Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint Kick-off Week van de Participatie

533 views

Published on

Powerpoint Kick-off Week van de Participatie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint Kick-off Week van de Participatie

 1. 1. Mmm…aan de slag met burgers. Kan ik dat wel? Ik wil graag de input van burgers…maar hoe doe ik dat?
 2. 2. Paniekzone Leerzone Comfortzone
 3. 3. • 40 jaar • Trainer, Coach, Adviseur en Spreker • Eigenaar Life Impact Company • Winnaar FD Career Challenge 2011 • Nominatie Opzij Impact Award 2016 • Beeldhouwer www.ilife.nu
 4. 4. ▶︎ Opening ▶︎ Uitleg burgerparticipatie door Gloria van Ewijk ▶︎ BuddyteamVisie op participerende ambtenaar ▶︎ SamenVisie op burgerparticipatie ▶︎ ActieTheVoice ofWaddinxveen www.ilife.nu
 5. 5. Intensiteit Participatieladder Rol en verantwoordelijkheid Minimaal Signaleren Het ophalen van informatie in de wijk. Informeren De burger is toehoorder. Bestuur bepaalt zelf de agenda voor besluitvorming. Raadplegen De burger is klankbord of gesprekspartner. Bestuur bepaalt zelf de agenda, maar ziet de burger als gesprekspartner bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Adviseren De burger levert serieuze inbreng. Bestuur stelt de agenda op, maar geeft burgers de rol om problemen te signaleren, oplossingen te formuleren vanuit een gelijkwaardige rol. Co-produceren De burger is medebeleidsmaker en ‘schrijft’ mee aan het beleid. Gezamenlijk bepalen ze de agenda en zoeken naar oplossingen. Bewindslieden verbinden zich aan de oplossing, na toetsing vooraf gestelde randvoorwaarden. Maximaal Meebeslissen De burger is medebestuurder. Bestuur laat de besluitvorming en de uitvoering over aan betrokken burgers. Het ambtelijk apparaat vervult een adviserende rol. De resultaten hebben een bindende werking. www.ilife.nu
 6. 6. Bron: Participatiewijzer www.ilife.nu
 7. 7. Life Impact Company, 2017 www.ilife.nu 06-17399631 Welke competenties heeft een faciliterende ambtenaar? Life Impact Company, 2017 www.ilife.nu 06-17399631 Wat zijn de competenties van een faciliterende leidinggevende? www.ilife.nu
 8. 8. ❤️ Dat helpt echt 😕 Dat helpt niet… 1. Zorg voor een snelle reactie 1. Doorschuiven naar collega 2. Duidelijk zijn naar de initiatiefnemers 2. Schep geen valse verwachtingen 3. Meedenken, kijk over de grenzen van je eigen afdeling en taak 3.Verschuilen achter regels en procedures 4.Verbinden, breng initiatiefnemers in contact met anderen uit jouw netwerk 4. Alles in je eentje oplossen 5.Vertrouwen, denk in mogelijkheden, kans en capaciteiten 5. Het initiatief/idee niet serieus nemen 6. Afstand bewaren en ruimte geven 6. De initiatiefnemer vergeten of het overnemen van het initiatief 7.Verankeren, zorg voor draagvlak in de organisatie 7.Te snel doorgaan naar een volgend project zonder evaluatie of reflectie www.ilife.nu
 9. 9. ❤️ Dat helpt echt 😕 Dat helpt niet… 1. Zorg dat er tijd voor bewonersinitiatieven wordt gereserveerd 1. Geen budgetruimte bieden of ruimte bieden voor medewerkers om initiatieven te ondersteunen 2.Aanspreekpunt binnen de organisatie 2. Onduidelijk wie er precies met wie bezig is 3. Heldere besluitvorming en bestuurlijke dekking 3. Als er bestuurlijk niemand verbonden is aan het initiatief 4. Stimuleer medewerkers om contact te leggen en onderhouden met burgers 4. Als er geen cultuur is waar contact met de burger toegestaan is 5. Cultuur, werkhouding en klantgericht werken staat centraal 5. Als het management niet het goede voorbeeld geeft 6. Afstand bewaren en ruimte geven aan medewerkers 6. Onvoldoende begrip van de uitdagingen die medewerkers kunnen tegenkomen in burgertrajecten 7. Beloon en waardeer de inspanningen van medewerkers die initiatieven ondersteunen 7. Als je gelijk wilt dat een project slaagt. Soms duurt het even voordat een project succesvol is. www.ilife.nu
 10. 10.  Ga in vier groepen aan de slag met een visie op burgerparticipatie.  Neem de competenties van medewerkers en leidinggevende mee.  Kies concrete participatievormen uit de participatiewijzer waarmee kan worden gestart. www.ilife.nu
 11. 11. www.ilife.nu
 12. 12. Vlogs • In buddy-teams wordt een 1 minuut vlog gemaakt met een bewoner • De deadline voor het maken van de vlog is 12 december 2017. • Je kunt jullie vlog sturen aan Peter Kops per wetransfer.com. • Vraag aan bewoners:Tips enTops voor de gemeente ambtenaren op het gebied van burgerparticipatie. Stemmen • Alle gemeenteambtenaren kunnen online stemmen tussen 12 - 22 dec 2017. • De winnaar wordt bepaald uitgeroepen bij de kerstborrel. • De besteTip&Top ontvangt een cadeau van de gemeente. www.ilife.nu
 13. 13. www.ilife.nu

×