Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie International Sustainability Forum

496 views

Published on

A way to improve your sustainability

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie International Sustainability Forum

 1. 2. Een initiatief van Promundo Sustainable beyond boundries
 2. 3. International Sustainability Forum “ voor mensen en organisaties die in duurzaam de toon willen zetten, deze willen realiseren en uitdragen” Rob van Veen, mei 2010
 3. 4. Wat is ISF? <ul><li>Een forum waar je lid van wilt zijn </li></ul><ul><li>Keurmerk voor duurzaam (als INK voor kwaliteit) </li></ul><ul><li>Biedt een methode voor ambitiebepaling </li></ul><ul><li>Biedt een methode voor positiebepaling </li></ul><ul><li>Biedt een methode voor ontwikkeling naar ambitie </li></ul><ul><li>Biedt een platvorm voor kennisdeling </li></ul>
 4. 5. Hoe werkt het? <ul><li>Het bestuur: </li></ul><ul><ul><li>Is denktank </li></ul></ul><ul><ul><li>Accrediteert de auditors </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyseert de gegevens van deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Kent jaarlijkse Awards toe: 1. Award meest duurzame bedrijfsvoering binnen Nederland </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Award meest duurzame ontwikkeling bedrijfsvoering door Nederlands bedrijf in buitenland </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Meest duurzame ontwikkeling bedrijfsvoering in ontwikkelingsland </li></ul></ul></ul>
 5. 6. De leden <ul><li>Twee soorten leden: </li></ul><ul><ul><li>1. Actief deelnemende leden (Certified member) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Passieve leden (Member) </li></ul></ul><ul><li>Certified member </li></ul><ul><ul><li>Past model toe </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelt gegevens beschikbaar aan ISF voor verdere kennisdeling en ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Blijft certified door puntenstelsel (via publiceren, podium en audit) </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><li>Member </li></ul><ul><ul><li>Leert van certified members, maar is nog niet gecertificeerd </li></ul></ul>
 6. 7. Lidmaatschap <ul><li>Bestuur (geen vergoeding): </li></ul><ul><ul><li>Vrijwillig, en draagt duurzaam uit </li></ul></ul><ul><ul><li>4 x per jaar vergadering </li></ul></ul><ul><ul><li>1 x per jaar congres en toekennen awards </li></ul></ul><ul><ul><li>Is ook certified member </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelname congres en krijgt 4 x nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><li>Certified member : </li></ul><ul><ul><li>Actieve deelname </li></ul></ul><ul><ul><li>Spreker/publiceert in nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><ul><li>Past model toe (model toepassen is onderdeel fee, audit en eventuele begeleiding niet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelname congres en 4 x nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><li>Member </li></ul><ul><ul><li>Passieve deelname (haalt wel, maar brengt niet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat model toepassen, maar is daar nog niet aan toe </li></ul></ul><ul><ul><li>Korting op congres en 4 x nieuwsbrief </li></ul></ul>Tarieven worden nog vastgesteld op basis van begroting. Er komt een laag instaptarief en een staffel op basis van omvang organisaties!
 7. 8. Rol Promundo <ul><li>Promundo is oprichter International Sustainability Forum (stichting/vereniging) </li></ul><ul><li>Promundo organiseert International Sustainability Forum </li></ul><ul><ul><li>4 x per jaar bijeenkomst bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>1 x per jaar congres met uitreiking awards </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervult rol voorzitter, penningmeester en secretaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditor van certified members </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleider members, certified members en toekomstige auditors </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheerder kennisdatabank </li></ul></ul><ul><ul><li>4 x per jaar nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><ul><li>Website (lancering per 1 september) </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelt subsidie bij EZ/VROM </li></ul></ul>
 8. 9. Rol bestuur <ul><li>Zet ISF neer als keurmerk </li></ul><ul><li>Draagt duurzaamheid uit </li></ul><ul><li>Vervult actieve rol van denktank </li></ul><ul><li>Analyseert resultaten van audits </li></ul><ul><li>Organiseert de inhoud van congres (sprekers via netwerk etc.) </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 9. 10. Leden bestuur <ul><li>Voorzitter: Rob van Veen, Promundo </li></ul><ul><li>Penningmeester: Taco Sijbrandij, Promundo </li></ul><ul><li>Secretaris: Frans-Jozef Crousen, Kennedy van der Laan </li></ul><ul><li>Leden: </li></ul><ul><ul><li>Jan Staallekker, BuZa </li></ul></ul><ul><ul><li>Wim Hardeveld, Mach 10 voormalig Shell </li></ul></ul><ul><ul><li>Vincent van Assem ABN AMRO </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerben Smit, UVA </li></ul></ul><ul><ul><li>Vacature </li></ul></ul><ul><li>Thema’s: Max Braamhorst en Annemieke te Wierik, beide Promundo </li></ul>
 10. 11. Certified member <ul><li>Is actieve deelnemer aan ISF </li></ul><ul><ul><li>Heeft model toegepast en is geaudit </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelt de opgedane inzichten met ISF (Anoniem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Levert inhoudelijke bijdrage aan congres en/of nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouwt periodiek punten op waarmee deelname is gewaarborgd (via publiceren, audits, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul>
 11. 12. Congres <ul><li>Jaarlijks groot congres </li></ul><ul><li>Toonaangevende sprekers </li></ul><ul><ul><li>Willem Alexander/Maxima </li></ul></ul><ul><ul><li>Minister of staatsecr. VROM/EZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Internationaal (President Costa Rica of Denemarken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oprichters Cradle 2 cradle </li></ul></ul><ul><li>Uitreiking van Awards </li></ul><ul><ul><li>Eer vanwege publiciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Geldbedrag voor innovatie via subsidie EZ, inkomsten ISF </li></ul></ul><ul><li>… . </li></ul>
 12. 13. Vervolgstappen <ul><li>Samenstellen bestuur i.o. </li></ul><ul><li>Opstellen begroting en statuten </li></ul><ul><li>Bepalen lidmaatschap </li></ul><ul><li>Organiseren financiën start (schenking, lening, ..) </li></ul><ul><li>Ontwikkelen opleidingsprogramma </li></ul><ul><li>Ontwikkelen audit programma, via deelnemende bestuursleden </li></ul><ul><li>Actief maken bestuur (inauguratie) </li></ul><ul><li>Opstellen kalender 2010/2011 </li></ul><ul><li>Nieuwsbrief </li></ul><ul><li>Organiseren congres 2011 </li></ul><ul><li>… . </li></ul>
 13. 14. MODEL
 14. 15. De opbouw van het model <ul><li>Het brengt bewezen methodes bij elkaar </li></ul><ul><li>Het voegt ambitiebepaling en positiebepaling toe aan wat er nu al is </li></ul><ul><ul><li>Waar sta je nu </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar wil je naartoe </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe doe je dat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortom hoe duurzaam ben je, wil je zijn en hoe groei je daar naar toe? </li></ul></ul><ul><li>Het staat los van certificering via bijvoorbeeld ISO 14001 </li></ul><ul><ul><li>Procedures, richtlijnen, werkwijzen liggen vast </li></ul></ul><ul><ul><li>De wijze waarop je dit monitort ligt vast </li></ul></ul><ul><ul><li>Zegt nog steeds niet hoe duurzaam je bent </li></ul></ul>
 15. 16. MODEL
 16. 17. Fasemodel
 17. 18. Fasemodel vervolg
 18. 19. Fasemodel vervolg
 19. 20. Fasemodel vervolg
 20. 21. Fasemodel vervolg
 21. 22. De resultaten Per fase en totaal!

×