Successfully reported this slideshow.

Йорданка Нешова, библиотекар при НЧ „Просветен лъч” - гр. Сапарева баня

1,479 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Йорданка Нешова, библиотекар при НЧ „Просветен лъч” - гр. Сапарева баня

 1. 1. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ “ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905” ГР. САПАРЕВА БАНЯ ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИВ ПАРТНЬОРСТВО. СПОДЕЛЕН ОПИТ
 2. 2. НЧ”Просветен лъч” е основано през 1905 г. В основата начиталището стои традиционно библиотеката. Читалищната нибиблиотека е обществена библиотека на територията на гр. Сапаревабаня, изградена на принципа на близост, достъпност и оперативностна основното библиотечно- информационно обслужване начетирихилядното ни население.ОСНОВНА МИСИЯ:Нашата мисия е да бъдемпосредник между информациятаи потребителите в един бързопроменящ се свят и да работим заутвърждаването на библиотекатакато обществен информационен икултурен център, осигуряващравен достъп навсички, включително и на лицатав неравностойно положение.
 3. 3. Нашата библиотека е основна и неделима част откултурната, образователната и информационнаинфраструктура на града ни.Принципите на функционирането и са: Свобода на информацията Достъп за всички. Принос към развитието на местната култура. Библиотека без стени. За да изпълнява своята мисия нашата библиотека се стреми да привлече повече допълнителни финансови ресурси чрез участие в проекти, спонсорство, дарения и др.
 4. 4. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ПАРТНЬОРСТВО: “Глобални библиотеки- България” “Фолклор и туризъм в района на Сапарева баня” “Пътуваща съседска чиния” “Реконструкция на читалищната сграда”
 5. 5. ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ Проектът е реализиран по Програма “Глобални библиотеки –България” с ключови партньори Министерство на културата , Програма на ООН за развитие. Тази програма се реализира по инициатива на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”. Нашата библиотека се включи още на първия етап от стартирането на Програмата, подкрепяна от община Сапарева баня.
 6. 6. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:• Библиотеката ни се сдоби с три настолни компютърни конфигурации и мултифункционално устройство.• Осигуряване на безплатен Интернет за посетителите на библиотеката.• Участие в многокомпонентното обучение на библиотекарите. Библиотеката преди ремонта
 7. 7. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:• Програма “Глобални библиотеки” промени облика на нашата библиотека, превръщайки я в един модерен информационен център. Желаещите да ползват компютрите са много. Молбата ми към ръководството на Програмата е да бъдат увеличени бройките компютри и получаването на мултимедия за да откликнем на търсенето на читателите.• Приобщихме нашите читатели към глобалното информационно общество, с което повишихме качеството им на живот.
 8. 8. ФОЛКЛОР И ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА САПАРЕВА БАНЯ Проектът е реализиран по програма “Младеж” на Министерството на младежта и спорта в партньорство с Професионална гимназия по туризъм и администрация “Алеко Константинов” гр. Сапарева баня и група младежи от Холандия.
 9. 9. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:• Посрещане и запознанство с младежите от Холандия.• Презентация за град Сапарева баня и забележителностите.• Излет до “Овчарченските водопади”.• Уреждане на етнографска изложба в читалището.• Организиране на фолклорен концерт с фолклорните състави на Общината.
 10. 10. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:Поход от Сапарева баня доСедемте рилски езера.Подновяване на указателнитетабели.Подновяване на маркировкатаЕкскурзия до Рилскияманастир.Издаване на песнопойка сфолклорни песни от нашиякрай. Обновяване на маркировката
 11. 11. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: Библиотеката увеличи своята колекция с много ценнокраеведско издание ”Песнопойка”. Участниците в проекта иактивни читатели събраха и записаха фолклорни песни отнашия край, така се създаде и това издание. Осъществяването на проекта допринесе за личностноторазвитие на младежите.Научиха се да работят в екип.Намериха си нови приятели. Реклама на народното ни творчество, традиции ивеличието на природата на нашия край.
 12. 12. ПЪТУВАЩА СЪСЕДСКА ЧИНИЯ Проектът е реализиран по Програма “Фар” , мярка “Развитие на местни културни инициативи”. Той е разработен от Об Администрация гр. Сапарева баня с основен партньор НЧ «Просветен лъч- 1905”.
 13. 13. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:• Обединяване на хората в “Добрият съсед е истинско съкровище” общността около най- естествените съседски отношения.• Да се съживят и разнообразят съседските отношения в мащаба на цялата община.• Събиране и съхранение на традиционните, кулинарни рецепти от нашия край.
 14. 14. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:• Изготвяне на график и маршрути за пътуващата съседска чиния.• Събиране на рецептите на подготвена бланка.• Организиране на кулинарна изложба и фолклорен концерт. Старта на проекта
 15. 15. Традиционни ястия Пътуващата съседска чиния
 16. 16. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:Пътуващата съседска чиния е обиколила повече от 400къщи в общинатаРолята на библиотеката бе да подготви бланките зазаписване на традиционните ястия и дапопуляризира идеята за създаване на сборник срецепти сред своите читатели. Събрани са над200 кулинарни рецепти на български ястия.Събраните рецепти бяха систематизирани и дадени заотпечатванеРазшири се влиянието на библиотеката и читалищетосред жителите на Общината
 17. 17. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА Проектът се реализира по Програма за развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните, мярка 321. Проектът е разработен от Общината с бенефициент читалището. Той е на стойност 928 874,00 лв.
 18. 18. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:• Подобрение в достъпа на населението до културни услуги свързани със свободното време и отдиха на населението и гостите на града• Проектът предвижда цялостен ремонт на библиотеката , киносалона и останалите зали на читалището• В проекта е предвидено и ново обзавеждане
 19. 19. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:• С реализирането на този проект се надяваме да подобрим имиджа на библиотеката в обществото, да разширим нейното влияние над нови читатели и гости на Сапарева баня• От Общината ни подкрепиха и подготвиха този голям проект, като се надявахме реконструкцията да приключи до 2010 г. , но старта бе даден през месец септември 2011г.• След приключването на проекта всички ние се надяваме да имаме една модерна библиотека, отговаряща на новите изисквания на читателите.
 20. 20. Добри партньори в нашата дейност са и ОУ«Христо Ботев», ОДЗ «Света Анна» , Клуба наинвалида и др. Партньорството е решаващ фактор припечелене и реализация на проекти, когато имаразбиране и подадена ръка резултатите са налице.
 21. 21. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Изготвил: Йорданка Нешова – библиотекар при НЧ„Просветен лъч-1905“ гр.Сапарева баня e-mail: proluch@abv.bg; GLBG0759@glbulgaria.bg

×