâncă solidă pe care-ţi poţi fonda viaţa, nu numai pentru acest veac, darşi pentru cele viitoare.Romani 16:25Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos …Evanghelia este modul prin care Dumnezeu ne întăreşte spiritual pentru ca noi să rămânem tariînaintea oricăror ispite şi atacuri din partea firii noastre pământeşti, din partea lumii şi din parteacelui rău.Noi nu trebuie să ne antrenăm singuri. Dumnezeu a făcut totul ca noi să avem nevoie unii deceilalţi pentru a creşte.Galateni 2:14Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei …Evanghelia nu este doar un bilet gratis de a scăpa din iad. Ea are impact asupra fiecărui aspect amodului cum ne trăim vieţile. Ea ne slujeşte ca lumină pentru a ne călăuzi cum să trăim cea maibună viaţă posibilă care este plăcută lui Dumnezeu.Galateni 1:6-7Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce va chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie.Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarneEvanghelia lui Hristos.Galatenii se depărtau de Evanghelia adevărată şi se întorceau la lege (circumcizia) pentru a fimântuiţi. Ca şi în zilele lui Pavel, există mulţi astăzi care predică evanghelii false, încercând săconvingă pe oameni să adauge nişte fapte pe lângă Isus.Cel mai bun mod de a cunoaşte ce este fals, este prin a cunoaşte ceea ce este adevărat. Exemplu– angajaţii de la bancă petrec mult timp pentru a cunoaşte cum sunt bancnotele adevărate, pentruca să le poată recunoaşte imdediat pe cele false. 4
 5. 5. Trăirea prin Lege - LegalismLegalismul este adăugarea eforturilor şi faptelor personale la ceea ce a făcut Isus, pentru a obţinesau a menţine justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu, şi/sau pentru a câştiga favoarea luiDumnezeu prin ceea ce facem.Isus + Fapte = LegalismInima omenească este atrasă spre lege, pentru a se justifica. În timp ce acest lucru este adevărat,uneori noi experimentăm şi problema opusă.Romani 5:20-6:1Ba încă şi Legea a venit pentruca să se înmulţească greşala; dar unde sa înmulţit păcatul, acoloharul sa înmulţit şi mai mult; pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şiharul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnulnostru. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?Împotriva Legii – LibertinismLibertinism înseamnă “împotriva legii” sau „fărădelege” şi este credinţa că nu există legi morale pecare Dumnezeu se aşteaptă ca creştinii să le respecte. Este practica nebiblică a vieţii trăite fără alua în considerare neprihănirea lui Dumnezeu, folosind harul lui Dumnezeu ca un permis pentru apăcătui şi crezând că harul va acoperi păcatul nostru cu bună voie.Isus + Har = Permis pentru a păcătuiCum a răspuns Pavel la întrebarea din Romani 6:1 “Ce vom spune atunci? Să rămânem în păcatca să se înmulțească harul?” Vedem răspunsul său în Romani 6:2-4.Romani 6:2-4Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fostbotezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, amfost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, totaşa şi noi să trăim o viaţă nouă.Evanghelia ne ajută să umblăm pe calea îngustă, între aceste două extreme. Calea Evanghelieine conduce către viața pe care Dumnezeu o dorește pentru noi.Binecuvântările Evangheliei 1. Ne aliniază cunoaşterea şi înţelegerea noastră faţă de Dumnezeu, faţă de noi înşine şi faţă de toate celelalte lucruri cu realitatea. 2. Ne face să-L iubim pe Dumnezeu și pe oameni. 3. Ne umple viețile de bucurie și mulțumire. 4. Ne oferă însemnătate şi scop în viaţă şi ne schimbă priorităţile. 5. Ne călăuzeşte în viaţă.PericolulSatan va încerca totul și orice ca să te țină departe de Evanghelie, pentru că el știe că dacă tu teții puternic de Evanghelie, el va avea probleme.Recapitulare – „De ce este importantă Evanghelia”: 1. Pentru că a fost motivul pentru care Tatăl L-a trimis pe Isus. 2. Pentru că Isus a murit ca să facă Evanghelia o realitate. 3. Pentru că ne dă o fundație solidă pe care să ne clădim viețile. 5
 6. 6. 4. Pentru că ne întărește spiritual. 5. Pentru că ne călăuzește cum să trăim cel mai bine în viață. 6. Pentru că ne ajută să nu fim înșelați de evanghelii false. 7. Pentru că ne ferește de legalism și de libertinism. 8. Pentru că ne oferă baza prin care vom evita judecata, iadul și mânia lui Dumnezeu.Romani 1:16 – Vesetul cheieCăci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuireafiecăruia care crede …Întrebări pentru a reflecta  Reflectă viața ta faptul că Evanghelia este importantă pentru tine?  Ce schimbări simți că dorește Domnul să faci în viața ta în lumina Evangheliei?Aprofundează – Lasă ca Evanghelia să se adâncească în inima și viața ta. 1. Ceea ce faci tu cu Evanghelia și cu Isus, determină totul din viața ta, inclusiv destinul tău veșnic. 2. Ia decizia să faci din Evanghelie cea mai mare prioritate a vieții tale și cere-I lui Isus să te împuternicească să faci acest lucru zi de zi prin Duhul Sfânt. 3. Fă-ți timp să studiezi, să meditezi și să te rogi cu privire la lucrurile Evangheliei, pentru ca tu să crești în mod continuu în înțelegerea ei. 4. Crescând în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei, primeşte-o prin credinţă şi învaţă cum să o trăieşti.Un ultim cuvântApucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine. Isus te invită să I te alături într-o călătorie deo viaţă...Călătoria vieţiiTu intri într-o viaţă de descoperire, de uimire şi aventură atunci când te hotărăşti să faciEvanghelia centrul a tot ceea ce eşti şi faci. Este o călătorie fără asemănare în care nu trebuie săcălătoreşti singur. Vino şi alătură-te nouă în umblarea cu Isus în călătoria Evangheliei.Întrebări recapitulative 1. Care este motivul principal pentru care Evanghelia este importantă? Care verset biblic ne explică acest lucru? Care sunt şi alte motive pentru care Evanghelia este importantă? Mai cunoşti şi alte motive pentru care Evanghelia este importantă? 2. Ce este mântuirea şi ce conţine ea? 3. De ce pericol trebuie să fim conştienţi întotdeauna? De ce? Daţi câteva exemple a felului cum acest pericol ne poate afecta vieţile. 4. Răspundeţi la „Întrebările de reflectare”. Prima întrebare – în ce moduri „Da” şi în ce moduri „Nu”? 5. Cum aprofundăm Evanghelia? De ce avem nevoie să aprofundăm Evanghelia?Pentru a învăţa mai mult 1. Memorează Romani 1:16 şi Fapte 4:12 2. Citeşte articolul “Cel mai important adevăr al vieţii poate fi cel mai uşor de uitat” by CJ Mahaney şi scrie trei lucruri care ţi-au părut cele mai importante în aceste articol. 3. Fii în stare să spui în cuvintele tale de ce este importantă Evanghelia. 4. Foloseşte zilnic, timp de o lună, materialul „Cum ne transformă Evanghelia” pentru citire, meditare şi rugăciune (inclusiv versetele biblice). La sfârşit, scrie un articol despre ce impact a avut în viaţa ta acest lucru şi dă-l lui Florin. 6
 7. 7. 5. Recapitulează aceste notiţe în luna ce urmează şi notează-ţi ce te învaţă Dumnezeu.6. Discută punctele 1-4 cu cineva sau într-un grup mic. 7

×