Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов

1,260 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов

 1. 1. Споделено за ...Международната академия за млади библиотекари 27-30 август 2012г. гр. Вентспилс, Латвия
 2. 2. ЗА АКАДЕМИЯТА ... Финансирана изцяло отфондация „Бил и Мелинда Гейтс” и цели да:  Създаване на мрежа от млади професионалисти;  Запознаване с последните тенденции в библиотечното дело; Обмяна на опит и добри практики между млади библиотекари от пет континента.
 3. 3. ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ...
 4. 4. ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ...
 5. 5. ЗА ОБУЧИТЕЛИТЕ ...
 6. 6. ЗА ОБУЧЕНИЕТО ...  Предлагане на нови библиотечни услуги;  Изготвяне назастъпнически кампании;  Възможности за популяризиране, чрезмултимедийни презентации и фото-филми.
 7. 7. ЗА ОБУЧЕНИЕТО ...  Подобряване имиджа набиблиотеките сред местната общност; Създаване на партньорства и ползотворно сътрудничество с правителството и гражданското общество;  Формиране на организационна култура.
 8. 8. ЗА ОБУЧЕНИЕТО ... Международен манифест “Библиотеки на картата” “Топ три услуги” “Библиотекар на колело” Застъпнически кампанииза подобряване условиятана работа в библиотеките Обмяна на опит средучастниците в академията “Да станем библиотекари”
 9. 9. ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ ...
 10. 10. ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА ВИНТСПИЛС ...
 11. 11. ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА ВИНТСПИЛС ...
 12. 12. ЗА БИБЛИОТЕКАТА В ПАРВЕНТА ...
 13. 13. ЗА БИБЛИОТЕКАТА В ПАРВЕНТА ...
 14. 14. ЗА БИБЛИОТЕКАТА В КУЛДИГА ...
 15. 15. ЗА БИБЛИОТЕКАТА В КУЛДИГА ...
 16. 16. ЗА ЛАТВИЙСКОТО ЧИТАЛИЩЕ ...
 17. 17. ОСНОВНАТА МИСИЯ НА СЪВРЕМЕННАТАБИБЛИОТЕКА Е ТЯ ДА БЪДЕЧАСТ ОТ АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩНОСТТА,ОСИГУРЯВАЙКИ ДОСТЪП ДО МАКСИМАЛЕН БРОЙ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ!
 18. 18. БИБЛИОТЕКАРЯТ Е ...
 19. 19. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Изготвил: Михаела Андонова,Библиотекар по Програма “Глоб@лни библиотеки-България” в НЧ “Светлина-1896”, Гара Бов
 20. 20. Споделено за ...Международната академия за млади библиотекари 27-30 август 2012г. гр. Вентспилс, Латвия

×