Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Glob@l Libraries - Bulgaria Program(20)

Advertisement

Г-жа Светла Божилова, НЧ „Светлина 1923“, с. Труд с. - „Информирани и здрави - добри практики с ученици на библиотеката при НЧ „Светлина 1923“ с.

 1. ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ
 2. Добри практики с ученици на библиотека при НЧ ”Светлина 1929” с. Труд Светла Божилова - библиотекар
 3. СЪДЪРЖАНИЕ КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА? * СРЕЩА НА ДИАБЕТНО БОЛНИ ОТ СЕЛОТО С ДОЦ.ОРБЕЦОВА * СРЕЩА НА БЪДЕЩИ МАЙКИ С ЦЕНТЪР ЗА КЪРМЕНЕ * ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С Д-Р ЯНЕВ /ХРАНЕНЕ,НАЧИН НА ЖИВОТ НА ДИАБЕТИЦИТЕ / * ПРЕВЕНЦИЯ - СПИН * ПРЕВЕНЦИИ НА ЗАВИСИМОСТИ ПРОГРАМА “ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” /ЕТАП 2009/ - НОВ ПЪТ В РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕКАТА * НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ * ПРЕВЕНЦИЯ НАРКОТИЦИ * ПРЕВЕНЦИЯ АЛКОХОЛ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ * ПРЕВЕНЦИЯ АГРЕСИЯ * ПРОЕКТ “ЗДРАВО СЕЛО” С ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ! ЗА ДА СЕ ОСМИСЛИ ЖИВОТА ИМ * МЕСТЕН ЦРД /ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ/, С. ТРУД
 4. КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА ?  Неформални разговори по здравословни проблеми на хората при посещения в библиотеката  Търсенето на здравна литература не отговаря на потребностите на потребителите  Необходимост от актуализиране на фонда, съобразен с потребностите на учениците в подкрепа на учебния процес  Момче от селото на 22 г. ослепява-последствие от диабет  Опит за получаване на техника за незрящи в библиотеката  При профилактичните прегледи, извършени от личните лекари д-р Налбантски и д-р Сапунарова, бяха идентифицирани повече от 500 души, болни от диабет при население над 4000 души  Партньорство с ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Труд и инспектор Пламен Митев от РУП, с.Труд  Децата – наша обща грижа
 5. ЗАЕДНО В БОРБАТА С ДИАБЕТА СРЕЩА НА ДИАБЕТИЦИ ОТ С.ТРУД С ДОЦ. ОРБЕЦОВА 14 ноември Световен ден за борба с диабета В залата на читалището
 6. ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С Д-Р НИКОЛАЙ ЯНЕВ ХРАНЕНЕ И НАЧИН НА ЖИВОТ НА ДИАБЕТИЦИТЕ ХИГИЕНА НА ЗДРАВЕТО
 7. ПРЕВЕНЦИИ: СПИН, АЛКОХОЛ, ТЮТЮНОПУШЕНЕ, АГРЕСИЯ, ТРАФИК НА ХОРА
 8. ПАРТНЬОРСТВО НА ЧИТАЛИЩЕТО С ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ /ЦЕИ/ ГР. СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ “СТОПАНИ” И ПОСТАНОВКАТА “ИЗГУБЕНА СТАНКА” /ФОРУМ- ТЕАТЪР/ ИЛИ НАЧИН ДА ПРОМЕНИМ СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕМ ПРЕВЕНЦИЯ НА АЛКОХОЛНАТА ЗАВИСИМОСТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
 9. ПРОГРАМА “ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” В С. ТРУД - ЕТАП 2009 Г.  Нови услуги за гражданите  Бърз и лесен достъп до информацията  Подготовка на презентации на учениците с консултант- библиотекар
 10. ПСИХОЛОЗИ И ДОБРОВОЛЦИ ЗАЕДНО В БОРБАТА СЪС ЗАВИСИМОСТТА ОТ НАРКОТИЦИТЕ. Превенция - наркотици Информирани и здрави с филмите на МЗ
 11. ПРЕВЕНЦИЯ – АЛКОХОЛ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ
 12. ЖИВОТЪТ ОБИЧА НЕПУШАЧИТЕ – С ИНСПЕКТОРНОНКА ЛОВЧЕВА ОТ ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ И ФИЛМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ “ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ”
 13. МЕСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ ПРИ НЧ”СВЕТЛИНА 1929”, С. ТРУД КЪМ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ (НАРД) КООРДИНАТОР: СВЕТЛА БОЖИЛОВА, БИБЛИОТЕКАР
 14. “30 КИЛОМЕТРА ДО ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” ПРОЕКТ НАЛОРЕЙН ДАГЕТ /КОДЖИ/, ДОБРОВОЛКА ОТ КОРПУС НА МИРА, САЩ ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ, СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
 15. АНТИ-СПИН КАМПАНИЯ В ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С.ТРУД
 16. ВХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ МЕСТНИЯ ЦЕНТЪР
 17. НАЦИОНАЛЕН ДОБРОВОЛЧЕСКИ ОБМЕН - 2012 Г. “ ЖИВОТ С МИСИЯ“ ОРГАНИЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ, В КОЙТО УЧАСТВАХА И 5-МА ДОБРОВОЛЦИ ОТ С.ТРУД
 18. ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ БЕСЕДА ЗА ОПАЗВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД С ИНСПЕКТОР НОНКА ЛОВЧЕВА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ (РПУ), С.ТРУД
 19. ПРОЕКТ “ЗДРАВО СЕЛО”  Проведена анкета – 100 човека  Проведени информационни срещи с целеви групи  профилактика на здравето  спорт на открито и туризъм  развитие на информираността на хората от селото
 20. С ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО ! За да живеят децата ни здрави и щастливи, трябва да ги информираме и бдим за здравето им и тяхната безопасност, защото те са наша обща грижа!
Advertisement