Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”

1,185 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Новите електронни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”

 1. 1. ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” Красимира Кънева Регионален мениджър 8-9 ноември 2012 г., гр.Благоевград
 2. 2. Целеви библиотеки – област БлагоевградЦелеви библиотеки 44 библиотекиИКТ оборудване 237 настолни компютри, 11 лаптопа 41 мултимедии 44 мултифункционални устройства 3 цветни принтераСтойност на оборудването - 161,2 хил.долараСтойност на софтуера - 793,3 хил.долара
 3. 3. Програма “Глоб@лни библиотеки - България”: приоритети 2012 г.
 4. 4. Видове услуги - дефиниции
 5. 5. Е - услуги
 6. 6. Е - услуги за провеждане на национални политики 2012 г. Е - култура Е - заетост Е - здраве Споразумения за сътрудничество с: Министър по управление на фондовете от ЕС Агенция по заетостта Министерство на здравеопазването
 7. 7. Финансиране на иновативните е-услуги Финансиране на партньорски проекти на РБ за-2012 г. Финансиране на проекти на читалищните библиотеки за внедряване на е-услуги - 2013 г. Директно финансиране на читалищните библиотеки, предлагащи е-услуги за провеждане на национални политики - 2013 г.
 8. 8. Е - здраве, България С.Белоградец, обл.Варна, безплатни кардиологични прегледи Партньор: ОбщинатаГр.Роман, беседи покампания “Информирани издрави”Партньори: Училище Автотранспорт
 9. 9. Е - заетост, БългарияГр.Ихтиман, обучение набезработни младежи записане на мотивационнописмо и кандидатстване Асеновград, изнесенапо електронен път трудова борса на Бюрото по труда
 10. 10. E - достъп, БългарияГр.Баня, обучениена хора с менталниувреждания катоактивнипотребители накомпютрите Гр.София, обучение по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” на младежи с увреден слух
 11. 11. В с.Арчар, обл.Литва, гр.Утена, Видин- програма запредлага програма роми, напусналибазирана на игрови училищетехники за ученици, Партньори:напуснали училище ОИЦ ПРЕДИЗВИКАТЕ ОбщинаПартньори: ЛСТВА Център за образование Служба за педагогическа и психологична помощ Дирекция “Образование” в общината
 12. 12. E - бизнес, УкрайнаВ гр.Мелитопол, електроннатуристическо-инвестиционна карта Партньор: Местната власт
 13. 13. Е - правителство, РумънияУслуга: Подаване на формуляри за субсидии на земеделските производители през 2011 г.Партньор: Разплащателната агенция  400 библиотеки  17 000 фермери /2011 г./  над 20 млн. евро субсидии  54 х.евро на библиотека  250 х.евро спестени разходи за транспорт  34 000 спестени работни дни
 14. 14. Брой целеви библиотеки в страната предоставящи е-услуги
 15. 15. Обучения в област БлагоевградБрой обучения – 36 РБ “Д.Талев”, гр.Благоевград - 20 НЧ “Просвета - 1856”, гр.Гоце Делчев - 11 НЧ. “П.Хилендарски”, гр.Сандански - 5Обучения по направления: ИКТ - 10 Организация - 7 Услуги - 7 Работа с потребители – 6 Застъпничество – 6Брой обучаеми - 378
 16. 16. Натоварване на 1 компютър в часове на ден, 1.10-6.11
 17. 17. Натоварване на 1 компютър в област Благоевград, 1.10-6.11.2012г.

×