Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programari lliure v2

893 views

Published on

Programari Lliure, utilitat, varietat, seguretat,aplicació a l'administració Pública, a les empreses, a les PIMES

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programari lliure v2

 1. 1. XerradesInformatives<br />Utilitats i aplicacions del ProgramariLliure & Eines 2.0<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 2. 2. ProgramariLliureIntroducció<br /><ul><li>Els canvis econòmics venen acompanyats de més canvis.
 3. 3. La velocitat ha augmentat.
 4. 4. Metàfora de l’acceleració, una onada gegant.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 5. 5. ProgramariLliureIntroducció<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 6. 6. ProgramariLliureDefinicions<br /><ul><li>Possiblement tenim eines, necessitem més eines.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 7. 7. ProgramariLliureDefinicions<br /><ul><li>Què és programari lliure?
 8. 8. Una forma ètica d’entendre el software.
 9. 9. Garantir les 4 llibertats definides.
 10. 10. Cultura de compartir.
 11. 11. Què és programari propietari?
 12. 12. Drets d’autor.
 13. 13. Distribució amb el control del fabricant.
 14. 14. Limitacions d’ús, modificació o distribució. </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 15. 15. ProgramariLliureDefinicions<br /><ul><li>Altres definicions:
 16. 16. Freeware: distribució gratuïta, no modificable.
 17. 17. Shareware: programari d’avaluació, temps limitat i comercial.
 18. 18. Adware: distribució gratuïta, no modificable i amb publicitat.
 19. 19. Freemium: utilització gratuïta a pimes i pagament a grans empreses.
 20. 20. Eines 2.0 : Noves regles </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 21. 21. ProgramariLliureOrigen i Distribució<br /><ul><li>Origen:
 22. 22. Sector privat, Voluntaris, Sector públic.
 23. 23. Canal de distribució:
 24. 24. Internet.
 25. 25. Noves tendències:
 26. 26. Software propietaris han passat a Freeware.
 27. 27. Versions “CommunityEdition” i evolució a versions de pagament.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 28. 28. ProgramariLliureOrigen i Distribució<br /><ul><li>Segons INE l’estalvi amb programari lliure és utilitzat:
 29. 29. 37 % a les Grans Empreses.
 30. 30. 27 % Pimes.
 31. 31. 2.7 % Micro Empreses.
 32. 32. Principals motius :
 33. 33. Desconeixement i complexitat per escollir.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 34. 34. ProgramariLliureExpansió<br /><ul><li>Atrau l’atenció d’Empreses i Administracions Públiques de tot el món:
 35. 35. Brasil, Mèxic, Alemanya, Xina…
 36. 36. Recolzament de Grans Companyies Tecnològiques:
 37. 37. IBM
 38. 38. Apple
 39. 39. SUN
 40. 40. NetScape</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 41. 41. ProgramariLliureExpansió<br /><ul><li>Segons INE l’ús de la tecnologia gratuïta és:
 42. 42. 37 % a les Grans Empreses.
 43. 43. 27 % Pimes.
 44. 44. 2.7 % Micro Empreses.
 45. 45. Principals motius :
 46. 46. Desconeixement i complexitat per escollir.
 47. 47. Creixement constant. </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 48. 48. ProgramariLliureExpansió<br /><ul><li>Cas d’estudi: Ajuntament de Saragossa.
 49. 49. 2005: Unanimitat per la utilització de SL.
 50. 50. 2.800 ordinadors.
 51. 51. Estalvi estimat: 1.000.000 € </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 52. 52. ProgramariLliureExpansió<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 53. 53. ProgramariLliureExpansió<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 54. 54. ProgramariLliureExpansió<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 55. 55. ProgramariLliureExpansió<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 56. 56. ProgramariLliureBeneficis<br /><ul><li>Beneficis Generals:
 57. 57. Cost de llicències gratuïtes.
 58. 58. Barrera d’entrada molt baixa o treballar amb una eina i anar evolucionant.
 59. 59. Accés a tecnologies reservades a grans corporacions.
 60. 60. Tecnologies 100% obertes.
 61. 61. Ens permet adaptacions i modificacions.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 62. 62. ProgramariLliureAplicacions<br /><ul><li>SistemesOperatius:
 63. 63. Linux (1%)
 64. 64. Ubuntu
 65. 65. Red Hat</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 66. 66. ProgramariLliureERP & Gestió<br /><ul><li>ERP (Enterprise resourceplanning) i Software de Gestió:
 67. 67. Open ERP
 68. 68. Open Bravo
 69. 69. Del Sol (Freeware) </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 70. 70. ProgramariLliureCRM<br /><ul><li>CRM (CustomerRelationship Management ):
 71. 71. Automatitza la força de vendes.
 72. 72. Pre-Venda, Post-Venda.
 73. 73. Gestió d’Oportunitats de Venda.
 74. 74. Seguiment de la relació amb Contactes i Clients.
 75. 75. Tasques, calendari, trucades...
 76. 76. Campanyes (mail).
 77. 77. ...</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 78. 78. ProgramariLliureCRM<br /><ul><li>SugarCrm
 79. 79. Vtiger
 80. 80. Zoho</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 81. 81. ProgramariLliureAplicacions<br /><ul><li>OFIMÀTICA:
 82. 82. OpenOffice</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 83. 83. ProgramariLliureWEB<br /><ul><li>La WEB i Gestors de Continguts CMS
 84. 84. Joomla.
 85. 85. WordPress.</li></ul>Dinamisme a les WEB.<br />Enllaç a Xarxes Socials. <br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 86. 86. ProgramariLliureComerçElectronic<br /><ul><li>Comerç Electrònic:
 87. 87. Creixement del 30 % anual.
 88. 88. Eines gratuïtes per tant menys cost de creació.
 89. 89. Plataformes Programari Lliure:
 90. 90. PrestaShop
 91. 91. Magento</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 92. 92. Programari LliureAltresaplicacionsi Freeware<br /><ul><li>AltresEines:
 93. 93. Accésremot: TeamViewer.
 94. 94. Ediciófotogràfica: Gimp, Inkscape.
 95. 95. Treball en Grup: E-Groupware.
 96. 96. GeneracióPdf: PdfCreator.
 97. 97. Mapesmentals: FreeMind.
 98. 98. Còpies de Seguretat: CobianBackup. </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 99. 99. ProgramariLliureImplantació<br /><ul><li>Consideracions a tenir en compte:
 100. 100. Com tot projecte d’implantació, cal analitzar.
 101. 101. Els nostres coneixements, cercar formació en l’eina.
 102. 102. Cost total de la propietat.
 103. 103. No cost de llicències. Sí els valors afegits.
 104. 104. Qui ens donarà suport?</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 105. 105. ProgramariLliureOntrobar-ho<br /><ul><li>Enllaçosd’interès:
 106. 106. Softonic.com
 107. 107. Softcatala.org
 108. 108. Sourceforge.net </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 109. 109. ProgramariLliureEines 2.0 <br />Introducció a l’Empresa 2.0 <br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 110. 110. ProgramariLliureEmpresa i Eines 2.0 <br /><ul><li>Quèés 2.0?
 111. 111. Ús i impacte de noves tecnologies.
 112. 112. Nousmodels i paradigmes.
 113. 113. Noves eines de gestió.
 114. 114. Impacte es genera a duesperspectives:
 115. 115. Interna
 116. 116. Externa </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 117. 117. ProgramariLliureEmpresa i Eines 2.0 <br /><ul><li>Perspectiva Interna:
 118. 118. Gestió de Coneixement.
 119. 119. Gestió de Projectes.
 120. 120. Comunicació Interna. </li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 121. 121. ProgramariLliureEmpresa i Eines 2.0 <br /><ul><li>Comunicació Interna & Coneixement:
 122. 122. Blogs: WordPress, Blogger.
 123. 123. Wikis: WikiSpaces.
 124. 124. Ofimàtica 2.0: Google Docs, SkyDrive.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 125. 125. ProgramariLliureEmpresa i Eines 2.0 <br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 126. 126. ProgramariLliureEmpresa i Eines 2.0 <br /><ul><li>Perspectiva Externa:
 127. 127. XarxesSocials i Màrketing: Facebook, Linkedin.
 128. 128. Microblogging: Twitter.
 129. 129. Blogs: Blogger.
 130. 130. Comunicació Visual: Youtube, Prezi.</li></ul>Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 131. 131. ProgramariLliureEmpresa i Eines 2.0 <br />Pròximament 2.0 <br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />
 132. 132. ProgramariLliureFinal<br />GRÀCIES PER LA SEVA ASSISTÈNCIA <br />El seu gestor tecnològic<br />Josep Lopez 18/07/2011 © GLOBALITYTIC<br />

×