Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de prova

372 views

Published on

És una prova

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació de prova

  1. 1. Modificació des d'OpenOffice Prova per a compartir
  2. 2. Per a Escola LLiurex com a pràctica del curs del Cefire
  3. 3. Sols 3 diapositives <ul><li>Curs: Comunicació i apertura del centre a través d'Internet </li></ul><ul><li>És  tan sols una prova </li></ul>

×