Successfully reported this slideshow.

Ловеч и Ловчанско днес

461 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ловеч и Ловчанско днес

  1. 1. На 17 април 1924 г. в София се избира комитет, който да се грижи за написването и издаването на съчинението “Ловеч и Ловчанско”. Той се състои от председател проф. Беню Цонев, секретар инж. Трифон Трифонов и членове: проф. д-р Стефан Ватев, проф. Стефан Петков, проф. Анастас Иширков и зап. ген. Никифор Никифоров.
  2. 2. проф. Беню Цонев проф. д-р Стефан Ватев инж. Трифон Трифонов проф.д-р Тошко Петров проф. Анастас Иширков генерал о.з. Никифор Никифоров д-р Параскев Стоянов
  3. 3. Отварянето на местната култура към света: 1. Местното наследство - акцент върху местната уникалност 2. Живата култура на населеното място - акцент върху детайлите и микроисториите и със специално внимание на партньорствата и въвличане на доброволци
  4. 4.  http://www.kraeznanie.lovechtoday.eu/
  5. 5.  http://www.shipkovo.bg/old/  http://www.lesidren.com/  http://www.devetakiplateau.org  http://www.apriltsi.org/  http://www.vrabevo.eu/  http://www.letnitsa.bg/
  6. 6.  С благодарност към колегите от Ловешка област за подкрепата и активната съвместна работа за изграждането на единен справочен апарат – на принципа “всичко на едно място – за улеснен достъп на информация”!  Благодарност на Програма “Глобални България” с надеждата за дългосрочна подкрепа!
  7. 7. Нека си пожелаем успех за реализирането на бъдещи идеи и инициативи! ИЗГОТВИЛИ:  Нора Петкова Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”  Антон Гаврилов НЧ “Съгласие 1869”-Тетевен

×