Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация на Емилия Петкова

776 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Презентация на Емилия Петкова

  1. 1. Услуги от Европа директно Русе Консултации- на място в офиса на центъра, по телефона, по факс и по електронна поща; Разпространение на различни информационни материали; Документационен фонд; 2 оборудвани работни места с Интернет; Излъчване на канал “Europe by Satellite”; Електронен бюлетин в 12 бр.; Обновяване на сайт www.europedirect-ruse.eu; разпространяване на информация за инициативи и проучвания на общественото мнение сред списък с контакти; Популяризиране на Общата селскостопанска политика, Европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията, Избери
  2. 2. Инфо срещи По различни теми, включително по заявка; На място в офиса; С различна продължителност и свързаност – срещи, семинари, тренинги.
  3. 3. E-bookshophttp://bookshop.europa.eu/bg/home
  4. 4. Регистрация
  5. 5. Безплатни издания
  6. 6. Уверете се, че няма да Ви струва нищо!
  7. 7. Емилия ПетковаЕВРОПА ДИРЕКТНО - РУСЕinfo@europedirect-ruse.eu 7000 Русе Пл. Свобода 4 Тел./факс: 082 519 504www.europedirect-ruse.eu

×