Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП

975 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП

 1. 1. Добри практики по програма „Глоб@лни библиотеки“ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ПО ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” С ПОДКРЕПАТА НА МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА Красимира Кънева Регионален мениджър 26-27 септември 2012 г., гр.Правец
 2. 2. Целеви библиотеки – област СофияЦелеви библиотеки 76 библиотекиИКТ оборудване 351 настолни компютри, 28 лаптопа 69 мултимедии 76 мултифункционални устройства 6 цветни принтераСтойност на оборудването - 245 хил.долараСтойност на софтуера - 1 027 хил.долара
 3. 3. Приоритети на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”
 4. 4. Видове услуги - дефиниции
 5. 5. Иновативни и нови е - услуги
 6. 6. Набелязване на потенциалните партньори Дейности по Определяне на внедряване нацелевата група и услугата услугата Ефект/ Ресурси/ Въздействие бюджет Информиране за новата услуга
 7. 7. Принципи на партньорството Писмено Споразумение за сътрудничество Отношения на равнопоставеност Взаимен интерес Механизми за комуникация и контрол Дългосрочно сътрудничество, устойчивост
 8. 8. Как се изгражда успешно партньорство?
 9. 9. Партньорите на библиотеката (1)  ОбразователниОбщина институции: училища, университети, научни организации Библиотека  Служби за социално подпомагане, здравниМестна службиобщност  Културни институции – музеи, театри  Медии
 10. 10. Партньорите на библиотеката (2) Бизнес - търговски дружества, банки, местни производители и доставчици на услуги НПО - за превенция на децата, за подпомагане на възрастните, за работа с хора с увреждания Спортни клубове и отбори Физически лица - доброволци, интелектуалци, местни лидери, активисти Религиозни организации Други организации извън България
 11. 11. Програма “Глобални библиотеки -България” в подкрепа на партньорствотоЦел:Да се очертаят възможностите за създаване и поддържане на партньорства за иновативни услуги с подкрепата на Програма Глобални библиотеки - България: Проучване на съществуващите партньорства при целевите библиотеки по програмата Събиране и разпространяване на идеи, опит и добри практики в областта на партньорството Идентифициране на стратегически национални и местни партньори за внедряване на нови услуги Подкрепа на библиотеките за създаване на нови партньорства
 12. 12. Програма “Глобални библиотеки - България” в подкрепа на партньорствотоДействия: Срещи с представители на държавната администрация за определяне на партньорски инициативи по внедряване на нови услуги Регионални срещи за библиотекари и представители на местната общност на тема партньорство Разработване на материали / брошури, презентации, дискове / за успешни партньорства Експертна и финансова подкрепа за изграждане на партньорства
 13. 13. Е - здраве БЪЛГАРИЯ С.Белоградец, обл.Варна, безплатни кардиологични прегледи Партньор: ОбщинатаГр.Роман, беседи покампания “Информирани издрави”Партньори: Училище Автотранспорт
 14. 14. Е - заетост, Украйна Проект “Берегина“В гр.Катеринопол доброволципроучват безработицата среджените, жертва на домашнонасилиеПартньори: Службата по заетостта Асоциацията за бизнес развитие Медии – радио, вестник
 15. 15. Е - заетост БЪЛГАРИЯ Гр.Ихтиман, обучение на безработни младежи за писане на мотивационно писмо и кандидатстване по електронен път Партньор:  Бюро по труда
 16. 16. В с.Неговановци, обл.Видин сеприлага услугата “Предай ивърни” за обмен на информациямежду възрастни и младежиПартньори: Пенсионерски клуб Доброволци/ самодейци
 17. 17. Литва, гр.Утена, В с.Арчар, обл. Видин-предлага програма програма за роми,базирана на игрови напуснали училищетехники за ученици, Партньори: ОИЦнапуснали училище ПРЕДИЗВИКАТЕ ОбщинаПартньори: ЛСТВА Център за образование Служба за педагогическа и психологична помощ Дирекция “Образование” в общината
 18. 18. Е - правителство, РумънияУслуга: Подаване на формуляри за субсидии на земеделските производители през 2011 г.Партньор: Разплащателната агенция  400 библиотеки  17 000 фермери /2011 г./  над 20 млн. евро субсидии  54 х.евро на библиотека  250 х.евро спестени разходи за транспорт  34 000 спестени работни дни
 19. 19. E - бизнес, УкрайнаВ гр.Мелитопол, електроннатуристическо-инвестиционнакарта Партньор: Местната власт
 20. 20. Библиотеката в гр. Тулчапредставя в МОЛ услугите, които предлага, вкл. безплатен интернет. Доброволци информират гражданите

×