Paus Benedictus Xvi 2007

275 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paus Benedictus Xvi 2007

  1. 1. Overzicht
  2. 2. <ul><li>Levensloop </li></ul><ul><li>16 april 1927, zoon van een politieagent </li></ul><ul><li>katholieke school en zo verplicht lid van Hitlerjugend </li></ul><ul><li>1945 deserteerde en werd krijgsgevangene </li></ul><ul><li>1946 seminarist en priester samen met zijn broer 1951 </li></ul><ul><li>1952 – 1977 professor aan vele verschillende universiteiten en seminaries </li></ul><ul><li>tijdens concilie vertegenwoordiger van de progressieve strekking samen met bv H. Kung </li></ul><ul><li>1972 oprichter van tijdschrift Communio </li></ul><ul><li>1977 aartsbisschop München en kardinaal </li></ul><ul><li>1981 prefect van de Congregatie voor de geloofsleer ( met o.a. de verwezenlijking van de nieuwe Katechismus) </li></ul><ul><li>2002 deken van het college van Kardinalen </li></ul><ul><li>19 april 2005 verkozen als 265 ste paus </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Benedictus XVI </li></ul><ul><li>“ gezegende” </li></ul><ul><li>16 april = Heilige Benedictus = de Heilige Pelgrim </li></ul><ul><li>Benedictus XV = doorheen woelige tijden van W.O.1 </li></ul><ul><li>Benedictus van Nursia (Benedictijnen) = grondlegger van het christendom in Europa belang van de kerk in Europa </li></ul><ul><li>Enkele opvattingen: </li></ul><ul><li>geëvolueerd van progressief tot gematigd : “ik ben niet conservatiever geworden, maar anderen zijn nog progressiever geworden </li></ul><ul><li>minder centralisme, meer (machts)bevoegdheid voor lokale bisschoppen </li></ul><ul><li>“ verscheidenheid in grote eenheid“ is heel belangrijk ! eenheid voorkomt immers té persoonlijke gerichtheid </li></ul><ul><li>hoge prioriteit voor de oecumene! Géén oecumene van de terugkeer naar het katholicisme, maar een oecumene van de eenheid </li></ul><ul><li>géén socialisme (bevrijdingstheologie), maar ook géén hebzuchtideologie </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Weetjes </li></ul><ul><li>oudste gekozen paus sinds 275 jaar … overgangspaus </li></ul><ul><li>planetoide nummer 8661 = Ratzinger </li></ul><ul><li>talen: vloeiend Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Engels en Latijn </li></ul><ul><li>speelt voortreffelijk piano (Mozart en Beethoven) </li></ul><ul><li>grote kunstliefhebber </li></ul><ul><li>Reizen </li></ul><ul><li>2005 Wereldjongerendagen Keulen </li></ul><ul><li>2006 Polen, Beieren, Turkije </li></ul><ul><li>2007 Brazilië, Wenen </li></ul><ul><li>2008 USA en Sydney (Wereldjongerendagen) </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Deus Caritas Est </li></ul><ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>Encycliek = brief die langsgaat aan alle mensen van goede wil (dus ook niet christenen/katholieken) </li></ul><ul><li>is geen kerkelijk wet (= geen norm dus, eerder een deugd) </li></ul><ul><li>geen “onfeilbare” uitspraken </li></ul><ul><li>binnen de historische context of dus : “een encycliek is een vanuit Christus nadenken en kijken naar de actuele wereld” </li></ul><ul><li>Benedictus XVI </li></ul><ul><li>eerste encycliek als programma van zijn beleid </li></ul><ul><li>de liefde midden de geseculariseerde wereld </li></ul><ul><li>Rome in de ban van de liefde </li></ul><ul><li>Reacties op de encycliek </li></ul>
  6. 6. “ Deus caritas est” die Creëert én zich engageert Mens = eros en agape lichaam geest -liefdeuitdrukking - op zoek naar het -belofte van méér beste voor de ander
  7. 7. God mens Naaste (voorbij de “gekende” of “eigen” groep een naastenliefde als “handen van God”: of dus een “getuigende kerk” In de caritatieve hulpverlening
  8. 8. Alles komt goed: Spe Salvi Mens gaat dood = wetenschap Mens verlangt naar (eeuwig) leven Hoe kan God dat verlangen bevestigen? Door Jezus’ dood en verrijzenis ! Zo is er hoop op de “ oceaan van oneindige liefde ” ! Dit nieuws is performatief ! Te vinden in: gebed – dagelijks leven – oordeel Deze hoop vermindert de neiging tot het kwade!

×