Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.libgabrovo.com
“Електронни услуги и достъп до
краеведски ресурси в Регионална
библиотека
“Априлов-Палаузов”- Габрово
Р...
www.libgabrovo.com
КРАЕЗНАНИЕ
Терминът
„Краезнание”
означава знание за
края т. е. изучаване
на определена
част от страната...
Краеведската дейност в
библиотеките е насочена към
издирване, картотекиране,
съхраняване и предоставяне
за ползване на общ...
 През 1926 г. във вестник
„Известия на Габровската
народна библиотека “Априлов –
Палаузов“ е създадена рубрика
„Архив на ...
Регионална библиотека
„Априлов-Палаузов“ е част от
Краеведско обединение
„Мизия”, основано на 9 ноември
1965 година в гр. ...
Традиционна фишова
систематична картотека с
над 200 000 аналитични
описания.
www.libgabrovo.com
РАЗПОЛАГАМЕ С:
База данни „Аналитично описание на части от книги и
статии от периодични издания”.
(библиографски данни за публикации в кн...
База данни „Персоналия”
(биографични данни за местни дейци и библиография за тях с над 7 100
описания)
362 заглавия старопечатни книги на български език
462 заглавия периодични издания (вестници, списания,
бюлетини, единични ...
Рилски, Неофит. Кодекс на село Габрово, 1836.
Ръкопис. Рисунки с перо. Подарен от
Историографското дружество „Габрово” на
...
Извършване на устни и
писмени библиографски и
фактографски справки (от 2008 г.
писмените справки са представени на
сайта ...
www.libgabrovo.com
Консултантска помощ на
ученици и студенти в работата
им по проекти, курсови,
дипломни работи и извънкл...
www.libgabrovo.com
 Комплектуване и
докомплектуване на фонда
(с помощта на дарения)
 Преглеждане на местния
и централния...
 Проекти на библиотеката,
свързани с дигитализацията и
разширяване на електронните
услуги:
 “Нови възможности за достъп
...
ЕЛЕКТРОННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛА НА
САЙТА НА БИБЛИОТЕКАТА
www.libgabrovo.comwww.libgabrovo.com
Работно време: 09.00 – 12.00 и 12.30 – 17.00 ч. (понеделник-петък)
Библиотекари: Соня Стоянова, Румяна Карамфилова
тел.: 0...
www.libgabrovo.com
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Соня Стоянова
Румяна Карамфилова
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово

1,026 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово

 1. 1. www.libgabrovo.com “Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов”- Габрово РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО
 2. 2. www.libgabrovo.com КРАЕЗНАНИЕ Терминът „Краезнание” означава знание за края т. е. изучаване на определена част от страната (селище, район, окръг). Краеведската работа на библиотеки, институти и организации е в помощ на проучванията върху природните условия и богатства, върху историческото минало и развитието на обществено- политическия, икономическия и културния живот на отделните селища.
 3. 3. Краеведската дейност в библиотеките е насочена към издирване, картотекиране, съхраняване и предоставяне за ползване на обществото на информация, съдържаща се в публикациите за историята и съвременното състояние на края. www.libgabrovo.com В Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” – Габрово обект на тази дейност са общините от Област Габрово – Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.
 4. 4.  През 1926 г. във вестник „Известия на Габровската народна библиотека “Априлов – Палаузов“ е създадена рубрика „Архив на Габрово“, в която да се събират краеведски материали.  През 1965 г. започва изграждането на систематична краеведска картотека. През 1970 г. официално е създаден Отдел „Краезнание“ в библиотека „Априлов-Палаузов” Габрово. www.libgabrovo.com Поставят се основите на изграждането на краеведския справочен апарат и се усъвършенства методиката на краеведската работа. По плана на краеведско обединение „Мизия” е прегледана цялата българска централно отпечатана продукция за периода 1944 - 2000 г. и част от тази за периода 1878 -1944 г.  През 1994 г. започва автоматизиране на краеведската дейност. Основна роля за развитието на отдела имат краеведите Богдана Ботева, Елена Генчева, Пенка Андреева и Савина Цонева. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ…
 5. 5. Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ е част от Краеведско обединение „Мизия”, основано на 9 ноември 1965 година в гр. Велико Търново. Библиографите от библиотеките в Габрово, Велико Търново, Плевен и Ловеч работят за кооперирано проучване на източниците по краезнание за регион Централна Северна България. www.libgabrovo.com КРАЕВЕДСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МИЗИЯ” РБ “Христо Смирненски“ - Плевен РНБ “П.Р.Славейков“ – В. Търново РБ “Проф. Беню Цонев“ - Ловеч
 6. 6. Традиционна фишова систематична картотека с над 200 000 аналитични описания. www.libgabrovo.com РАЗПОЛАГАМЕ С:
 7. 7. База данни „Аналитично описание на части от книги и статии от периодични издания”. (библиографски данни за публикации в книги, части от книги, списания и вестници, свързани с Габрово и региона с над 109 000 описания)
 8. 8. База данни „Персоналия” (биографични данни за местни дейци и библиография за тях с над 7 100 описания)
 9. 9. 362 заглавия старопечатни книги на български език 462 заглавия периодични издания (вестници, списания, бюлетини, единични листове, юбилейни вестници) Отдел „Краезнание“ притежава 6533 тома библиотечни единици (в това число - уникална сбирка от издания на местни творци от 1878 г. до днес) www.libgabrovo.com КРАЕВЕДСКИ ФОНД:
 10. 10. Рилски, Неофит. Кодекс на село Габрово, 1836. Ръкопис. Рисунки с перо. Подарен от Историографското дружество „Габрово” на библиотека „Априлов-Палаузов” www.libgabrovo.com Фондът се ползва само на място, по отделен правилник, в специализирана читалня, създадена през 1995 г. 6 ръкописа 14 заглавия възрожденски вестници (фототипни издания ) 1500 тома старопечатни книги на други езици
 11. 11. Извършване на устни и писмени библиографски и фактографски справки (от 2008 г. писмените справки са представени на сайта на библиотеката за улеснение в работата на читателите) Информационно обслужване Подготвяне на витрини и изложби с краеведски материали (за запознаване на читателите с живота и дейността на личности, свързани с края и за значими местни събития) www.libgabrovo.com ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
 12. 12. www.libgabrovo.com Консултантска помощ на ученици и студенти в работата им по проекти, курсови, дипломни работи и извънкласни дейности. (участие в подготовката на краеведска конференция “135 години Шипченска епопея”; Кръгла маса “Съвременен поглед към будителите”; Кръгла маса “Д-р Никола Василиади”; краеведска конференция “Ролята на българските чорбаджии за обществено- културното и икономическо развитие на градовете през Възраждането). Подпомагане на регионални проучвания и изследвания за историята и съвременното развитие на Габрово и Габровския край, за личности и събития, свързани с края, родови проучвания. Изготвяне на календари на бележити дати и събития.
 13. 13. www.libgabrovo.com  Комплектуване и докомплектуване на фонда (с помощта на дарения)  Преглеждане на местния и централния печат за краеведски материали (по плана на обединение “Мизия”: 8 местни вестника, 3 бюлетина, 11 централни вестника и 21 списания) Съставяне на прикнижни и пристатийни библиографии.
 14. 14.  Проекти на библиотеката, свързани с дигитализацията и разширяване на електронните услуги:  “Нови възможности за достъп до информационни услуги е- образование чрез сайта на РБ Габрово и мобилната му версия” (нова страница “За регион Габрово”, достъп до мултимедийно съдържание).  “Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за област Велико Търново и Габрово” (дигитализация на местната периодика до 1944 г.)  “Фотоархив на Габрово” (включващ снимки на сгради, паметници, паметни плочи, чешми и други важни за града исторически места).
 15. 15. ЕЛЕКТРОННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛА НА САЙТА НА БИБЛИОТЕКАТА
 16. 16. www.libgabrovo.comwww.libgabrovo.com
 17. 17. Работно време: 09.00 – 12.00 и 12.30 – 17.00 ч. (понеделник-петък) Библиотекари: Соня Стоянова, Румяна Карамфилова тел.: 066 / 807101 e-mail: libgbkr@abv.bg librarygb_kraeznanie@abv.bg www.libgabrovo.com Контакти:
 18. 18. www.libgabrovo.com БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Соня Стоянова Румяна Карамфилова

×