Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Електронни услуги в e-Област Габрово

693 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Електронни услуги в e-Област Габрово

 1. 1. Електронни услуги в e-Област Габрово инж. Ивайло Карабойков старши специалист “ИО” Областна администрация - Габрово
 2. 2. Презентацията – средство за обучение и дискусия?
 3. 3. Когато става въпрос за нещо важно ...
 4. 4. ... последствията могат да бъдат
 5. 5. ... твърде неочаквани ...
 6. 6. Организация на административното обслужване Мениджър, отговарящ за клиентаМениджър, отговарящ за клиента БекБек --офис информационни системиофис информационни системи-- Фронт - офис Бек -офис
 7. 7. Модел 1998 – 2000 г. "Едно гише" Гражданин Гражданин Гражданин Гражданин Молба за услуга "ФРОНТ-ОФИС 2000" Служител СлужителСлужителСлужител Документоборотна система Специализирани системи "БАК-ОФИС 2000"
 8. 8. Електронно административно обслужване e- АДМИНИСТРАЦИЯ Едно гише web услуги Граждани Фирми WEB Броузер Граждани Фирми Документооборот и контрол на задачите web сървър Приложения е-Админисрации Комуникационна среда
 9. 9. Е-Област Габрово (2003 г.) - структура Интернет Община Дряново Сървър PC PC PC Ethernet АКСТЪР-ОФИС СървърСървър PC PC PC Ethernet АКСТЪР- Комуникатор Община Трявна АКСТЪР-ОФИС Сървър Сървър PC PC PC PC PC PC Ethernet АКСТЪР- Комуникатор Община Габрово АКСТЪР-ОФИС Сървър Сървър PC PC PC PC PC PC Ethernet АКСТЪР- Комуникатор Областна администрация ГАБРОВО АКСТЪР-ОФИС Сървър Община Севлиево Сървър PC PC PC PC PC PC Ethernet АКСТЪР- Комуникатор АКСТЪР-ОФИС Сървър АКСТЪР- Комуникатор . АКСТЪР- е-подпис АКСТЪР-ОФИС СървърСървър PC PC PC Ethernet АКСТЪР- Комуникатор Национален парк Централен Балкан АКСТЪР-ОФИС Сървър Сървър PC PC PC Ethernet АКСТЪР- Комуникатор ЕРП- Габрово
 10. 10. Електронна преписка  Формално описание на документа (преписката)  Самият документ в електронен вид  Задачите, свързани с документа (възложени задачи, очет за изпълнението им, коментар)  Други характеристики, свързани с документа (дата на възлагане, срок на изпълнение, цена и др)
 11. 11. Е-Област Габрово – възможности Гражданин Гражданин Гражданин Гражданин Молба за комплексна услуга "Областна администрация" Дряново Габрово Севлиево Трявна Обменнадокументи "Общинска администрация"
 12. 12. Отдалечено подаване на документи Гражданин Гражданин Гражданин Гражданин Молба за комплексна услуга Aдминистрация" Обменнадокументи Aдминистрация" Гражданин Гражданин Гражданин Молба за комплексна услуга Отдалечено подаване на документи Отдалечено подаване на документи
 13. 13. Отдалечено подаване на документи Гражданин Aдминистрация" Access WEB УСЛУГИ Лицензирано раб.място
 14. 14. Защо не работи?  Изисквания на ЗЕУ и Наредбите му - вписване, ЕСОЕД...  Постоянно „надграждане“ на нефункциониращи и принципно сгрешени проекти  Опити за “преоткриване” на вече реализирани, внедрени и работещи решения...  Патологична централизация
 15. 15. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×