Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Opdrachtnummer  : 933407
            Datum keuring  : 6 januari 2011
Rapport
Aankoopkeuring
Simon Ve...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Opdrachtnummer        : 933407
                                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

933407

1,402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

933407

 1. 1. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Rapport Aankoopkeuring Simon Vestdijklaan 9 Oegstgeest V1
 2. 2. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Inhoudsopgave Basisgegevens 3 Waarderingsnormen en afkortingen 4 Conditiemeting 5 Zolder 6 1e Verdieping 8 Begane grond 10 Kruipruimte 13 Elektrische installatie 14 Verwarming/warmwaterbereiding 15 Daken en gevels 16 Garage, berging en terrein 17 Algemeen 18 Overzicht kostenraming 20 Toelichting bij het rapport aankoopkeuring 21 © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 2 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 3. 3. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Basisgegevens Aanvrager /Opdrachtgever Bouwkundige /Opdrachtnemer Naam : G. Laduree Naam : T. Bloom Postcode : 2343 KW Nummer : 0263 Woonplaats : OEGSTGEEST Telefoon : (033) 4507750 lidnummer : 30614586 E-mail : gregory.laduree@free.fr Gegevens gekeurd object Adres : Simon Vestdijklaan 9, 2343 KW Oegstgeest Keuringsdatum : 6 januari 2011 Soort woning : Tussenwoning Bouwperiode : 1980 t/m 1989 Bouwwijze : Gietbouw (beton) Inhoud : Gemiddeld Wel /niet bewoond : Wel bewoond Weersgesteldheid : Regen Keuring t.b.v. NHG : Ja Energie label aanwezig : Nee Aanwezigheid asbest en/of olietank Het is verkoper of diens vertegenwoordiger niet bekend dat er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Het is verkoper of diens vertegenwoordiger niet bekend dat er in de onroerende zaak één of meer ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn. Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen bouwkundige, zelfstandig ondernemer aangesloten bij Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V., en opdrachtgever verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 1. Opdrachtgever geeft hierbij aan bouwkundige de opdracht per heden de bouwtechnische keuring, zoals door opdrachtgever aangevraagd, uit te voeren, welke opdracht bouwkundige hierbij aanvaardt. 2. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door zelfstandig bouwkundigen aangesloten bij Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. van toepassing. Opdrachtgever verklaart hierbij een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te gaan. Wijze van betaling: Incasso Opdrachtgever machtigt hierbij Opdrachtnemer het "Totaal tarief" bedrag van zijn/haar rekening 537428496 Factuur / Specificatie: af te schrijven. Basistarief: € 265,00 Akkoord: Vervolgtarief: € 45,00 Totaal tarief (incl. BTW) € 310,00 Aldus opgemaakt en ondertekend op 6 januari 2011 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 3 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 4. 4. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Waarderingsnormen en afkortingen Waarderingsnormen 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie Veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Afkortingen NVT niet van Beoordeling van een bepaald onderdeel vindt niet plaats, omdat het niet aanwezig is toepassing (bijvoorbeeld een balkon). NTC niet te Het is voor de bouwkundige niet mogelijk een bepaald onderdeel te controleren. Het controleren onderdeel is bijvoorbeeld onbereikbaar (dak of kruipruimte) of het onderdeel is weggewerkt en kan niet zonder sloopwerk worden beoordeeld. In feite moet dit onderdeel dus nog (nader) worden geïnspecteerd. Het nader onderzoek kan uitwijzen dat het onderdeel in orde is, maar het kan ook uitwijzen dat ingrijpende herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Besluit u de woning te kopen zonder nader onderzoek, houd dan rekening met eventuele aanzienlijke extra kosten. GC geen conditie De bouwkundige kan alleen een zo goed mogelijk afgeleid oordeel over het onderdeel geven. SOG specialistisch Een dergelijk onderzoek kan hoge kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld: onderzoek funderingsonderzoek en onderzoek naar de sterkte van vloerconstructies. Bovendien gewenst kunnen uit het resultaat van het onderzoek hoge reparatiekosten blijken. De fundering moet bijvoorbeeld worden vervangen. Houd bij een ‘S.O.G.-post’ altijd rekening met een ‘P.M.-post’. Zo mogelijk geeft de bouwkundige de kosten – binnen ruime marges – aan in de kolom ‘opmerkingen’. OMR onderdeel Het onderdeel vertoont geen zichtbare schade of gebreken. De materiaalkeuze en/of de met risico verwerking is echter zodanig, dat de bouwkundige twijfelt aan de duurzaamheid van de constructie. De kosten op termijn zijn niet te voorspellen, maar ook niet uit te sluiten. De verkoper heeft bijvoorbeeld zelf de dakbedekking van de garage vervangen. Er is goed materiaal gebruikt en het dak vertoont geen sporen van lekkage. Toch twijfelt de bouwkundige aan de wijze waarop de bitumen is verwerkt. PM pro-memorie P.M.-posten worden opgenomen in de volgende gevallen: - Reparatie of vervanging laat veel keuzemogelijkheden open ten aanzien van kwaliteit en/of de omvang van de uitvoering. Bijvoorbeeld: de vervanging van een dak. De bouwkundige geeft zo mogelijk de kosten aan – met ruime marges – in de kolom ‘opmerkingen’. - Het is mogelijk dat de definitieve kosten pas blijken naar aanleiding van een nader of specialistisch onderzoek (zie bij N.T.C. en S.O.G.). Bijvoorbeeld: een installateur moet de elektrische bedrading keuren. Pas daarna blijkt wat er moet worden vervangen. Ook bij een dergelijke P.M.-post geeft de bouwkundige indien enigzins mogelijk de te verwachten kosten – binnen ruime marges – aan in de kolom ‘opmerkingen’. - Het komt voor dat de bouwkundige constateert dat er iets moet worden gerepareerd. Maar de kosten daarvan kunnen pas worden beoordeeld tijdens de werkzaamheden, als de constructie is opengemaakt. Voorbeeld: een houten vloer loopt af, maar de oorzaak daarvan is niet direct duidelijk, evenmin als de te kiezen oplossing. In dit soort gevallen zal de bouwkundige een P.M.-post opnemen. En ook slechts onder voorbehoud en met ruime marges een kostenraming in de kolom ‘opmerkingen’ kunnen opnemen. © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 4 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 5. 5. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Conditiemeting Onderdeel Scorebalk scoregetal (1 t/m 6) Hellende daken 2 Platte daken 3 Metselwerk 2 Voegwerk 2 Buitenkozijnen 2 Buitenschilderwerk 4 De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767-1 'Conditiemeting van gebouw en installatiedelen'. Deze norm geeft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Uit deze inspectiemethode resulteert een waarde die de degradatie van een bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek. Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk gebrek is in de norm een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook nog de omvang en de intensiteit in een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore. De scores worden als volgt gedefinieerd: 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie Veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 5 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 6. 6. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Zolder Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Dakbeschot NTC : Deels afgetimmerd 2 Geconstateerd: - Oude lekkage plekken. Maatregelen: - Herstellen van geconstateerde gebreken. PM Opmerking(en): - Ten tijde van de keuring droog. Kapconstructie NTC : Afgetimmerd GC Dakaftimmering 2 Dakdoorvoeren binnenzijde 2 Dakkapel 2 Plafonds 2 Opmerking(en): - Afgetimmerd met gipsplaten. Dragende wanden 1 Scheidingswanden 2 Opmerking(en): - Uitgevoerd in houtskelet. Wandafwerkingen 3 Buitenkozijnen, ramen en 3 Geconstateerd: deuren - Klemmende delen. Maatregelen: - Herstellen van geconstateerde gebreken. € 50,- Binnenkozijnen, deuren 2 Hang- en sluitwerk 2 Beglazing dubbel 3 Binnenschilderwerk 3 Vloer beton NTC : Visueel niet waarneembaar GC © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 6 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 7. 7. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Zolder Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Vloerafwerking 2 Opmerking(en): - Vloerbedekking tapijt. - Vloerbedekking laminaat. Trap 3 Geconstateerd: - De leuning ontbreekt. Maatregelen: - Aanbrengen of vervangen van een houten € 75,- stokleuning. TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 125,- - KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 7 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 8. 8. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 1e Verdieping Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Plafonds 3 Geconstateerd: - Sporen van schimmel. - Zichtbare vlekken / verkleuring. - Er is onthechting tussen het plafond en de afwerklaag. Maatregelen: - Herstellen en daarna sausen van de plafond, € 150,- badkamer. Opmerking(en): - Afwerking spuitwerk. Dragende wanden 1 Scheidingswanden 2 Wandafwerkingen 2 Opmerking(en): - Uitgevoerd in behang. Buitenkozijnen, ramen en 2 deuren Binnenkozijnen, deuren 3 Geconstateerd: - Zichtbaar gebrek. Maatregelen: - Inkorten deuren, mbt ventilatie. € 100,- Hang- en sluitwerk 2 Beglazing dubbel 3 Opmerking(en): - 1985/1986. Binnenschilderwerk 3 Vloer beton NTC : Visueel niet waarneembaar GC Vloerafwerking 2 Opmerking(en): - Vloerbedekking laminaat. - Vloerbedekking tapijt. Trap 2 Bad- / doucheruimte 2 Geconstateerd: - Verouderd of los kitwerk. Maatregelen: - Vervangen van het kitwerk. € 50,- © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 8 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 9. 9. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 1e Verdieping Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Bad- / doucheruimte GC Geconstateerd: vochtgehalte - Vochtgehalte hoog tijdens inspectie. - Ventilatie onvoldoende / ontbreekt. Maatregelen: - Aanbrengen van een ventilator. € 250,- - Inkorten deur € 50,- Opmerking(en): - Het is aan te bevelen om na het douchen de wanden, kitnaden en douchewand met een handdoek droog te maken. Dit om vervuiling (zoals kalkafzetting en schimmel) tegen te gaan en de levensduur te verlengen. Bovendien vermindert dit de kans op vochtproblemen in de badruimte. - Ventileren van de badruimte kan men vooral in koudere periodes het beste doen door te ventileren met lucht van binnenuit de woning (d.m.v. ventilatiesleuf onder de deur van de badkamer). TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 350,- € 250,- KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 9 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 10. 10. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Begane grond Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Plafonds 3 Geconstateerd: - Zichtbare vlekken / verkleuring. Opmerking(en): - Afwerking spuitwerk. Dragende wanden 3 Geconstateerd: - Zichtbare zettingsscheuren, uitbouw. Maatregelen: - Herstellen van scheurvorming in het stucwerk. € 300,- Opmerking(en): - Scheuren in de muur en vloer van de uitbouw tgv zetting van de fundering en werking van de dakconstructie. Advies: na reparatie van de scheuren de wand af te werken met een glasvliesvezel en de plafondnaden met een flexibel vulmiddel te voorzien. Scheidingswanden 2 Wandafwerkingen 3 Opmerking(en): - Uitgevoerd in muurverf / gesausd. © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 10 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 11. 11. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Begane grond Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Buitenkozijnen, ramen en 2 Geconstateerd: deuren - Houtrot aantasting. - Klemmende delen. Maatregelen: - Vervangen van een glaslat. € 50,- - Herstellen van geconstateerde gebreken. € 50,- Opmerking(en): - Incl. scharnieren nazien. Binnenkozijnen, deuren 2 Hang- en sluitwerk 2 Beglazing dubbel 3 Geconstateerd: - Glasbreuk. Maatregelen: - Vervangen van isolerende beglazing, naast € 150,- voordeur. Opmerking(en): - Glasschade valt ook te verhalen bij de verzekering. Binnenschilderwerk 3 Kast- / bergruimte 2 Vloer beton NTC : Visueel niet waarneembaar GC Vloerafwerking 3 Opmerking(en): - Uitgevoerd in tegels of natuursteen. - Vloerbedekking parket. © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 11 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 12. 12. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Begane grond Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Toiletruimte 2 Geconstateerd: - Los of ontbrekend kit-/voegwerk. Maatregelen: - Vervangen van het kitwerk. € 25,- Keuken 2 Meterkast 2 TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 575,- - KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 12 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 13. 13. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Kruipruimte De kruipruimte van een woning is niet altijd bereikbaar. Als het kruipluik wel geopend kan worden zal de bouwkundige de kruipruimte vanuit de vloeropening beoordelen of de kruipruimte feitelijk betreden en ter plaatse van het mangat de ruimte beoordelen. Binnen het kader van de aankoopkeuring zal de bouwkundige niet de gehele kruipruimte inspecteren. De kruipruimte wordt uitsluitend visueel beoordeeld aan de hand van hetgeen de bouwkundige vanuit zijn positie heeft kunnen waarnemen. De bouwkundige zal dus alleen een 'afgeleid' oordeel kunnen uitspreken. Kosten (incl. BTW) Onderdeel Bevindingen Direct Op termijn Kruipruimte algemeen Geconstateerd: - Onvoldoende afdichting. Maatregelen: - Luikrand voorzien van tochband. € 25,- Opmerking(en): - Controleer regelmatig de kruipruimte op lekkage van leidingen. Bodem kruipruimte Geconstateerd: - De bodem is aardvochtig. Waterleidingen Riolering Geconstateerd: - Visueel geen gebreken waargenomen. Vloerconstructie in Geconstateerd: kruipruimte - Betreft betonnen vloer. Isolatie in kruipruimte Geconstateerd: - Aanwezig. Ventilatie in kruipruimte Geconstateerd: - Onvoldoende aanwezig. Maatregelen: - Extra ventilatiekoker aanbrengen t.b.v. de kruipruimte, € 250,- achtergevel. Opmerking(en): - Ventilatie werkt pas als er een doorstromende werking is (van voor naar achter). TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 275,- - KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 13 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 14. 14. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Elektrische installatie De opgenomen bedragen op deze pagina hebben geen betrekking op de kosten voor het treffen van eventuele bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld het wegbreken en vervangen van plafonds). De elektrische installatie wordt visueel beoordeeld. De soort bedrading wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Voor toetsing aan de voorschriften wordt geadviseerd een installateur in te schakelen. Het aangaan van nieuwe overeenkomsten (aansluitingen) kan voor de installateur of het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften of eisen toe te passen. Aanpassingen aan deze voorschriften kunnen (hoge) kosten met zich brengen. Meer informatie treft u aan in de toelichting. Kosten (incl. BTW) Onderdeel Bevindingen Direct Op termijn Bedrading Schakelmateriaal Aarding van toestellen Geconstateerd: - Onvoldoende aanwezig. Maatregelen: - Herstellen van geconstateerde gebreken. € 50,- Opmerking(en): - In de bad en doucheruimte moeten alle metalen delen zoals water, sanitair en cv-leidingen geaard zijn. Groepenkast Opmerking(en): - De groepenkaart ontbreekt. Er is geen controle mogelijk welke apparaten op welke groep zijn aangesloten. Aardlekschakelaar Geconstateerd: - Aanwezig. Opmerking(en): - De aardlekschakelaar dient ter beveiliging van personen. - Het is belangrijk om twee keer per jaar de aardlekschakelaar op werking te controleren. TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 50,- - KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 14 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 15. 15. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Verwarming/warmwaterbereiding De opgenomen bedragen op deze pagina hebben geen betrekking op de kosten voor het treffen van eventuele bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld het wegbreken en vervangen van plafonds). Verwarmingsinstallaties zoals CV, gevelkachels, open haarden en rookkanalen worden visueel beoordeeld. Controle van de capaciteit en/of goede werking vindt niet plaats. Van belang is ook de economische veroudering: afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Voor gas- en waterleidingen kan een installateur een controle uitvoeren op lekkage, capaciteit, enz. Deze leidingen worden niet door de bouwkundige beoordeeld omdat ze grotendeels aan het zicht zijn onttrokken. Het aangaan van nieuwe overeenkomsten (aansluitingen) kan voor de installateur of het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften of eisen toe te passen. Aanpassingen aan deze voorschriften of eisen kunnen hoge kosten met zich brengen. Waterleidingen van lood kunnen bijvoorbeeld bij een verbouwing of reparatie worden vervangen. Meer informatie treft u aan in de toelichting. Kosten (incl. BTW) Onderdeel Bevindingen Direct Op termijn CV - ketel en leeftijd Geconstateerd: - De ketel is tussen de 5 en 10 jaar oud. Maatregelen: - Het uit laten voeren van een service- of onderhoudsbeurt € 75,- Opmerking(en): - Merk en type: Vaillant HR107 cw 4€€q Expansievat Warmwaterbereiding Opmerking(en): (keuken/badkamer) - De toevoer van warm water vindt plaats via de CV- combi ketel. - De toevoer van warm water vindt plaats via een close-in boiler. CV - leidingen Radiatoren en convectoren Rookgasafvoer (ketel Waterleidingen NTC : Deels visueel niet waarneembaar Gasleidingen Riolering NTC : Deels visueel niet waarneembaar Geconstateerd: - Visueel geen gebreken waargenomen. TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 75,- - KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 15 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 16. 16. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Daken en gevels Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Schoorsteen 2 Hellend dak pannen 2 Geconstateerd: - Zichtbare mosaangroei. Hellend- / plat dak mastiek- 3 Geconstateerd: / bitumen - Verouderingsverschijnselen. Goten NTC : Niet bereikbaar GC Geconstateerd: - Zichtbare vervuiling. Regenpijpen 2 Dak / gootbetimmering NTC : Niet bereikbaar GC Buitenschilderwerk 5 Geconstateerd: algemeen - Barsten en scheuren. - Krijten of afpoederen. - Vervuiling. - Verouderd. Maatregelen: - Uitvoeren van schilderwerk, hout dekkend. € 1.800,- Metselwerk 2 Voegwerk 2 Raamdorpelstenen / 2 waterslagen / muurafdekker Lateien 2 Geconstateerd: - Scheurvorming door thermische werking. Fundering GC Geconstateerd: - Visueel geen gebreken waargenomen. TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 1.800,- - KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 16 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 17. 17. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Garage, berging en terrein Kosten (incl. BTW) Onderdeel Score Bevindingen Direct Op termijn Hellend- / plat dak mastiek- 4 Geconstateerd: / bitumen - Zichtbare scheurvorming. - Onvoldoende afschot. Maatregelen: - Vervangen van de bitumen dakbedekking. € 500,- Buitenkozijnen, ramen en 3 Geconstateerd: deuren - Klemmende delen. Maatregelen: - Herstellen van geconstateerde gebreken. € 25,- Hang- en sluitwerk 2 Buitenschilderwerk 5 Geconstateerd: algemeen - Barsten en scheuren. - Krijten of afpoederen. - Verouderd. Maatregelen: - Uitvoeren van schilderwerk, hout dekkend. € 100,- Metselwerk 2 Voegwerk 3 Geconstateerd: - Zichtbare slijtage (erosie). Vloer beton 2 Terrein afscheiding 3 Verharding (terras, oprit, 3 Maatregelen: enz.) - Herstellen van geconstateerde gebreken. PM Opmerking(en): - Houten delen zijn gevoelig voor vocht en algen en daardoor gevaarlijk glad zijn. TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE - € 625,- KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 17 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 18. 18. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Algemeen Kosten (incl. BTW) Onderdeel Bevindingen Direct Op termijn Asbestverdacht materiaal Geconstateerd: - In kruipluik. Maatregelen: - Het verwijderen van asbesthoudende producten. PM Opmerking(en): - Bij bewerking van het luik bestaat gevaar dat asbest vrij komt. Meer info. website VEH, vrom en gemeente. Isolatie algemeen Geconstateerd: - Geheel geisoleerd Vochtgehalte algemeen Geconstateerd: - Vochtgehalte normaal tijdens inspectie. Ventilatie algemeen Geconstateerd: - Via roosters. - Deels onvoldoende ventilatie aanwezig. - Via natuurlijke kanalen. - Er is ventilatie aanwezig Maatregelen: - Aanbrengen van ventilatierooster in keuken en slk voor. € 250,- Opmerking(en): - Advies ventilatieroosters: regelmatig schoonmaken, eventueel het rooster verwijderen en met een stofzuiger reinigen. Brandveiligheid algemeen Geconstateerd: - Rookmelders aanwezig. - Geen rookmelders aanwezig. Maatregelen: - Monteren van een rookmelder op batterij, beg. grond. € 25,- Opmerking(en): - Rookmelders kunnen het beste op elke verdieping in de verkeersruimtes worden geplaatst. © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 18 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 19. 19. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Algemeen Kosten (incl. BTW) Onderdeel Bevindingen Direct Op termijn Inbraakwerendheid Geconstateerd: algemeen - Onvoldoende inbraakwerend. Maatregelen: - Het verbeteren van de inbraakwerendheid van het hang € 250,- en sluitwerk TOTALE KOSTEN PM Direct - TOTALE € 275,- € 250,- KOSTEN POSTEN Op termijn - (EXCL. PM) © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 19 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 20. 20. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Overzicht kostenraming Soms is het voor een bouwkundige niet mogelijk een inschatting van de herstelkosten van een gebrek te geven. Om aan te geven dat hierbij wel degelijk kosten kunnen worden verwacht zijn zgn. P.M.-posten opgenomen. Van een aantal van deze posten kan een schatting van de kosten worden gemaakt, tussen ruime marges. Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de kosten inclusief de kostenramingen van de P.M.-posten. Omschrijving Direct Op termijn Zolder € 125,- à € 125,- - e 1 Verdieping € 350,- à € 350,- € 250,- à € 250,- Begane grond € 575,- à € 575,- - Kruipruimte € 275,- à € 275,- - Elektrische installatie € 50,- à € 50,- - Verwarming/ warmwaterbereiding € 75,- à € 75,- - Daken en gevels € 1.800,- à € 1.800,- - Garage, berging en terrein - € 625,- à € 625,- Algemeen € 275,- à € 275,- € 250,- à € 250,- Totaal € 3.525,- à € 3.525,- € 1.125,- à € 1.125,- Overzicht PM-posten waarbij geen kostenraming is gemaakt Blz. 6 Dakbeschot Blz. 17 Verharding (terras, oprit, enz.) Blz. 18 Asbestverdacht materiaal © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 20 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.
 21. 21. Opdrachtnummer : 933407 Datum keuring : 6 januari 2011 Toelichting bij het rapport aankoopkeuring De keuring is verricht onder toepassing van de Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening, die u al eerder heeft ontvangen. In dit gedeelte treft u nog enige uitleg aan over de rapportage van de keuring. De keuring geeft inzicht in de bouwkundige staat van de woning. In dit verband wijzen wij erop dat de keuring een momentopname is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zelfs de weersgesteldheid de keuring kan beïnvloeden. Lekkages worden na een droge periode bijvoorbeeld niet of minder gemakkelijk opgespoord. Kostenramingen Als uitgangspunt voor de opmerkingen en kostenramingen van de bouwkundige geldt steeds het in redelijke staat brengen van de woning. Zijn opmerkingen hebben in principe geen betrekking op verfraaiingen. De kosten van bijvoorbeeld opnieuw behangen of sauzen blijven buiten beschouwing. Wel heeft de bouwkundige eventueel op uw verzoek een kostenindicatie gegeven voor woningverbetering, energie en comfort. Deze kosten zijn op een apart blad verzameld en niet in het blad ‘Overzicht kostenraming’ opgenomen. Het is overigens verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor bijkomend binnenschilderwerk. Achterstallig of noodzakelijk binnen- en buitenschilderwerk is wel door de bouwkundige opgenomen als kostenpost. Maar als een huis leeg is komen vaak kleurverschillen of beschadigingen op behang of schilderwerk aan het licht die de aanleiding vormen om een vertrek toch maar opnieuw te behangen, te witten of te schilderen, hoewel daar in eerste instantie niet van was uitgegaan. Direct en op termijn In het rapport is zo mogelijk aangegeven welke onderdelen direct en welke op termijn aan onderhoud, herstel of vervanging toe zijn. Met direct bedoelen wij: het bouwdeel is beschadigd. Herstel moet op korte termijn plaatsvinden om verdere schade of vervolgschade te voorkomen. En met op termijn: het bouwdeel vertoont duidelijk sporen van veroudering. Binnen enkele jaren is schade te verwachten en zal herstel plaats moeten vinden. De bouwkundige heeft de kosten indien mogelijk op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging geraamd. Een kozijn is bijvoorbeeld in de onderdorpel aangetast door houtrot. De kostenraming gaat dan uit van het vervangen van de onderdorpel en niet van het vervangen van het gehele kozijn. De kostenindicaties zijn inclusief BTW. Met andere woorden: het zijn de bedragen die een ondernemer u in rekening kan brengen. We gaan ervan uit dat de ondernemer achter elkaar door kan werken. Dus niet dat voor iedere werkzaamheid apart iemand, bijvoorbeeld een timmerman, moet komen. De kosten van onder andere stut-, sloop-, en steigerwerk en eventuele vervolgschade (schade die tijdens het werk wordt veroorzaakt) zijn niet in de raming opgenomen. Normaliter wordt geen rekening gehouden met doe-het-zelf-werkzaamheden. Vooral bij oudere huizen kan het maken van ramingen voor bepaalde onderdelen bijzonder moeilijk zijn. Tijdens de uitvoering kan blijken dat ingrijpender werkzaamheden nodig zijn dan tijdens de keuring redelijkerwijze kon worden voorzien. Bijvoorbeeld: u verwijdert een schrootjeswand. Maar dan blijkt dat er achter de schrootjes een enorm beschadigd stuk muur tevoorschijn komt. Er moet een hele dag een stucadoor aan de gang om de muur te herstellen. Bovendien moeten elektrische leidingen die achter de schroten lopen, worden verlegd. De elektriciën moet komen en nieuwe leidingen/wandcontactdozen in de muur frezen. Vanzelfsprekend is de uiteindelijke prijs ook sterk afhankelijk van de mate van luxe (de gekozen materialen), de wijze van uitvoering, de totale omvang van de opdracht en de onderhandelingen met de ondernemer. Uit het bovenstaande blijkt wel dat er (soms aanzienlijke) afwijkingen van de ramingen mogelijk zijn. Visuele inspectie De keuring geschiedt op basis van een ‘visuele inspectie’. Specialistisch onderzoek, breekwerk, constructie- berekeningen, enz. zijn niet uitgevoerd. Wel is er in voorkomende gevallen op gewezen dat het zinnig is dit onderzoek of deze berekeningen te laten uitvoeren. De resultaten daarvan en de kosten die eventueel herstel met zich meebrengen waren echter op het moment van de keuring niet aan te geven. Bijvoorbeeld: de bouwkundige vertrouwt het elektra niet en heeft u aangeraden om de installatie door het nutsbedrijf of installateur te laten keuren of op z’n minst daar te informeren of de bestaande situatie bij een controle wordt geaccepteerd. Uiteindelijk blijkt dat het hele leidingstelsel moet worden vervangen. Of het blijkt juist dat er (bijna) niets aan de hand was. Inbouwapparatuur in de keuken (vaatwasser, oven, koelkast, enz.) heeft een gemiddelde levensduur van ongeveer tien jaar. De werkelijke levensduur wordt echter sterk beïnvloed door de mate van onderhoud en het gebruik door de voormalige bewoners. Daarom kan de kwaliteit van deze apparatuur niet worden beoordeeld door een visuele inspectie. Fundering Ook is het vrijwel ondoenlijk om met het blote oog een goed oordeel te geven over de fundering. Deze ligt immers in z’n geheel onder de grond. De bouwkundige heeft eventueel een afgeleid oordeel uitgesproken. Als er symptomen zijn die erop wijzen dat er wel eens iets mis zou kunnen zijn met de fundering, dan heeft de bouwkundige u dat verteld. Wellicht dat dan nader (‘specialistisch’) onderzoek nodig is. Maar zelfs als er op grond van dit afgeleide oordeel geen enkele reden is om aan te nemen dat er iets niet klopt, wil dat niet zeggen dat er nooit of te nimmer iets met de fundering aan de hand zou kunnen zijn. Dit alles geldt natuurlijk in feite voor alle aan het zicht onttrokken onderdelen van het huis: de riolering, leidingen, enz. Steeds heeft de bouwkundige dan een zo goed mogelijk afgeleid oordeel gegeven. © 2008/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Blad 21 van 21 Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

×