Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TaMnimeiaEinaiGiroMas178

92 views

Published on

TaMnimeiaEinaiGiroMas178
56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Σχολικό έτος: 2017-2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TaMnimeiaEinaiGiroMas178

  1. 1. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α'. Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 1 56ο Γυμνάσιο Αθήνας 11/12/2017 Σχολικό έτος: 2017-2018 ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκέέέςςς ΔΔΔρρράάάσσσεεειιιςςς σσστττοοο 555666οοο ΓΓΓυυυμμμνννάάάσσσιιιοοο ΑΑΑθθθήήήννναααςςς   Τα μνημεία είναι γύρω μας  Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του Το σχολείο μας συνεχίζει, για τέταρτη σχολική χρονιά, τη συνεργασία του με την MONUMENTA. Τα τέσσερα αυτά χρόνια πραγματοποιήσαμε κοινές επισκέψεις στο πεδίο, καταγράφοντας το κτήριο του σχολείου μας στην οδό Αχαΐας 3 καθώς και το κτήριο στην οδό Κηφισίας 4 όπου έγινε η παράδοση Αθήνας - Πειραιά στους Γερμανούς. Έχουμε συνεργαστεί στην εκδήλωση γνωριμίας με το κτήριο του σχολείου μας, σε ημερίδες όπως «Η καταγραφή κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα στην 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων» ενώ μέλη της συντακτικής και φωτογραφικής ομάδας του εργαστηρίου Πληροφορικής συμμετείχαν στο διαγωνισμό φωτογραφίας της MONUMENTA "ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ", όπου μάλιστα κέρδισαν δύο (2) από τα δεκαέξι (16) συνολικά βραβεία/ επαίνους. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν εννέα μέλη της ομάδας τα οποία φωτογράφισαν έξι κτήρια της περιοχής μας με στόχο, μέσω της φωτογράφισης, την ανάδειξη και προστασία των κτηρίων της περιοχής μας. Επίσης, πραγματοποιούμε κάθε χρόνο τις δράσεις "Τα μνημεία είναι γύρω μας" και "Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του".
  2. 2. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α'. Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 2 Την τρέχουσα σχολική χρονιά οι δύο συγκεκριμένες δράσεις υλοποιήθηκαν με τους μαθητές και των 4 τμημάτων της Α' τάξης. Συγκεκριμένα, δύο από τα μέλη της MONUMENTA παρουσίασαν τις συγκεκριμένες δράσεις στο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής του 56ου Γυμνασίου Αθήνας, σε όλα τα τμήματα της Α’ τάξης (88 μαθητές). Στα τμήματα Α3 και Α2 την Πέμπτη και στα τμήματα Α4 και Α1 την Παρασκευή. Οι νέοι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες των δράσεων καταγράφοντας, ως τελευταία δραστηριότητα, κτήρια της Αττικής (Κινηματογράφος «Άστρον», Μοντέρνα πολυκατοικία στην οδό Βούρβαχη και Κορυζή στο Κουκάκι, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Νοσοκομείο «Ελπίς», Ακαδημία Αθηνών, 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, Σεβαστοπούλειος Σχολή... ). Τα προγράμματα διήρκησαν δύο διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα. Ευχαριστούμε την MONUMENTA, την κυρία Ειρήνη Γρατσία (αρχαιολόγο και συντονίστρια της δράσης «Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα» της MONUMENTA) καθώς και τις κυρίες Σοφία Ξυναριανού (ιστορικό μουσειολόγο) και Κική Μουντανέα (αρχιτέκτονα μηχανικό) που υλοποίησαν τις δράσεις στη σχολική μας μονάδα. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της ενότητας «Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μου» της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’ Γυμνασίου, σε σύνδεση με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Αμπελόκηποι Αθήνας: Η γειτονιά μου», δραστηριότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών καθώς και της συντακτικής και φωτογραφικής ομάδας του Εργαστηρίου Πληροφορικής που είναι ενταγμένες στη δράση "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία". Η συνεργασία μας αυτήν τη σχολική χρονιά θα συνεχιστεί και στο πλαίσιο της δράσης "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία" που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Ψυρρή. Την ξενάγηση θα την κάνει η κυρία Ειρήνη Γρατσία.
  3. 3. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α'. Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 3 Φωτογραφίες από τις δράσεις: 1ο πρόγραμμα/ 1η διδακτική παρέμβαση: Τα μνημεία είναι γύρω μας.
  4. 4. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α'. Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 4 2ο πρόγραμμα/ 2η διδακτική παρέμβαση: Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του.
  5. 5. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α'. Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 5
  6. 6. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α'. Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 6
  7. 7. «Τα μνημεία είναι γύρω μας» και «Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του» / Τάξη Α', Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής 56ου Γυμνασίου Αθήνας Σελίδα 7 Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες της MONUMENTA. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ειρήνη Γρατσία της MONUMENTA για την όλη συνεργασία καθώς και τις συνεργάτιδες της MONUMENTA κυρίες Κική Μουντανέα (αρχιτέκτονα μηχανικό) και Σοφία Ξυναριανού (ιστορικό μουσειολόγο) που πραγματοποίησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο μας. ΣΣΣυυυννντττααακκκτττιιικκκήήή κκκαααιιι ΦΦΦωωωτττοοογγγρρραααφφφιιικκκήήή οοομμμάάάδδδααα ΕΕΕρρργγγααασσστττηηηρρρίίίοοουυυ ΠΠΠλλληηηρρροοοφφφοοορρριιικκκήήήςςς 555666οοουυυ ΓΓΓυυυμμμνννααασσσίίίοοουυυ ΑΑΑθθθήήήννναααςςς ΣΣΣχχχοοολλλιιικκκόόό έέέτττοοοςςς::: 222000111777---222000111888

×