Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Referansegruppe Felles publiseringsplattform Gardermoen 20. februar 2009
Agenda <ul><li>Del 1: </li></ul><ul><li>Farvel lokalt særpreg? </li></ul><ul><li>Hvilke kommunikasjonsfaglige utfordringe...
 
<ul><li>” Vårt helseforetak har en meget bevisst strategi for vår kommunikasjon. Vi skal bygge opp et omdømme som forbinde...
<ul><li>… overordnet mål: ”En samordnet og brukertilpasset kommunikasjon på nett i spesialisthelsetjenesten” </li></ul><ul...
 
Hovedutfordring: Hvordan balansere helseforetakenes behov for fleksibilitet opp mot føringene i rammeverket? <ul><li>Grafi...
Strategier for samordning og deling av innhold på nett
 
Etableringsfasen Godkj.fasen Idriftsettelse Godkjenning Felles prosjekt etablert Dokumentasjon/ kompetanseoppbygging Inn...
Utfordringsbilde - innhold på nett <ul><li>Hvordan skal nettstedene framstå enhetlig innholdsmesig (ref. HODs rammeverk)...
Arbeidsgruppe innhold (1) <ul><li>Faggruppen skal beskrive aktuelle innholdstyper for deling samt utarbeide ansvars- og re...
Arbeidsgruppe innhold (2) <ul><li>Kartlegge aktuelle innholdskategorier og definere ”felles innhold” </li></ul><ul><li>Be...
<ul><li>Kommunikasjonskontroll er fortiden – deling og åpenhet er framtiden </li></ul>
Medielandskapet ser anderledes ut <ul><li>Tradisjonelle medier som aviser, magasiner og TV har ikke den samme gjennomslags...
Medieutviklingen 1960 - 2007/2008 Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2007/200...
Brukerne blir mer krevende <ul><li>Mer ”avansert” bruk av nettbaserte tjenester </li></ul><ul><ul><li>Nettbank, selvangive...
Social media <ul><li>Social media is the use of electronic and Internet tools for the purpose of sharing and discussing ...
Ukentlig bruk av sosiale medier Kilde : InterBuss. CAWI, 15 år+
Nettbaserte kommunikasjonskanaler blir viktigere Brukerne blir aktive og selektive – er ikke lenger bare en (passiv) infor...
 
Tradisjonell kommunikasjonsstrategi <ul><li>Kjenn dine interessenter </li></ul><ul><li>Kjenn deres relasjoner til virksomh...
<ul><li>Kjenn dine interessenter </li></ul><ul><li>Kjenn deres relasjoner til virksomheten </li></ul><ul><li>Etabler virke...
blogger.com Picasa datadeling  forenkling openstreetmap.org brukerorientering  tilgjengelighet  usability  web2.0 g...
<ul><li>Web2.0 handler om teknologi… </li></ul><ul><li>..men mest om toveis dialog, involvering og brukermedvirkning </li>...
<ul><li>Nye verktøy for nye måter å kommunisere på </li></ul><ul><li>Nye muligheter til å arbeide med kunnskap og innho...
<ul><li>Avsenderstyrt </li></ul><ul><li>Massekommunikasjon </li></ul><ul><li>Sender – mottaker </li></ul><ul><li>Rettighet...
<ul><li>Etablerer en form for symmetri i kommunikasjonen </li></ul><ul><li>Åpner debatten </li></ul><ul><li>Supplerer den ...
 
PR2.0 <ul><li>PR2.0 is conversations made powerful. People made powerful. Participation made powerful. Relationships made ...
Kommunikasjonsarbeidet må være orientert mot å lytte for å kunne forstå hvordan virksomheten betraktes. Kommunikasjonsst...
Vårt utgangspunkt: Alt skal deles – med alle! ..og ikke bare innen spesialisthelsetjenesten
HF1 HF2
Deling på nett – noen utfordringer <ul><li>Teknologi </li></ul><ul><li>Funksjonalitet </li></ul><ul><li>Åpen lisensiering ...
 
SINTEF-forsker Marika Lüders til NRK Østlandssendingen 5.11.08 Noen konklusjoner: [ link ]
 
[ Link ]
Hva er den felles nettløsningen? Medicine 2.0 Felles nettløsning v. 1.0
Web2.0 i prosjektet <ul><li>Dokumentarkiv: www.prosjektplassen.no / (lukket) </li></ul><ul><li>Dokumentasjon: wiki.hels...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Referansegruppe 200209

Download to read offline

Presentasjon fra møte i referansegruppen 20.februar 2009

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Referansegruppe 200209

 1. 1. Referansegruppe Felles publiseringsplattform Gardermoen 20. februar 2009
 2. 2. Agenda <ul><li>Del 1: </li></ul><ul><li>Farvel lokalt særpreg? </li></ul><ul><li>Hvilke kommunikasjonsfaglige utfordringer gir samordning av helseforetakenes nettløsninger? </li></ul><ul><li>Del 2: </li></ul><ul><li>Strategier for samordning og deling av innhold på nett </li></ul><ul><li>Utfordringer i forhold til tradisjonelle kommunikasjonsstrategier </li></ul>
 3. 4. <ul><li>” Vårt helseforetak har en meget bevisst strategi for vår kommunikasjon. Vi skal bygge opp et omdømme som forbindes med trygghet, klar lokal tilhørighet og tilstedeværelse som en aktør i lokalsamfunnet” </li></ul><ul><li>” Vi definerer oss som en merkevare i et marked” </li></ul><ul><li>” Vi har mange sterke forsvarere. Det er derfor viktig for <helseforetaket> å opprettholde sitt særpreg” </li></ul><ul><li>” Dagens nettløsning er et resultat av omfattende prosesser (hos oss)” </li></ul>
 4. 5. <ul><li>… overordnet mål: ”En samordnet og brukertilpasset kommunikasjon på nett i spesialisthelsetjenesten” </li></ul><ul><li>… framstår som ett helsevesen. </li></ul><ul><li>HODs rammeverk - kap. 4.4.2.1 ”Lokalt preg” </li></ul><ul><li>Selv om rammeverket pålegger en enhetlig visuell utforming, skal det likevel være rom for lokal profilering innenfor følgende klare regler: </li></ul><ul><li>Helseforetaket kan benytte egen logo i tilknytning til foretakets navn i venstre del av toppfeltet. </li></ul><ul><li>Det kan benyttes bilde med lokalt motiv øverst i midtfeltet. </li></ul><ul><li>I høyrefelt etablerer helseforetakene selv knapper og snarveier til lokale tjenester og informasjon </li></ul><ul><li>I venstrefeltet kan helseforetaket legge inn tekstbaserte snarveier etter eget ønske </li></ul><ul><li>Det skal framkomme en kort introtekst med beskrivelse av helseforetaket i venstre felt. </li></ul><ul><li>Kontaktinformasjon til det enkelte helseforetaket skal framkomme i bunnfeltet. </li></ul>
 5. 7. Hovedutfordring: Hvordan balansere helseforetakenes behov for fleksibilitet opp mot føringene i rammeverket? <ul><li>Grafisk profil </li></ul><ul><li>Lokale elementer </li></ul><ul><li>Tekstbasert innhold </li></ul><ul><li>Funksjonalitet </li></ul>
 6. 8. Strategier for samordning og deling av innhold på nett
 7. 10. Etableringsfasen Godkj.fasen Idriftsettelse Godkjenning Felles prosjekt etablert Dokumentasjon/ kompetanseoppbygging Innledende veivalg og avklaringer Utarbeide evalueringsplan Gjennomføre evaluering (pilot) Dokumentere erfaringer (pilot) Etablere standard innfasingsmetodikk Etablering av lokalt innhold ” Cut-off” eksisterende web Lokal implementering av endrede prosesser Godkjenningsperiode 90 dager DPL Br.opplevelser Felles innhold DPL Teknologi DPL Test DPL Opplæring Overføring linje/anbefaling til systemeier
 8. 11. Utfordringsbilde - innhold på nett <ul><li>Hvordan skal nettstedene framstå enhetlig innholdsmesig (ref. HODs rammeverk)? </li></ul><ul><li>Hvordan sikre bedre utnyttelse av eksisterende innholdsressurser? </li></ul><ul><li>Behov for å etablere nye, felles kildesystemer? </li></ul><ul><li>Legge til rette for en formålstjenelig spesialisering/arbeidsdeling i innholdsproduksjon </li></ul><ul><li>Hvordan sikre kvalitet i publisert informasjon? </li></ul><ul><li>Problemstillinger knyttet til eierskap og redaksjonelle retningslinjer for felles informasjonselementer </li></ul>
 9. 12. Arbeidsgruppe innhold (1) <ul><li>Faggruppen skal beskrive aktuelle innholdstyper for deling samt utarbeide ansvars- og retningslinjer for dette. Gruppen skal videre utarbeide forslag til langsiktig organisering og forankring i forvaltningsorganisasjonen. </li></ul><ul><li>(SG-sak 55-08) </li></ul>
 10. 13. Arbeidsgruppe innhold (2) <ul><li>Kartlegge aktuelle innholdskategorier og definere ”felles innhold” </li></ul><ul><li>Beskrive forutsetninger for deling (”shareability”) </li></ul><ul><li>Modell for informasjonsforvaltning og eierskap til delt informasjon </li></ul><ul><li>Forslag til redaksjonelle retningslinjer </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Kommunikasjonskontroll er fortiden – deling og åpenhet er framtiden </li></ul>
 12. 15. Medielandskapet ser anderledes ut <ul><li>Tradisjonelle medier som aviser, magasiner og TV har ikke den samme gjennomslagskraften som før </li></ul><ul><ul><li>Samlet avisopplag ned 2,8% i 2008 (ref. MBL) </li></ul></ul><ul><ul><li>TV-bruke i befolkningen øker, men mest pga digitalisering (bl.a. web-TV) </li></ul></ul><ul><li>Internettpenetrasjonen i befolkningen er over 90% </li></ul>
 13. 16. Medieutviklingen 1960 - 2007/2008 Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2007/2008. http://www.tns-gallup.no/medier Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998).
 14. 17. Brukerne blir mer krevende <ul><li>Mer ”avansert” bruk av nettbaserte tjenester </li></ul><ul><ul><li>Nettbank, selvangivelse på nett, e-handel, kommunikasjonstjenester (MSN, Skype) </li></ul></ul><ul><li>Økende bruk av mobilt internett </li></ul><ul><li>Økt bruk av ”sosiale medier” </li></ul><ul><ul><li>185 millioner personlige blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>125 millioner videoer på YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>175 millioner medlemmer på Facebook </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norge: ca. 1 million medlemmer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nettby: 500.000 medlemmer </li></ul></ul>
 15. 18. Social media <ul><li>Social media is the use of electronic and Internet tools for the purpose of sharing and discussing information and experiences with other human beings. The term most often refers to activities that integrate technology, social interaction, and the construction of words, pictures, videos and audio . </li></ul><ul><li>Social media or social networking (one example of social media) have a number of characteristics that make them fundamentally different from traditional media such as newspapers, television, books, and radio. Primarily, social media depend on interactions between people as the discussion and integration of words build shared-meaning, using technology as a conduit. </li></ul>Source : http:// en.wikipedia.org/wiki/Social_media
 16. 19. Ukentlig bruk av sosiale medier Kilde : InterBuss. CAWI, 15 år+
 17. 20. Nettbaserte kommunikasjonskanaler blir viktigere Brukerne blir aktive og selektive – er ikke lenger bare en (passiv) informasjonsmottaker Det betyr at alle virksomheter, myndigheter og organisasjoner må tenke gjennom sin kommunikasjon i tiden fremover Tradisjonelle kommunikasjonsstrategier må revideres
 18. 22. Tradisjonell kommunikasjonsstrategi <ul><li>Kjenn dine interessenter </li></ul><ul><li>Kjenn deres relasjoner til virksomheten </li></ul><ul><li>Etabler virkemidlene som når fram til målgruppene </li></ul><ul><li>Toveis symmetri er idealet </li></ul><ul><ul><li>men vanskelig med tradisjonelle kanaler, siden initiativet/premissene ofte vil ligge hos avsender </li></ul></ul><ul><li>Evaluering av mottatt budskap og ”etterlatt inntrykk” </li></ul>
 19. 23. <ul><li>Kjenn dine interessenter </li></ul><ul><li>Kjenn deres relasjoner til virksomheten </li></ul><ul><li>Etabler virkemidlene som når fram til målgruppene </li></ul><ul><li>Toveis symmetri er idealet </li></ul><ul><li>Formelle evalueringer av ”etterlatt inntrykk” </li></ul>Interessentene er illojale, kommer og går Behovene er sammensatte, uspesifikke og subjektive Kanalene og innholdet skapes av brukerne Etaten selv er bare én tilbyder av kunnskap om egen virksomhet Toveis symmetri er realiteten. ”Forbrukermakt” oppveier asymmetrien Omdømmet skapes og endres kontinuerlig, det påvirkes av mange forhold – ikke bare av virksomhetens formelle kommunikasjon Fra nå Tradisjonell kommunikasjon
 20. 24. blogger.com Picasa datadeling forenkling openstreetmap.org brukerorientering tilgjengelighet usability web2.0 googleapps webservices delingskultur blogging YouTube brukergenerert innhold mashups symmetri Facebook wordpress.com twitter.com social networking ajax web OpenAPIs blogosphere flickr.com kommunikasjonsstrategi blogg RSS asp.net offentlig informasjon wikipedia empowerment RSS-leser delicious.com iGoogle social media kreativitet Public Relations xml LinkedIn bloglines Mag.nolia furl.com
 21. 25. <ul><li>Web2.0 handler om teknologi… </li></ul><ul><li>..men mest om toveis dialog, involvering og brukermedvirkning </li></ul>
 22. 26. <ul><li>Nye verktøy for nye måter å kommunisere på </li></ul><ul><li>Nye muligheter til å arbeide med kunnskap og innhold… </li></ul><ul><li>..i samarbeid, i dialog, i åpenhet, med personlighet og med fleksibilitet </li></ul>
 23. 27. <ul><li>Avsenderstyrt </li></ul><ul><li>Massekommunikasjon </li></ul><ul><li>Sender – mottaker </li></ul><ul><li>Rettigheter til innhold </li></ul><ul><li>Hovedfokus på budskap </li></ul><ul><li>Formell, hierarkisk og profesjonalisert top-down </li></ul><ul><li>Kompleks prosess </li></ul><ul><li>Diversifisert </li></ul>Brukerskapt Nisjekommunikasjon Interaksjon og samvirke Deling og gjenbruk Hovedfokus på verdi (av budskap) Spontam, mangefasettert, dynamisk og personlig bottom-up Dynamisk (”click-and-publish-link-and-edit”) Teknologidrevet Web 2.0 Tradisjonell kommunikasjon
 24. 28. <ul><li>Etablerer en form for symmetri i kommunikasjonen </li></ul><ul><li>Åpner debatten </li></ul><ul><li>Supplerer den formelle kommunikasjonen </li></ul><ul><li>Gir informasjonen merverdi gjennom kobling av ressurser </li></ul><ul><li>” Kollegablogging” fremmer læring, refleksjon og faglig formidling </li></ul><ul><li>Trigger kreativiteten ! </li></ul>Web2.0 gir muligheter for virksomheten
 25. 30. PR2.0 <ul><li>PR2.0 is conversations made powerful. People made powerful. Participation made powerful. Relationships made powerful. </li></ul>
 26. 31. Kommunikasjonsarbeidet må være orientert mot å lytte for å kunne forstå hvordan virksomheten betraktes. Kommunikasjonsstrategien må ha som mål å åpne informasjonen – ikke kontrollere den
 27. 32. Vårt utgangspunkt: Alt skal deles – med alle! ..og ikke bare innen spesialisthelsetjenesten
 28. 33. HF1 HF2
 29. 34. Deling på nett – noen utfordringer <ul><li>Teknologi </li></ul><ul><li>Funksjonalitet </li></ul><ul><li>Åpen lisensiering av tekstbasert innhold – Creative Commons </li></ul><ul><li>Kjøreregler og retningslinjer </li></ul><ul><li>Praktiske forsøk </li></ul><ul><ul><li>” Offisiell” Twitter-stream </li></ul></ul><ul><ul><li>Åpent bildearkiv på Flickr/Picasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Digg.com-klone </li></ul></ul><ul><ul><li>Åpning av datakilder </li></ul></ul>TIPS EN VENN RSS VARSLING TILBAKEMELDING UTSKRIFT DEL PÅ FACEBOOK DEL PÅ DELICIUS
 30. 36. SINTEF-forsker Marika Lüders til NRK Østlandssendingen 5.11.08 Noen konklusjoner: [ link ]
 31. 38. [ Link ]
 32. 39. Hva er den felles nettløsningen? Medicine 2.0 Felles nettløsning v. 1.0
 33. 40. Web2.0 i prosjektet <ul><li>Dokumentarkiv: www.prosjektplassen.no / (lukket) </li></ul><ul><li>Dokumentasjon: wiki.helse-sorost.no /helseweb (”åpen”) </li></ul><ul><li>Personlige blogger: glennmelby.wordpress.com </li></ul><ul><li>Bokmerkedeling: delicious.com / gleme </li></ul>

Presentasjon fra møte i referansegruppen 20.februar 2009

Views

Total views

629

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×