Total Print Management Services Gabriel Manga Business Unit Manager ETA2U Image&Print
Agenda <ul><li>Privire de ansamblu </li></ul><ul><li>Propunerea ETA2U Image&Print </li></ul><ul><li>Pa ş i î n derularea ...
February 8, 2010 Ce spun studiile? “ Majoritatea companiilor i ş i pot reduce cheltuielile legate de mediul de tip ă rire ...
February 8, 2010 20% 80% Costuri invizibile IT support  End user suport, Device management, Output Management Infrastruct...
Situatia curent ă … February 8, 2010 <ul><li>Situatia </li></ul><ul><ul><li>Explozia volumului de informatii digitale (se ...
Propunerea ETA2U Image&Print February 8, 2010 <ul><li>Reducerea costurilor cu p â n ă la 30% </li></ul><ul><li>“ Croirea”...
<ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TC...
<ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TC...
<ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TC...
Externalizarea serviciului de tip ă rire reducerea costurilor ş i cre ş terea productivit ăţ ii 8. Februar 2010 High Cos...
Dispunerea echilibrat ă a echipamentelor 8. Februar 2010 Optimise your total cost of ownership
Flota iniţială de echipamente 8. Februar 2010 4 producatori de echipamente 14 modele diferite
8. Februar 2010 Flota propus ă de echipamente 1 singur producator de echipamente 7 modele diferite
Numele clientului: ABC Rezultatele analizei : 265.076,64 € Reduceri nete asociate documentelor tip ă ri te timp de 36 de...
<ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TC...
De ce ETA2U Image&Print? • Ştim cum să vă reducem costurile asociate documentelor tipărite, ţinând cont de specificul ac...
8. Februar 2010
February 8, 2010 MULTUMESC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Total Print Management

565 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Total Print Management

  1. 1. Total Print Management Services Gabriel Manga Business Unit Manager ETA2U Image&Print
  2. 2. Agenda <ul><li>Privire de ansamblu </li></ul><ul><li>Propunerea ETA2U Image&Print </li></ul><ul><li>Pa ş i î n derularea proiectului </li></ul><ul><li>De ce ETA2U Image&Print? </li></ul>February 8, 2010
  3. 3. February 8, 2010 Ce spun studiile? “ Majoritatea companiilor i ş i pot reduce cheltuielile legate de mediul de tip ă rire cu 10% - 30% “ – Gartner Group “ Companiile i ş i pot reduce cu 30% cheltuilelile legate de mediul de tip ă rire.” – IDC “ 23% din call-urile c ă tre departamentul de Help Desk sunt legate de probleme cu imprimantele.” – Granada Research “ 90% dintre companii nu urm ă resc costurile legate de documentele tip ă rite.” – Buyer’s Laboratory “ Departamentul de IT i ş i petrece 15% din timpul lor cu probleme legate de tip ă rire.” – Gartner Exista un consens î ntre diferitele opinii legate de costurile unei pagini tip ă rite: se pot face semnificative reduceri de costuri “ Parteneriatele strategice î ncheiate cu furnizorii de servicii pot reduce costurile opera ţ ionale cu 20% to 30%.” – Buyer’s Laboratory “ Din costul total al unui document tip ă rit, doar 2 0% reprezinta costurile vizibile” – ALL Associates Group “ Î n medie, costurile anuale legate de documentele tiparite, reprezint ă intre 5% si 15% din venitul organizatiei” – IDC
  4. 4. February 8, 2010 20% 80% Costuri invizibile IT support End user suport, Device management, Output Management Infrastructura IT Conectivitate HW , Software si Licente Aprovizionarea Procesul de selectare si achizitie a , produsului , serviciului , Procesul de incheiere a contractelor si de facturare , Livrarea interna a serviciilor End User Time Interactiunea cu dispozitivul de imprimare , Pregatirea, Colectarea si Finisarea , Probleme, Errori Managementul documentelor Stocarea si Arhivarea Documentelor , Recuperarea Documentelor , Captura si Indexarea Documentelor Costuri vizibile Hardware Consumabile Mentenanta
  5. 5. Situatia curent ă … February 8, 2010 <ul><li>Situatia </li></ul><ul><ul><li>Explozia volumului de informatii digitale (se dubleaz ă la fiecare 18 luni) </li></ul></ul><ul><ul><li>Costuri î n cre ş tere, de multe ori necunoscute </li></ul></ul><ul><ul><li>Convergen ţ a dispozitivelor î n re ţ ea </li></ul></ul><ul><ul><li>Cre ş terea î ngrijor ă rii privind securitatea re ţ elelor </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendin ţ e de printing dictate de utilizatori </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capabilita ţ i de imprimare distribuite si omniprezente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Folosirea culorilor </li></ul></ul></ul><ul><li>Provoc ă ri </li></ul><ul><ul><li>Reducerea costurilor operationale </li></ul></ul><ul><ul><li>Cresterea productivit ăţ ii / cre ş terea veniturilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Cre ş terea nivelului de colaborare î n interiorul ş i exteriorul organiza ţ iei </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplificarea tehnologic ă </li></ul></ul><ul><ul><li>Scaderea riscurilor de securitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Respectarea diverselor reglement ă ri î n vigoare </li></ul></ul><ul><ul><li>Sc ă derea impactului asupra mediului </li></ul></ul><ul><li>Oportunit ăţ i </li></ul><ul><ul><li>Ra ţ ionalizarea mediului de imprimare pentru reducerea costurilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproiectarea proceselor de business critice pentru î mbunat ăţ irea workflow-ului ş i a timpului de r ă spuns </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabilirea activit ăţ ilor de baz ă vs. contextuale si alocarea resurselor î n consecin ţă </li></ul></ul>
  6. 6. Propunerea ETA2U Image&Print February 8, 2010 <ul><li>Reducerea costurilor cu p â n ă la 30% </li></ul><ul><li>“ Croirea” solu ţ iei î n func ţ ie de necesit ăţ ile clientului </li></ul><ul><li>Un singur vendor ş i un singur punct de contact </li></ul><ul><li>Cre ş terea productivi tăţ ii utilizatorilor </li></ul><ul><li>Transparen ţ a costurilor pentru o bugetare facil ă </li></ul><ul><li>Servicii de suport cu SLA stabilit </li></ul><ul><li>Trecerea de la un buget de achizi ţ ii la un buget de cheltuieli </li></ul><ul><li>Flexibilitatea modalit ăţ ii de plat ă </li></ul><ul><li>Evitarea riscului de a de ţ ine tehnologie î nvechit ă </li></ul><ul><li>Va puteti c oncentra asupra afacerii dumneavoastră </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO) </li></ul><ul><li>Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului </li></ul><ul><li>Business Case </li></ul><ul><ul><li>Agrearea asupra SLA-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerin ţ e specifice din partea clientului </li></ul></ul><ul><li>Propunerea solu ţ iei </li></ul><ul><li>Semnarea contractului </li></ul><ul><li>Implementarea proiectului </li></ul><ul><li>Livrarea serviciilor </li></ul>Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  8. 8. <ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO) </li></ul><ul><li>Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului </li></ul><ul><li>Business Case </li></ul><ul><ul><li>Agrearea asupra SLA-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerin ţ e specifice din partea clientului </li></ul></ul><ul><li>Propunerea solu ţ iei </li></ul><ul><li>Semnarea contractului </li></ul><ul><li>Implementarea proiectului </li></ul><ul><li>Livrarea serviciilor </li></ul>Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  9. 9. <ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO) </li></ul><ul><li>Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului </li></ul><ul><li>Business Case </li></ul><ul><ul><li>Agrearea asupra SLA-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerin ţ e specifice din partea clientului </li></ul></ul><ul><li>Propunerea solu ţ iei </li></ul><ul><li>Semnarea contractului </li></ul><ul><li>Implementarea proiectului </li></ul><ul><li>Livrarea serviciilor </li></ul>Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  10. 10. Externalizarea serviciului de tip ă rire reducerea costurilor ş i cre ş terea productivit ăţ ii 8. Februar 2010 High Cost Per Page Office Worker High Cost/minute Sub-Optimal Usage Cost per Seat Cost Low Cost Per Page Office Worker Low Cost/minute Optimal Usage Point
  11. 11. Dispunerea echilibrat ă a echipamentelor 8. Februar 2010 Optimise your total cost of ownership
  12. 12. Flota iniţială de echipamente 8. Februar 2010 4 producatori de echipamente 14 modele diferite
  13. 13. 8. Februar 2010 Flota propus ă de echipamente 1 singur producator de echipamente 7 modele diferite
  14. 14. Numele clientului: ABC Rezultatele analizei : 265.076,64 € Reduceri nete asociate documentelor tip ă ri te timp de 36 de luni Reducerea costurilor opera ţ ionale: 58 % Reduceri de costuri adi ţ ionale : 16.463,06 € Reduceri nete asociate cosumului de h â rtie timp de 36 de luni Flota actual ă de echipamanete Numarul loca ţ iilor analizate Num ă rul echipamentelor analizate Costuri totale 36 de luni 23 132 636.778,16 € Flota propus ă de echipamente - reducerea costurilor asociate Numarul loca ţ iilor analizate Num ă rul echipamentelor analizate Costuri totale 36 de luni 23 82 371.701,52 € Reduceri nete 36 de luni 265.076,64 €
  15. 15. <ul><li>Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare </li></ul><ul><li>Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO) </li></ul><ul><li>Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului </li></ul><ul><li>Business Case </li></ul><ul><ul><li>Agrearea asupra SLA-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerin ţ e specifice din partea clientului </li></ul></ul><ul><li>Propunerea solu ţ iei </li></ul><ul><li>Semnarea contractului </li></ul><ul><li>Implementarea proiectului </li></ul><ul><li>Livrarea serviciilor </li></ul>Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  16. 16. De ce ETA2U Image&Print? • Ştim cum să vă reducem costurile asociate documentelor tipărite, ţinând cont de specificul activităţii dumneavoastră. • Avem experienţa necesară livrării unor servicii de o calitate ireproşabilă. • Suntem dedicaţi rezolvării celor mai complicate cereri venite din partea dumneavoastră.
  17. 17. 8. Februar 2010
  18. 18. February 8, 2010 MULTUMESC

  ×