Ttdc 03 2010

1,232 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ttdc 03 2010

 1. 1. SỐ 88 Chủ Đề : Đấng Công Chính Người Gia Trưởng
 2. 2. TTDC 03-2010 Mục lục CẢM NGHIỆM NGƢỜI CÔNG CHÍNH Trang 3 LỜI CHÚA SÁM HỐI Trang 5 NGƢỜI CHA NHÂN HẬU Trang 7 TÌNH THƢƠNG THA THỨ Trang 9 MÁU CỨU CHUỘC Trang 12 LỊCH CÔNG GIÁO Trang 15 CHƢƠNG TRÌNH SHGX THÁNG 3 Trang 17 SINH HOẠT GIÁO XỨẢNH SINH HOẠT GX Trang18 GIÁO XỨ HÀNH HƢƠNG Trang20 CHIA SẺ MÙA CHAY KHI TA CHO CŨNG LÀ KHI TA NHẬN Trang 23 CHIA SẺ MÙA CHAY Trang 26 GIỮ CHAY NHƢ THẾ NÀO Trang 28 MỤC TỬ TÍNH DỤC GẮN LIỀN VỚI KẾ HOẠCH TÌNH YÊU Trang 29 BẠN TRẺ NỖI LÒNG Trang 32 GIA TRƢỞNG NGƢỜI CHA Trang 35 THIẾU NHI SUY NGHĨ VỀ NGƢỜI CHA Trang 36 DẠY EM HỌC Trang 37 CÔNG GIÁO THẾ GIỚI Trang 39 Đóng góp bài viết, chia sẻ hình ảnh, cộng tác cho Thông Tin Dân Chúa, xin gởi về cô Hưng hoặc email địa chỉ sau:ttdc_gxdmhcg@yahoo.com.Thông Tin Dân Chúa xin chân thành cảm ơn.Chủ đề TTDC kỳ sau: MÙA PHỤC SINH File “Thông tin dân chúa” dạng .doc và hình ảnh cũng được đăng trên blog của Giáo Lý Viên Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp .. Địa chỉ:” “http://glvdmhcg.myplus.org/forum/index.php”
 3. 3. TTDC 03-2010 CẢM NGHIỆM NGƢỜI CÔNG CHÍNH “Ông Giuse, bạn bà là kẻ công chính và không muốn làm ố danh bà, nên đã định bỏ bà cách kín đáo”. Đ}y l| c}u duy nhất trong T}n Ƣớc diễn tả trực tiếp về con ngƣời của vị th{nh m| Gi{o Hội mừng kính hôm nay: th{nh Giuse, bạn đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng Gi{o hội Việt Nam. Đƣợc T}n Ƣớc gọi l| “công chính”, th{nh Giuse không những l| ngƣời đã giữ đức công bình và trung thành chu to|n mọi bổn phận của một ngƣời chồng v| một ngƣời cha. Đƣợc gọi l| công chính, theo ý nghĩa của Kinh th{nh, l| đƣợc Thiên Chúa công chính hóa, đƣợc Thiên Chúa cho tham dự v|o sự công chính, sự th{nh thiện của Ngƣời. Vì thế, ngƣời đƣợc công chính hóa xứng đ{nh để Thiên Chúa yêu thƣơng, thƣơng yêu thật sự vì Thiên Chúa không bao giờ đóng kịch, giả vờ nhƣ ngƣời n|o đó đang đƣợc thƣơng yêu nhƣng trong thực tế không phải thế. Trong chiều hƣớng tƣ tƣởng n|y, gọi th{nh Giuse l| kẻ công chính, Kinh Th{nh muốn nói l|: ng|i đƣợc Thiên Chúa công chính hóa v| đƣợc Thiên Chúa yêu thƣơng vì thật sự ng|i xứng đ{ng. Lần giở lại những trang T}n Ƣớc có liên quan đến th{nh Giuse, chúng ta có thể kh{m ph{ ngay những đặc tính l|m cho ng|i xứng đ{ng đƣợc Thiên Chúa yêu thƣơng. Trƣớc tiên, l| đặc tính ho|n to|n v}ng phục th{nh ý Chúa. Trong trƣờng hợp cuộc đời th{nh Giuse, T}n Ƣớc diễn tả thiên thần l| ngƣời thông b{o cho ng|i biết ý Chúa. Vì thế, nghe lời thiên thần truyền, th{nh Giuse đã bỏ ý định ly dị TRANG | 3
 4. 4. CẢM NGHIỆM TTDC 03-2010 Đức Maria c{ch kín đ{o. Ngƣợc lại, Giuse đã đón bạn mình về nh|. Nghe lời thiên thần truyền, Giuse đã chỗi dậy ngay trong đêm khuya để đem con trẻ v| Mẹ ngƣời trốn sang Ai Cập cũng nhƣ để con trẻ v| mẹ ngƣời về nƣớc Israel, đến sinh sống tại th|nh Nagiaret v| }m thầm nhƣng }n cần lấy sức lao động nuôi sống gia đình trải qua những th{ng năm d|i sau đó. Tiếp đến T}n Ƣớc nhắc đến th{nh Giuse trong biến cố thất lạc v| tìm gặp Đức Giêsu trong đền th{nh. Qua đó chung tay kh{m ph{ ra một đặc tính kh{c của ngài hay nói đúng hơn một đặc tính m| c{c th{nh ký viết Phúc Âm chú ý nhấn mạnh noi th{nh Giuse: không một lời nói n|o của ng|i đƣợc ghi lại trong T}n Ƣớc. Nhƣng th{nh Giuse đã hùng hồn nói qua h|nh động, những h|nh động đôi khi xem ra vô lý v| đầy nguy hiểm, nhƣng ng|i đã khiêm tốn, can đảm v| kiên trì để thực hiện ho|n to|n th{nh ý của Thiên Chúa. Qua đó, th{nh Giuse xứng đ{ng l| chủ gia đình của Nagiaret, một gia đình th{nh thiện, vì gồm 3 t}m hồn sẵn s|ng lắng nghe v| thực h|nh những gì Thiên Chúa muốn. Và cũng qua đó th{nh Giuse trở nên cộng hính, đƣợc Thiên Chúa thật sự yêu thƣơng. Chúng ta hãy d}ng lời cảm tạ Chúa đã trao tặng th{nh Giuse cho gia đình Nagiaret v| đặc biệt cho Gi{o Hội Việt nam. Nhờ lời cầu bầu của th{nh cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho những ngƣời chồng, cho những ngƣời cha, giúp họ can đảm v| kiên t}m chu to|n bổn phận trong gia đình. Xin Chúa cũng chúc l|nh cho mọi gia đình v| Gi{o Hội Việt Nam, giúp mọi ngƣời sống xứng đ{ng với ơn gọi l|m chứng nhân cho tình yêu Chúa. TRANG | 4
 5. 5. TTDC 03-2010 TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 07/03/2010 Bài Tin Mừng (Lc 13, 1-9) SÁM HỐI Ghi nhớ: “Nhưng nếu c{c ông không chịu s{m hối, thì c{c ông cũng sẽ chết y như vậy” Chia sẻ: Chúng ta đang sống có ai trong chúng ta dám trong Mùa Chay, là mùa nhận mình l| vô tội không? nhắc nhở v| kêu gọi chúng ta Nếu chúng ta không nhận ăn năn s{m hối v| sửa đổi mình có tội l| chúng ta phạm đời sống. Vì thế, b|i Tin thêm tội nói dối. thử hỏi từ Mừng cũng nằm trong tƣ ng|y có trí khôn đến nay tƣởng đó, gồm hai c}u chúng ta có giữ trọn vẹn chuyện thời sự v| một dụ mƣời điều răn của Chúa hay ngôn. Chúa Giêsu đã dùng không? Bao nhiêu lần chúng hai mẩu thời sự n|y để dạy ta đã chịu thua, đầu h|ng một b|i học về sự khẩn trƣớc những c{m dỗ, chúng trƣơng phải s{m hối. Sau đó, ta đã chiến thắng bao nhiêu Ng|i kể một dụ ngôn để nói tội {c? Bao nhiêu lần chúng lên tình yêu thƣơng v| lòng ta đã phạm sự th{nh, bao khoan dung tha thứ của nhiêu lần xƣng tội không Thiên Chúa. nên? Chúng ta hãy suy nghĩ Qua b|i Tin Mừng về lời ăn tiếng nói của chúng n|y, Chúa Giêsu muốn dạy ta xem, biết bao nhiêu lần l| chúng ta điều gì? Chúa dạy những lời h|nh tỏi dèm pha, chúng ta hãy ăn năn s{m hối, kết {n hay những lời hƣ từ vì chúng ta đều l| kẻ có tội, vô ích? Rồi biết bao nhiêu lần TRANG | 5
 6. 6. TIN MỪNG TTDC 03-2010 cử chỉ, th{i độ của chúng ta năn không? Hay chỉ l| “trẻ đi chỉ l| ghen ghét, o{n thù, đ|ng n|o gi| đi đ|ng đó”? “ tranh chấp? Có lẽ chúng ta c}y ngả chiều n|o sẽ đổ chiều không chịu bới “đống r{c tội ấy”. Thời gian gần đ}y, lỗi” của chúng ta ra thôi, chứ không hiểu tại sao ngƣời ta thiếu gì những lý do để chết bất ƣng, chết bất đắc kì chúng ta phải ăn năn thống tử, chết không kịp ng{p hối trƣớc Thiên Chúa ba lần nhiều qu{. Quả thực, không chí thánh. ai biết mình sẽ sống bao l}u, Rất có thể chúng ta v| cũng không ai biết đƣợc sống thêm tuổi m| không khi n|o mình hết sống. Mỗi thêm nh}n đức nhƣng lại ngƣời đều có thể phải đối thêm tội lỗi, thêm gƣơng mù diện với Đấng ph{n xét bất cho bao ngƣời kh{c. Nhƣ vậy cứ lúc n|o. Bởi vậy, ng|y có đ{ng sống không? Thậm n|o, giờ n|o, phút n|o cũng chí có những ngƣời biết rõ mang tính khẩn trƣơng: có mình phạm tội thêm mãi, thể đó l| ng|y cuối giờ cuối, nhƣng lại tự an ủi mình: phút cuối< trƣớc khi ra “đ}m lao theo lao”, đời còn trƣớc mặt Đấng ph{n xét. Vì d|i m|, lúc gi| ăn chay đền thế, lời Chúa Giêsu mời gọi tội còn kịp ch{n. Tên ăn trộm hôm nay cũng phải thức tỉnh kia còn kịp ăn năn, th{nh chúng ta, đừng đấm ngực Phêrô m| còn kịp thống hối ngƣời kh{c, hãy đấm ngực huống chi mình? Nhƣng mình v| s{m hối cho thật, chúng ta có chắc đời mình cho mau kẻo trễ. Trông còn d|i không, có chắc mình ngƣời m| nghĩ đến ta. Phận sống tới gi| không? Có chắc mình tội lỗi liệu m| ăn năn. tuổi gi| cô đơn, bệnh tật cho Trao đổi: Dụ ngôn c}y vả phép chúng ta dễ d|ng ăn muốn nói lên điều gì? TRANG | 6
 7. 7. TTDC 03-2010 TIN MỪNG Cầu nguyện: Mỗi ng|y qua đi, con thấy mình qu{ nhiều thiếu sót. Mỗi việc l|m qua đi, con thấy mình ƣơn lƣời chẳng tròn bổn phận Lạy Chúa, Xin ban cho con lòng can đảm Để con quyết t}m đổi mới đời sống Làm tròn nhiệm vụ của con Mong sao cho đẹp lòng Chúa v| vui lòng ngƣời. CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 14/03/2010 Bài Tin Mừng (Lc 15, 1-3, 11-32) NGƢỜI CHA NHÂN HẬU Ghi nhớ: “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em con đ}y đã chết, m| nay lại sống, đã mất m| nay lại tìm thấy” Chia sẻ: Trƣớc hết, đứa con nhận ra sự sai tr{i v| lầm lỗi hoang đ|ng, đ}y l| ngƣời của mình v| anh quyết định con thứ v| cũng l| ngƣời con trở về với cha anh. út trong một gia đình kh{ giả, Ngƣời cha ng|y ng|y chỉ muốn sống buông thả, ngóng chờ con trở về. Khi phung phí tiền của để mua đứa con còn mãi đ|ng xa, ông lấy cuộc sống vui chơi, xa đã nhận ra nó, không đợi nó hoa, sa đọa. Chính lối sống về tới nh|, ông lật đật đi ra n|y đƣa anh ta xuống tận đ{y đón nó v| ôm hôn nó, không của phẩm gi{ con ngƣời Từ gì thay đổi đƣợc lòng ngƣời trong đ{y vực thẳm n|y, anh cha thƣơng con ch}n thực. TRANG | 7
 8. 8. TIN MỪNG TTDC 03-2010 Ngƣời cha mãi mãi vẫn l| b|n với Chúa v| những cha, chứ ngƣời con không ngƣời tội lỗi, nếu không hẳn nhƣ thế, ông quên hết lỗi muốn thì tùy ý. lầm của con, không những C}u chuyện kết thúc ông tha thứ m| còn phục với lời mời gọi của ngƣời cha, quyền l|m con cho nó, v| mở chúng ta không biết ngƣời tiệc mừng vì con ông đã trở con cả có chịu v|o nh| hay về. không? Đ}y chính l| điều độc Ngƣời con cả khi hay đ{o của c}u chuyện, hồi kết biết ngƣời em đã về, anh thúc đƣợc bỏ ngỏ, nó kết thúc không vui m| con giận dỗi nhƣ thế n|o tuy ngƣời nghe. trách khéo cha mình và ghen Chúng ta đang sống trong tức về c{ch đối xử của cha Mùa Chay, trong khi mời gọi đối với ngƣời em hoang chúng ta thực hiện việc ăn đ|ng. năn s{m hối, Gi{o Hội cho Ngƣời con cả không đọc đoạn Tin Mừng n|y để muốn v|o nh| thì ông mời gọi mỗi ngƣời chúng ta khuyên mời, v|o hay không nhìn mình trong c}u chuyện l| tùy sự lựa chọn của anh, ấy. Mỗi ngƣời đều có thể đặt cha không xua đuổi em con mình trƣớc lòng nh}n l|nh đi để con v|o một mình. của Thiên Chúa để nhìn mình Những lời lẽ trên đ}y cho và nhìn anh em. chúng ta biết: Chúa Giêsu Hình ảnh ngƣời con đến đem ơn cứu chuộc, Ng|i hoang đ|ng cho chúng ta đến cứu chuộc những ngƣời thấy bản chất tội lỗi, hậu quả tội lỗi, Ng|i tiếp nhận họ, nếu bi đ{t của tội lỗi v| th{i độ những ngƣời Pha-ri-sêu và phải có để có thể tho{t ra kinh sƣ muốn hƣởng ơn cứu khỏi tội lỗi. Lòng s{m hối chuộc thì hãy v|o ngồi cùng chính l| nhận ra mình l| kẻ TRANG | 8
 9. 9. TTDC 03-2010 TIN MỪNG tội lỗi, quyết t}m ra khỏi tội kh{c, muốn loại ngƣời kh{c lỗi để về với cha v| sống l|m ra khỏi gia đình của Thiên con ngƣời mới nhƣ đứa con Chúa. Nhƣng Chúa Giêsu hoang đ|ng đã l|m. Mỗi khẳng định rằng: muốn l|m ngƣời chúng ta đều có thể con của cha trên trời thì phải nhận ra mình trong hình ảnh nhìn nhận những ngƣời kh{c đứa con hoang đ|ng n|y. Vậy l| anh em va quan t}m tới thì Chúa mời gọi chúng ta phần rỗi của anh em, phải từ cùng với đứa con hoang đ|ng bỏ th{i độ Pha-ri-sêu. trỗi dậy, đi về nh| cha, cha Trao đổi: Bạn thấy mình vướng đang chờ. phải khuyết điểm của người anh Đ|ng kh{c, hình ảnh hay người em? Bạn chữa trị nó ngƣời con cả cũng giúp bằng c{ch n|o? chúng ta kiểm đếm th{i độ Cầu nguyện: Xin Chúa cho tất của mình đối với anh em. Ai cả chúng con đều th|nh thật trong chúng ta cũng có một kiểm điểm mình v| thực sự đổi chút máu Pha-ri-sêu trong mới không những trong Mùa mình, muốn tự coi mình l| Chay m| suốt cuộc đời. công chính, khinh chê ngƣời CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 21/03/2010 Bài Tin Mừng (Ga 8, 1-11) TÌNH THƢƠNG THA THỨ Ghi nhớ: “Tôi cũng vậy, tôi không lên {n chị đ}u! Thôi chị cứ về đi v| từ nay đừng phạm tội nữa” Chia sẻ: C}u chuyện “Ngƣời cha Mừng Chúa Nhật tuần trƣớc nh}n hậu” trong b|i Tin l| một dụ ngôn, l| lời giảng TRANG | 9
 10. 10. TIN MỪNG TTDC 03-2010 dạy của Chúa, còn b|i Tin ta, không phải đôi ba lần, Mừng hôm nay l| một bằng cũng không phải bảy lần, m| chứng cụ thể cho chúng ta bảy mƣơi lần bảy, tức l| hòai thấy th{i độ nh}n l|nh khoan hoài, mãi mãi, bao lâu chúng dung của Thiên Chúa: một ta còn phạm tội, Chúa còn phụ nữ ngoại tình đƣợc tha. Chúng ta phải th|nh thật Chúa tha bổng. Chúng ta nhìn nhận rằng: nhiều lần thấy Chúa không nói một lời chúng ta đã yếu đuối, đã vấp n|o về tội lỗi của chị ta, lại ngã, đã chịu thua trƣớc càng không xét xử hay lên những c{m dỗ. Cuộc đời con {n, m| chỉ đòi hỏi chị thay ngƣời l| thế, lầm lỗi l| đổi đời sống: “Từ nay đừng chuyện thƣờng, vấp ngã, phạm tội nữa”. Một lời nói phạm tội l| chuyện thƣờng đầy yêu thƣơng v| khích lệ, trong th}n phận con ngƣời. đó l| lời mời gọi ho{n cải, Nhƣng điều quan trọng l| quay hƣớng con tim để sống chúng ta có thẳng thắn v| đời sống mới với Chúa. Th{i th|nh thật nhìn nhận những độ củ Chúa đã cảm hóa đƣợc lầm lỗi của mình không? ngƣời phụ nữ ấy, chị ra về và Chúng ta không đƣợc phép tin v|o Chúa. Th{i độ của bi quan, ch{n nản, buông Chúa trong trƣờng hợp n|y xuôi, dù có sa ngã cách nào l| một th{i độ nh}n l|nh v| hay có sa ngã ho|i chăng tr|n đầy yêu thƣơng. nữa, chúng ta vẫn phải trỗi Tai sao Chúa lại h|nh dậy. động nhƣ thế? Vì Chúa Thiên Chúa yêu thƣơng thƣơng ngƣời tội lỗi, rất chúng ta bằng một tình cha thƣơng ngƣời tội lỗi, chỉ vô cùng nh}n hậu v| s}u mong tha thứ cho họ. Hơn đậm. Tình yêu thƣơng ấy nữa, Ng|i tha thứ cho chúng đƣợc thể hiện bằng muôn TRANG | 10
 11. 11. TTDC 03-2010 TIN MỪNG v|n c{ch thức kh{c nhau, hậu, không hẹp hòi, nhƣng nhƣng đặc biệt nhất l| bằng quảng đại vô biên. Dù tội lỗi sự tha thứ. Tha thứ không hề đến mức n|o chúng ta cũng có điều kiện n|o, tha thứ phải luôn nhớ rằng: cha luôn luôn, tha thứ mãi mãi. chúng ta vẫn luôn chờ đợi Dù tội lỗi của chúng ta có chúng ta để đón nhận v| tha nặng đến đ}u, tình thƣơng thứ. Nếu đƣợc tha thứ l| cơ Thiên Chúa vẫn lớn hơn, dù may v| }n huệ cho con ngƣời tội lỗi có nhiều đến độ n|o, tội lỗi, thì tha thứ lại chính l| tình Chúa yêu thƣơng vẫn niềm h}n hoan v| hạnh phúc bao la gấp bội, tình thƣơng của Thiên Chúa tình thƣơng. vạn năng ấy luôn có thể tha Ƣớc mong tất cả chúng ta thứ hết, dù chúng ta có bất đến với Chúa v| đón nhận trung, chai lì v| ngạo ngƣợc ơn tha thứ của Chúa trong tới đ}u. Thiên Chúa vẫn Mùa Chay. luôn yêu thƣơng v| luôn chờ Trao đổi: Thiên Chúa luôn yêu đợi để tha thứ. Thiên Chúa thương v| sẵn s|ng tha thứ cho của chúng ta không cay kẻ có tội, vậy chúng ta phải sống nghiệt nhƣng vô cùng nh}n thế n|o để đ{p lại tình yêu ấy. Cầu nguyện: Lạy Chúa Xin ban cho con lòng nh}n hậu bao dung Để con đừng xét đo{n, bắt bẻ anh em Xin cho con biết cố gắng sống lời Chúa. Để con an t}m khi trình diện trƣớc nhan Chúa. TRANG | 11
 12. 12. TIN MỪNG TTDC 03-2010 CHÚA NHẬT LỄ LÁ 28/03/2010 Bài Tin Mừng (Lc 22, 14-23, 56) MÁU CỨU CHUỘC Chia sẻ: B|i thƣơng khó Chúa nhiều ngƣời không đƣợc ích Giêsu đã qu{ đủ để chúng ta gì trong việc Chúa Giêsu chịu suy nghĩ. Vì thế, chúng ta tìm chết, nhiều ngƣời m{u Chúa hiểu v| suy nghĩ một điều Giêsu không rửa sạch họ thôi, đó l| ơn cứu độ của đƣợc. Chúng ta hãy đọc c}u Chúa Giêsu đối với chúng ta chuyện dƣới đ}y: vua v| th{i độ của chúng ta đối thƣợng vị Contantin Cả mắc với ơn cứu chuộc của Chúa. một chứng bệnh kỳ lạ. C{c Chúa Giêsu đã hiến b{c sĩ cho vua một toa thuốc mình cho chúng ta, máu kinh khủng, đó l| phải giết Chúa đã đổ ra cho tất cả mọi một số trẻ nhó, lấy m{u ngƣời. Nhƣng có thể nói, chúng chứa trong một bồn Chúa đã chết vô ích, nếu tắm v| tắm trong đó, chỉ có chúng ta không muốn tham liều thuốc đó, nhờ m{u tinh dự v|o công ơn cứu chuộc sạch v| cƣờng mạnh của c{c của Chúa bằng cố gắng của trẻ nhỏ nh| vua mới l|nh riêng chúng ta. Chúa Giêsu bệnh. Liều thuốc thật lạ kỳ v| đã l|m bật lên mạch nƣớc, ghê gớm. Tất nhiên, vị ho|ng nhƣng chúng ta cần cúi đế đạo hạnh đó đã không xuống m| uống, nguồn mạch nghe theo lời khuyên của c{c Chúa Giêsu sẽ vô ích, nếu b{c sĩ. chúng ta không muốn uống. Tuy nhiên, chúng ta Chúng ta có ngạc giả thiết rằng, vua Contantin nhiên không khi nói rằng: có đã nghe theo, ông ra lệnh giết TRANG | 12
 13. 13. TTDC 03-2010 TIN MỪNG một số trẻ em, tắm trong m{u Điều m| vua thƣợng chúng v| đƣợc l|nh bệnh. vị Contantin không l|m với Dầu vậy, khỏi sao đƣợc c{c m{u c{c trẻ em thần d}n của b| mẹ của những trẻ em vô ông, thì c{c tội nh}n cứng phúc kia khóc lóc, nhƣng lòng đã l|m mọi ng|y với mạng sống của một vị ho|ng m{u thanh sạch của con đế có thể còn đ{ng gi{ hơn Thiên Chúa. Máu Chúa nữa chứ! Giêsu đã đổ ra cho họ, nhƣng V| giả nhƣ vua họ hất đi vô ích. Chúa Giêsu Contantin truyền giết c{c trẻ cũng muốn cứu chuộc họ, em, tắm trong m{u chúng, nhƣng Chúa đã muốn uổng nhƣng nh| vua lại không hết công, vì chính họ, họ không bệnh. Ai có thể tả hết đƣợc muốn. những than van khóc lóc của Nhƣ vậy, ơn cứu c{c b| mẹ bất hạnh, họ đã chuộc đòi chúng ta một phải hy sinh qu{ lớn, nhƣng nghĩa vụ, đó l| nghĩa vụ hy sinh của họ lại vô ích. uống thỏa thuê nƣớc phần Chắc chắn khổ vì con bị giết rỗi từ nguồn mạch cứu chuộc một phần nhƣng cũng khổ vì của Chúa Giêsu. Đó l| đừng máu con vô ích. ngăn chặn ơn thiên Chúa Giả sử nữa, vua tuôn tr|o xuống chúng ta qua truyền giết c{c trẻ em, sắp c{c bí tích. Đó l| hãy xuống sửa tắm trong m{u vô tội, sông cứu chuộc để rửa sạch nhƣng vì một sợ hãi n|o đó, v| biến đổi t}m tình, cảm nh| vua đổ hết m{u chúng nghĩ v| ƣớc mơ của chúng ta. đi, lúc đó chúng ta còn có thể Phải, Chúa Giêsu đã thực tả đƣợc sự đau khổ của c{c hiện xong phần việc cứu b| mẹ bằng lời nữa không? chuộc, nhƣng chúng ta vẫn cần cộng t{c với Ng|i, cần TRANG | 13
 14. 14. TIN MỪNG TTDC 03-2010 chúng ta luôn tham dự với ai không tham dự một c{ch Ngài. tích cực v| sốt sắng v|o cuộc Tóm lại, trong tuần khổ nạn, v|o c{i chết v| sự th{nh, trong mùa Phục Sinh, Phục Sinh của Chúa Giêsu đừng ai không xƣng tội, Kitô đừng ai không rƣớc lễ, đừng Trao đổi: Bạn chia sẻ chén đắng với Chúa bằng c{ch n|o? Cầu nguyện: Lạy Chúa Vì yêu thƣơng Chúa đã tự nguyện Đón nhận c{i chết trên thập gi{. Để chúng con đƣợc sống dồi d|o. Xin cho chúng con luôn sống xứng đ{ng Với tình yêu cao cả của Đấng Cứu Chuộc Để chúng con đƣợc sống muôn đời. TRANG | 14
 15. 15. TTDC 03-2010 LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG BA Ý cầu nguyện: -Ý chung: Cầu cho nền kinh tế thế giới: xin cho nền kinh tế thế giới đƣợc điều h|nh bởi những tiêu chuẩn công bằng v| chính trực, quan t}m đến đòi hỏi thực tế của c{c d}n tộc, nhất l| nhƣng d}n tộc nghèo khổ nhất. -Ý truyền giáo: Cầu cho Gi{o Hội tại Ch}u Phi; xin cho các gi{o hội tại Ch}u phi l| dấu chỉ v| khí cụ của hòa giải v| công lý trong mỗi miền của ch}u lục n|y. Tháng Kính Thánh Giuse Th{nh Giuse l| Bổn Mạng v| gương mẫu của c{c người lao động v| c{c gia trưởng. Ng|i đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù l| Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi l| “ con b{c thợ mộc”.Vì thế, noi gương Th{nh Giuse, c{c người lao động v| c{c gia trưởng hãy học cho biết gi{ trị của lao động: nuôi sống bản th}n v| gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi b{c {i đích thực v| góp công v|o việc kiện to|n công cuộc sang tạo của Thiên Chúa. 04/03 Thứ Năm đầu th{ng. 05/03 Thứ S{u đầu th{ng. 06/03 Thứ Bảy đầu th{ng. 07/03 Chúa Nhật III mùa chay. Thánh vịnh tuần III. Gi{o huấn số 15. Tình yêu, Nguồn mạch v| sức mạnh của sự Hiệp Thông. Không tình yêu, gia đình không thể sống, lớn lên v| tự ho|n thiện xét như một cộng đồng ngôi vị 14/03 Chúa nhật IV Mùa Chay. Thánh Vịnh tuần IV. Gi{o huấn số 16. Sự Hiệp Thông Vợ Chồng l| sự Hiệp Nhất không thể ph}n chia. Nhờ khế ước của tình yêu vợ chồng, người TRANG | 15
 16. 16. TIN MỪNG TTDC 03-2010 nam v| người nữ “ không còn l| hai, nhưng chỉ l| một xương một thịt” v| được mời gọi lớn lên không ngừng trong sự hiệp thông với nhau qua việc trung th|nh mỗi ng|y với lời cam kết hôn nh}n là trao hiến trọn vẹn cho nhau. 19/03 Thứ S{u, Bạn Trăm Năm Đức Maria. Lễ trọng. 21/03 Chúa Nhật V Mùa Chay. Thánh Vịnh tuần I. Gi{o Huấn số 17. Sự Hiệp Thông Vợ Chồng l| sự Hiệp Nhất không thể ph}n chia (tiếp theo) trong hôn nh}n người nữ v| người nam đều trao hiến cho nhau trong một tình yêu to|n diện v| do đó cũng l| một tình yêu duy nhất, không d|nh cho ai kh{c. 25/03 Thứ Năm Lễ Truyền Tin. Lễ Trọng Lƣu ý: Trong th{nh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Th{nh Thần... v| đã l|m ngƣời” thì b{i gối. 28/03 Chúa Nhật Lễ Lá. Tƣởng niệm Cuộc Thƣơng Khó Của Chúa .Thánh Vịnh tuần II. Gi{o Huấn số 18. sự Hiệp Thông Vợ Chồng l| Một Sự Hiệp Thông Bất Khả Ph}n Ly. “Sự kết hợp mật thiết, việc hai người tự hiến cho nhau cũng như lợi ích của con c{i buộc hai vợ chồng phải ho|n to|n trung tín v| đòi hỏi họ kết hợp với nhau bất khả ph}n ly Lƣu ý: 1. Hôm nay, Hội Th{nh tƣởng niệm Chúa Kitô v|o th|nh Giêrusalem để ho|n tất mầu nhiệm Vƣợt Qua của Ngƣời. 2. L{ đã l|m phép đƣợc lƣu giữ tại c{c gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng 29/03 THỨ HAI TUẦN THÁNH 30/03 THỨ BA TUẦN THÁNH 31/03 THỨ TƢ TUẦN THÁNH TRANG | 16
 17. 17. TTDC 03-2010 CHƯƠNG TRÌNH SHGX Tháng Kính Thánh Giuse… -Tĩnh tâm Mùa Chay: - Ngƣời lớn: Thứ năm, thứ s{u, thứ bảy, tuần thứ III (11,12,13 tháng 3) - Giới trẻ: Thứ năm, thứ s{u, thứ bảy, tuần thứ IV (18,19,20 tháng 3) - Thiếu nhi: V|o c{c ng|y Chúa Nhật III, IV, V 19/3 Thứ Sáu thánh Giuse Bạn Trăm năm Đức Maria. Lễ trọng lễ cầu cho gi{o d}n. Chúc mừng bổn mạng các gia trưởng và những người có quan thày Thánh Giuse: xin Ngài quan phòng và bảo trợ. 25/3 Thứ năm Lễ Truyền Tin Lễ trọng - Giải tội: vào tối thứ ba 23/3 tuần thứ V 28/3 Chúa nhật lễ lá tƣợng niệm cuộc thƣơng khó của Chúa Lễ I: 5h00 l|m phép l{ giữa đ|i C{c Th{nh Tử Đạo v| Đ|i Đức Mẹ. Sau đó rƣớc l| v|o nh| thờ _Th{nh lễ . Trống khẩu_ Th{nh gi{ nến cao: thừa t{c viên. B|i thƣơng khó _ph{t l{_HĐGX. H{t lễ: ca đo|n Hiền Mẫu Lễ II: 8h00 Thiếu nhi L|m phép l{ giữa tƣợng đ|i CTT Đ v| Đ|i Đức Mẹ Sau đó rƣớc l{ v|o nh| thờ _Th{nh lễ Gi{o lý viên phụ tr{ch Lễ III: 17h30 Lễ cộng đo|n B|i thƣơng khó + h{t lễ Ph{t l{: Hiền Mẫu + Legio Lễ IV: 19h00 Lễ Giới trẻ B|i thƣơng khó + h{t lễ Huynh đo|n + GĐ Phạt Tạ: ph{t l{ Công tác: làm lá: GLV + sinh viênKHI TA CHO. TRANG | 17
 18. 18. SINH HOẠT GIÁO XỨ TTDC 03-2010 Nh}n ng|y Lễ kính nhớ Tổ Tiên – Mùng hai Tết Nguyên Đ{n, Gi{o Xứ tổ chức Mừng Thọ cho c{c vị Ông B| tròn 70 tuổi Chúc Ông B| mạnh khỏe, được Hồng Ân Thiên Chúa dư dả… TRANG | 18
 19. 19. TTDC 03-2010 SINH HOẠT GIÁO XỨ Cha Chánh Xứ trao phần thưởng cho các em thiếu nhi đạt thành tích tốt hoạc kỳ vừa qua TRANG | 19
 20. 20. SINH HOẠT GIÁO XỨ TTDC 03-2010 GIÁO XỨ TÔI ĐI HÀNH HƢƠNG “Cuộc h|nh hương hôm nay không phải l| tình cờ, cũng không phải l| việc l|m ngẫu nhiên” (Lời giảng mở đầu của cha Trí) V}ng, ”tình cờ v| ngẫu nhiên” sao đƣợc khi tất cả mọi ngƣời đều biết mùng 6 tết l| ng|y gi{o xứ đi h|nh hƣơng đến nh| thờ quản hạt, ai cũng biết l| sẽ lãnh ơn to|n x{ trong năm th{nh, c{c hội đo|n nhắc nhau mặc đồng phục, đeo phù hiệu... v| đúng 5g30 chiều thứ 6 mồng 6 tết một hồi chuông d|i vang lên, ngƣời ngƣời nƣờm nƣợp tiến về nh| thờ gi{o xứ, ai cũng vui mừng hớn hở ra mặt, tề tựu đầy đủ trong s}n nh| thờ. Cha xứ v| ông phó trƣơng bắt đầu hƣớng ra đƣờng Lê Đức Thọ, tiếp theo l| c{c ông trong hội đồng mục vụ, cứ thế, từng đôi, từng đôi một th|nh một h|ng d|i gần nửa c}y số,hƣớng về nơi h|nh hƣơng, có những cụ ông, cụ b| l}u nay ít đi bộ, v| cả những thanh niên hầu nhƣ chƣa thấy đi bộ bao giờ cũng nhịp bƣớc cùng đo|n ngƣời. Khoảng giữa đo|n h|nh hƣơng l| ông ch{nh trƣơng đang vui vẻ với những bƣớc ch}n d|i, vững v|ng bên những anh chị trong c{c hội đo|n Lêgio, cầu nguyện, b| mẹ... Qu{ nhiều v| qu{ đầy đủ với mọi th|nh phần gi{o xứ: ca đo|n, giới trẻ, phạt tạ,Đaminh... S{u giờ hơn, chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại nh| thờ H| Nội v| tuần tự bƣớc lên, tiến v|o th{nh đƣờng. “Tình cơ v| ngẫu nhiên” sao đƣợc khi trên cung th{nh giới trẻ của gi{o xứ đang diễn lại cả một qu{ trình hội nhập, tiến triển của Đức tin. Tin mừng đã đƣợc c{c vị Thừa sai gieo trồng trên quê hƣơng chúng tôi c{ch đ}y gần năm trăm năm, TRANG | 20
 21. 21. TTDC 03-2010 SINH HOẠT GIÁO XỨ những bƣớc ch}n của hy sinh gian khổ, mồ hôi v| m{u của c{c th{nh Tử đạo đổ xuống, niềm vui v| hạnh phúc khi Tin Mừng đƣợc đón nhận... Tất cả đƣợc thể hiện qua những bƣớc ch}n nhịp nh|ng, những c{nh tay mạnh mẽ, những lời ca vang dội đã d}ng lên trong lòng chúng tôi một niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên, một tình mến s}u sắc, một lòng biết ơn tr|n đầy đối với những nh| truyền gi{o, những ngƣời l|m việc tông đồ... Sau th{nh lễ, cha xứ chúng tôi giới thiệu với cha hạt trƣởng l| gi{o xứ chúng tôi có hơn hai ng|n gi{o d}n v| hôm nay có mặt ở đ}y khoảng một ng|n ngƣời. Cha quản hạt đã khen gi{o xứ chúng tôi tham dự th{nh lễ rất nghiêm trang, sốt sắng. Rồi Ng|i nhắc nhở “ Anh chị em đi dự lễ s{ng, lễ chiều, thích ngồi chỗ m{t, chỗ sạch thì cũng biết cầm chổi quét sạch nh| thờ...” Ng|i ao ƣớc mỗi ngƣời hãy l| những giaó d}n thực sự trƣởng th|nh, can đảm sốt sắng trong mọi công việc, l|m tròn bổn phận v| có tr{ch nhiệm để x}y dựng gi{o xứ th|nh một cộng động đức tin sống động... Ra về, tôi thầm thì bới Chúa: con chỉ l| ngƣời nội trợ, với những việc bé nhỏ trong nh|, từ nay xin Chúa giúp con siêng năng đi lễ hằng ng|y, cầu nguyện s{ng chiều, quét nh| không bỏ sót cọng r{c n|o, nói năng chẳng để lời n|o l|m hại ngƣời nghe, chăm chút dạy dỗ con c{i cẩn thận về lòng mến Chúa yêu ngƣời...Lạy Chúa xin giúp con. TRANG | 21
 22. 22. SINH HOẠT GIÁO XỨ TTDC 03-2010 CHÚC MỪNG Nhân ngày lễ kính Thánh Giuse gia trưởng trong gia đình Najaret (19-3-2010) Xin kính chúc ông phó trưởng nội vụ Giuse Phạm Văn Truyền và các vị gia trưởng nhận thánh Giuse làm bổn mạng được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để chu toàn trọng trách thiêng liêng cao quý làm chồng, làm cha trong gia đình. Chúc mừng Anh Giuse Nguyễn Xuân Vinh và Chị Maria Lê Thị Tố Quyên. Nguyện xin Thiên chúa là tình yêu ban nhiều ơn lành để anh chị trọn đời hạnh phúc bên nhau. CHUNG LỜI CẦU NGUYỆN - - Bà Anna Nguyễn Thị Hoàn. Thuộc gi{o họ Marco, đã được Chúa gọi về ng|y 30/01/2010. Ông Giuse Trần Văn Vĩnh. Thuộc gi{o họ Luca, đã được Chúa gọi về ng|y 17/02/2010. Chúng ta hãy chung lời cầu nguyện cho hai linh hồn Anna và Giuse sớm được hưởng Thánh nhan Chúa. TRANG | 22
 23. 23. TTDC 03-2010 CHIA SẺ MÙA CHAY KHI TA CHO CŨNG LÀ KHI TA NHẬN Ruchoma Sham Chuyện xảy ra tại một l|ng ngư phủ ở gần biển. D}n cư đông đúc. Phía sau lưng l|ng l| một dãy núi cao, đặc biệt l| c{ch đ}y chừng 20 năm, có một cụ gi| từ đ}u đến d}n l|ng không rõ, đến ở lưng chừng núi v| bỏ tiền ra dựng một ngôi nh| lớn, to|n bằng gỗ quý. V| d}n l|ng sau những lần lên thăm ông, đều nhận xét điều n|y l|m ông rất tự h|o v| quý căn nh| đó lắm, ông xem nó như vật th}n thiết nhất của ông. Mấy ng|y đó biển động mạnh...Bỗng một đêm kia, d}n l|ng đều thức dậy vì thấy một đ{m ch{y lớn ở trên sƣờn núi, ngay căn nh| gỗ quý của cụ gi|. Vì biết cụ gi| quý căn nh| đó, nên to|n d}n rủ nhau mỗi ngƣời mang một thau nƣớc, cố gắng trèo lên dốc để dập ch{y cho ông. Xảy ra l|, khi d}n l|ng đã lên kh{ cao trên sƣờn núi, thì từ ngo|i biển một ngọn sóng cao to gọi l| sóng thần tr|n v|o v| cuốn đi cả l|ng đó! Vì bận chữa ch{y nên trong l|ng có rất ít ngƣời bị sóng đó cuốn đi. C{c ngƣời trong l|ng tƣởng l| họ bỏ công leo núi để giúp cụ gi|, nhƣng sự thật l| nhƣ thế n|y: vì ở trên cao nên cụ gi| thấy trƣớc ngọn sóng thần đang tiến v|o bờ, song đêm khuya, ông không biết l|m c{ch n|o b{o tin để cứu d}n l|ng cả. Chỉ còn có một c{ch hy sinh đốt ch{y căn nh| yêu quý nhất của đời ông, để may ra d}n l|ng thấy đ{m ch{y m| chạy lên chăng! Nhiều khi chúng ta tƣởng mình chịu đau khổ, hy sinh cho ngƣời kh{c nhƣng thật ra khi chúng ta hy sinh nhƣ thế TRANG | 23
 24. 24. CHIA SẺ MÙA CHAY TTDC 03-2010 tức l| chúng ta giúp ích cho chính chúng ta chứ không cho ai khác. “Chính khi hiến th}n l| khi đƣợc nhận lãnh. Chính lúc quên mình l| lúc gặp lại bản th}n”. V|o một ng|y hè oi ả, đôi vợ chồng trẻ cùng cô con g{i bốn tuổi, Tzippie, đang trên đƣờng đi nghỉ m{t trên núi trong v|i tuần. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn đang chạy trên con đƣờng hẹp bỗng đ}m thẳng v|o chiếc xe hơi của gia đình họ. Đôi vợ chồng bị thƣơng nặng, cô con g{i nhỏ Tzippie thì bị gãy xƣơng ở nhiều nơi. Tất cả lập tức đƣợc chuyển đến bệnh viện gần đó. Tzippie nằm ở khu điều trị d|nh cho trẻ em v| cha mẹ cô bé đƣợc đƣa sang khu vực chăm sóc đặc biệt. Có thể hình dung đƣợc rằng Tzippie chẳng những hết sức đau đớn m| còn rất khiếp sợ khi chẳng thấy cha mẹ ở bên cạnh mình để an ủi vỗ về. Martha, cô y t{ đƣợc ph}n công chăm sóc Tzippie, l| một phụ nữ đứng tuổi, độc th}n. Hiểu nỗi sợ hãi v| cảm gi{c bất an của Tzippie, nên cô d|nh hết tình cảm cho bé. Khi Martha kết thúc ca trực của mình, thay vì về nh|, cô tình nguyện ở lại chăm sóc Tzippie v|o ban đêm. Dĩ nhiên, Tzippie ng|y c|ng cảm mến cô v| cậy nhờ cô mọi thứ cần thiết. Martha còn mang b{nh, tranh ảnh v| đồ chơi cho Tzippie, h{t v| kể vô số chuyện cho cô bé nghe. Khi Tzippie có thể di chuyển đƣợc, Martha đặt cô bé lên một chiếc xe lăn v| đƣa cô đến thăm bố mẹ mỗi ng|y. Sau nhiều th{ng điều trị gia đình Tzippie đƣợc xuất viện. Trƣớc khi họ rời khỏi bệnh viện, cha mẹ cô bé hết lời cảm ơn Martha vì đã d|nh sự chăm sóc tận tình v| đầy yêu thƣơng cho Tzippie v| mời cô đến thăm gia đình họ. còn TRANG | 24
 25. 25. TTDC 03-2010 CHIA SẺ MÙA CHAY Tzippie, cô bé không muốn xa rời Martha chút n|o, cứ nằng nặc đòi cô đến sống chung với mình. Tất nhiên, dù Martha không muốn xa Tzippie bé nhỏ, v| ngôi nh| của cô l| khu nhi trong bệnh viện, nên cô cũng không thể n|o nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình đƣợc. Cuộc chia tay giữa Tzippie v| cô y t{ đ{ng mến đã diễn ra thật ngậm ngùi, xúc động. Gia đình Tzippie giữ liên lạc với cô y t{ Martha qua điện thoại đƣợc v|i th{ng vì họ sống kh{ xa cô. Nhƣng khi họ chuyển ra nƣớc ngo|i sinh sống, hai bên mất liên lạc nhau từ đó. Hơn 30 năm trôi qua. Một mùa đông nọ, Martha, giờ đã bƣớc v|o tuổi 70, bị mắc chứng viêm phổi nặng v| đƣợc điều trị trong khu vực d|nh cho ngƣời lớn tuổi ở một bệnh viện gần nh|. Cô y t{ trực nhận thấy b| Martha rất hiếm khi có ngƣời đến thăm. Cô y t{ hết mình d|nh cho ngƣời phụ nữ lớn tuổi ấy sự chăm sóc đặc biệt, v| cô nhận ra rằng b| ấy rất tinh tế v| khéo léo. Một đêm nọ, khi cô y t{ ngồi bên vị bệnh nh}n lớn tuổi ấy thì thầm trò chuyện, cô g{i đã t}m sự bới b| nguyên nhân khiến mình quyết t}m trở th|nh một nữ y t{. Cô kể rằng năm cô bốn tuổi, cô v| cha mẹ của mình bị một tai nạn xe hơi. Lúc ấy có một cô y t{ tốt bụng đã giúp cô hồi phục bằng sự tận t}m, tình yêu thƣơng của cô ấy. Khi lớn lên, cô quyết t}m một ng|y n|o đó mình cũng sẽ trở th|nh y t{ để có thể giúp đỡ v| chăm sóc c{c bệnh nh}n, từ trẻ em cho đến ngƣời lớn tuổi, hệt nhƣ c{ch m| cô y t{ năm xƣa đã chăm sóc mình vậy. Sau khi tốt nghiệp một trƣờng đ|o tạo y t{ ở nƣớc ngo|i, cô đã gặp v| yêu một ch|ng trai ngƣời Mỹ. Sau ng|y TRANG | 25
 26. 26. CHIA SẺ MÙA CHAY TTDC 03-2010 cƣới, cả hai chuyển về nƣớc sinh sống. v|i th{ng trƣớc họ đã chuyển đến sinh sống tại th|nh phố n|y, nơi chồng cô đã tìm đƣợc một việc l|m rất tốt v| cô cũng may mắn xin đƣợc l|m y t{ tại bệnh viện n|y. Khi c}u chuyện còn chƣa kết thúc, những giọt nƣớc mắt đã vội lăn d|i trên khuôn mặt vị bệnh nh}n gi| bởi b| chắc chắn rằng cô y t{ đang ngồi cạnh mình l| Tzippie bé nhỏ ng|y xƣa, ngƣời b| đã trực tiếp chăm sóc sau tai nạn khủng khiếp đó. Khi cô y t{ trẻ vừa kết thúc c}u chuyện, Martha khẽ nói: “Tzippie, chúng ta lại gặp nhau, nhƣng lần n|y con chăm sóc cho cô!”. Cô y t{ tròn mắt sửng sôt nhìn Martha, chợt nhận ra b| “ L| cô đấy ƣ!”, cô g{i bật khóc. “đã bao lần con nghĩ về cô v| mong một ng|y n|o đó chúng ta gặp lại nhau!”. Khi Martha bình phục, Tzippie lần n|y không cầu xin b| đến sống chung với gia đình mình nữa – m| đã thu dọn đồ đạc của Martha v| đưa b| về nh| mình. B| Martha sống với gia đình Tzippie từ đấy. Chồng v| c{c con của Tzippie cũng ch|o đón b| như b| ngoại thứ hai của mình.” CHIA SẺ MÙA CHAY Hồng Ho|ng Để đƣợc công nhận l| ngƣời tốt, để mọi ngƣời cho l| chơi đƣợc, mặc nhiên ta chấp nhận phần thiệt thòi, mất m{t đôi chút thuộc về mình, có khi còn bị cho l| dại. An ủi rằng ”ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” ,vậy còn l|m ngƣời xấu thì bị gì nhỉ ? Bị tẩy chay, bị ngƣời ta bằng mặt chứ chứ chả bằng lòng. Xem ra c{i vế thứ hai ổn hơn thì phải, tẩy chay thì có gì phải sợ ? Ít bạn thì TRANG | 26
 27. 27. TTDC 03-2010 CHIA SẺ MÙA CHAY ít kẻ thù chứ sao, h|ng vạn kẻ vẫn sống bằng mặt với nhau đó thôi, vẫn khúm núm qu| c{p cho thủ trƣởng n|y, xếp nọ, m| sau lƣng sẵn s|ng tố họ nếu có cơ hội. Thiên hạ sống đầy, sao mình cứ thích l|m qu}n tử l|m chi cho mệt. Vợ con ngƣời ta nay xe n|y mai xe nọ nh| cửa thay đổi tiện nghi xo|nh xoạch, còn mình cứ mãi căn nh| cấp bốn, vợ con đạm bạc qua ng|y. Bạn v| tôi chắc đã từng đứng ph}n v}n giữa hai l|n ranh giới của thiện v| {c, tốt v| xấu, khi ấy bạn l|m gì ? Còn tôi, tôi chọn vế thứ hai, vì tôi không thắng nổi chính mình, vì tôi không chịu đƣợc {nh mắt thèm thuồng của vợ con tôi. Vì bao lợi nhuận đã đang v| sẽ nhận đƣợc nếu tôi phù phép cho qua, chẳng dại gì khi thiên hạ đua nhau, giẫm đạp lên nhau để tìm tr{i ngọt, m| tôi lại chuốc chén đắng cho mình. Nhắm mắt cho qua mọi cảm xúc tốt đẹp v| lắc đầu xua đi cảm gi{c xấu hổ của một tên phản bội. Sống v| tồn tại, hy sinh đời bố, củng cố đời con c{i đã. Chiều thứ năm tuần th{nh, diễn lại bữa tiệc ly giữa Thầy v| c{c môn đồ, trong h|ng trăm ngƣời dự nghi thức rửa ch}n, tôi nhƣ thấy Chúa khẽ kh|ng chấm miếng b{nh trong chén của mình, mặc dù chung quanh tôi không ai nhìn thấy, v| giọng nói buồn bã xen lẫn đắng cay của Ng|i xo{y v|o tim tôi: ”có một ngƣời trong c{c con sẽ nộp Thầy” tôi vã mồ hôi, thấy sống lƣng mình gai gai khó chịu, v| cảm gi{c nhƣ ai đang đi guốc trong bụng mình, đ}u phải chỉ có Giuđa mới b{n Chúa rẻ mạt nhƣ thế, đ}u chỉ có một Phêrô yếu lòng chối Chúa, còn có tôi đ}y, tôi b{n đi, b{n lại Chúa cho rất nhiều ngƣời, chối Chúa không phải ba lần m| rất nhiều lần. Giờ đ}y, khi tuổi t{c đã cao, nhìn lại qu{ khứ, chỉ l| con số không tròn trĩnh, mới thấy ch}n thiện mỹ quả đã đem lại cho con người nhiều sức sống hơn, dù nghèo vật chất nhưng tôi lại thấy TRANG | 27
 28. 28. CHIA SẺ MÙA CHAY TTDC 03-2010 mình gi|u hơn bao giờ hết, bởi có Chúa sống trong tôi, tựa v|o lòng Chúa như Th{nh Gioan xưa, tôi thì thầm cùng Ng|i: Chúa l| tất cả Chúa ơi. GIỮ CHAY NHƢ THẾ NÀO Robert Herick, một nh| thơ thế kỷ 17, gửi lại cho chúng ta v|i lời khuyên rất hay nh}n dịp Mùa Chay: “Có phải Mùa Chay l| mùa cắt giảm phần ăn? L| mùa tr{nh xa thịt v| mỡ - (v| ăn có chất lượng cao để bù trừ) Có phải Mùa Chay l| mùa nhịn ăn để rồi nhăn nhó, để rồi trình l|ng một bộ mặt ủ ê? “Không đ}u bạn ơi! Đ}y l| mùa đặc biệt để bạn ph}n ph{t b{nh v| thịt cho người đói kh{t. L| mùa để bạn nhịn s}n si, tr{nh xa xung đột v| đố kỵ. L| mùa để bạn nhận cắt bì thiêng liêng. “Hãy thống hối tận đ{y lòng. Hãy lo trấn dịp tội lỗi hơn l| lo trấn {p bao tử mình. Mùa Chay nằm ở đấy bạn ơi!” Những lời ấy của Herrick – đã 300 năm rồi – vẫn còn sức đ{nh động thật mới mẻ hôm nay. Bạn hãy thử nghe lời ông khuyên – sống một Mùa Chay khiêm cung và nhân ái. C{c ngƣơi hãy hết lòng trở về với Ta; hãy ăn chay, khóc lóc v| thống thiết than van. Đừng xé {o, nhƣng hãy xé lòng . (Ge 2,12-13) Lạy Chúa, xin giúp con sống Mùa chay n|y trong công bằng v| b{c {i, trong bao dung v| khiêm nhường, trong cầu nguyện v| trong hân hoan. TRANG | 28
 29. 29. TTDC 03-2010 MỤC TỬ TÍNH DỤC ĐƯỢC GẮN LIỀN VỚI KẾ HOẠCH TÌNH YÊU Thưa cha, con biết rằng giới răn thứ s{u dạy “chớ l|m sự d}m dục”, nghĩa l| cấm con người “không được l|m những h|nh động lỗi đức trong sạch”. Nhưng con cũng thấy điều luật n|y đã g}y bối rối cho nhiều người Kitô hữu vì việc kho{i cảm không chống lại tình yêu đối với tha nh}n. Một linh mục đã cắt nghĩa cho con rằng O-nan trong Kinh Th{nh đã bị luận phạt vì đã không v}ng phục Thiên Chúa. Cha nghĩ thế n|o? Phêrô V - Cần Thơ S{ch gi{o lý trình b|y lu}n lý theo lƣợc đồ của c{c giới răn v| c{ch trình bầy ấy đã có từ thời Th{nh Augustino, đã đƣợc Công Đồng Trento lấy lại. Hôm nay chúng ta cũng thấy lƣợc đồ ấy trong s{ch Gi{o lý của Gi{o Hội Công gi{o (1993). Những ai đã đọc hết quyển s{ch n|y đều có thể nhận thấy s{ch Gi{o lý trình b|y một tổng hợp v| một tổng luận về tất cả mọi chất liệu, chứ không dừng lại để ph}n tích từng giới răn m| chỉ đƣa ra những gì l| tội hay l| nh}n đức trong một lãnh vực n|o đó của h|nh động con ngƣời. Cũng vậy, công thức “chớ l|m việc d}m dục”, thƣờng đƣợc c{c gi{o lý viên nhắc lại nhƣ một lỗi phạm đến điều răn thứ s{u. Thêm v|o đó chúng ta còn phải hiểu l| điều răn ấy {m chỉ đến cả việc cấm ngoại tình nơi những ngƣời lỗi phạm đến ý nghĩa của tính dục con ngƣời, chẳng hạn nhƣ giao hợp tiền hôn, thủ d}m, đồng tình luyến {i v| những lỗi phạm kh{c nữa. “Truyền thống của Gi{o Hội xem giới răn thứ s{u nhƣ bao gồm về cả tính dục con ngƣời” (GLCG. 2336). TRANG | 29
 30. 30. MỤC TỬ TTDC 03-2010 Chúng ta biết rằng những ai tham vọng muốn hệ thống hóa to|n bộ thì có thể l|m mất đi điểm chủ yếu. Ngƣời ta cũng không thể tr{nh khỏi nguy cơ khi hại đến Lời Chúa để chấp nhận kết quả của một sự thiếu hiểu biết hay sử dụng Lời Chúa theo ý muốn của mình. Thật vậy, đọc Lời Chúa m| thôi chƣa đủ, cần phải chú giải Lời Chúa nữa (đ}y l| bổn phận của Huấn Quyền trong Gi{o Hội). Chẳng hạn nhƣ đoạn nói đến O-nan không đích x{c để chối bỏ lu}n lý về việc gọi l| “giao hợp gi{n đoạn”, nhƣng điều đó cũng không có nghĩa l| Kinh Th{nh chấp nhận h|nh động ấy. Đằng kh{c, ngƣời ta cũng không thể cho rằng tất cả mọi vấn đề cũ v| mói đều đƣợc b|n đến một c{ch minh nhiên trong Kinh Th{nh. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định rằng dƣới {nh s{ng của Kinh Th{nh ngƣời Kitô hữu có thể hiểu hơn về trật tự tự nhiên của mọi thực tại. Cũng vì vậy m| lu}n lý công gi{o không chấp nhận việc tự mình tìm kho{i cảm, bởi vì h|nh động ấy nghịch lại sự thật về tính dục con ngƣời, m| ý nghĩa của nó l| biểu hiện tình yêu v| sự sống trong một tình yêu hỗ tƣơng giữa ngƣời nam v| ngƣời nữ. Việc thủ d}m l|m ngăn cảm tiến trình tăng trƣởng của con ngƣời đến với tình yêu tự hiến. Tất nhiên chúng ta cũng phải hiểu h|nh trình đi đến đích điểm ấy của con ngƣời trong nhiều trƣờng hợp rất l| vất vả khó nhọc bởi vì ngƣời ta không thể đạt đến nh}n đức một lần thay cho tất cả. Nói c{ch kh{c, về việc hiểu biết thì chúng ta có thể v| phải luôn tìm hiểu, nhƣng đừng bao giờ biện minh bằng bất cứ gi{ n|o, bởi gi{ n|o, bởi xét cho cùng thì việc l|m ấy chẳng giúp đƣợc gì cho con ngƣời. TRANG | 30
 31. 31. TTDC 03-2010 MỤC TỬ Nói tóm lại, mƣời giới răn của Cựu Ƣớc đã đƣợc T}n Ƣớc x{c nhận v| bảo to|n tính chất hiện thực của nó trong suốt hai ng|n năm lịch sử cả của Gi{o Hội. “Giới răn thứ s{u v| T}n Ƣớc ngăn cấm việc ngoại tình c{ch tuyệt đối” (GLCG, 2380). Nhƣng không chỉ có việc ngoại tình l| lỗi phạm trong lãnh vực tính dục m| thôi, nhƣng chúng ta còn phải hiểu công thức của gi{o lý “không l|m sự d}m dục” một c{ch đúng đắn. Truyền thống của Giáo hội… Chúng ta không thể chối cãi rằng giới răn thứ s{u, hay đúng hơn, lu}n lý trong lãnh vực tính dục nói chung nhƣ đã đƣợc trình b|y trong gi{o lý truyền thông đã g}y ra nhiều vấn đề phức tạp đối với sự hiểu biết của con ngƣời. Nhƣng chúng ta cũng có thể nhận thấy một c{ch dễ d|ng rằng, kh{c với những chủ thuyết triết học có khi n}ng cao hoặc có khi coi khinh tính dục qu{ đ{ng, tƣ tƣởng Kitô gi{o luôn tin tƣởng v|o sự tốt l|nh căn bản của tính dục con ngƣời. Truyền thống gi{o hội suốt hai ng|n năm luôn liên kết tính dục v|o một kết hoạch cao cả v| lớn lao: đó l| dấu chỉ của tình yêu của sự sống giữa ngƣời nam v| ngƣời nữ. Tất nhiên lu}n lý công gi{o không khổ đƣợc xem nhƣ l| sự giải phóng v| nh}n bản hóa tính dục nếu nền lu}n lý ấy tiếp tục bị ngƣời ta hiểu nhƣ l| một loạt những luật lệ cấm cản con ngƣời n| thôi. Sứ điệp Kitô gi{o l| “Tin mừng” về sự cao cả của phẩm gi{ con ngƣời: ngƣời nam v| ngƣời nữ đã đƣợc tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tính dục không phải l| một thực tại độc lập, nhƣng mang chiều kích x}y dựng con ngƣời nhƣ l| ngƣời nam ngƣời nữ trên mọi mức độ v| liên TRANG | 31
 32. 32. MỤC TỬ TTDC 03-2010 kết họ lại với nhau. Trong kế hoạch của Thiên Chúa không có những c}u lạc bộ chỉ gồm to|n ngƣời nam hay chỉ có ngƣời nữ, không ph}n biệt v| cũng không có việc ngƣời n|y cao trọng hơn ngƣời kia, nhƣng cả hai cùng bình đẳng trong sự kh{c biệt. Sự phong phú của con ngƣời chính l| nhờ có tính chất hỗ tƣơng giữa ngƣời nam v| ngƣời nữ. Cái nhìn tích cực… Chiều kích lu}n lý của sứ điệp Kitô gi{o mời gọi con ngƣời đến với tự do v| tr{ch nhiệm, v| không nhằm chung sống với sự sợ tội v| sợ hình phạt, nhƣng với vẻ đẹp của nh}n đức v| lời hứa về sự việc c{c bạn trẻ bắt đầu biết yêu nhau v| những tình cảm của họ muốn trao cho nhau, vì đó l| những giai đoạn quan trọng v| cần cho sự tăng trƣởng của con ngƣời. Mặc cảm lo }u v| sợ hãi không ích lợi gì cho con ngƣời, tr{i lại con ngƣời cần phải ý thức rằng tính dục nói lên một nơi chốn nhất định để mình có đƣợc sự th|nh công hay thất bại. Khiết tịnh không phải l| coi khinh những tình cảm của con ngƣời nhƣng l| khả năng hƣớng những tình cảm ấy v|o tình yêu tự hiến trong nhiều hình thức kh{c nhau để chúng có thể tìm thấy sự biểu lộ của nó trong đời sống hôn nh}n cũng nhƣ trong mọi tƣơng quan của con ngƣời. “Những t}m hồn trong sạch” đƣợc gọi l| “phúc thật” l| những ngƣời tìm kiếm Thiên Chúa một c{ch ch}n tình bởi vì chính Ng|i đã hứa cho họ đƣợc nhìn thấy Ng|i. Tuy nhiên nhìn việc {p dụng cụ thể về mối phúc n|y trong đức khiết tịnh m| thôi cũng không đúng hẳn, nghĩa l| nếu chỉ đúng bề ngo|i m| thôi thì chƣa đủ, nhƣng cần phải có c{i nhìn ấy từ chiều s}u thẳm t}m hồn. TRANG | 32
 33. 33. TTDC 03-2010 BẠN TRẺ Nỗi Lòng Người thanh niên nói với Chúa: - Lạy Chúa, mỗi lần đến với Chúa qua tòa giải tội n|y đời con đƣợc t{i sinh, con hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, sao con vẫn ngại ngùng hả Chúa? Trên bóng th{nh gi{. Chúa nhìn ngƣời thanh niên, trả lời: - Con ạ, ma quỷ rất sợ tòa giải tội. Nơi đ}y l| trận chiến thảm hại nhất của nó. Con có kinh nghiệm mỗi lần đến với Cha rồi ra về, lòng con vui hơn, cuộc đời nhẹ thênh thang, nhưng con vẫn ngại vì ma quỷ không muốn buông tha một người đang trên đường thuộc về nó. Lúc n|o con ngại tòa giải tội, lúc ấy ma quỷ gần con nhất. Nó đang giữ ch}n con lại. Chính lúc đó con cần tòa giải tội hơn lúc n|o hết. - Thƣa Chúa, Chúa biết mọi tội con rồi sao con lại còn phải đến đ}y, sao Chúa không tha cho con đi? - Con rất yêu quý của Cha, con hiểu lầm tình yêu Cha trong tòa giải tội n|y rồi. Lòng Cha luôn bao dung. Con không nhớ trước khi người con hoang đ|ng trong Phúc Âm trở về, cha nó đã mong chờ nó rồi sao? Mong nó về l| tha thứ hết rồi. Cha nó có hỏi tội nó đ}u? Trước khi con đến đ}y, ngay khi con phạm tội xong, con bước đi u buồn lững thững, con giấu diếm Cha, con giấu diếm người chung quanh. Cha thấy thương con qu{ đỗi. Cha tha cho con ngay hôm đó rồi. Ngƣời thanh niên im lặng lắng nghe. Anh trầm ng}m suy nghĩ. Một phút tĩnh mịch trôi. Lòng nh| thờ có con chim sẻ kêu chim chíp. Chúa thấy ngƣời thanh niên im lặng, Ng|i nói tiếp: - Cha ch{n tội, Cha không muốn nghĩ đến tội. Cha chỉ nghĩ đến tình thương v| sự đau khổ. Cha thấy con lầm lũi đi, con không d{m nhìn trời, con giấu diếm Cha. Con rước lễ m| lòng con ch{n ng{n. Cha TRANG | 33
 34. 34. BẠN TRẺ TTDC 03-2010 biết con đau khổ. Cha nghĩ đến khổ đau trong con. Con ạ, con l| con của Cha. Chúa mới nói tới đó, ngƣời thanh niên cúi xuống tay ghế quỳ chảy nƣớc mắt. Con chim sẻ bay ngơ ng{c với tiếng kêu chiêm chiếp. Trong dòng nƣớc mắt, ngƣời thanh niên cố nói nhƣ muốn tr{ch Chúa thêm: - Thế sao con lại phải đến đ}y? - Con yêu quý, con thấy chỉ khi n|o người con hoang đ|ng trở về nh|, nó mới có ăn. Nếu không về, nó chết đói trên bầy heo. Cho dù người cha tha l}u rồi, nhưng không về nó vẫn chết vì đói. Sự tha thứ đã được ban ra, nhưng để lãnh nhận con phải giơ tay. Nh| cha có cơm gạo nhưng con sẽ đói nếu không ăn. Con hiểu ý của Cha không? - Cũng như chiều nay, khi con ngồi trầm ng}m trong nh| thờ, Cha thấy con, Cha thấy rõ con. Cha tha cho con l}u rồi. Cha tha cho con ngay khi con bước đi buồn bã vì tội trong con. Cha thương v| Cha tha ngay. Trong tiếng xót xa, ngƣời thanh niên hỏi Chúa: - Cha tha sao lòng con cứ bối rối hoang vu? - Con ạ, con không thể cảm nghiệm được tình thương của Cha cho đến khi con giơ tay lãnh nhận, tình yêu ấy mới thật sự th|nh tình yêu. Sự cao cả của tình yêu l| sự tự do nên tình yêu không bao giờ đến từ một chiều. Kh{c biệt huyền diệu của tình yêu v| sự thù ghét l| sự tự do ấy. Tình yêu không thế, phải có người nhận tình yêu mới l| tình yêu. Tình yêu cho đi, không người nhận, tình yêu lại trở về với người đã trao ban. Người con hoang đ|ng không trở về sẽ không cảm nghiệm được sự tha thứ, không cảm nghiệm được tình thương của cha. Cho dù người cha có đẩy tình thương v| sự tha thứ đi tìm kiếm nó, cũng sẽ không gặp nó. TRANG | 34
 35. 35. TTDC 03-2010 GIA TRƯỞNG Người Cha Tiếng kêu bi thảm v| não lòng nhất trong Cựu Ƣớc l| tiếng kêu của vua Đavít, khi ông nhận đƣợc tin b{o về c{i chết của Absalom, ngƣời con điên rồ v| phản trắc của ông. Một cuộc nghiên cứu kỹ lƣỡng về mối quan hệ giữa vị vua vĩ đại n|y của d}n tộc Israel đối với ngƣời con trai của ông cho thấy rằng vua Đavít không hề mảy may quan t}m đến lỗi lầm của Absalom. Sự thƣơng t}m trong tiếng kêu của vua Đavít chính l| ở ý nghĩa nơi tinh thần tr{ch nhiệm của ông “Absalom con ơi! Absalom con ơi! Phải chi Thiên Chúa để cho cha chết thay cho con! Absalom con ơi, con ơi!” (2 Sm 19,1). Một ngƣời cha nói trƣớc mắt quan tòa, khi con trai của ông bị kết {n do một tội {c m| cậu đã phạm: - “Xin hãy bỏ tù tôi! Suốt cả cuộc đời tôi đã qu{ bận rộn mải mê kiếm tiềm, tôi bôn ba khắp nơi trong chức vụ của mình, tôi đã chỉ lo phục vụ c{c ban ng|nh, bộ phận, m| không hề quan t}m gì đến con trai của tôi cả. Chính tôi mới l| kẻ đ{ng bị kết {n.” Chắc hẳn rằng có nhiều ngƣời trẻ khi đang bị thụ {n tù hoặc ở trong trại cải tạo, có thể tố c{o những ngƣời cha của họ, vì đã lo l|m tr{ch nhiệm ngƣời cha . TRANG | 35
 36. 36. THIẾU NHI TTDC 03-2010 Suy nghĩ về người cha Tấn Ph{t Trong cuộc sống xƣa nay, hình ảnh của ngƣời mẹ thƣờng đƣợc đề cao hơn ngƣời cha. Thế nhƣng không phải vì thế m| ta phủ nhận vai trò ngƣời l|m cha, ngƣời trụ cột v| l| ngƣời gia trƣởng trong gia đình. Bởi vì nếu ngƣời mẹ lấy sự dịu d|ng của mình để khuyên nhủ dạy bảo con c{i thì ở ngƣời cha có một sự nghiêm khắc v| điều đó l| sự cần thiết để giúp cho con c{i mình tốt v| ng|y một trƣởng th|nh hơn. Ngƣời ta thƣờng nói rằng: G{nh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông, không đong đầy tình Mẹ M}y trời lồng lộng, không phủ kín công Cha Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm th}n gầy Cha che chở đời con... Thật vậy, nếu tình Mẹ nhƣ nƣớc biển mênh mông, ngƣời Mẹ tần tảo l|m việc sớm hôm nuôi cho con c{i mình khôn lớn, thì đối với ngƣời Cha, ngƣời phải mang tấm th}n gầy che chở cho gia đình, g{nh hết những trọng tr{ch trong gia đìnhlên đôi vai của mình. Ngƣời Cha luôn phải l|m việc v| cố gắng hết sức của mình chỉ để l|m cho con đƣờng m| c{c con mình sẽ đi bằng phẳng hơn. Ngƣời Cha phải chiến đấu hằng ng|y với mọi công việc, sự vội vã,mệt mỏi... nhƣng không phải lúc n|o ngƣời Cha cũng chiến thắng trong cuộc chiến đó, nhƣng thực tế l| họ không bao giờ bỏ cuộc. Có lẽ ta sẽ không thể n|o hiểu hết đƣợc những nỗi khổ của những ngƣời Cha đã, đang v| sẽ gồng g{nh trên vai. TRANG | 36
 37. 37. TTDC 03-2010 THIẾU NHI Ngƣời Cha sẽ luôn l| chỗ dựa “m{i che ” vững chắc cho cả gia đình, cho con c{i để dẫn bƣớc, dìu dắt chúng những bƣớc đi mới trên con đƣờng đi tới tƣơng lai. Vì thế, ta hãy d|nh một gi}y phút n|o đó để b{o hiếu v| tỏ lòng kính trọng với ngƣời ta gọi l| Cha, dù rằng một số ngƣời có thể sẽ không nói thẳng thắn với Cha mình. Hãy yêu thƣơng v| kính trọng Cha của mình, vì cuộc sống của ta sẽ vô nghĩa nếu không có Ngƣời. DẠY EM HỌC Phương Dung Đang đứng trƣớc gƣơng ƣỡn ẹo, tôi sững ngƣời khi nghe mẹ nói: -Dung ơi, con ở nh| dạy em học, mẹ đi có việc. Nhớ ngoan nghe con, về nh| mẹ sẽ có qu| cho hai chị em. Trời ơi “th}n phận nữ nhi liễu yếu đ|o tơ” nhƣ tôi phải bỏ thời gian dạy thằng em bƣớng bỉnh ƣ ? Ngo|i giờ học, tôi còn phải đi chơi với lũ bạn chứ ; Í quên, còn giờ ăn, ngủ v| l|m việc nh| nữa, chẳng lẽ bỏ sao? Mẹ đi rồi, tôi miễn cƣỡng ngồi v|o b|n, giở s{ch, nói với em : “B}y giờ, chị dạy Bi b|i chữ “b”. N|o, Bi đọc đi : bờ...bờ...bờ...rồi đ{nh vần chữ n|y cho chị”. Thằng em đ{nh vần : _ Bờ -ê- bê, bờ - o – bo – sắc... Tôi trợn mắt : _ Cái gì ? Nó vội vã xem kỹ tranh, lén nhìn bộ mặt không hài lòng của tôi lấp liếm : TRANG | 37
 38. 38. THIẾU NHI TTDC 03-2010 _Bờ - o – bo – sắc – bò. Em tôi vốn chƣa ph}n biệt đƣợc dấu huyền v| dấu sắc, lại còn kém, tôi phì cƣời: _Dấu sắc |? Nó cƣời xí xóa, mồm nhanh nhẩu: _ Bờ - o – bo – huyền – bò, con bò Vò vẽ một chút tiếng Anh, tôi nói luôn: _ Ờ - cao (a cow có nghĩa l| con bò sữa) Thằng bé trố mắt : _Em thấy nó lùn chứ có cao đ}u Ôi trời, có nói thì nó cũng có hiểu đ}u. Tôi thở ra thất vọng, c{i thở của ngƣời vừa bị quê. Sau đó tôi nói: _Thôi, Bi lấy tập ra tập viết đi Cu cậu len lén lấy tập v| bút ra viết b|i...Thì mẹ về -Ôi, c{c con tôi ngoan qu{. Mẹ có qu| cho c{c con n|y. Mẹ lấy ra hai bịch kẹo v| b{nh cho hai chị em tôi. Tôi cảm thấy mặc dù có mệt chút ít vì thằng em n|y nhƣng trong lòng vẫn thấy vui vui. Thƣơng nó qu{ đi. TRANG | 38
 39. 39. TTDC 03-2010 CÔNG GIÁO THẾ GIỚI 1.Ngƣời phụ nữ đầu tiên làm phó tổng thƣ ký của HĐTT công lý và hòa bình. Đó l| B| Flamalina Giovanell, một phụ nữ đầu tiên trên thế giới nắm chức vụ quan trọng trong cơ quan của gi{o truyền Roma. B| tốt nghiệp đại học Rome với bằng cử nh}n v| b| có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề ph{t triển v| chính s{ch lao động. 2. Tài chánh của Vatican có thể đƣợc cải thiện năm 2010 Vì Tòa Th{nh trả lƣơng cho 2668 nh}n viên v| gần 1000 nh}n viên về hƣu. Đ}y l| khoản chi lớn nhất của Tòa Thánh. 3. Giáo Hội Ấn Độ Một bộ phim truyện do Linh mục Joseph Pulinthanath thuộc dòng Salesran đạo diễn đã mang về giải nhất lần đầu tiên cho bang Tripura tại liên hoan phim quốc gia Ấn Độ. Bộ trƣởng thông tin v| truyền thông liên bang ambika đã công bố kết quả trên ng|y 23/01/2010 tại New Delhi. 4. IRAQ Đức t}n Tổng Gi{m Mục Mosul 42 tuổi thay thế cho vị tiền nhiệm bị bắt cóc v| đã chết trong lúc bị giam cầm nói rằng sứ mệnh của Ng|i l| “mang lại niềm hy vọng v| niềm cậy tin” cho c{c tín hữu bị b{ch hại, những ngƣời đang phải đối mặt với việc đe dọa đ{nh bom giết chóc v| những {p lực kh{c buộc phải rời th|nh phố một trung t}m Kitô gi{o l}u đời. TRANG | 39
 40. 40. THÁNG 3 NĂM 2010

×