Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nieuwsbrief                                                        ...
Lekkerland kiest The DOCVan Forms 4.5 naar 11GVan Oracle Forms 4.5 overstappen op Oracle 11G: dat was de klus waarvoor Lek...
‘Nog geen storing gehad’The DOC beheert databaseBakker Bart is een bakkersketen met 190 vestigingen. Allemaal zijn ze ster...
Eastwood Gestel BV     breidt belang uitEastwood Gestel BV breidt belang uit naar 100% in TopConsult BV enPerfection I...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DOCument 2012 Editie 1

293 views

Published on

The DOCument nieuwsbrief 2012 Editie 1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DOCument 2012 Editie 1

 1. 1. Nieuwsbrief THE DOC NR.1.2012 2 Lekkerland riep de hulp in 3 ie bij Bakker Bart ‘ERP’ W 4 Eastwood Gestel BV heeft van The DOC. zegt, zegt The DOC. haar belang uitgebreid ‘Ook nu is de samenwerking weer Want The DOC beheert de Oracle- in TopConsult en PIBI, samen met goed bevallen. The DOC is flexibel.’ database. ‘We hebben nog geen The DOC dé Oracle-specialisten. storing gehad.’ The DOC valt op tijdens OBUGOBUG Benelux Connect 2012 in MaastrichtOp 24 april 2012 organiseerde TheOracle Benelux User Group (OBUG)voor de vijfde keer OBUG BeneluxConnect. Voor The DOC een idealegelegenheid om (potentiële) gebrui-kers te spreken!OBUG Benelux Connect is het groot-ste Oracle-gebruikersevenement inzijn soort. Het vond dit jaar plaats inhet MECC in Maastricht en trok zo’nvijfhonderd bezoekers. Voor The DOCwas het een mooie kans om relatiesaan te knopen en bestaande relatieste verdiepen, vertelt Paul Terpstra,commercieel directeur van The DOC.‘We waren er voor de derde keer bij omonze naam te profileren. Zo’n evene-ment werkt mijns inziens veel beter danbijvoorbeeld adverteren. OBUG biedt Het grootste Oracle-gebruikersevenement in zijn soort vond plaats in Maastricht en trok vijfhonderd bezoekers.de kans om gericht en rechtstreekscontact te leggen met eindgebruikersen om onszelf en onze dienstverlening APEX, de geavanceerde ontwikkeltool de monitoring van Oracle-databases.nog meer op de kaart te zetten.’ van Oracle om databaseapplicaties te Ook daarin hebben we een aanzienlijke bouwen. The DOC is gespecialiseerd klantenkring opgebouwd.’‘OBUG biedt de kans rechtstreeks in de implementatie van APEX. Daarin steken wij boven alle organisaties uit Moeite waardcontact te leggen met in Nederland en we kunnen fraaie re- ‘Het was kortom weer de moeite waardeindgebruikers’ ferenties overleggen. Zo gaf een klant, om te laten zien welke Oracle-dienst- waarvoor wij een APEX-applicatie heb- verlening wij als The DOC kunnen leve-Meeste interesse ben ontwikkeld, hierover een presen- ren. Volgend jaar zijn we dan ook weerWaarvoor hadden de (potentiële) tatie tijdens OBUG. Ten tweede was graag van de partij op OBUG Beneluxgebruikers die The DOC sprak de er veel belangstelling voor de rol die Connect!’meeste interesse? ‘Dat was ten eerste The DOC kan spelen bij het beheer en Nieuwsbrief THE DOC NR.1.2012
 2. 2. Lekkerland kiest The DOCVan Forms 4.5 naar 11GVan Oracle Forms 4.5 overstappen op Oracle 11G: dat was de klus waarvoor Lekkerland de hulp van The DOC inriep.‘Onze afdeling maakte de afgelopen ‘Het bedrijf moet van aanpakken goed bevallen. Ze waren flexibel. Zotien jaar gebruik van de ontwikkel- weten en de kennis hebben. werkte ik met een van tevoren vastge-omgeving Oracle Forms 4.5. Oracle steld budget. Dat betekende soms dat Voor The DOC geldt dat.’zorgde uiteraard voor updates en we onderdelen van de implementatieupgrades, maar die hebben wij niet zelf moesten uitvoeren. Dat was nooitallemaal geïnstalleerd. Bovendien is Moet klikken een probleem. Ik zeg bij zo’n samen-Oracle sinds enige tijd gestopt met de Volgens Van Rijssel ging het om een werking altijd: het moet klikken metsupport van Forms 4.5. Het was dus ‘ingrijpende technische conversie’ de personen én je moet het gevoelhoog tijd voor een inhaalslag.’ Aan het waarvoor Lekkerland de expertise en hebben dat je met een bedrijf te makenwoord is Jan-Mathijs van Rijssel, ICT- de capaciteit niet zelf in huis heeft. hebt dat van aanpakken weet en datmanager bij Lekkerland, een groothan- Vandaar dat hij The DOC benaderde de kennis in huis heeft. Voor The DOCdelsbedrijf in convenience producten om de implementatie te begeleiden.­ geldt dat allemaal.’(van snoepgoed en frisdrank tot tabak). ‘Drie jaar geleden begeleidden zeHij is verantwoordelijk voor de software ons toen wij onze database naar Jan-Mathijs van Rijssel: ‘Het gingvan de business unit Vending Services,­ een nieuwe omgeving brachten. Diedat binnen Nederland tienduizend ervaring beviel ons prima. Ook nu is om een ingrijpende technischetabaksautomaten exploiteert. de samenwerking met The DOC weer conversie.’Oracle 11GDe “ontwikkelomgeving” is het pro-grammeersysteem waarmee VendingS­ ervices registreert wie de klanten zijn,welke automaten waar staan en waar-mee het alle verkoopstatistieken bij-houdt. ‘Het systeem vormt de basis voorde aansturing van onze mensen die deautomaten bijvullen,’ zegt Jan-Mathijsvan Rijssel. ‘Nu we zijn overgestapt naarOracle 11G, is de support vanuit Oracleweer gegarandeerd. Mochten we in detoekomst problemen tegenkomen, danworden die opgelost. Bovendien washet risico steeds groter geworden dat deForms 4.5-omgeving niet zou draaien opnieuwe platforms binnen Microsoft. Datrisico wilden we vóór zijn, vandaar dezeupgrade naar 11G.’ Nieuwsbrief THE DOC NR.1.2012
 3. 3. ‘Nog geen storing gehad’The DOC beheert databaseBakker Bart is een bakkersketen met 190 vestigingen. Allemaal zijn ze sterk afhankelijk van het ERP-systeemgebaseerd op de Oracle-database die The DOC beheert.‘Wat Bakker Bart uniek maakt,’ zegtmanager ICT Guido Cramwinckel, ‘isdat in al onze vestigingen een ovenstaat. We kunnen de hele dag versbrood bakken. Dus niet slechts afbak-ken, maar van deeg brood maken.’Al dat deeg wordt gekneed bij dehoofdvestiging van Bakker Bart inBeuningen,­rijzen en bakken gebeurtin de winkels. Alle 190 Bakkers Bartplaatsen hun bestelling in Beuningendoor de gewenste hoeveelheid en soortdeeg in te voeren in intranet. Vervol-gens komt de deegbestelling automa-tisch in het ERP-systeem. Hetzelfdegeldt voor alle andere producten, zoalsflesjes drank.‘Ik vind The DOC degelijken grondig.’Altijd draaienWie bij Bakker Bart ‘ERP’ zegt, zegtook The DOC. Want de Oracle-da-tabase waarin alle info uit het ERP-systeem terecht komt, wordt beheerddoor The DOC. En dat beherendoet The DOC goed, volgens GuidoC­ ramwinckel: ‘Sinds ik hier vanafa­ ugustus 2011 werk hebben we noggeen enkele storing gehad, daar ben voor te leggen welke onderdelen vol- of een ingreep wel veilig is, kun je beterik blij mee.’ Maar daar moet achter gens hen kunnen worden verwijderd. even contact opnemen dan de gok tede schermen wel hard voor worden Ze zijn alert.’ wagen. Sterker nog, ik heb liever datgewerkt: ‘Het uitblijven van storingen iemand driemaal ten onrechte contactis mede te danken aan het preventieve Guido Cramwinckel: ‘Het uitblijven opneemt dan dat hij het één keer nietonderhoud door The DOC. Stel, de doet terwijl het wel nodig was. Als deharddisk dreigt vol te lopen, er is bijna van storingen is mede te danken aan database herstart moet worden, doengeen vrije schijfruimte meer. Bij The The DOC’s preventieve onderhoud.’ ze dat als ook de applicatie herstartDOC zien ze dat aankomen en nemen wordt. Daarover is dus afstemmingze de juiste maatregelen. Anders zou Degelijk en grondig nodig. Bij The DOC begrijpen ze dat.binnen de kortste keren geen enkele Cramwinckel is ook te spreken over het The DOC snapt in welke omgeving wijsoftware meer kunnen draaien. The feit dat ze bij The DOC weten wanneer werken. Dat geeft vertrouwen. Ik vindDOC schoont de boel op door aan ons overleg gewenst is: ‘Als je twijfels hebt The DOC degelijk en grondig.’ Nieuwsbrief THE DOC NR.1.2012
 4. 4. Eastwood Gestel BV breidt belang uitEastwood Gestel BV breidt belang uit naar 100% in TopConsult BV enPerfection In Business Intelligence BV (PIBI), samen met The DOC BV deunieke Oracle®-specialisten in Nederland.Per 1 mei 2012 heeft Eastwood Gestel richt zich op Oracle ERP (E-Business van de organisatie van 50 naar 70 à 80BV een belang van 100% genomen Suite, BI en Hyperion). Perfection In vaste medewerkers. Daarmee is dezein TopConsult BV en Perfection In Business Intelligence (PIBI) richt zich combinatie zowel kwalitatief als kwanti-Business Intelligence BV (PIBI). Deze op BI (onder andere Oracle OBIEE en tatief de grootste 100% gespecialiseer-bedrijven worden samen met The DOC DW). Deze specialismen vullen elkaar de en gecertificeerde Oracle-partner inBV dé Oracle one-stop-partner voor uitstekend aan - zeker met het oog op Nederland en België met meer dan 150Oracle-applications, BI, Oracle-ontwik- de recente technologieën, zoals Fusion opdrachtgevers.keling en SLA-applicatie en database- Middleware, WebCenter, BI en de door De directie van TopConsult BV enremotebeheer 24x7. Oracle overgenomen applicaties. Deze Perfection in Business Intelligence BV Oracle-technologieën vragen om veel (PIBI) wordt gevoerd door Hans vanDeze specialismen vullen elkaar integratie en afstemming. Oorschot.uitstekend aan - zeker met het oog Wilt u meer informatie? Neem contact Dit is de grootste 100% gespecia-op recente Oracle-technologieën. op met Bram van Oosterhout via het liseerde en gecertificeerde Oracle- secretariaat van The DOC,Specialismen partner in Nederland en België. tel. 0418-573611.The DOC BV, TopConsult BV enPerfection in Business Intelligence BV Grootste Oracle-specialist(PIBI) zijn gevestigd in Zaltbommel en De bedrijven blijven onder eigen naamWeert. The DOC concentreert zich op verder werken in hun specialistischde ontwikkeling (onder andere APEX) gebied en onder de gezamenlijke naamen het SLA-remotebeheer van Oracle- “Perfection in Oracle”-groep. Samenapplicaties en -databases. TopConsult werken ze verder aan het uitbouwen COLOFON The DOC is een innovatieve organisatie, gericht op het ontwikkelen van klantgerichte IT-oplossingen THE DOC WENST U The DOCument is een uitgave van: The DOC BV Hogeweg 39 DE, 5301 LJ Zaltbommel EEN fijne vakantie! Postbus 198, 5300 AD Zaltbommel T. (0418) 57 36 11, F. (0418) 57 36 10 info@thedoc.nl, www.thedoc.nl Extra exemplaren van deze uitgave kunt u opvragen via info@thedoc.nl Oracle is a registered trademark of Oracle. Nieuwsbrief THE DOC NR.1.2012

×