1r TRIMESTRE                          EDUCACIÓ  FÍSICA  6èUNITATS DIDÀCTIQUES       BLOC...
Unitat 3:Créixer amb salut (Unitat de cicle: El cos i la salut)- Les etapes de la vida d’un ésser humà, les característiqu...
Segon trimestreUnitat 7: La matèria i els seus canvis (Unitat de cicle: Matèria i energia)- Idea de matèria. Propietats ge...
- Fenòmens atmosfèrics. Temps atmosfèric i clima.- Com sestudia el clima: estacions, instruments i registres de dades. Els...
- Els conceptes dels sectors productius i de serveis.- Activitats i zones més destacades dels sectors primari i secundari ...
- Informació gràfica.- Abreviatures.- Correcció ortogràfica.- El nom. Classes de nom.- Oclusiva final de paraula.- L’entre...
- Narració en primera i tercera persona.- Lexema.- Els pronoms febles.- Diftong i hiat. Dièresi.- Les juguetes i el joc.- ...
- Seguiment del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lectura a laula (30 min. cada setma...
- Vocabulario: Sinónimos y antónimos.- Ortografía: Acentuación de monosílabos.- Gramática: El nombre. Clases, género y núm...
- Gramática: El verbo (I).- Expresión escrita: Textos publicitarios.- Expresión oral: Argumentar sobre un tema.Unidad 7 – ...
- Expresión escrita: Hacer la reseña de un libro.- Expresión oral: Resumir y ampliar información.Unidad 11 –UN BOSQUE EN P...
- Jerarquia de les operacions: prioritat de la multiplicació.- Pràctica dels algoritmes de les quatre operacions bàsiques....
dos nombres decimals.- Càlcul mental: multiplicar un nombre per 21 i per 19.                   Segon tri...
Unitat 10: Cossos geomètrics. Volum.- Els políedres: classes i elements.- Els cossos rodons: principals cossos de revoluci...
problemes.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 0,1.- Magnituds proporcionals.- Taules de proporcionalitat directa....
BLO  BLO                                   C 3.  C 4.                ...
-  Cançons: La pau                             X     X  -  Dansa i moviment: Banana Bo...
de retrats del pintor Klee.                     Segon trimestreUnitat de cicle:- Funda per a flauta d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Continguts blocs sisè

2,429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
711
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Continguts blocs sisè

 1. 1. 1r TRIMESTRE EDUCACIÓ FÍSICA 6èUNITATS DIDÀCTIQUES BLOC DE CONTINGUTS1-Preparem el nostre cos 1-Imatge i percepció, Activitat física i salut2-Lespai i el temps 2-Imatge i percepció, Activitat física i salut3-Latletisme 3-Habilitats motrius, Activitat física i salut2N TRIMESTREUNITAT DIDÀCTICA BLOC DE CONTINGUTS4-El minibàsquet 4-Jocs i activitats esportives, Activitat física i salut5-Els jocs tradicionals 5-Jocs i activitats esportives, Activitat física i salut6-Iniciació al Hockey 6-Habilitats motrius, Activitat física i salut7-Milloram la condició física 7-Imatge i percepció, Activitat física i salut3R TRIMESTREUNITAT DIDÀCTICA BLOC DE CONTINGUTS8-Els esports 8-Jocs i activitats esportives, Activitat física i salut9-Activitats en el medi 9-Imatge i percepció, Activitat física i salut CONEIXEMENT DEL MEDI Primer trimestreUnitat 1: Els éssers vius es reprodueixen- La reproducció: progenitors i descendents.- Característiques generals de la reproducció asexual i sexual.- Reproducció sexual dels animals: sexes i aparells reproductors.- Fases de la reproducció sexual dels animals: producció de gàmetes, fecundació i tipus, idesenvolupament del zigot.- Reproducció sexual de les plantes espermatòfites: les flors i els tipus de flors, pol·linització,fecundació, formació i germinació de llavors.- Identificació en làmines i dibuixos dòrgans reproductors danimals i plantes.- Descripció de processos reproductius danimals i plantes amb ajuda de làmines i dibuixos.Unitat 2: La reproducció humana- Característiques generals de la reproducció humana.- Aparells reproductors masculí i femení: funcions i òrgans.- Maduresa sexual masculina: producció despermatozoides i caràcters sexuals secundaris.- Maduresa sexual femenina: producció dòvuls i caràcters sexuals secundaris. El cicle menstrual.- La fecundació. L’embaràs i les seves fases. El part.- Identificació en làmines i dibuixos dòrgans reproductors i gàmetes de l’ésser humà.- Descripció del procés de la reproducció humana.
 2. 2. Unitat 3:Créixer amb salut (Unitat de cicle: El cos i la salut)- Les etapes de la vida d’un ésser humà, les característiques i canvis més importants en cadascuna.- Malaltia i salut.- Les malalties infeccioses, no infeccioses i els mecanismes de transmissió.- Idea de prevenció. Les revisions mèdiques periòdiques.- Descripcions orals sobre la prevenció de malalties infeccioses i no infeccioses.- Valoració de la salut com a funcionament correcte i coordinat dels aparells i sistemes quecomponen el nostre organisme.Unitat 4: Els ecosistemes- Els ecosistemes i els seus elements. Tipus decosistemes.- Adaptacions dels éssers vius i tipus dadaptacions.- Relacions alimentàries en els ecosistemes. Éssers productors, consumidors i descomponedors.- Altres relacions en els ecosistemes: agrupacions i societats (entre éssers de la mateixa espècie) iparasitisme, comensalisme i mutualisme (entre éssers de distinta espècie).- Classificacions i descripcions dels elements decosistemes.- Descripcions orals dinformació en làmines i dibuixos.- Valoració de les plantes com a éssers productors daliments i base de les piràmides tròfiques engairebé tots els ecosistemes.Unitat 5: Lésser humà en els ecosistemes- Els recursos naturals.- Actuacions humanes que alteren els ecosistemes: sobreexplotació, ocupació despais naturals idistints tipus de contaminació.- Efectes de les actuacions humanes sobre els ecosistemes: la pèrdua de biodiversitat, la reducciódels espais naturals i el canvi climàtic.- Accions per protegir la vida en el planeta.- Tipus despais naturals protegits: parcs, reserves, zones i paisatges.- Descripcions orals dinformació sobre lalteració dels ecosistemes.Unitat 6: Ledat moderna- Ledat moderna, els límits i els grans esdeveniments polítics, científics, religiosos i culturals.- Els Reis Catòlics i la unió política dels regnes dEspanya.- Els grans descobriments geogràfics i el descobriment dAmèrica.- Els regnats de Carles I i Felip II.- La crisi del segle XVII i el Segle dOr.- La Il·lustració com a inici de les democràcies.- Comparació del mapa de la península del XVI amb el mapa de la península en lactualitat.- Ledat moderna en la comunitat.
 3. 3. Segon trimestreUnitat 7: La matèria i els seus canvis (Unitat de cicle: Matèria i energia)- Idea de matèria. Propietats generals de la matèria: massa i volum.- Propietats específiques de la matèria. Densitat.- Substàncies pures, barreges i dissolucions.- Procediments per separar els components dalgunes barreges.- Canvis físics de la matèria: deformacions, canvis destat, dilatacions i contraccions.- Canvis químics en la matèria. Les reaccions químiques.- Realització dexperiències de barreja i separació de substàncies.- Realització dexperiències senzilles en les quals es poden observar transformacions químiques.Unitat 8: La llum, el magnetisme i lelectricitat- La llum i les fonts lluminoses. Propagació de la llum.- La reflexió i la refracció de la llum. Lents.- Cossos transparents, translúcids i opacs. Els colors.- El magnetisme. Imants i tipus dimants. Interaccions entre imants.- Lelectricitat. Conductors i aïllants de lelectricitat.- Generadors delectricitat. Els circuits elèctrics i els seus elements.- Usos del corrent elèctric i del magnetisme: aparells elèctrics.- Descripció ordenada de successos relacionats amb lelectricitat i el magnetisme, identificant-neles causes i els efectes.- Planificació i realització dexperiències en les quals es puguin observar fenòmens elèctrics imagnètics.Unitat 9: Les roques i els minerals- Idees de roca i mineral.- Característiques generals i aspectes diferencials de les roques.- Capes de la geosfera.- La formació de les roques sedimentàries.- El magma i la formació de roques magmàtiques. Volcans i terratrèmols.- Usos de les roques i els minerals. Mètodes d’extracció.- Descripció dels processos de formació i transformació de les roques en lescorça terrestre,identificant les causes que provoquen els canvis.- Identificació de roques i minerals a partir de mostres reals i làmines.Unitat 10: La hidrosfera i latmosfera- La hidrosfera i la seva importància.- Moviments i fluxos de les aigües.- Latmosfera i la seva importància. Capes de latmosfera.
 4. 4. - Fenòmens atmosfèrics. Temps atmosfèric i clima.- Com sestudia el clima: estacions, instruments i registres de dades. Els climogrames.- Interpretació de gràfics senzills de climogrames.- Descripció ordenada de successos relacionats amb els moviments i fluxos daigua i de fenòmensatmosfèrics.Unitat 11: La geografia física de la Terra- Les formes principals del relleu.- Zones climàtiques del planeta i climes de cada zona.- Longitud, cabal i règim com a trets diferenciadors dels rius.- Relleu, rius, llacs i climes dÀfrica, Àsia, Amèrica i Oceania.- Trets del continent antàrtic.- Identificació i descripció de les formes del relleu en el planeta.- Identificació i localització en els mapes físics del relleu dÀfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. Tercer trimestreUnitat 12: Geografia física dEuropa- Situació i relleu interior dEuropa. Les costes dEuropa.- Climes, rius i llacs dEuropa.- Relleu interior dEspanya i de la comunitat. Relleu costaner dEspanya.- Climes i zones climàtiques dEspanya.- Vessants hidrogràfics i rius dEspanya.- Identificació i localització en els mapes físics del relleu dEuropa i Espanya.- Realització de mapes físics dEuropa, dEspanya i de la comunitat.Unitat 13: La societat dEuropa i dEspanya (Unitat de cicle: Viure en societat)- Extensió dEuropa, nombre de països i dhabitants, densitat de població i distribució de lapoblació europea.- Extensió de la UE, nombre de països i dhabitants, densitat de població de la UE i països que laformen.- Població urbana, creixement natural, creixement real i immigrants en la UE.- Democràcia, alt nivell de vida i leuro com a característiques de la UE.- El consell de la Unió Europea i els poders legislatiu, executiu i judicial en lorganització políticade la UE.- Espanya en la UE. Creixement natural, creixement real i immigracions en la població espanyola.- Elaboració de mapes dEuropa i d’Espanya per conèixer la densitat de població.- Elaboració del mapa polític de la UE.Unitat 14: El treball i leconomia
 5. 5. - Els conceptes dels sectors productius i de serveis.- Activitats i zones més destacades dels sectors primari i secundari i les activitats més destacadesdel sector terciari a Europa, a Espanya i a la comunitat.- Realització de gràfics senzills de la població ocupada per sectors.- Realització de mapes de localització de les principals zones industrials dEuropa, dEspanya i dela comunitat.Unitat 15: Ledat contemporània- Anàlisi de la revolució francesa i de la revolució industrial com els motors polítics i econòmicsde la història contemporània.- Ledat contemporània i els seus límits temporals.- La revolució francesa, la revolució industrial i els seus canvis.- Espanya i la comunitat en el segle XIX.- Les dues guerres mundials i la segona meitat del segle XX.- Espanya i la comunitat de 1900 a 1975 i des daquesta data a l’actualitat. Llengua Catalana Primer trimestre- Començament del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lecturaa laula (30 min. cada setmana)- Una redacció mensual de temàtica guiada (fer enregistraments de les lectures / correccionsgrupals / visualització de les redaccions en pantalla digital/ publicació al blog)- Continuació projecte El petit príncep- Realització de diferents activitats presents al Pla lector del centreUnitat 1 : Poesia- Poema: estrofes i versos.- Unitat 9 del llibre: Na Ruixa-Mantells- Tornada.- Camps semàntics.- L’adverbi.- L’accent gràfic: agudes, planes i esdrúixoles.- Recitació de poemes.Unitat 2: Notícies- Notícia.
 6. 6. - Informació gràfica.- Abreviatures.- Correcció ortogràfica.- El nom. Classes de nom.- Oclusiva final de paraula.- L’entrevista oral.Unitat 3: Un xat molt especial- El xat. Emoticones.- Estil directe, estil indirecte.- Paraules sinònimes. Paraules antònimes.- Els determinants: articles, demostratius, possessius, numerals i quantitatius.- Vocal neutra a final de paraula.- Graus de l’adjectiu: positiu, comparatiu i superlatiu.- Sons de la x i grafies corresponents.- Debat.- El correu electrònic.Unitat 4: El planeta avorrit- Narració de ciència-ficció. Parts de la narració.- Polisèmiques i homònimes.- Els pronoms. Classes de pronoms: personals tònics i àtons.- Paraules homòfones.- Invenció d’històries amb titulars de notícies.- El subratllat i el resum. Segon trimestre- Seguiment del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lectura alaula (30 min. cada setmana)- Una redacció mensual de temàtica lliure (fer enregistraments de les lectures / correccionsgrupals / visualització de les redaccions en pantalla digital/ publicació al blog)- Continuació projecte El petit príncep- Realització de diferents activitats presents al Pla lector del centreUnitat 5: La llegenda de na Balaixa dAlgatzení- La llegenda.
 7. 7. - Narració en primera i tercera persona.- Lexema.- Els pronoms febles.- Diftong i hiat. Dièresi.- Les juguetes i el joc.- La Viquipèdia.Unitat 6: Un nadó a les escombraries- Els temps verbals de la narració.- Elements de la narració.- Prefixos i sufixos.- El verb. La conjugació.- Els dígrafs ll, ny, gu, qu i ig (separació sil·làbica).- La taula rodona.- Vocabulari usat en els mapes del temps.Unitat 7: Fotògraf de natura- El text informatiu. El text argumentatiu. El text instructiu.- Definició de noms.- Definició d’adjectius.- La preposició i la conjunció.- Essa sonora: s, z.- Essa sorda: s, ss, c, ç.- El verb: formes no personals i perífrasis verbals.- Els dígrafs l·l, rr, tj, tg, ss, sc, ix i tx (separació sil·làbica).- La fotografia. Exposició oral.Unitat 8: El baró Lamberto- Narració realista. Narració en tercera persona.- Adjectius per descriure.- El grup del subjecte i el grup del predicat. El subjecte el·líptic.- Verbs predicatius i verbs atributius.- Els sons de la vocal o.- La conferència.- La presentació de treballs. Tercer trimestre
 8. 8. - Seguiment del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lectura a laula (30 min. cada setmana) - Continuació projecte El petit príncep - Realització de diferents activitats presents al Pla lector del centre Expressió escrita: Una redacció mensual de temàtica guiada (fer enregistraments de les lectures / correccions grupals / visualització de les redaccions en pantalla digital/ publicació al blog) Comprensió lectora: Activitats de comprensió sobre el conte de Sant Jordi Lectura comprensiva dun llibre delecció pròpia amb posterior fitxa de lectura Expressió oral: Exposició oral davant la resta de la classe amb duració de 10 minuts amb la temàtica El meu hobby. La rúbrica amb els criteris davaluació es revisa conjuntament: fitxa dauto avaluació, avaluació per part dels companys i avaluació per part de la mestra. Gramàtica: - Continuació anàlisi doracions per categories gramaticals - Continuació anàlisi sintàctic de les oracions: 1. Subjecte - Predicat 2. Nuclis 3. Complements verbals: directe i indirecte (Unitat 10 llibre de text) 4. Els complements circumstancials: de temps, de lloc, de manera, de quantitat, de causa i d’instrument.(Unitat 10 llibre de text) - Classes d’oracions: enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa, desiderativa, afirmativa o negativa.(Unitat 11 llibre de text) - Oracions simples i compostes. (Unitat 11 llibre de text) Les llengües i la seva importància (Unitat 9 llibre de text) LENGUA CASTELLANA PRIMER TRIMESTRE:Unidad 1- Lectura: Letras nutritivas (Quim Monzó, Splassshf. Ed. Círculo de Lectores).- Vocabulario: Tipos de diccionario.- Ortografía: Reglas de acentuación.- Gramática: Texto, párrafo, oración, palabra.- Expresión escrita: El texto (I).- Expresión oral: Contar una anécdota.Unidad 2- Lectura: Caprichos infantiles, Daniel Nesquens, Puré de guisantes. Ed. Anaya).
 9. 9. - Vocabulario: Sinónimos y antónimos.- Ortografía: Acentuación de monosílabos.- Gramática: El nombre. Clases, género y número.- Expresión escrita: El texto (II).- Expresión oral: Memorias y biografías.Unidad 3- Lectura: La Esfinge (El libro de los héroes para niños. Selección de William J. Bennett.Ediciones B).- Vocabulario: Polisemia y homonimia.- Ortografía: Palabras compuestas.- Gramática: Determinantes.- Expresión escrita: La noticia.- Expresión oral: Construir una historia.Unidad 4- Lectura: La cuna. La higuera (Juana de Ibarbourou para niños. Ed. De la Torre).- Vocabulario: Palabras primitivas y derivadas.- Ortografía: Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos.- Gramática: Grados del adjetivo calificativo.- Expresión escrita: Escribir pies de fotografías.- Expresión oral: Interpretar imágenes. SEGUNDO TRIMESTRE:Unidad 5 – LAS COSTUMBRES DEL LEÓN- Lectura: Las costumbres del león (R. Kapuscinski, Ébano. Ediciones Folio).- Vocabulario: Diminutivos, aumentativos y despectivos.- Ortografía: La tilde en interrogativos y exclamativos.- Gramática: El pronombre.- Expresión escrita: Cartas al director.- Expresión oral: La encuesta.Unidad 6 – UNA HISTORIA DE CACOS- Lectura: Una historia de cacos (Consuelo Armijo, BAM, BIM, BOM, ¡Arriba el telón! Ed.Miñón).- Vocabulario: Definición de nombres.- Ortografía: El punto y la coma.
 10. 10. - Gramática: El verbo (I).- Expresión escrita: Textos publicitarios.- Expresión oral: Argumentar sobre un tema.Unidad 7 – COSAS DE CABALLEROS- Lectura: Cosas de caballeros (Concha López Narváez, Andanzas de don Quijote y Sancho. Ed.Bruño).- Vocabulario: Definición de adjetivos.- Ortografía: Signos de puntuación.- Gramática: El verbo (II).- Expresión escrita: El texto teatral.- Expresión oral: Dramatizar una escena.Unidad 8 – LA RANA Y EL CARACOL- Lectura: La rana y el caracol (R. Dahl, Poemas y canciones. Ed. Alfaguara).- Vocabulario: Definición de verbos.- Ortografía: Comillas y paréntesis.- Gramática: El adverbio.- Expresión escrita: El reportaje.- Expresión oral: El debate. TERCER TRIMESTRE:Unidad 9 - ANIMALES CON MALA FAMA- Lectura: Animales con mala fama (Carolina Pinedo, Pequeño País. 6-7-2008).- Vocabulario: Extranjerismos y neologismos.- Ortografía: Palabras con b y con v.- Gramática: Preposiciones y conjunciones.- Expresión escrita: Textos expositivos.- Expresión oral: La exposición oral.Unidad 10 – DIOSES DEL ALBA DE LOS TIEMPOS- Lectura: Dioses del alba de los tiempos (Tao Tao Liu Sanders, Dragones, dioses y espíritus de lamitología china. Ed. Anaya).- Vocabulario: Campo semántico.- Ortografía: Palabras con g y con j.- Gramática: El sujeto.
 11. 11. - Expresión escrita: Hacer la reseña de un libro.- Expresión oral: Resumir y ampliar información.Unidad 11 –UN BOSQUE EN PELIGRO- Lectura: Un bosque en peligro (L. Matilla, El árbol de Julia. Ed. Anaya).- Vocabulario: Onomatopeyas. Palabras comodín.- Ortografía: Uso de la ll y de la y.- Gramática: El predicado.- Expresión escrita: Escribir normas.- Expresión oral: Reglas de juegos.Unidad 12 – DESCENSO POR LA MADRIGUERA- Lectura: Descenso por la madriguera (Lewis Carrol, Alicia en el país de las maravillas. Ed.Vicens Vives).- Vocabulario: Sentido propio y sentido figurado.- Ortografía: Palabras con -c-, -cc-, -z y -d.- Gramática: Complementos directo e indirecto.- Expresión escrita: Expresar sentimientos.- Expresión oral: Diálogo y monólogo. Matemàtiques Primer trimestreUnitat 1: Sistemes de numeració- El nostre sistema de numeració.-Comparació i ordenació de nombres.- Aproximació de nombres.- Treballam amb els milions.- Lectura i escriptura de nombres grans.- La numeració romana. Símbols.- La numeració egípcia. Símbols.- Càlcul mental: sumar i restar 12, 22, 32… a un nombre de tres xifres.Unitat 2: Operacions amb nombres naturals- Les propietats de la suma i de la resta.- Propietats de la multiplicació: commutativa, associativa i distributiva.
 12. 12. - Jerarquia de les operacions: prioritat de la multiplicació.- Pràctica dels algoritmes de les quatre operacions bàsiques.- Algoritme de la divisió amb divisors de tres xifres.- Càlcul mental: sumar i restar 8 i 18 a nombres de tres xifres.Unitat 3: Potències i arrel quadrada- Les potències. Termes: base i exponent.- Quadrats i cubs.- Potències de base deu.- L’arrel quadrada com l’operació inversa d’elevar al quadrat.- L’arrel quadrada exacta.- Càlcul mental: multiplicar o dividir entre 5.Unitat 4: La divisibilitat- Obtenció dels múltiples d’un nombre.- Càlcul del mínim comú múltiple de dos nombres.- Cerca dels divisors d’un nombre.- Els nombres primers i els nombres compostos.- Els criteris de divisibilitat dels nombres 2, 3, 5, 9 i 10.- Càlcul mental: multiplicar o dividir entre 25.Unitat 5: Nombres positius i negatius- Nombres positius i nombres negatius.- Ordenació i comparació de nombres positius i negatius.- Suma de nombres enters amb el mateix signe.- Suma de nombres enters amb signe diferent.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 20 i 30.Unitat 6: Els nombres decimals- Els ordres d’unitats decimals: dècim, centèsim i mil·lèsim.- Expressió d’un nombre decimal com a fracció decimal, i viceversa.- Suma i resta de nombres decimals.- Multiplicació de nombres decimals entre si, de decimal per la unitat seguida de zeros i de decimal per un nombre acabat en zeros.- Divisió d’un decimal entre un enter, d’un decimal entre la unitat seguida de zeros i de
 13. 13. dos nombres decimals.- Càlcul mental: multiplicar un nombre per 21 i per 19. Segon trimestreUnitat 7: Angles. Classes i mesura.- Unitat de mesures d’angles: el grau sexagesimal.- Mesura d’angles amb el semicercle graduat.- Classificació dels angles segons l’obertura i la posició.- Sistema sexagesimal de mesura d’angles: el grau, el minut i el segon. Equivalències.- Operacions amb angles: suma i resta.- Càlcul mental: multiplicar per 1,5 i per 0,75.Unitat 8: Mesura de longituds i superfícies.- Les magnituds longitud i superfície. Diferenciació.- Unitats lineals i unitats quadrades.- Concepte de perímetre i concepte d’àrea. Diferenciació.- Unitats de longitud i de superfície del S.M.D.- Múltiples i submúltiples de metre i del metre quadrat.- Equivalències i canvis d’unitat.- Formes complexa i incomplexa.- Valoració del Sistema Mètric Decimal com a conjunt d’unitats de mesura acceptat universalment.- Importància dels mesuraments i estimacions en la vida quotidiana.- Càlcul mental: calcular el 10% i el 20% d’una quantitat.Unitat 9: Àrees i perímetres.- Perímetre dels polígons.- Àrea dels paral·lelograms (quadrat, rectangle, romboide i rombe) a partir de l’àrea del rectangle. Fórmules.- Àrea del triangle com a meitat de l’àrea de rectangle. Fórmula.- Àrea dels polígons regulars i irregulars. Descomposició en polígons d’àrea coneguda. Triangulació.- Longitud de la circumferència.- Àrea del cercle. Àrea d’algunes figures circulars.- Interès per descobrir algoritmes i lleis per al càlcul de l’àrea.- Càlcul mental: calcular el 25% i el 75% d’una quantitat.
 14. 14. Unitat 10: Cossos geomètrics. Volum.- Els políedres: classes i elements.- Els cossos rodons: principals cossos de revolució i elements.- La mesura del volum: el cub com a unitat de volum.- Les unitats de mesura del volum del Sistema Mètric Decimal: m3, dm3, cm3. Equivalències.- Càlcul mental: calcular el 30% i el 60% d’una quantitat.Unitat 11: Les fraccions- Fracció com a part d’un tot.- Càlcul de la fracció d’una quantitat.- Càlcul del total coneguda la part.- Fracció com a quocient indicat.- Pas d’una quantitat de forma fraccionària a forma decimal.- Pas de decimal exacte a fracció.- Fraccions equivalents.- Simplificació i amplificació de fraccions.- Fraccions irreductibles.- Reducció de fraccions a comú denominador.- Aplicacions.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 0,2. Tercer trimestreUnitat 12: Operacions amb fraccions.- Suma i resta de quantitats enteres i fraccions.- Transformació d’una fracció impròpia en la suma d’un enter i una fracció pròpia.- Suma i resta de fraccions de denominador diferent.- Producte de quantitats enteres i fraccions.- Producte de dues fraccions.- Fraccions inverses.- Quocient de dues fraccions.- Resolució de problemes amb nombres fraccionaris.Unitat 13: Proporcionalitat i percentatges.- Valoració dels algoritmes de càlcul com a instruments que ens permeten resoldre
 15. 15. problemes.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 0,1.- Magnituds proporcionals.- Taules de proporcionalitat directa.- Problemes de proporcionalitat.- El percentatge o tant per cent.- Càlcul de percentatges.- Percentatges i calculadora.- Càlcul mental: multiplicar i dividir un nombre entre 0,25.Unitat 14: Estadística-Variables estadístiques: variables qualitatives i quantitatives.- Instruments per al registre i ordenació de les dades. Taules de freqüències absoluta i relativa.- Representació gràfica de les dades:- Histograma.- Polígon de freqüències.- La mitjana.- La moda.- Càlcul mental: augmentar o disminuir el 10% d’una quantitat.Unitat 15: Atzar i probabilitat.- Situacions i experiències aleatòries.- Conjunt de tots els resultats possibles.- Classes de successos: segur possible, impossible.- Comparació de successos: més, menys probable.- Probabilitats i fraccions.- La probabilitat a partir d’un conjunt de dades experimentals.- Curiositat per l’anàlisi d’experiències aleatòries.- Reconeixement de la utilitat del càlcul de probabilitats per a la presa de decisions en situacions quotidianes.- Càlcul mental: augmentar o disminuir un 25% a una quantitat.MúsicaPRIMER TRIMESTRE
 16. 16. BLO BLO C 3. C 4. ESC INT OLT ERP A RET ACI ÓI CRE ACI Ó MUS ICA L - Repàs dels continguts del curs anterior X X - Audició dels instruments del companys músics X - Teoría: La veu humana; aparell auditiu i fonedor X - Flauta dolça: Fandango X X - Cançons: Mamma mia! / Doe-ba X X - Dansa i moviment: Mamma mia (ABBA) X X - Audició: Així parlà Zaratrusta (R. Strauss) XSEGON TRIMESTRE BLO BLO C 3. C 4. ESC INT OLT ERP A RET ACI ÓI CRE ACI Ó MUS ICA L - Repàs dels continguts adquirits el passat trimestre X X - Teoria: Estils musicals contemporànis X - Ritme: símcopes negra-blanca-negra i corxera-negra-corxera X X - Flauta dolça: Baixant de la font del gat / Orfeo als inferns X X
 17. 17. - Cançons: La pau X X - Dansa i moviment: Banana Boat Song X X - Audició: Mart, els planetes (G. Holst) XTERCER TRIMESTRE BLO BLO C 3. C 4. ESC INT OLT ERP A RET ACI ÓI CRE ACI Ó MUS ICA L - Repàs dels continguts adquirits en els anteriors trimestres X X - Enregistrament acústic d’una de les cançons apreses durant el curs X - Preparació d’una actuació musical per al festival de fi de curs X - Teoria: Música i imatge (BSO, cinema mut, videoclips...) X - Flauta dolça: Els Picapedra X X - Cançons: Red River Valley, Somnis X X - Dansa i moviment: L’scubidú X X - Audició: BSO Pirates del Carib X Plàstica Primer trimestreUnitat de cicle: preparar els títols dels llibres de lectura per després plastificar-los. - Mapa del tresor: treball de reflexió, recerca i representació plàstica individualitzat. - Halloween: preparació de materials diversos per a la festa de Halloween. Caretes, personatges, disfresses, gàvies, etc. - Còmic: treball sobre la creació del còmic primer de manera dirigida i finalment del còmic lliure. - Retrat i retrat familiar: com sóm? Com ens veim dins la nostra familia? Observar l’obra
 18. 18. de retrats del pintor Klee. Segon trimestreUnitat de cicle:- Funda per a flauta dolça: realitzar un taller de creació de fundes personalitzades per a lesflautes dolces.- Objectes de paper reciclat: trenar paper per fer concs, recipients, etc.- Patchwork: iniciació al patchwork, treballar la tela.- Papiroflèxia: creació de diferents objectes i formes.- Obra d’art: Klimt L’arbre de la vida. Tercer trimestreUnitat de cicle: - Plànols: fer plànols a mesura de diferents edificis. El traçat. Perspectives. Cossos geomètrics. - Fotografia: per grups preparar els escenaris i fotografiar fins aconseguir una forma pareguda als quadres de referència

×