Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΕΠΟΝ

648 views

Published on

Εργασία για το μάθημα της Πληροφορικής.
Σχολικό έτος: 2012-2013 (Πολυμέσα & «Διάλογοι»/ Τοπική Ιστορία)

Συντονιστές εκπαιδευτικοί για τη δράση «Διάλογοι» του έργου «Ακαδημία Πλάτωνος -- Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών»: Λυκοκάπη Μαρία, Μαναγλιώτου Σοφία και Καραμπίνης Τάσος.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΕΠΟΝ

  1. 1. Ίδρυση της Ε.Π.Ο.ΝΗ Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων(Ε.Π.Ο.Ν) ιδρύθηκε στους ΑμπελόκηπουςΑθήνας.Ένα ακόμα ιστορικό γεγονός πουσυνδέθηκε με την περιοχή μας.Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, κάτω από άκραμυστικότητα, εκπρόσωποι από δέκα εθνικές οργανώσεις Νέωνσυγκεντρώθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου στην οδό ΔουκίσσηςΠλακεντίας 3. Μέσα σεατμόσφαιρα πατριωτικήςέξαρσης οι εκπρόσωποιυπέγραψαν το ιδρυτικόκαταστατικό τηςΕ.Π.Ο.Ν., η οποία ήτανοργάνωσηεθνικοαπελευθερωτική, αντιφασιστική-προοδευτική,αντιπολεμική-φιλειρηνική.Το καταστατικό υπέγραψαν οι αντιπρόσωποι τωνοργανώσεων. Τα αδέρφια Κώστας και Πόπα Δημητράτουυπήρξαν από τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης. Ο πατέραςτους Παναγής, στην οικογένεια του οποίου ανήκε το σπίτι,τουφεκίσθηκε το Μάιο του 1944 από τα στρατεύματα κατοχής.Το σπίτι πουλήθηκε στον υπάλληλο της Τραπέζης Ελλάδος
  2. 2. Μιχάλη Σβίγκο από τον οποίο το αγόρασε το ΕλληνικόΔημόσιο που το έκρινε διατηρητέο για να γίνει μουσείο.Η ΕΠΟΝ, σε σύντομο χρονικό διάστημα απότην ίδρυσή της, έγινε η σημαντικότερη καιμεγαλύτερη οργάνωση νεολαίας που έδρασεστα χρόνια της κατοχής, αλλά και ημαζικότερη, βασισμένη σε εθελοντικήένταξη, οργάνωση νέων που υπήρξε ποτέστον ελληνικό χώρο, με εκτεταμένο δίκτυοτοπικών οργανώσεων -που κάλυπτε όχι μόνο τις μεγάλεςπόλεις αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής υπαίθρου-και με σημαντική συμμετοχή στην ένοπλη Αντίσταση μέσα απότις γραμμές του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού(ΕΛΑΣ).Αποτέλεσε τομή στις μέχρι τότε οργανώσειςγιατί συσπείρωσε στις γραμμές της χιλιάδεςεφήβους και νέους-νέες υιοθετώντας τοαίτημα της εθνικής απελευθέρωσης καισυμμετέχοντας ενεργά στην ΕθνικήΑντίσταση. Επιχείρησεεπίσης να διαμορφώσει ένασυνολικό κοινωνικό όραμα, έπλασε τιςσυνειδήσεις όσων συμμετείχαν σε αυτήν καιτελικά, δίνοντας το στίγμα των νέων τηςεποχής, ενσάρκωσε ένα από τα πιο ζωντανάκομμάτια της Αντίστασης.
  3. 3. Σταθερή επιδίωξη του ΚεντρικούΣυμβουλίου της ΕΠΟΝ, από την ίδρυσησχεδόν της οργάνωσης, ήταν ησυγκέντρωση πληροφοριών, εγγράφων,εντύπων, και άλλων τεκμηρίων πουαφορούσαν τη δράση των κατά τόπουςοργανώσεων. Η επιθυμία και η αναγκαιότητασυστηματικής ενημέρωσης τουκεντρικού καθοδηγητικούοργάνου για τις δραστηριότητεςπου ανέπτυσσαν οι διάσπαρτεςσε όλο τον κατακτημένοελληνικό χώρο οργανώσεις της.
  4. 4. Ιδρυτικό Καταστατικό της ΕΠΟΝ1. Σήμερα 23 Φλεβάρη 1943συνήλθε στην Αθήνα ΠανελλαδικήΣύσκεψη στην οποία πήραν μέρος:α) Οι αντιπροσωπείες εθνικώνοργανώσεων Νέων: «ΑγροτικήςΝεολαίας Ελλάδος», «ΕνιαίαςΕθνικοαπελευθερωτικήςΕργατοϋπαλληλικής Νεολαίας»,«Ενιαίας Μαθητικής Νεολαίας»,«Ένωσης Νέων ΑγωνιστώνΡούμελης», «Θεσσαλικού ΙερούΛόχου», «Λαϊκής Επαναστατικής Νεολαίας», «Λεύτερης Νέας»,«Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος»,«Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Πρωτοπορίας Ελλάδος»,«Φιλικής Εταιρείας Νέων».β) Αντιπροσωπεία του ΕΑΜΝ Μακεδονίας, Πελοποννήσου καιτα μέλη της ΚΕ του ΕΑΜΝ.γ) Αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου των φίλων τηςνέας γενιάς.2. Η σύσκεψη συνήλθε με την πρωτοβουλία της Κ.Ε. τουΕΑΜΝ και με σκοπό ίδρυσης Ενιαίας Πανελλαδικής οργάνωσηςτης νέας γενιάς. Η σύσκεψη ομόφωνα απεφάσισε την ίδρυσητης ενιαίας οργάνωσης με τον τίτλο Ενιαία ΠανελλαδικήΟργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) και με έδρα την Αθήνα.
  5. 5. 3. Η ίδρυση της ΕΠΟΝ πραγματοποιείται με την διάλυση καισυγχώνευση όλων των οργανώσεων που υπογράφουν αυτό τοιδρυτικό. Με την υπογραφή αυτού του ιδρυτικού, όλες οιπαραπάνω οργανώσεις παύουν να υφίστανται και αυτόματα οιδυνάμεις, τα τεχνικά, οικονομικά κ.λπ. μέσα περνούν στηνΕΠΟΝ. Αυτός ο όρος αφορά και την Κ.Ε. του ΕΑΜΝ και τιςιδιαίτερες δυνάμεις του που είναι συγκροτημένες σε ομάδεςτου.4. Η Πανελλαδική σύσκεψη απεφάσισε ομόφωνα την εκλογήπροσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου και του έδωσε την εντολήνα διευθύνει την ΕΠΟΝ ώσπου να συνέλθει ΠανελλαδικήΣυνδιάσκεψη ή Συνέδριο της ΕΠΟΝ που θα εκλέξει το νόμιμοσυμβούλιο. Ως την σύγκληση συνδιάσκεψης ή συνεδρίου τοπροσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο θα διευθύνει την ΕΠΟΝ.5. Η Πανελλαδική σύσκεψη εκλέγει 3μελή επιτροπήεπεξεργασίας καταστατικού της ΕΠΟΝ. Το καταστατικό αμέσωςμετά την έγκριση του απ’ το Προεδρείο του ΠροσωρινούΚεντρικού Συμβουλίου μπαίνει σε εφαρμογή. Η τελική έγκρισητου καταστατικού θα γίνει από την πρώτη ΠανελλαδικήΣυνδιάσκεψη ή Συνέδριο της ΕΠΟΝ.6. Οι βασικοί σκοποί που πρέπει να περιέχονται στοκαταστατικό της ΕΠΟΝ είναι:α) Η εθνική απελευθέρωση με βάση την ακεραιότητα τηςΕλλάδας.β) Η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον, και μεοποιανδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί. Αποκατάσταση τηςλαϊκής κυριαρχίας έτσι που όλες οι εξουσίες να απορρέουν απότην κυρίαρχη θέληση του λαού και της νέας γενιάς.
  6. 6. γ) Η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και ηυπεράσπιση της ειρήνης με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσηςτων λαών και της αδερφικής συνεργασίας όλων των λαών καιτων νεολαιών και ειδικά της Βαλκανικής.δ) Η υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών, εκπολιτιστικώνκαι μορφωτικών δικαιωμάτων και επιδιώξεων της νέας γενιάς.Γενικά πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό ότι η ΕΠΟΝείναι οργάνωση εθνικοαπελευθερωτική, αντιφασιστική-προοδευτική, αντιπολεμική-φιλειρηνική.ε) Αποφασίζεται η έκδοση δημοσιογραφικού κεντρικούοργάνου με τίτλο «Νέα Γενιά».στ) Η Πανελλαδική σύσκεψη αποφασίζει και αναθέτει στοΠροσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ να κάνειδιαπραγματεύσεις με κάθε εθνική οργάνωση νέων που δεν θα’χει προσχωρήσει στην ΕΠΟΝ με σκοπό να προσχωρήσει. Βάσηγια διαπραγματεύσεις και για προσχώρηση στην ΕΠΟΝ, είναι οιαρχές που περιέχει το καταστατικό της.ζ) Η Πανελλαδική σύσκεψη αποφασίζει την προσχώρηση τηςΕΠΟΝ στο ΕΑΜ σαν εκπρόσωπο της νέας γενιάς, με συμμετοχήαντιπροσώπου της στην Κ.Ε. του ΕΑΜ.Αθήναι, 23 Φλεβάρη 1943
  7. 7. Πηγές.• Νίκος Παραδείσης. (2003). Αμπελόκηποι. ΕΑΜΕ «ΟΜικρός Ρωμηός».• alfavita: http://www.alfavita.gr/arthra/70-χρόνια-από-την-ίδρυση-της-επον• el.wikipedia:http://el.wikipedia.org/wiki/Ενιαία_Πανελλαδική_Οργάνωση_Νέων• kokkinosfakelos.blogspot:http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2012/02/blog-post_5268.html• tvxs.gr: tvxs.gr/news/σαν-σήμερα/πέτρος-ανταίος-πως-ιδρύσαμε-την-επονΒασικές συντάκτριες: Νέλλυ και Ειρήνη

×