Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николова, библиотекар в НЧ „Христо Ботев 1934” - гр. Божурище

1,219 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николова, библиотекар в НЧ „Христо Ботев 1934” - гр. Божурище

 1. 1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ-1934” ГРАД БОЖУРИЩЕ
 2. 2.  Библиотеката заема площ от 273 кв.м. и разполага със „Заемна” с обособен кът за читалня, „Детски отдел” и “Книгохранилище”. Книжният фонд възлиза на 18 хиляди библиотечни документа от различни отдели на знанието. 2
 3. 3. Читатели на библиотеката – 570 302 ученици 248 учащи в 54 СОУ “Летец Христо Топракчиев” В други училища 77 119 52Горен курс Среден курс Начален курс 3
 4. 4. Техническото оборудване на библиотеката попрограмата "Глоб@лни библиотеки - България" Позволява читателските запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин, и читалня, а да се: ◦ търсят ресурси в уеб – библиотеки ◦ специализирани портали ◦ работи с електронни масиви ◦ ползва копирна апаратура ◦ мултимедия 4
 5. 5. Разполагаме с 3 компютъра с неограничен Интернет. 5
 6. 6. В библиотечната работа и предоставянетона информация за ученици от среден игорен курс вече активно се ползват:◦ ресурсите на специализирани български учебни Интернет портали и страници◦ обмяна на информация и знания в национални и международни форуми 6
 7. 7. Партньори на библиотеката  Община Божурище  СОУ "Летец Хр.Топракчиев"  ОДЗ"Детелина"  ОДЗ "Буратино"  Дамски клуб  Спортен клуб  Гражданско сдружение "Заедно за община Божурище "  Клуб на запасните офицери  Литературен клуб "Дамаскин "  Защитено жилище  Клуб на пенсионера 7
 8. 8. СОУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“ И НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1934 “Представяне на добри педагогически практики-партньорство и проекти
 9. 9. 00:00:09 Дискусия • Дискусионно студио • Насочва интереса на форма на обучение учениците към проучване на обществените нагласи, използване на анкетен материал и организиране на „строг“ дискусионен вариант по поставена тема. 9
 10. 10. Интегриране на учебно съдържание чрез читалищна библиотека град Божурище Дискусията като  Ботев средство за овладяване на  Алеко комуникативни Константинов умения за  Урок по участие в устно родолюбие речево  390 от рождението общуване. на Молиер  Андерсенови празници 10
 11. 11. Дискусионни студияРодолюбец Бай Ганьо Европеец Христо Ботев  Алеко Константинов 11
 12. 12. 390 години от рождението на Молиер 12
 13. 13. 139 години от смъртта на Апостола 13
 14. 14. Андерсенови празници 14
 15. 15. Реализация 15
 16. 16. 16
 17. 17. РезултатиСлед приключване на проектите в края на учебнатагодина се проведе импровизиран разговор с учениците,участвали в тях.С този разговор се целеше да бъдатпроверени техните нагласи относно тази форма наобучение, свързана с библиотеката. 80% от тяхотговориха, че провеждането на часове във вид надискусионни студия, участието им в проекти, свързани с"Глоб@лни библиотеки - България" им допада повече отстандартния час по БЕЛ. Този висок процент наодобрение е показател, че учениците биха проявили по-голям интерес към изучаваното, ако проблематиката сесъотнесе, достъпно и провокативно, към нашетосъвремие и светоусещането на днешното поколениемладежи. 17
 18. 18. Бъдещи проектиСлед реализираните проекти, се зародихапредложения за теми на бъдещи съвместниучастия. Това от своя страна говори, за една„пораснала“ инициативност у нашите деца,което ни дава основание да смятаме, чеуспешно сме реализирали заложените цели. 18
 19. 19. Стремежът ни е библиотеката да запазитрадициите си като общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на населението. 19
 20. 20. Благодаря завниманието! 20

×