Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Информационните технологии в помощ на учебния процес

1,751 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Информационните технологии в помощ на учебния процес

 1. 1. „Да направимпреподаването и ученето по-привлекателно чрез ИКТ” Секторна програма „Коменски” – Регионални партньорства
 2. 2. “Център за Развитие начовешките ресурси” - МОМН
 3. 3.  Секторна програма „Коменски” – Регионални партньорства е една от многобройните програми на Европейския съюз, имаща за цел съвместната работа и обмен на опит между ученици и преподаватели от всички държави – членки на ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Програмата дава възможност на регионални и местни образователни власти от два региона да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес в сътрудничество с училища и други организации, участващи в образователния процес. Тя носи името на чешкия философ, хуманист, теолог и педагог Ян Амос Коменски и е част от програмата „Учене през целия живот”.
 4. 4. Обосновка на проекта Чрез този проект ние ще предоставим платформа за диалог между двата основни партньора Турция и България и останалите заинтересовани страни за подобряване капацитета на учители и провеждане на редовни актуализации за осигуряване на динамична и актуална политика в областта на стандартите на ЕС. Ще бъде предоставена подходяща рамка за осигуряване на планове за програмата и подпомагане ефективното развитие и интеграция на ИКТ в образованието ,която ще допринесе за повишаване качеството на образователните услуги. Образователните системи на двете страни ще бъдат разгледани в детайли и ще се обсъждат на място по време на мобилностите и добрите практики ще бъдат споделяни
 5. 5. Ян Амос Коменски28 март 1592 - 15 ноември 1670  Чешки мислител и педагог,сч итан за родоначал ник на съвременн ата педагогика
 6. 6. Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана е участник в проект „Да направим преподаването и ученето по- привлекателно чрез ИКТ” по програма „Коменски”съвместно с Община Монтана и Четвърто ОУ „Иван Вазов”
 7. 7. Защо IV ОУ избра за партньор РБ “Гео Милев” Отдавна библиотеката е привлекателно място за децата, любители на хубавата книга Това място ги привлича не само с богатия книжен фонд, но и с отдел “Изкуство”/по-популярен като отдел “Музика”/, с читалните и не на последно място със ИКТ залата
 8. 8. РБ “Гео Милев” е съпричастен домакин на всекиучилищен празник или отбелязване на бележити дати и годишнини от историята и културата ни. Тук се учат на ...книголюбие
 9. 9. С участието си в маратона на четящите хорадецата стават част от една невидима магистрала, свързваща ги с четящите хора от цял свят
 10. 10. За любителите на сърфирането в Интернетбиблиотеката разполага с достатъчно компютри,а малките често отиват в залата с ИКТ
 11. 11. Основната цел на проекта е да се подобри качеството на управлението, преподаването и усвояването на учебния материал в училищата чрез ползване наинформационно-комуникационни технологии, които стават все по-важни във времето и обществото, в което живеем.Проектът си поставя и следните задачи: да съдейства за разбирателството между представителите на различни националности да създаде навици за обучение през целия живот, да помогне на тези, които най-много се нуждаят от приобщаване към образованието в училище, да придобият умения за ползване и намиране на информация
 12. 12. Други цели да се подобри качеството на преподаването, ученето и управлението в училищата, което ще помогне за повишаване на стандартите качеството на образованието чрез увеличаване на ИКТ уменията на учители и ученици. по-добро сътрудничество на международно ниво, трансфер на добри практики, насърчаване на работа в група, мотивиране на учениците да обогатят своите езикови и социални умения.
 13. 13. Реализация на проекта започна свизита в Монтана на партньорите отТурция от 13 до 18 ноември 2011 г.
 14. 14. Добре дошли!
 15. 15. Проектът в действие
 16. 16. На среща в кметство Монтана –основният партньор по проекта от българска страна
 17. 17. ИКТ обучение по програма Глоб@лни библиотеки
 18. 18. В библиотека “Гео Милев”- споделяне на опит
 19. 19. Посещение в Турция
 20. 20. Посещение в публичнатабиблиотека на град Адъяман
 21. 21. В библиобуса и връчване награди на най-добрите читатели за 2011г.
 22. 22. Анадолска гимназия “Фатих”- в час поматематика и в училищната библиотека
 23. 23. В инспектората по образование
 24. 24. На посещение при кмета на град Адъяман 340 хиляден град
 25. 25. Традиционна турска нощ с музика и връчване на сертификати
 26. 26. Проектът стартира м. август 2011г. и ще приключи м. юни 2013 г Чрез анализ на образователните системи и обмяна на добрите практики в България и Турция ще се даде възможност за нов поглед към образованието и за постигане на единната му европейска визия – без етнически, социални и културни различия.

×